Fiilimsilerin Fiiller ve İsim Soylu Sözcüklerden Farkı

Özet : Fiilimsilerin fiiller ve isim soylu sözcüklerden farkını kavrar. 

Fiilimsilerin Fiiller ve İsim Soylu Sözcüklerden Farkı


Adından da anlaşılacağı gibi fiilimsiler fillere benzemekle beraber fillerden ayrı yani farklı olan  kelimelerdir. Fiilimsilerin fiil ve isim soylu sözcüklerden farklarını şu şekilde sıralayabiliriz :

- Fiilimsiler bir cümlede yan cümle adını verdiğimiz kısmı oluştururken fiiller cümlenin temel cümle kısmını oluşturur .

Örnek : Komşumuz düşünerek buradan geçti. ( "düşünerek" yan cümle, "geçti" fiildir. )

- Fiilimsiler fiil özelliklerini kaybettiği için ek fiil alarak yüklem olabilirler , fiiller ise kip ve kişi eki alarak yüklem olurlar .

Örnek :

*Ailesini  görünce çok şaşırdı . ( şaşır- fiili -di zaman eki ile çekimlenerek yüklem olmuştur. )
* Hayatı değerli ve anlamlı kılan küçük şeylere sevinmektir. ( sevinmek fiilimsisi ek fiilin geniş zamanını ( - dır ) alarak yüklem olmuştur. )

- Yüklemi fiilimsi olan cümleler yüklemin türüne göre isim cümlesi iken , yüklemi fiil olan cümleler fiil cümlesidir .

- Tüm fiilimsi ekleri yapım ekidir ve fiilimsi eki alan tüm kelimeler türemiştir . Ancak unutmamak gerekir ki fiilden türeyen isimlerin tümü fiilimsi değildir . Bunu ayırt etmenin en kolay yolu olumsuzluk ekidir . Fiilimsilerde fiil anlamı devam ettiği için olumsuzları yapılabilir ama fiilden isim olan kelimelerin olumsuzu yapılamaz . 

Örnek : Duymak fiilimsidir ve duymamak şeklinde olumsuzu yapılabilir fakat  saygı  fiilden türemiş bir isimdir ve say-ma-gı  şeklinde olumsuzu yapılamaz.

- Fiilimsiler kişlere göre çekimlenemez ancak fiiller çekimlenebilir . Örnek : Sus- fiili sustum, sustun, sustu… gibi çekimlenirken "susmak" fiilimsisi çekimlenemez.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme