Sebep-sonuç, Amaç-sonuç , Koşul-sonuç, İçerik, Üslup , Aşamalı Durum Örnekleri

Özet : 10 tane amaç-sonuç 10 tane neden-sonuç cümlesi 10 tane koşul cümlesi 10 tane içerik cümlesi 10 tane uslup 10 tane aşamalı durum bildiren cümle

10 Tane Sebep-Sonuç Cümlesi

1. Ders çalışamadığı için sınavda başarılı olamadı .
2. Babası kızdığı için akşamları dışarı çıkamıyor .
3. Kimseyi rahatsız etmeyelim diye sessizce çıktılar .
4. Çok kar yağınca maçlar iptal edildi .
5. Kaynak yetersizliğinden işler bitirilemiyor .
6. Okulların kapanmasıyla tatil yerleri canlandı .
7. Sinirli olduğu için doğru kararlar veremiyordu .
8. Kardeşini çok sevdiği için her şeye tahammül ediyordu .
9. Sana kızgınım çünkü beni çok üzdün
10. İşler iyi gitmediğinden dükkanı kapattık .

10 Tane Amaç - Sonuç Cümlesi

1. İstediği bölüme gidebilmek için çok çalışmış .
2. Gördüklerini anlatmak üzere mahkemeye başvurdu .
3. Daha sağlıklı olayım diye spor yapıyor .
4. Hocanın gözüne girmek maksadıyla dah çok gayret gösteriyor .
5. İyi bir adam olsun diye sürekli nasihat ediyorum .
6. Kalem almak için kırtasiyeye gittik .
7. Yakınlarını ziyaret etmek üzere yurt dışına çıktı .
8. Daha çok kazanmak için yeni bir işe girdi .
9. İyileşeyim diye Allah ' a dua ediyor .
10. İnsanları anlamak için çok uğraşıyorum .

10 Tane Koşul - Sonuç Cümlesi

1. Sorumluluklarını yaparsan parka gidebilirsin .
2. Müzik dinleyebilirsin ama kimseyi rahatsız etmeden.
3. Yarın getirmek üzere kitabımı alabilirsin .
4. Ben sana her istediğini alırım yeter ki beni üzme.
5. Meyve sebze yersen sağlıklı bir çocuk olursun .
6. Beni anlamadıkça sana yeni bir sözüm yok .
7. Yemeğe gelirim ama hesabı ben ödeyeceğim .
8. Çok kitap okursan paragraf sorularını rahat çözersin .
9. Beni üzmezsen sana sürprizim var .
10 . Uslu durursan hediyeyi alırsın .

10 Tane İçerik Cümlesi

1. Kitapta Suriye ' de yaşanan dram anlatılıyor .
2. Şiirlerinde çoğunlukla aşk ve ayrılık temalarını ele alıyor .
3. Onun şiirlerinde Anadolu insanın tüm temizliği vardır .
4. Yazar iç dünyasındaki bunamlımları ve tezatları anlatıyor .
5. Romanlarında kadın olmanın zorluklarını ele alıyor .
6. Eserlerinde hümanist konular ön plana çıkmakta .
7. Çalıkuşu romanında Anadolu ' ya giden idealist bir öğretmen anlatılmaktadır .
8. "Toprak Ana" Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatmaktadır .
9. Şiirlerinde hayata bakışına dair izler bulmak mümkündür .
10 . Yazar bu eserinde modern zamanlardaki insanın yalnızlığını dile getiriyor .

10 Tane Üslup Cümlesi

1. Eserlerinde kolay anlaşılır bir dil kullanmayı tercih ediyor .
2. Divan edebiyatı aşırı santlı ve ağır dili sebebiyle yüksek zümre edebiyatı olarak adlandırılmıştır .
3. Yunus Emre yüzyıllar öncesinde açık ve anlaşılır bir dil kullanmayı başarabilmiştir .
4. Akıcı olmayan bir anlatım ne kadar da sanatlı olsa halka birşey veremez .
5. Yazılarında okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir hava yakalamayı başarmış .
6. Nef ' i iğneleyici dili ile dikkat çeken bir şair olmuştur .
7. Hikayelerindeki kahramanlar yöresel bir ağızla konuşturulmuştur .
8. Eserde ağır bir dil kullanması anlaşılırlığını zorlaştırmıştır .
9. Yazılarında atasözü , deyim ve kalıplaşmış ifadelerden çok fazla yararlanmıştır .
10. Devrik cümleler bu eserde dikkatimizi çeken en önemli ayrıntı oldu .

10 Tane Aşamalı Durum Bildiren Cümle

1. Kazadan sonra her geçen gün biraz daha iyileşiyor .
2. Bu mevsimde havalar gittikçe soğumaya başlar .
3. Ülkemizin ekonomisi her geçen yıl büyümeye devam ediyor .
4. Irmağın suyu giderek azalıyor .
5. Bu seviyeye çalışa çalışa ulaştı .
6. Bir şairin değeri yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılır .
7. Yeni okuluma giderek ısınmaya başladım .
8. Ülkemiz her yıl biraz daha kuraklaşıyor .
9. Çocuk her geçen gün daha da şirinleşiyor .

10 . Zorlukların üstesinden adım adım geldi . 

15 yorum:

Deneme