Ders Türkçe: 8.Sınıf Konu Anlatımı

Aradığın Konuyu Yaz!

Beğenilen Yazılar

8.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Soruda Cümlenin Ögelerini Bulma20 Soruda Cümlenin Ögelerini Bulma

Soru 1 : Cümlenin ögeleri kaça ayrılır ?
Cevap : Temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere iki gruba ayrılır . Temel ögeler yüklem ve özne ; yardımcı ögeler ise dolaylı tümleç , zarf tümleci , belirtili nesne ve belirtisiz nesnedir .

Soru 2 : Temel ögeler nelerdir ?
Cevap : Yüklem ve özne temel ögelerdir .

Soru 3 : Yardımcı ögeler nelerdir ?
Cevap : Dolaylı tümleç, zarf tümleci , belirtili nesne ve belirtisiz nesnedir .

Soru 4 :  Cümlede tüm sorular hangi ögeye sorulur ?
Cevap : Bir cümlede önce yüklem bulunur ve diğer tüm ögeler yükleme sorulan sorularla bulunur .

Soru 5 :   Özne ne demektir ?
Cevap : Bir cümlede iş, oluş ya da durumu gerçekleştiren varlığa özne denir.Soru 6 : Özneyi bulmak için yükleme hangi sorular sorulur ?
Cevap : Özneyi bulmak için yükleme kim” ve “ne” soruları sorulur . Özne insan ise kim sorusu , özne insan dışı bir varlıksa ne orusu kullanılır . Mesela “ Çocuk okuldan eken çıktı.” Cümlesinde yüklem “çıktı” kelimesidir . “kim” sorusunu sorunca “çocuk” cevabını alırız . Bu da özne olur .

Soru 7 : Nesne kaça ayrılır ?
Cevap : Nesne , belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayrılır . Belirtili nesne “neyi, kimi” belirtisiz nesne ise “ne” soruları ile bulunur .

Soru 8 : Belirtili nesne ismin hangi hal ekini alır ?
Cevap : Belirtili nesne ismşn belirtme yanı “i hali” ekini alır . “ dam kapıyı kırdı.” cümlesinde “kapı-y-ı” kelimesi belirtili nesnedir .

Soru 9 :  Belirtili nesneyi bulmak için hangi soru sorulur ?
Cevap : “neyi, kimi” sorulaı sorulur .

Soru 10 : Belirtisiz nesneyi bulmak için hangi soru sorulur ?
Cevap : “ne” sorusu sorulur .
Önemli Not : Hem özne hem de belirtisiz nesneyi bulurken “ne”” sorusu kullanıldığı için hata yapmamak için önce özne bulunmalı, ikinci kez “ne” sorusu sorulabilirse nesne denmelidir .Soru 11: Yer tamlayıcı ismin hangi hal eklerini alır ?
Cevap : “-e, -de, -den” hal eklerini alır .

Soru 12 : Yer tamlayıcısını bulmak için hangi sorular sorulur ?
Cevap :  “kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden soruları sorulur .

Soru 13 : Zarf tümlecini bulmak için hangi sorular sorulur ?
Cevap : “ ne zaman, nasıl , niçin , ne kadar , niye” soruları ile bulunur .

Soru 14 : YÖNTem kuralı nedir ?
Cevap : Ögeler Yüklem- Özne-Nesne-Tümleçler şeklinde bulunmalıdır .

Soru 15 : Türkçede hangi sorular hiçbir ögeyi buldurmamaktadır ?
Cevap : Neyin ve kimin soruları

Soru 16 : Türkçede neler parçalanamaz ?
Cevap : Cümleler ögelerine ayrılırken isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları parçalanamaz . Yani bu tamlamaları oluşturan kelimeler aynı ögenin içerisinde yer almalıdır .

Soru 17 : Türkçede kaç tamlama vardır ?
Cevap : İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olmak üzere iki tür tamlama vardır . Lise ve üzeri düzeylerde bunlara edat tamlamaları da eklenir .

Soru 18 : İsim tamlamalarına örnek nedir ?
Cevap : adam-ın eller-i , kapı kol-u , okul-un duvarı-nın boya-sı vb.

Soru 19 : Sıfat tamlamalarına örnek nedir ?
Cevap : kırmızı kazak , yeşil elbise vb.

Soru 20: Birleşik fiiller nelerdir ?
Cevap : “etmek, olmak , eylemek, kılmak” fiillerine yardımcı fiil denir ve ögelere ayrılırken bu fiiller isim ile birlikte alınır .” İstediğiniz evrakların hepsi hazır oldu .” cümlesinde yüklem “hazır oldu” şeklinde alınır .

ddd
Devamını Oku
    0

Sıfat Fiil Eklerinin Kodlanması


Sıfat Fiil Eklerinin Kodlanması

Sıfat fiil ekleri fiil kök ya da gövdelerine gelerek isim yapan bazı özel eklere verilen addır. Sıfat fiil ekleri şunlardır :
-an/-en
-ası/-esi
-maz/-mez
-ar/-er
-dik/-dık/-duk/-dük/-tık/-tik/-tuk/-tük
-acak/-ecek
-mış/-miş/-muş/-müş

Şimdi bu ekleri kısaca nasıl kodlayacağımıza geçelim .

Sıfat fiil eklerinin kodlaması : an-ası-mez-ar-dik-ecek-miş

Sıfat Fiil Ekleri İle İlgili Örnekler : Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimeler sıfat fiil eki almıştır .


-an/-en
- Beklenen karar bugünkü toplantının ardından açıklandı .
- Yere düşen kitaplarını acele acele topladılar.
- Kapanan dükkanların yeniden açılabilmesi için çalışmalara başlandı.
- Sınavda sorulan soruların tamamını yalnızca iki aday yapabilmiş .         
- Kapıdan çıkan adam doğruca otobüse yöneldi .

- ası,  -esi
- Ülkemizn her yerinde görülesi mekanlar bulunmaktadır .
- Büyüklerimizin öpülesi elleri vardır .
- Kırılası eller nasıl kıydınız küçücük çocuğa.
- Bakılası manzara dedikleri bu olsa gerek .
- Yıkılası dağlar önümüze engel oldu .

-maz,  -mez

- Yangından sonra bina kullanılmaz hakem geldi .
- Çekilmez çileler içerisinde perişanım .
- Günümüzde aşılamaz yollar artık kolaylıkla geçilebiliyor .
- Milletimizin sarsılmaz bir iman vardır .
- O uslanmaz bir yalancıdır .
- Bu kulüp yenilmez armada olarak nitelendiriliyordu .

-ar/-er/-ır/-ir/-ur/-ür
- Senin bu yaptığın anlaşılır iş değil .
- Temizlik ürünlerinde bilinir markaları tercih etmek önemlidir
- Senin gibilere bakar kör diyorlar .
- İnsanların bu davranışları inanılır gibi değil .
- Olay yerinden koşar adım uzaklaştık .

-dık/-dik/-duk/-dük

- Bu işlerde umulmadık taş baş yarar .
- Tanıdık insanların üzüntülerine hiç katlanamıyorum .

-ecek/-acak

- Susulacak yerde konuşmak insanın saygınlığını kaybettirir .
- Daha önümüzde çok kazanılacak maç var .
- Bugün yapılacak çok iş var .

-mış/-miş/-muş/-müş

- Parçalanmış aileler toplumumuzun önemli bir orunudur .
- Kitap karalanmış sayfalarla doluydu .
- Kırılmış dallar dağ yolunu kapatmıştı .
ddd
Devamını Oku
    0

İsim Fiil Eklerinin Kodlanması


İsim Fiil Eklerinin Kodlanması      

İsim fiil ekleri fiil kök ya da gövdelerine gelerek isim yapan bazı özel eklere verilen addır. İsim fiil ekleri şunlardır :
-ma, -me
-ış, -iş, -uş,  -üş
-mak, -mek

Şimdi bu ekleri kısaca nasıl kodlayacağımıza geçelim .

İsim fiil eklerinin kodlaması : ma-y-ış-mak

İsim Fiil Ekleri İle İlgili Örnekler : Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimeler isim fiil eki almıştır .

-ma/-me
- Ağlama son derece insani bir eylemdir .
- Haksız olduğun zaman susabilmen seni daha da yüceltir .
- Akıl etme biz insanlara verilmiş en güzel yeteneklerden birisidir.
- Kontrolsüz sollama hayatımızı karartabilir .
- İnsanlara gereğinden fazla bağlanma bize zarar verebilir .

- İş,  -ış, -uş,  -üş
- Bir bakış anlayana çok şey ifade eder. 
- Aylar sonra görüş gününün gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum .
- Bu ürünleri geliş fiyatına satıyoruz .
- Bir sorunun soruluş tarzı çok önemlidir.
- Kısa süre içerisinde giriş işlemlerinizi tamamlıyorum .

-Mak,  mek

- Sevmek en güzel şeydir .
- Hayatta her şeyi öğrenebilmek mümkün değildir .
- Bazı şeyleri de duymamak gerekir .
- Yeri geldiğinde hayatımızda da temizlik yapabilmek önemli .
- Seni her zaman böyle güzel yerlerde görmek istiyoruz .
- Bir futbolcu için her zaman en iyi seviyede oynayabilmek zordur .


ddd
Devamını Oku
    0

Zarf-Fiil Eklerinin Kodlaması


Zarf-Fiil Eklerinin Kodlaması

Bildiğiniz gibi fiilimsi eklerinin akılda kolay kalması için çeşitli kodlamalar vardır . İsim fiil eklerini "ma-y-ış-mak" , sıfat fiil eklerini ise " an-ası-mez-ar-dik-ecek-miş" şeklinde kodlayabiliriz . Zarf-fiil eklerini de iki şekilde kodlamamız mümkündür . Aşağıdaki kodlamada renkli yazılan ekler zarf fiil ekleridir .

1. Kenyalı asiye ince iparaklamadan oldukça  gittiğinde (-ken, -alı, -asiye, -ince, -ip, -arak , -madan, -dıkça )
2. Ali madan dağındayaramazken ince ip atarak incelmeksizin dikçe durdu.

Zar-fiil Ekleri iLe İlgili Örnekler : Aşağıdaki cümlelerde kırmızı yazılan ekler zarf fiil eklerine örnektir .


- Seni ağlarken görmeye dayanamam.
- Seni görmeyeli işlerim hiç iyi gitmiyor .
- Masum adamı öldüresiye dövmüşler .
- Akşam gelince ben seni ararım demişti .
- Açık kapının aralığından bakıp içeri kaçtı .
- Anlamadığınız konuları sorarak kolayca öğrenebilirsiniz .
- Hiçbir konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın .
- İnsanları tanıdıkça hayvanları daha fazla sever oldum .
- Bazen aklına gelenleri düşünmeksizin söyleyiveriyor .
- Bu taraflara geldiğinde mutlaka bizim de yanımıza uğramayı unutma .

Not : Zarf-fiil eklerinden sonra virgül kullanılmaz . Ancakbir cümlede iki zarf-fiil eki gelirse virgül kullanılır .

ddd
Devamını Oku
    0

Paragraf Sorularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir ?


Paragraf Sorularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir ?

Paragraf  sorularını çözerken şunlar yapılmalıdır:

* Ön yargılara sahip olmamalıyız. Ön yargılardan arınmalıyız. Ben yapamıyorum, başaramıyorum diyerek kendimize olumsuz telkinlerde bulunmamalıyız .
* Paragraf sorularında öncelikle soru iyi okunmalıdır .
* Paragraf sorularının kısa yolu diye bir şey yoktur . Paragrafta verilen metnin hepsi iyi bir şekilde okunmalıdır . Daha sonra verilen seçenekler iyi bir  şekilde okunmalıdır . 


* Paragraf sorularını daha iyi çözebilmek için çok kitap okunmalı , bol bol soru çözülmelidir .
*  Şıklarda verilen her bir  yargıya göz atılmalı ve bu  şıklarda verilen her bir yargı  değerlendirilmelidir .
* Paragraf soruları ile ilgili kitaplar bitirilmeli ve en az iki üç tane kitap sınava kadar çözülmelidir .
* ÖSYM'nin ya da MEB'in  geçmiş yıllarda yaptığı sınavlarda çıkan paragraf soruları mutlaka çözülmelidir . Böylece ÖSYM'nin ya da MEB'in ne tür sorular soracağı hakkında da bilgi sahibi olmuş oluruz .
* Paragrafta ne isteniyorsa onun cevabını bulmaya çalışmalıyız.  Parçada verilen bilgilere yorum katmamalıyız , yani çizilen sınırların dışına çıkmamalıyız .
* Paragraf sorularında konu da , ana düşünce de  metnin içindedir . Onun için dikkatli olunmalıdır.
* İlk olarak paragraftaki soru kökü iyi okunmalıdır. Daha sonra metin okunmalı ve en son da seçenekler okunmalıdır.
* Soru çözerken dikkatimizi  dağıtan  unsurlar olmamalıdır.
* Paragraftaki   anahtar kelimelere dikkat edilmelidir. Böylece soru çözmemiz daha kolay olur.


ddd
Devamını Oku
    0

Konuşurken Nelere Dikkat Etmeliyiz ? Maddeler Halinde Yazınız .


Konuşurken Nelere Dikkat Etmeliyiz ? Maddeler Halinde Yazınız .

Konuşurken  şunlara dikkat etmeliyiz :
* Dinleyici ile göz teması kurmalıyız , bu göz teması ne çok yakın  ne çok uzun olmalıdır . Orta seviyede olmalıdır .
* Anlatacağımız  sözcükleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmalıyız .
* Konu dışına çıkmadan konuşmaya çalışmalıyız .

* Kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etmeliyiz . Çok uzun cümleler kurmamalıyız , yani  orta düzeyde ve öz konuşmalıyız , akıcı konuşmalıyız .

* Vurgu ve tonlamalara dikkat ederek konuşmalıyız .
* Karşımızdaki kişiyi aşağılamadan , onunla alay etmeden konuşmalıyız .
* Karşımızdaki kişinin sözünü kesmemeliyiz , onun sözü bittikten sonra  konuşmaya başlamalıyız .
* Sesimize duygumuzu katmalıyız . Korku , mutluluk , üzüntü gibi duygularımızı ses tonumuza yansıtmalıyız .
* Kendimizden fazla söz etmemeliyiz , yani çok fazla bilgiçlik taslamaya çalışmamalıyız . Mütevazı olmaya özen göstermeliyiz .
* Önce iyi bir şekilde düşünmeli , sonra söyleyeceklerimizi etkili bir şekilde  dile getirmeliyiz .
* Konuşmalarımızda sert bir uslup kullanmamalıyız , kırıcı sözlerden kaçınmalıyız .
* Konuşmalarımızda beden  dilimizi etkin bir şekilde kullanmalıyız  fakat gereksiz hareketlere de girmemeliyiz .
* Karşımızdaki kişinin hoşlanmadığı konular ile ilgili  konuşmamalıyız .

ddd
Devamını Oku
    0

Deyim Aktarması-4 : Duyular Arası Aktarma Nedir ?

Deyim Aktarması-4 : Duyular Arası Aktarma Nedir ?

Beş duyu organımızdan birisine ait bir durumu ifade eden sözcüğün başka bir duyuyu ifade edecek şekilde kullanılmasına duyular arası aktarma denilmektedir .  Meselaa "tatlı" kelimesi tatma duyusu ilke ilgili bir kelimedir ancak bu kelimeyi " Onu çok uzun süre dinleyebilirdik çünkü çok tatlı bir ses tonu vardı . " cümlesinde işitme duyusu ile ilgili kullanılmıştır . Yani tatma duyusu ile ilgili bir kelime işitme duyusu ile ilgili bir anlam ifade edecek şekilde kullanılmıştır . Aşağıdaki cümlelerde duyular arası aktarım yapılmıştır .

- Eminönü'ne girdiğinizde keskin bir balık kokusu etrafınızı kuşatır . ( dokunma duyusu ile ilgili olan keskin kelimesi koklama duyusu ile ilgili olarak kullanılmıştır . )
- Etrafındaki insanlara tatlı bir tebessüm etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir . ( tatma duyusu ile ilgili olan tatlı kelimesi görme duyusu ile ilgili kullanılmıştır . )
- Dolabı açınca etrafa ekşi bir koku yayılmaya başladı . ( tatma duyusu ile ilgili olan ekşi kelimesi koklama duyusu ile ilgili kullanılmıştır . )
- Kadife sesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakmayı başardı . ( dokunma duyusu ile ilgili olan kadife kelimesi işitme duyusu ile ilgili olarak kullanılmıştır . )
- Acı sözleri ile insanları kendinden uzaklaştırıyordu . ( Tatma duyusu ile ilgili olan acı kelimesi işitme duyusı ile ilgili olarak kullanılmıştır . )

- Onun sıcak gülümsemesi hepimize güven verirdi . ( Dokunma duyusu ile ilgili olan sıcak kelimesi görme duyusu ile ilgili kullanılmıştır . )
Bu Konunun Videolu Anlatımı İçin Tıklayın...
ddd
Devamını Oku
    0

Deyim Aktarması-3 : Doğadan Doğaya Aktarma Nedir ?

Deyim Aktarması-3 : Doğadan Doğaya Aktarma Nedir ?

Doğada bir varlığa ait bir özelliğin yine doğada yer alan bir varlığa aktarılmasına denir . Yani insanlar dışındaki varlıkların özelliklerinin bir birine aktarılmasıdır . Mesela rüzgarın çıkardığı sesin kurdun çıkardığı sese benzetilmesi gibi örneklerde doğadan doğaya aktarma söz konusudur . Aşağıdaki örneklerde doğadan doğaya aktarım söz konusudur .

- Bizim köylerimizde rüzgarlar uluyordu bu karanlık ve ıslak gecelerde . ( kurtlara ait olan ulumak eylemi rüzgara aktarılmıştır . )
- Karlar bu karanlık gecede sokak lambasının önünde uçuşuyordu . ( Kuş vb. hayvanlara ait olan uçmak eylemi kara aktarılmıştır . )
- Büyük bir hayvan sürüyü dağın eteğinden aşağıya doğru akıyordu . ( Sıvı maddelere ait olan akmak eylemi hayvanlara aktarılmıştır . )

- Açık perdenin arasından ay ışığı odama süzülüyordu . ( Sıvı maddelere ait olan süzülmek eylemi ay ışığına aktarılmıştır . )
- Gök yüzü yırtılıyor , şimşekler büyük bir gürültüyle bir yerlere düşüyordu . ( kağıt ve benzeri maddelere ait olan yırtılmak eylemi gök yüzüne aktarılmıştır . )
- Deniz günler boyunca kudurdu . ( köpeğe ait bir özellik olan kudurmak denize aktarılmıştır . )
Bu Konunun Videolu Anlatımı İçin Tıklayın

ddd
Devamını Oku
    0

Deyim Aktarması-2 : Doğadan İnsana Aktarma Nedir ?

Deyim Aktarması-2 : Doğadan İnsana Aktarma Nedir ?

Doğaya has biz özelliğin ya da vasfın insanlar için kullanılmasına doğadan insana aktarma denir . Doğadan insana aktarmada daha önce anlatmış olduğumuz insandan doğaya aktarmanın tersi bir durum söz konusudur . Doğadan insana aktarımda genellikle sözcüklerin mecaz anlam kazanması ve deyimleşmesi söz konusudur . Doğadan insana aktarma ile ilgili örnekler şunlardır :

- Son zamanlarda çok pişkin davranışlar sergilemeye başlamıştı .
- Etrafına karşı sıcak davranışları ile dikkat çekiyordu .
- Yaşına rağmen olgun bir kişiliğe sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim .
- Yüreğimde fırtınalar kopmaya başladı .
- Gönlümde deli duygular dalgalanıyor .


- Herkesin ortak görüşü onun sert bir mizaca sahip olduğu yönündeydi .
- Kimseyi kıramaz yumuşak yüzlü bir insan olmayı tercih ederdi .
- O tam bir tilkidir .
- Sen benim arım , balım , peteğimsin .
- Bu dünyada ezilmiş insanlar için çalışmaktan daha yüce bir duygu yoktur.
- İşinde tam anlamıyla kurt olmuştu .
- Aslanlarımız bu maçtan da zaferle ayrıldı .
Bu Konunun Videolu Anlatımı İçin Tıklayın...

ddd
Devamını Oku
    0

Deyim Aktarması-1 : İnsandan Doğaya Aktarma Nedir?

Deyim aktarması dört şekilde gerçekleşmektedir .
Deyim Aktarması-1 : İnsandan Doğaya Aktarma Nedir?

İnsanlara ait özelliklerin doğada yer alan varlıklara verilmesine insandan doğaya aktarım denir . İnsandan doğaya aktarım yapılırken insanların duyguları, düşünceleri , giysileri ya da vücutlarından parçaların doğadaki varlıklara aktarımı söz konusu olur . İnsandan doğaya aktarım da kişileştirme , mecaz ve yan anlam ön plandadır . 

Mesela "Güneş çok yorgun gözüküyordu " cümlesinde yorgun olmak insana ait bir özelliktir ve güneşe verilerek insandan doğaya aktarma yapılmıştır . Aşağıdaki cümlelerde insandan doğaya aktarma ile ilgili örnekler altı çizili olarak gösterilmiştir .

-  Bu köyde her yer yorgun evlerle sarılmıştı. ( kişileştirme )
- ‎ Eski ayakkabının burnu çok çabuk yıpranmıştı. ( yan anlam )
- ‎ Dağ başını duman almış . ( yan anlam )
- ‎ Çiçekler baharın gelişini müjdeliyordu. ( kişileştirme )
- ‎ Karşımızdaki büyük ağaç bizi seyrediyordu . ( kişileştirme )
- ‎ Kuşlar neşeyle cıvıldıyordu . ( kişileştirme )
- ‎ Şu dere çok yordun , yavaş akıyor . ( kişileştirme )
-  Yüce dağ başında siyah tül vardır . ( yan anlam )

-  Bu kuşlar çok vefasız çıktı . ( kişileştirme )
Bu Konunun Videolu Anlatımı İçin Tıklayın ...
ddd
Devamını Oku
    0

Öyküleyici Anlatım ve Betimleyici Anlatım Arasındaki Farklar Nedir ?

Öyküleyici Anlatım ve Betimleyici Anlatım Arasındaki Farklar Nedir ?

Öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım birbiri ile çoğu zaman karıştırılmaktadır . Ancak şimdi anlatacaklarımıza dikkat edildiğinde aslında ayırt etmenin çok da kolay olduğunu göreceksiniz .

1. Öyküleyici anlatımda akan bir olay vardır ancak betimleyici anlatımda böyle bir durum yoktur . Kısacası öyküleyici anlatım bir filme benzetilebilir , betimleyici anlatım ise bir fotoğraf karesine benzetilebilir .

2. Öyküleme olaya dayalı olduğu için öyküleyici metinlerde mutlaka kahraman olması gerekir . Ancak betimleyici anlatımda kahraman olması şart değildir .

Kısacası betimleme sözcüklerle resim çizme sanatıdır ve betimleyici anlatımın olduğu metinlerde gözümüzün önünde bir şeyleri canlandırırız . Fakat öykülemede akış halinde olan bir olay vardır . Aşağıdaki örnekleri yukarıda bahsettiğimiz farkları göz önünde bulundurarak dikkatlice okuyalım .
Örnek 1 : Kapının önünde küçük bir kız çocuğu oturuyordu . Eli yüzü kir pas içerisinde , kolları burnunu silmekten katılaşmıştı . Ufak tefek boyunun üzerindeki kıvırcık saçları aylarca yıkanmamış gibi birbirine karışmıştı  .  Üzerindeki kazak en son  ne zaman yıkanmış tahminde bulunmak  bile imkansızdı . Çocuğa bakınca görebildiğim tek renk gözlerindeki o derin mavilikti . ( Betimleyici anlatım )


Örnek 2 : Vaktiyle Maria adında babasıyla birlikte yaşayan bir kız varmış . Babası yaşadıkları mahallede bulunan bir fabrikada çalışmaktadır . Ancak fabrikada işler ters gitmeye başlayınca Maria'nın babası işsiz kalır . Kızı Maria'yı da yanına alan adam başka bir mahalleye taşınmak ve yeni bir iş bulabilmek için çocukluğundan beri yaşadığı mahalleyi terk etmek zorunda kalır . ( Öyküleyici anlatım )
ddd
Devamını Oku
    0
© 2014 Ders Türkçe. Designed by Kompozisyon Örnekleri
Powered by Blogger.