Söz Sanatları Çalışma Kağıdı


Söz Sanatları 

Kişileştirme : İnsan dışındaki canlı ya da cansız varlıklara insana ait özellikler vermektir .

Benzetme : İki varlık ya da kavramdan zayıf olanı güçlü olana benzetmeye denir .

Konuşturma : İnsan dışındaki varlıkları insan gibi konuşturmaya denir . Genellikle fabllarda kullanılır .

Abartma : Bir şeyi ya da bir kavramı olduğundan fazla ya da az göstermeye denir . "Dağ gibi bulaşık " vb. ifadeler.

Karşılaştırma : İki kavram ya da varlığı çeşitliği özellikleri yönünden kıyaslamaya denir . 

Tanımlama : " Bu nedir ? " sorusunun cevabıdır . Bir varlık ya da kavramın niteliklerini bildiren cümlelere denir .

Tanık Gösterme : Tanınmış ve güvenilen bir insanın sözlerinden alıntı yapmaya denir . 

Sayısal Verilerden Yararlanma : Bir düşünceyi ispatlamak amacıyla iğstatiksel verilerden yararlanmaya denir .

SÖZ SANATLARI KONU ANLATIMI

Aşağıdaki cümlelerdeki söz sanatlarını yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bulun . Cevaplar etkinliğin altında yazılacaktır . 


C Ü M L E L E R
Kişileştirme
Benzetme
Konuşturma
Abartma
Karşılaştırma
Tanımlama
Tanık gösterme
Say. Ver.
1
Pazardan 5 kg elma, 2 kg armut almışlar.
2
Bahçedeki ağaç hüzünlü bakışlarla bizi karşıladı.
3
Bu sabah da güneş: “Merhaba” diyerek uyandı.
4
Bu acı olaydan sonra dünyalar başına yıkıldı.
5
TEOG bu sene daha zor olacakmış.
6
Rüzgar gibi geçti önümüzden yoldaki araç.
7
Sıfatlar, isimleri niteleyen sözcüklerdir.
8
“Çevre konusunda bilinçli olalım.” dedi yazar.
9
Çocuk hastalanınca ateşler içinde yanıyordu.
10
Ay gibi parlayan yüzüyle herkesi şaşırttı.
11
İnatçı bilgisayar bir türlü çalışmadı.
12
Sizler geçen yıla göre daha çok net çıkaracaksınız.
13
Bu memlekete karınca gibi çalışan insanlar lazım.
14
Camide dört minare, üç kubbe, iki de kapı mevcut.
15
Zakire’nin esprisine güle güle öldük J
16
Kalem: “Artık yazmaktan yoruldum.” diyor.
17
Daha güzel bir kıyafetle karşımıza çıktı.
18
Bebek gibi ağlıyorsun.
19
Klavye, üzerinde değişik tuşlar bulunan bir araçtır.
20
Bıçak gibi keskin sözleriyle hepimizi etkiledi.
21
Bu okulda bir müdür, on iki öğretmen varmış.
22
Git başımdan, dünya kadar işim var.
23
Anneler melektir, onları üzmeyelim.
24
Düne göre biraz daha iyiyim.
25
Güneş gülen yüzünü nihayet bugün 
gösterdi.
Cevaplar : 1- sayısal verilerden yararlanma 2- kişileştirme 3- konuşturma 4- abartma 5- karşılaştırma 6- benzetme 7- tanımlama 8- tanık gösterme 9- abartma 10- benzetme 11- kişileştirme 12- karşılaştırma 13- benzetme 14- sayısal verilerden yararlanma 15- abartma 16- konuşturma 17- karşılaştırma 18- benzetme 19-tanımlama 20-benzetme 21- sayısal verilerden yararlanma 22- abartma 23- benzetme 24- karşılaştırma 25- kişileştirme 

1 yorum:

Deneme