Metin Türleri İle İlgili Etkinlik-1


Metin Türleri İle İlgili Etkinlik-1

Aşağıda özellikleri verilen metin türlerini söyleyin  . Cevaplar en altta yazmaktadır .
Aşağıda bilgileri verilen metin türlerini ilgili boşluklara yazınız.

1. Bir konu ile ilgili bilgi vermek, bir konu hakkındaki görüşleri kanıtlar sunarak okuyucuya kabul ettirmek amacıyla kaleme alınan yazı türüdür. Bir fikri, görüşü ve gerçeği geniş halk kitlelerine duyuran kişi alanında uzmanlaşmıştır. Bu nedenle bu yazılara bilimsel yazılar da denir.
(………………………………….)

2. Aklınıza gelebilecek her türlü konu ile ilgili olan bu türde yazara kendi duygu ve
düşüncelerini yazarken kanıtlama amacını gütmez . Yazarın yazdıkları tamamen kendine aittir. Bu sebeple kullanılan dil içten ve rahattır .
(………………………………….)

3. Bir sanat ya da fikir eserini tanıtırken eserin güçlü ve zayıf yönlerinin ele alındığı türdür. Bu yazının yazarı okuduğu veya izlediği sanat veya fikir eserine ait değerlendirmelerde bulunur. Yazı önyargısız bir şekilde kaleme alınmalıdır. Çünkü eserin değeri ortaya konmaya çalışılmaktadır. Okuyucular genellikle olumsuzu ile karşılaşsa da bu türün olumluları az değildir.
(…………………………………)

4. Gazete ya da dergilerin belli köşelerinde kaleme alınan bu yazılar; belgelendirme ve kanıtlama amacı gütmez. Günlük olaylar, ülke olayları veya yazarın bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini çeşitli yönlerden inceleyen yazılar olarak bilinir.
(………………………………….)


5. Toplumu ilgilendiren güncel bir olayı okuyucu ile konuşuyormuş gibi içten ve anlaşılır bir şekilde ele alan bu türde kanıtlama amacı yoktur. En önemli özelliği karşılıklı konuşma havası içerisinde yazılmasıdır.
(………………………………….)

6. Bu yazının yazarı yurt içinde veya yurt dışında gittiği yerlerle ilgili gözlemlerini kaleme alır. Gördüklerinin tamamını anlatmak yerine ilginç olanları tercih eder yazısında. Yazının okunurluk seviyesini artırmak için okuyucuya gittiği yerin ilginç gelebilecek özelliklerini aktarır.
(………………………………….)

7. Herhangi bir alanda ün yapmış kişiler, başlarından geçen veya tanık oldukları olayları belli bir zaman sonra yazıya dökerler. Bu yazıyı yazarken bilgi ve gözlemlerine dayanarak yazarlar. Bu yazı ile okuyucu geçmişle ilgili bilgi sahibi olur.
(………………………………….)

8. Bu yazıda yaşanan olaylar, duygular ve düşünceler günü gününe yazılır. Yazılan günün tarihi de yazının uygun bir yerine not edilir. Yazan kişinin hayatı ile ilgili izler taşıyan bu yazıda yazar kendi ile konuşuyor havasındadır.
(………………………………….)

9. Genellikle ünlü kişilerin hayatlarının tamamını ya da bir bölümünü anlatan bu yazılarda bilgi vermek amaç edinilmiştir . Yazıyı kaleme alan kişi, araştırma sonuçlarını yazılı hale getirir. Üçüncü kişi ağzı bu yazının tamamına hâkimdir.
(………………………………….)

10. Yazar, bu yazıda kendi hayatını kaleme alır. Kullanılan birinci kişi ağzıdır.
(………………………………….)

Cevaplar : 1-makale  2- deneme 3- eleştiri 4- fıkra ( köşe yazısı ) 5- sohbet (söyleşi )  6- gezi yazısı 7- anı 8- günlük 9- biyografi 10- otobiyografi0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme