Metin Türleri İle İlgili Etkinlik-2


Metin Türleri İle İlgili Etkinlik-2

Aşağıda özellikleri verilen metin türlerini söyleyin  . Cevaplar en altta yazmaktadır .
Aşağıda bilgileri verilen metin türlerini ilgili boşluklara yazınız.

1. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların yer, zaman ve kişiler belirtilerek kısaca anlatıldığı türdür. Bir plan çerçevesinde anlatılan olay, bir veya birkaç kahramanın etrafında gerçekleşir.
(………………………………….)
2. Bu yazının kahramanları bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle de hayvanlardan seçilir. Yazının yazılmasındaki temel amaç okuyucuya ders verme amacı güdülür. Söz sanatlarından kişileştirme ve konuşturma ağırlıklı olarak kullanılır.
(………………………………….)
3. Bu yazının olayları bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir yerde geçer. Kahramanlar, günlük hayatta karşılaşmayacağımız özelliklere sahiptir. Olağanüstülük bu yazının temelini oluşturur. Tekerlemeler olmazsa olmazıdır bu yazının.
(………………………………….)
4. İnsanların başından geçebilecek veya tasarlanmış olayların uzun uzadıya anlatıldı yazı türüdür. Birden fazla olay birden fazla yerde ve geniş bir zaman diliminde gerçekleşir. Bu yazıdaki karakter sayısı da oldukça fazladır.
(………………………………….)

5. Bir milletin kahramanlıklarını, savaşlarını ve büyük toplumsal olaylarını konu alan bu yazıların yazarları belli değildir. Bu yazılar ortaya çıktığında sözlü iken daha sonraları yazıya geçirilmiştir. Ait olduğu toplumun hayata bakış açısını, dünya görüşünü yansıtır.
(………………………………….)
6. Genellikle sahnelenmek için yazılan bu türde konuşma eylemi ön plandadır. Yazılan metin seyircinin gözü önünde canlandırılır.
(………………………………….)
7. Duyguların yazılı hale döküldüğü bu türde cümleler alt alta gelecek şekilde dizilir. Her türlü konu ile ilgili yazılabilir bu türdeki yazılar. Örneğin aşk, ölüm, doğa, kahramanlık bu türde karşımıza en çok çıkan konulardır.
(………………………………….)
Cevaplar : 1-hikaye 2- fabl 3- masal 4- roman 5- destan  6- tiyatro  7- şiir
Metin Türleri İle İlgili Etkinlik-1


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme