Gözlemci Bakış Açısı İle İlgili Bir Hikaye Yazınız


Gözlemci  Bakış Açısı İle İlgili Bir Hikaye Yazınız

Bir metinde olayı yaşayan kahraman farklı , anlatan farklı ise bu tür metinlerde gözlemci bakış açısı hakimdir .  Gözlemci bakış açısında anlatıcı anlattığı olayları olduğu gibi aktarır .  Gözlemci bakış açısında “ O “ ifadesi hakimdir yani fiiller genellikle üçüncü tekil şahsın ya da üçüncü çoğul şahsın ağzından olur . Gözlemci bakış açısında anlatıcı kahramanın psikolojik durumu , iç halleri gibi özellikleri bilemez . Aşağıdaki hikaye gözlemci bakış açısına örnek olarak verilebilir .

Balık Avı

Güner ve Yüksel  iki eski arkadaştır ve balık tutmayı çok severler .  Hafta sonları mutlaka bir göl kenarına gider ortalarına atar ve sohbet ederler .  Balık tutmak onlar için birinci amaç değildir .

 Yine bir gün oltalarını göle atıp beklerken  oltaya bağladıkları zilin çok şiddetli bir şekilde çaldığını gördüler . Oltanın ucu  adeta kırılacak gibi eğiliyor tekrar düzeliyordu . Güner koşup hemen oltanın makarasını sarmaya başladı . Ama balık çok büyüktü ve çok direniyordu . Yaklaşık on beş dakikalık bir mücadelenin ardından balığı kıyıya kadar getirmeyi başarmışlardı .

Not : Yukarıdaki metinde anlatıcı olayı yaşayanlardan biri değildir ve kahramanların yalnızca gözlemleyebildiği davranışlarını aktarmıştır .

2 yorum:

Deneme