Çalışma Kağıtları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Çalışma Kağıtları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Metin Türleri İle İlgili Etkinlik-2


Metin Türleri İle İlgili Etkinlik-2

Aşağıda özellikleri verilen metin türlerini söyleyin  . Cevaplar en altta yazmaktadır .
Aşağıda bilgileri verilen metin türlerini ilgili boşluklara yazınız.

1. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların yer, zaman ve kişiler belirtilerek kısaca anlatıldığı türdür. Bir plan çerçevesinde anlatılan olay, bir veya birkaç kahramanın etrafında gerçekleşir.
(………………………………….)
2. Bu yazının kahramanları bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle de hayvanlardan seçilir. Yazının yazılmasındaki temel amaç okuyucuya ders verme amacı güdülür. Söz sanatlarından kişileştirme ve konuşturma ağırlıklı olarak kullanılır.
(………………………………….)
3. Bu yazının olayları bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir yerde geçer. Kahramanlar, günlük hayatta karşılaşmayacağımız özelliklere sahiptir. Olağanüstülük bu yazının temelini oluşturur. Tekerlemeler olmazsa olmazıdır bu yazının.
(………………………………….)
4. İnsanların başından geçebilecek veya tasarlanmış olayların uzun uzadıya anlatıldı yazı türüdür. Birden fazla olay birden fazla yerde ve geniş bir zaman diliminde gerçekleşir. Bu yazıdaki karakter sayısı da oldukça fazladır.
(………………………………….)

5. Bir milletin kahramanlıklarını, savaşlarını ve büyük toplumsal olaylarını konu alan bu yazıların yazarları belli değildir. Bu yazılar ortaya çıktığında sözlü iken daha sonraları yazıya geçirilmiştir. Ait olduğu toplumun hayata bakış açısını, dünya görüşünü yansıtır.
(………………………………….)
6. Genellikle sahnelenmek için yazılan bu türde konuşma eylemi ön plandadır. Yazılan metin seyircinin gözü önünde canlandırılır.
(………………………………….)
7. Duyguların yazılı hale döküldüğü bu türde cümleler alt alta gelecek şekilde dizilir. Her türlü konu ile ilgili yazılabilir bu türdeki yazılar. Örneğin aşk, ölüm, doğa, kahramanlık bu türde karşımıza en çok çıkan konulardır.
(………………………………….)
Cevaplar : 1-hikaye 2- fabl 3- masal 4- roman 5- destan  6- tiyatro  7- şiir
Metin Türleri İle İlgili Etkinlik-1


İsim Tamlamaları İle İlgili Çalışma Kağıdı

İsim Tamlamaları İle İlgili Çalışma Kağıdı İndir

İsim tamlamaları ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz çalışmış kağıdını yazının en altında yer alan indir linkine tıklayarak bilgisayarınıza ya da telefonunuza kaydedebilirsiniz . Çalışma kağıdı 6 bölüm halinde hazırlanmıştır . Çalışma kağıdında yer alan bölümler şunlardır :
1.  Aşağıdaki tabloda verilen isimlere uygun ekler getirerek belirtili isim tamlamaları oluşturun .

2. Aşağıda verilen isim tamlamalarını " tamlayan " ve " tamlanan " olarak ayırınız .

3. Aşağıdaki belirtili isim tamlamalarını örnekte olduğu gibi inceleyin
4. Aşağıdaki kelimeleri uygun eklerle birleştirerek zincirleme isim tamlamaları yapın

5. Aşağıdaki isim tamlamalarını türlerine uygun olarak ilgili kutuya yazın .

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun tamlayan ve tamlanan eklerini yazın . Ekleri yazınca ses olayları meydana geliyorsa belirtin .

Çalışmalarınızda www.dersturce.net ailesi olarak başarılar diliyoruz . Kolay gelsin. Çalışma Kağıdı ile ilgili yorumlarınızı bize yazarak iletebilirsiniz .Öznel ve Nesnel Yargılar İle İlgili Çalışma Kağıdı

Doğruluğu veya yanlışlığı herkes için geçerli olmayan düşünceleri ifade eden yargılara öznel yargılar denir .

Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen yani tartışılmaz olan yargılara nesnel yargılar denir .

Öznel yargılara örnekler :

- Sıcak günlerde deniz kenarında gezmek çok güzel olur .

- Futbol oyunu dünyadaki en zevkli spordur .

Nesnel Yargılara Örnekler :

- Su sıfır derecenin altında donar .

- Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'dir .Aşağıdaki " Dosya İndir " linkine tıklayarak "Öznel ve Nesnel Yargılar " ile ilgili çalışma kağıdını indirebilirsiniz .


Fiilimsiler İle İlgili Çalışma Kağıtları

Fiilimsiler fiilden türeyen ve isim , sıfat ya da zarf olarak kullanılan kelimelere denilmektedir . Fiilimsiler ;

İsim-fiiller
Sıfat-fiiller
Zarf - fiiller olmak üzere üçe ayrılır .

Fiilimsi konusunu iyi anlamak için isim , sıfat , zarf ve fiiller konusunu iyi bilmek gerekir . Fiilimsilere çalışan öğrencilere tavsiyemiz fiilimsilere başlamadan önce bu konuları iyi anlamalarıdır .

Fiilimsiler ile ilgili hazırlamış olduğumuz çalışma kağıtlarını indirmek için aşağıdaki linklere tıklayın ...

Fiilimsiler Çalışma Kağıdı - 1
Fiilimsiler Çalışma Kağıdı - 2
Fiilimsiler Çalışma Kağıdı - 3
Fiilimsiler Çalışma Kağıdı - 4
Fiilimsiler Çalışma Kağıdı - 5
Fiilimsiler Çalışma Kağıdı - 6
Fiilimsiler Çalışma Kağıdı - 7

5N 1K Soruları İle İlgili Çalışma Kağıtları

    Özellikle gazetecilikte kullanılan bir terimdir . İlk başlarda gazetecilikte kullanılan bu terim günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır .

5N  1K soruları öğrencilerin bir olayı sebebi , olayın içerisinde kimlerin olduğu , olayların ne zaman geçekleştiği  gibi birçok soruya cevap vererek olayı detaylı biçimde kavramalarını sağlar .

5N 1K soruları şunlardır ve sorular şunları bulmamıza yardımcı olur .

Ne : Konuyu bulmamızı sağlar .

Neden ya da Niçin : Amacı yani ana fikri verir .

Nasıl : Yöntemi belirlememizi sağlar .

Nerede : Olayların hangi mekanlarda geçtiğini belirlememizi sağlar .

Ne zaman : Olayların geçtiği zaman aralığını belirlememizi sağlar .

Kim : Olaylar içerisinde yer alan kahramanları belirlememizi sağlar .

Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Çalışma Kağıdı

Özet : Büyük ünlü uyumu ile ilgili çalışma kağıdı,kalınlık incelik uyumu ile ilgili çalışma kağıdı,6.sınıf büyük ünlü uyumu çalışma kağıdı indir


Büyük Ünlü uyumu diğer adı ile kalınlık incelik uyumu kuralının özellikleri şudur :

- Türkçede bir kelimenin ilke hecesibnde kalın ünlü kullanıldığında diğer hecelerdeki ünlülerin de kalın olması gerekir .

- Türkçede bir kelimenin ilk hecesinde ince ünlü kullanıldığında diğer hecelerde de inci ünlü kullanılması gerekmektedir .

Kalın Ünlüler : a, ı, o, u

İnce Ünlüler : e, i, ö, ü 

Not : Tek heceli sözcüklerde ve birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu kuralı aranmamaktadır .

Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Çalışma Kağıdı İçin Tıklayın ...

Büyük Ünlü Uyumu Konu Anlatımı ...

Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Test 

Duygusal ve Abartılı İfadeler İle İlgili Çalışma Kağıtları

Duygusal İfadeler Nedir ?

İnsanların çeşitli durumlar karşısında hissettiklerine duygu denir . Bazen sevinçli , bazen üzgün , bazen şaşkın , bazen korkmuş olabiliriz . Bu duyguları ifade eden cümlelere duygusal ifadeler adı verilmektedir .

Abartılı İfadeler Nedir ?

Bir şeyi olduğundan çok fazla ya da olduğundan çok az göstermeye abartılı ifadeler denilmektedir . Mesela bir insanın zayıflığını anlatmak için " iğne ipliğe döndü " dersek bu abartılı bir ifade olur .

Duygusal ve Abartılı İfadeler İle İlgili Çalışma Kağıdı İçin tıklayın ... 

Duygusal ve Abartılı İfadeler İle İlgili Test 

Duygusal ve Abartılı İfadeler Konu Anlatımı 

Cümle Türleri İle İlgili Çalışma Kağıtları

Özet : cümle türleri ile ilgili çalışma kağıtları, cümle türleri ile ilgili çalışma yaprakları, cümle türleri 5 tane çalışma kağıdı, türkçe dersi cümle türleri çalışma kağıdı


Cümle türleri şunlardır : 

1. Yüklemin  Yerine Göre Cümleler 

a. Kurallı Cümleler
b. Devrik Cümleler

2. Yüklemin Türüne Göre Cümleler

a. İsim Cümlesi
b. Fiil Cümlesi

3. Anlamına Göre Cümleler

a. Olumlu Cümle
b. Olumsuz Cümle
c. Soru Cümlesi
d. Emir Cümlesi

4. Yapısına Göre Cümleler

a. Basit Cümle
b. Birleşik Cümle
c. Sıralı Cümle
d. Bağlı Cümle

Cümle Türleri Çalışma Kağıdı - 1
Cümle Türleri Çalışma Kağıdı - 2
Cümle Türleri Çalışma Kağıdı - 3
Cümle Türleri Çalışma Kağıdı - 4
Cümle Türleri Çalışma Kağıdı - 5Yapısına Göre Cümleler İle İlgili Test

Anlamına Göre Cümleler İle İlgili Test

Yüklemin Yerine Göre Cümleler İle İlgili Test

Yüklemin Türüne Göre Cümleler İle İlgili Test

Sebep-sonuç, Amaç-sonuç , Koşul-sonuç, İçerik, Üslup , Aşamalı Durum Örnekleri

Özet : 10 tane amaç-sonuç 10 tane neden-sonuç cümlesi 10 tane koşul cümlesi 10 tane içerik cümlesi 10 tane uslup 10 tane aşamalı durum bildiren cümle

10 Tane Sebep-Sonuç Cümlesi

1. Ders çalışamadığı için sınavda başarılı olamadı .
2. Babası kızdığı için akşamları dışarı çıkamıyor .
3. Kimseyi rahatsız etmeyelim diye sessizce çıktılar .
4. Çok kar yağınca maçlar iptal edildi .
5. Kaynak yetersizliğinden işler bitirilemiyor .
6. Okulların kapanmasıyla tatil yerleri canlandı .
7. Sinirli olduğu için doğru kararlar veremiyordu .
8. Kardeşini çok sevdiği için her şeye tahammül ediyordu .
9. Sana kızgınım çünkü beni çok üzdün
10. İşler iyi gitmediğinden dükkanı kapattık .

10 Tane Amaç - Sonuç Cümlesi

1. İstediği bölüme gidebilmek için çok çalışmış .
2. Gördüklerini anlatmak üzere mahkemeye başvurdu .
3. Daha sağlıklı olayım diye spor yapıyor .
4. Hocanın gözüne girmek maksadıyla dah çok gayret gösteriyor .
5. İyi bir adam olsun diye sürekli nasihat ediyorum .
6. Kalem almak için kırtasiyeye gittik .
7. Yakınlarını ziyaret etmek üzere yurt dışına çıktı .
8. Daha çok kazanmak için yeni bir işe girdi .
9. İyileşeyim diye Allah ' a dua ediyor .
10. İnsanları anlamak için çok uğraşıyorum .

10 Tane Koşul - Sonuç Cümlesi

1. Sorumluluklarını yaparsan parka gidebilirsin .
2. Müzik dinleyebilirsin ama kimseyi rahatsız etmeden.
3. Yarın getirmek üzere kitabımı alabilirsin .
4. Ben sana her istediğini alırım yeter ki beni üzme.
5. Meyve sebze yersen sağlıklı bir çocuk olursun .
6. Beni anlamadıkça sana yeni bir sözüm yok .
7. Yemeğe gelirim ama hesabı ben ödeyeceğim .
8. Çok kitap okursan paragraf sorularını rahat çözersin .
9. Beni üzmezsen sana sürprizim var .
10 . Uslu durursan hediyeyi alırsın .

10 Tane İçerik Cümlesi

1. Kitapta Suriye ' de yaşanan dram anlatılıyor .
2. Şiirlerinde çoğunlukla aşk ve ayrılık temalarını ele alıyor .
3. Onun şiirlerinde Anadolu insanın tüm temizliği vardır .
4. Yazar iç dünyasındaki bunamlımları ve tezatları anlatıyor .
5. Romanlarında kadın olmanın zorluklarını ele alıyor .
6. Eserlerinde hümanist konular ön plana çıkmakta .
7. Çalıkuşu romanında Anadolu ' ya giden idealist bir öğretmen anlatılmaktadır .
8. "Toprak Ana" Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatmaktadır .
9. Şiirlerinde hayata bakışına dair izler bulmak mümkündür .
10 . Yazar bu eserinde modern zamanlardaki insanın yalnızlığını dile getiriyor .

10 Tane Üslup Cümlesi

1. Eserlerinde kolay anlaşılır bir dil kullanmayı tercih ediyor .
2. Divan edebiyatı aşırı santlı ve ağır dili sebebiyle yüksek zümre edebiyatı olarak adlandırılmıştır .
3. Yunus Emre yüzyıllar öncesinde açık ve anlaşılır bir dil kullanmayı başarabilmiştir .
4. Akıcı olmayan bir anlatım ne kadar da sanatlı olsa halka birşey veremez .
5. Yazılarında okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir hava yakalamayı başarmış .
6. Nef ' i iğneleyici dili ile dikkat çeken bir şair olmuştur .
7. Hikayelerindeki kahramanlar yöresel bir ağızla konuşturulmuştur .
8. Eserde ağır bir dil kullanması anlaşılırlığını zorlaştırmıştır .
9. Yazılarında atasözü , deyim ve kalıplaşmış ifadelerden çok fazla yararlanmıştır .
10. Devrik cümleler bu eserde dikkatimizi çeken en önemli ayrıntı oldu .

10 Tane Aşamalı Durum Bildiren Cümle

1. Kazadan sonra her geçen gün biraz daha iyileşiyor .
2. Bu mevsimde havalar gittikçe soğumaya başlar .
3. Ülkemizin ekonomisi her geçen yıl büyümeye devam ediyor .
4. Irmağın suyu giderek azalıyor .
5. Bu seviyeye çalışa çalışa ulaştı .
6. Bir şairin değeri yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılır .
7. Yeni okuluma giderek ısınmaya başladım .
8. Ülkemiz her yıl biraz daha kuraklaşıyor .
9. Çocuk her geçen gün daha da şirinleşiyor .

10 . Zorlukların üstesinden adım adım geldi . 

Bir Metindeki Söz Gruplarını Bulma

      Tecrübe insanın yaşadıklarından ( belirtili isim tamlaması )  arta kalandır diye tanımlanabilir . Hepimiz yaşadığımız süre ( fiilimsi grubu )  içerisinde acı ya da tatlı birçok olayla ( sıfat tamlaması ) karşılaşırız . Yaşadığımız her olay ( sıfat tamlaması ) bizim için bir ders olur .

     Tecrübeler insanların olgunlaşmasını ( belirtili ism tamlaması )  sağlar . Yaşadıklarımız bizim acılara yavaş yavaş ( ikileme grubu )  alışmamızı , benzer olayları yeniden  yaşadığımızda nasıl davranmamız gerektiğini bizlere öğretir  . Elbette tecrübelerin faydalı mı zararlı mı olduğu tartışılabilir ( birleşik fiil grubu )  . Bazen tecrübe ettikçe ( fiilimsi grubu )  hayatta iyilerin hep kenara atıldığını görebilir ( birleşik fiil grubu ) . Bazen de tecrübeler bize kötülerin kazanıyor gibi  ( edat grubu ) görünse de aslında yalnızca kendilerini kandırdıklarını öğretir .

     Tecrübe insanların iç dünyalarını ( belirtili isim tamlaması ) değiştirdiği gibi toplum hayatı ve bilim gibi ( edat grubu ) birçok alanda da gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamaktadır . Birçok buluş (sıfat tamlaması ) defalarca yapılan yanlışların ( fiilimsi grubu ) insanlara kattığı tecrübe sonucunda ortaya çıkmıştır . Bu sebeple tecrübe faydalı mı zararlı mı gibi bir tartışmadan ziyade tecrübeye bize bazen acı bazen de tatlı yüzünü gösteren bir öğretmen ( fiilimsi grubu ) olarak bakmak lazım .

     Tecrübeli insanlar ( sıfat tamlaması )  akılları ile yaşadıklarını birleştirebildikleri ( birleşik fiil grubu )  zaman çok doğru kararlar verebilirler . Ancak yalnızca çok şey yaşayıp ( fiilimsi grubu )  görmelerine güvenen insanlar hata yaparlar . Tecrübe akılla birleştiği zaman  ( fiilimsi grubu ) faydalı olabilir .


İçerisinde Birleşik Fiillerin Kullanıldığı Bir Hikaye

  Ali'nin ödevlerini yapması için arkadaşı ona yardım etti . ( yardımcı fiille kurulan birleşik fiili) Ali ödevlerini bir an önce bitirdiği için çok mutlu olmuştu . ( yardımcı fiille kurulan birleşik fiil ) Beraber çalıştıklarında çoğu konuyu anlayabiliyordu . ( yeterlik fiili ) Ali ödevlerini bitirip eve giderken yoldaki çukuru görmeyince düşeyazdı . ( yaklaşma fiili ) Ama çukuru son anda farkedince bir anda kenara çekiliverdi .  ( tezlik fiili ) Yaşadığı bu şokun ardından olduğu yerde bir süre kalakaldı . ( sürerlik fiili ) Etraftakiler onun bu dalgınlığını görünce şaşakalmıştı. ( sürerlik fiili )

    Ali son zamanlarda çok zorluğun üstesinden gelebilmişti . ( yeterlik fiili ) Yaşadığı stresten dolayı birkaç gün hasta olmuştu . ( yardımcı fiille kurulan birleşik fiil ) Bu tür bunalımlar ona kendini kötü hissettiriyordu . ( yardımcı fiille kurulan birleşik fiil ) Ancak Ali kendine güvenen biriydi ve her türlü zorluğun üstesinden gelebilirdi . ( yeterlik fiili ) Bunları düşününce yaşadığı stresi ve kötü anıları bir anda unutuverdi . ( tezlik fiili ) Yeniden ruh hali düzelince çukura düşmekten son anda kurtuluşunu hatırladı ve güleyazdı . ( yaklaşma fiili ) Aslında Ali kendiyle barışık bir çocuktu ve kendiyle yeri geldiği zaman alay edebilirdi . ( yeterlik fiili ) Bu özelliği onun kendisini iyi hissetmesine yardımcı oluyordu . ( yardımcı fiille kurulan birleşik fiil )

     Ali o gün ödevlerini bitirmiş olmanın gönül rahatlığı ile başını yastığa koyabildi .  ( yeterlik fiili ) Aklına ödevinin kapağını hazırlamadığı gelince hemen yataktan kalktı ve kağıda bir çırpıda gerekli notları yazıverdi . ( tezlik fiili ) Artık rahat rahat uyuyabilirdi . ( yeterlik fiili ) Ali saati kurmayı unuttuğu için az kalsın uyuyakalıyordu . ( yaklaşma fiili ) Hemen uyandı alelacele giyindi ve zor güç okula yetişebildi . ( yeterlik fiili ) Ödevlerini öğretmene teslim ederken heyecandan durayazmıştı . ( yaklaşma ) Öğretmen ödevleri inceleyedururken  ( sürerlik fiili ) Ali de merakla sonucu bekliyordu. Öğretmen ona gülümseyip aferin diyince Ali çok mutlu oldu . ( yardımcı fiille kurulan birleşik fiil ) Tarifsiz bir huzur hissetmişti . ( yardımcı fiille kurulan birleşik fiil ) O mutluluktan öğretmenine sarılmamak için kendini zor tutabilmişti . ( yeterlik fiili )Söz Sanatları Çalışma Kağıdı


Söz Sanatları 

Kişileştirme : İnsan dışındaki canlı ya da cansız varlıklara insana ait özellikler vermektir .

Benzetme : İki varlık ya da kavramdan zayıf olanı güçlü olana benzetmeye denir .

Konuşturma : İnsan dışındaki varlıkları insan gibi konuşturmaya denir . Genellikle fabllarda kullanılır .

Abartma : Bir şeyi ya da bir kavramı olduğundan fazla ya da az göstermeye denir . "Dağ gibi bulaşık " vb. ifadeler.

Karşılaştırma : İki kavram ya da varlığı çeşitliği özellikleri yönünden kıyaslamaya denir . 

Tanımlama : " Bu nedir ? " sorusunun cevabıdır . Bir varlık ya da kavramın niteliklerini bildiren cümlelere denir .

Tanık Gösterme : Tanınmış ve güvenilen bir insanın sözlerinden alıntı yapmaya denir . 

Sayısal Verilerden Yararlanma : Bir düşünceyi ispatlamak amacıyla iğstatiksel verilerden yararlanmaya denir .

SÖZ SANATLARI KONU ANLATIMI

Aşağıdaki cümlelerdeki söz sanatlarını yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bulun . Cevaplar etkinliğin altında yazılacaktır . 


C Ü M L E L E R
Kişileştirme
Benzetme
Konuşturma
Abartma
Karşılaştırma
Tanımlama
Tanık gösterme
Say. Ver.
1
Pazardan 5 kg elma, 2 kg armut almışlar.
2
Bahçedeki ağaç hüzünlü bakışlarla bizi karşıladı.
3
Bu sabah da güneş: “Merhaba” diyerek uyandı.
4
Bu acı olaydan sonra dünyalar başına yıkıldı.
5
TEOG bu sene daha zor olacakmış.
6
Rüzgar gibi geçti önümüzden yoldaki araç.
7
Sıfatlar, isimleri niteleyen sözcüklerdir.
8
“Çevre konusunda bilinçli olalım.” dedi yazar.
9
Çocuk hastalanınca ateşler içinde yanıyordu.
10
Ay gibi parlayan yüzüyle herkesi şaşırttı.
11
İnatçı bilgisayar bir türlü çalışmadı.
12
Sizler geçen yıla göre daha çok net çıkaracaksınız.
13
Bu memlekete karınca gibi çalışan insanlar lazım.
14
Camide dört minare, üç kubbe, iki de kapı mevcut.
15
Zakire’nin esprisine güle güle öldük J
16
Kalem: “Artık yazmaktan yoruldum.” diyor.
17
Daha güzel bir kıyafetle karşımıza çıktı.
18
Bebek gibi ağlıyorsun.
19
Klavye, üzerinde değişik tuşlar bulunan bir araçtır.
20
Bıçak gibi keskin sözleriyle hepimizi etkiledi.
21
Bu okulda bir müdür, on iki öğretmen varmış.
22
Git başımdan, dünya kadar işim var.
23
Anneler melektir, onları üzmeyelim.
24
Düne göre biraz daha iyiyim.
25
Güneş gülen yüzünü nihayet bugün 
gösterdi.
Cevaplar : 1- sayısal verilerden yararlanma 2- kişileştirme 3- konuşturma 4- abartma 5- karşılaştırma 6- benzetme 7- tanımlama 8- tanık gösterme 9- abartma 10- benzetme 11- kişileştirme 12- karşılaştırma 13- benzetme 14- sayısal verilerden yararlanma 15- abartma 16- konuşturma 17- karşılaştırma 18- benzetme 19-tanımlama 20-benzetme 21- sayısal verilerden yararlanma 22- abartma 23- benzetme 24- karşılaştırma 25- kişileştirme