7.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7. Sınıf Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

7. Sınıf Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

7. Sınıf müfredatına dahil olan konulardan birisi de anlatım bozuklukları oldu. Ancak 7. Sınıfta yalnızca anlama dayalı anlatım bozuklukları yer almaktadır . Anlama dayalı anlatım bozuklukları ve nedenleri şunlardır :

1. Gereksiz Sözcük Kullanımı : Aynı anlama gelen kelime ya da kelime gruplarının bir arada kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna neden olmaktadır . Bu anlatım bozukluğunda “ eş anlamlı sözcükler “ bir arada kullanılır ya da “ anlamca birbirini kapsayan sözcükler “ bir arada kullanılır . Bu anlatım bozukluğunu gidermek için aynı anlama gelen kelimelerden birini cümleden çıkarmak gerekir .

Örnekler :
- Halkın bize olan ilgi ve alakasından son derece memnunuz . ( ilgi ve alaka eş anlamlıdır . )
- Sürekli bizi eleştirip tenkit ediyor . ( eleştiri ve tenkit aynı anlamlıdır . )
- Bana yüksek sesle bağırman hiç olmadı . ( bağırmak zaten yükek sesle olur . )

2. Anlamca Çelişen Kelimelerin Kullanılması : Anlam olarak netlik oluşturmayan ya da bir biri ile karşıtlık oluşturan sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur . Yani “ kesinlik ve olasılık “ bildiren ifadelerin bir arada kullanılması çelişki oluşturur .

Örnekler :
- Kesinlikle bu soruyu yapmış olabilir . ( kesinlik ve ihtimal bir arada )
- Bu mahalleye aşağı yukarı tam 20 sene önce taşındık . ( yaklaşık ve tam bildiren ifade bir arada )

3. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması : Bazı sözcükler yazılış olarak ya da anlam olarak birbirini çağrıştırabilmektedir . Bu yüzden kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanmak gerekir .
Örnekler :
- Onun futbol konusundaki yeteneklerini azımsarsanız hata yaparsınız . ( azımsamak değil küçümsemek olmalıdır . )
- Kar lastiği takmazsanız kaza yapma şansınız çok artar . ( şansınız değil ihtimaliniz olmalıdır . )4. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması : Sıfat olması gereken bir sözcüğün zarf olarak kullanılması ya da tersi bir durumun olması anlatmak istediğimizden farklı bir anlamın ortaya çıkmasına neden olur .

Örnekler :
- Yeni eve gelmiştik ki tekrar hastaneye gitmek zorunda kaldık . ( “yeni eve” değil “eve yeni gelmiştik ki …” şeklinde olmalıdır . )
- Her yardım isteyen kişiye el uzatmalıyız . ( “ her yardım isteyene “ değil “ yardım isteyen her kişiye” şeklinde olmalıdır . )

5. Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması : Deyimler kalıplaşmış sözcük grupları olduğu için kelimelerinin değiştirilmesi ya da bir deyimin kendi anlamının dışında kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur .

Örnekler :
- O kadar mutlu oldu ki ağzını bıçak açmıyordu . ( “ağzı kulaklarına vardı “ olmalıydı . )
6. Anlam Belirsizliği : Bazı cümlelerde kişi zamirinin kullanılmaması işi yapanın kim olduğunun net biçimde belli olmamasına neden olur .

Örnekler :
- Ne yapmak istediğini bir türlü anamıyorum . ( “senin ne yapmak istediğini” mi “onun ne yapmak istediğini mi “ net belli değil . )

7. Mantık Hataları : Cümlede olaylar oluş sırasına ya da önem sırasına uygun olarak dizilmelidir . Aksi halde anlatım bozukluğu olur .

Örnekler :
- Bu tür hastalıklar ölüme hatta sakatlanmalara neden olmaktadır . ( sakatlanmalara hatta ölüme şeklinde olmalıdır . )
- Bu kanun teklifi beşe karşı üç oyla kabul edildi . ( üçe karşı beş oyla şeklinde olmalıydı . )


Cümlede Anlam İle İlgili Püf Noktaları

Cümlede Anlam İle İlgili Püf Noktaları

Cümlede anlam ile ilgili bilinmesi gereken konular şunlardır:

-  nesnel ve öznel cümleler
- ‎ özgünlük
- ‎ varsayım cümleleri
- ‎ onaylama bildiren cümleler
- ‎ dolaylı ve doğrudan anlatım

Cümlede anlam ile ilgili önemli noktalar şunlardır :

1.
Sebep sonuç cümlelerinde yargılardan her ikisi de gerçekleşirken amaç sonuç cümlelerinde yargılardan biri gerçekleşmemiştir .

Örnek :
- " Hasta olduğu için okula gitmedi. " cümlesinde hem hasta olmak hem de okula gitmemek işi gerçekleşmiştir. Bu yüzden bu cümle sebep sonuç cümlesidir . " Ders çalışmak için kütüphaneye gitti " cümlesinde kütüphaneye gitme işi gerçekleşmiştir ancak ders çalışma işi daha sonra gerçekleşecektir . Bu yüzden bu cümle amaç sonuç cümlesidir .

2. " için" edatı ile kurulan cümleler cümlelerde "-mak için" şeklinde ise cümle amaç sonuç cümlesidir "'dığı için" şeklinde ise sebep sonuç cümlesidir.

Örnek:
- Zayıflamak için spor yapıyor . ( amaç sonuç)
- ‎ Çok kilo aldığı için spor yapıyor . ( sebep sonuç )

3. Azımsama cümleleri miktar ile ilgili iken küçümseme cümleleri nitelik ile ilgilidir .

Örnek:
- Bu kadarcık yemek kime yetecek (Azımsama)

- ‎Senin yaptığın yemekten ne olacak ( Küçümseme )

4. Yakınma ve sitem cümleleri arasındaki farka dikkat etmek gerekir . Yakınma cümlelerinde şikayet ettiğimiz konuyu başka birine anlatma vardır ama sitem cümlelerinde rahatsız olduğumuz konuyu bizzat rahatsız olduğumuz kişiye söyleriz.

Örnek:
- O kadar emeğim geçti bir gün olsun arayıp halimi sormadı . ( Yakınma )
- ‎ Sana o kadar emeğim geçti bir gün arayıp halimi sormadın . ( Sitem )

5. Bir cümlede "kimseye benzememek, kendi açtığı yoldan gitmek, kendi ayak izlerini oluşturmak" ve benzeri ifadeler kullanılıyorsa bu cümle özgünlük ile ilgilidir .


6. Her konuşturma sanatında kişileştirme vardır ama her kişileştirme sanatında konuşturma yoktur .

Örnek:
- Güneş bize küsmüş galiba . ( Kişileştirme sanatı vardır ama konuşturma sanatı yoktur )
- ‎ Güneş size küstüm dedi . ( Konuşturma sanatı vardır dolayısıyla kişileştirme sanatı da vardır . )

7. Hayıflanma ve pişmanlık bildiren cümleleri birbirine karıştırmamak gerekir . Hayıflanma cümlelerinde yapılmayan bir şeyden dolayı duyulan üzüntü vardır pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir hatadan duyulan üzüntü vardır .

Örnek:
- Keşke ona bu sözleri söylemeseydim. ( pişmanlık )
- ‎Keşke gençlik yıllarımı daha faydalı işlerle geçirseydim. ( hayıflanma )

8. Eleştiri kelimesi günlük hayatta hep olumsuz anlamda kullanılır ancak eleştiri terimsel anlam olarak hem olumlu hem de olumsuz yönleri ile bir eserin , bir kişinin ya da bir varlığın değerlendirilmesi demektir .

Örnek :
- Eserde günlük hayatta kullanılmayan kelimelerin çok olması anlaşılmasını zorlaştırıyor . ( olumsuz eleştiri )
-Eserde modern dünyada unutulmaya başlayan değerler yeniden canlandırılmış . ( olumlu eleştiri )


Bu Konuyu Videolu Anlatım İle İzlemek İçin Tıklayın

Geniş Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Geniş  Zaman  İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Geniş   zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca geniş  zaman ile ilgili bilgi verelim .
Geniş  zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve geniş zaman kipinin eki -r/-ar/-er/-ır/-ir/-ur/-ür "dür  . Geniş zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin sürekli yapıldığı anlamı verir . Geniş zaman kipinin olumsuzu "-maz/-mez" eki ile yapılır .

Örnek : Odasında ödevlerini yapar . ( yap- fiili -ar geniş zaman eki almıştır . )

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Her gün bir saat yürüyüş yapar .
2. Durakta her gün otobüsü bekler .
3.  Okul için gerekli evrakları hazırlar .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinler .
5. Vakit geç olunca televizyonu kapatır  .

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Senin soruna cevap vermez .
2. Sis daha fazla artınca önündeki aracı  göremez .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmaz .
4. Geç kalırsan seni beklemez .
5. Bu fikrine katılmaz .

Geniş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinler misin ?
2. Bu anlattıklarımı anlar mı ?
3. Durakta beni bekler mi ?
4. Odanda ders çalışır mısın ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duyar mı ?
6. Bahçede top oynar  mı ?

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymaz mısın ?
2. Konuştuklarımı anlamaz mı ?
3. Kapıdalar , onları içeri almaz mı ?
4. Dışardan gelen müziği dinlemez mi ?

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Öğrenilen Geçmiş  Zaman  İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Öğrenilen geçmiş  zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca öğrenilen geçmiş zaman ile ilgili bilgi verelim .
Öğrenilen geçmiş  zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve öğrenilen geçmiş zaman kipinin eki -mış/-miş/-muş/-müş "dür  . Öğrenilen geçmiş zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin içerisinde bulunduğumuz zamandan daha önce yapıldığını ve başkasından duyulduğu anlamı verir .

Örnek : Odasında ödevlerini yapmış . ( yap- fiili -mış öğrenilen geçmiş zaman eki almıştır . )

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Yeni çıkacak olan kitabının son düzenlemelerini yapmış .
2. Durakta gelecek olan otobüsü beklemiş .
3.  Okul için gerekli evrakları hazırlamış .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinlemiş  .
5. Vakit geç olduğu için televizyonu kapatmış .

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Senin soruna cevap vermemiş .
2. Sis daha fazla artınca önündeki aracı  görmemiş .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmamış .
4. Geç kaldığın için seni beklememiş .
5. Bu fikrine katılmamış .

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinlemiş mi ?
2. Bu anlattıklarımı anlamış mı ?
3. Durakta beni beklemiş mi ?
4. Odanda ders çalışmış mısın ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duymuş mu ?
6. Bahçede top oynamış mı ?

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymamış mısın ?
2. Konuştuklarımı anlamamış mı ?
3. Kapıdaydılar , onları içeri almamış mı ?
4. Dışardan gelen müziği dinlememiş mi ?

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Görülen Geçmiş  Zaman  İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Görülen geçmiş  zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca görülen geçmiş zaman ile ilgili bilgi verelim .
Görülen geçmiş  zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve görülen geçmiş zaman kipinin eki -dı/-di/-du/-dü/-tı/-ti/-tu/-tü "dür  . Görülen geçmiş zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin içerisinde bulunduğumuz zamandan daha önce yapıldığı anlamı verir .

Örnek : Odamda ödevlerimi yaptım . ( yap- fiili -dı görülen geçmiş zaman eki almıştır . )

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Yeni çıkacak olan kitabımın son düzenlemelerini yaptım .
2. Durakta gelecek olan otobüsü bekledim .
3.  Okul için gerekli evrakları hazırladım .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinledim  .
5. Vakit geç olduğu için televizyonu kapattım .

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Senin soruna cevap vermedim .
2. Sis daha fazla artınca önümdeki aracı  görmedim .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmadım .
4. Geç kaldığın için seni beklemedim .
5. Bu fikrine katılmadım .

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinledin mi ?
2. Bu anlattıklarımı anladın mı ?
3. Durakta beni bekledin mi ?
4. Odanda ders çalıştın mı ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duydun mu ?
6. Bahçede top oynadın mı ?

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymadın mı ?
2. Konuştuklarımı anlamadın mı ?
3. Kapıdaydılar , onları içeri almadın mı ?
4. Dışardan gelen müziği dinledin mi ?

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Şimdiki zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere göçmeden önce kısaca şimdiki zaman ile ilgili bilgi verelim .
Şimdiki zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve şimdiki zaman kipinin eki "-yor"dur . Şimdiki zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin içerisinde bulunduğumuz anda yapıldığı anlamı verir .

Örnek : Odamda ödevlerimi yapıyorum . ( yap- fiili -yor şimdiki zaman eki almıştır . )

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Yeni çıkacak olan kitabımın son düzenlemelerini yapıyorum .
2. Durakta birzdan gelecek olan otobüsü bekliyorum .
3.  Oku için gerekli evrakları hazırlıyorum .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinliyorum .
5. Vakit geç olduğu için televizyonu kapatıyorum .

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Şu an senin soruna cevap vermiyorum .
2. Sis dolayısıyla önümdeki aracı net bir biçimde görmüyorum .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmıyorum .
4. Geç kaldığın için seni beklemiyorum .
5. Bu yaptığın hareketi tasvip etmiyorum .

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinliyor musun ?
2. Bu anlattıklarımı anlıyor musun ?
3. Durakta beni bekliyor musun ?
4. Odanda ders çalışıyor musun ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duyuyor musun ?
6. Bahçede top oynuyor musun ?

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymuyor musun ?
2. Konuştuklarımı anlamıyor musunuz ?
3. Kapıdayız , bizi görmüyor musunuz ?
4. Dışardan gelen müziği dinlemiyor musun ?

Kişileştirme Nedir ? Kişileştirme Cümleleri İle İlgili 15 Örnek

Kişileştirme Nedir ? Kişileştirme Cümleleri İle İlgili 15 Örnek

Kişileştirme cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kişileştirme kavramını kısaca açıklayalım :
Kişileştirme , insan dışındaki varlıklara insana has özelliklerin verilmesine denir . Mesela " Köşe başında duran ağaç , üzgün üzgün etrafa bakınıyodu . " cümlesinde ağaca insana ait bazı özellikler verilmiştir . Burada dikkat etmemiz gereken nokta "konuşturma" sanatı ile kişileştirme sanatını karıştırmamaktır . Yani " Köşede duran ağaç etrafındakilere "ne kadar da yalnızsınız ? " dedi . " cümlesinde ağaç konuşturulmuştur .

Önemli : Her konuşturma kişileştirmedir ama her kişileştirme konuşturma değildir .Kişileştirme İle İlgili Örnek Cümleler

1. Güneş yine uyumak için dağların arkasına saklandı .
2. Bahçedeki ağaçlar , kedilere karşı isyan başlattı .
3. Kitaplar insanlara en yüce duyguları fısıldar .
4. Bu yıl çiçekler bize küstü , parlak parlak gülümsemiyorlar .
5. Yıllar bu koca evi çok dertlendirmişti .
6. Bugün yağmur ağlıyordu gençliğime .
7. Rüzgar çok sinirliydi ne varsa yüzümüze çarptı .
8. Serçeler sabah sabah şarkı söylemeye başlamıştı .
9. Kaldırımlar üzerlerini çiğneyen insanlardan rahatsız olmaya başladı .
10 . Eski araba emekliliğini istemeye başladı .
11. Karıncalar sevinçten daha da hızlı yürümeye başladı .
12. Benim sadık yarim kara toraktır .
13. Bu gece bir ben bir de serseri kaldırımlar uyanık .
14. Kuşlar bize küstü artık gelmiyor bu diyarlara .
15. Yalnız kalan köpek can sıkıntısından kulübesinin üstüne çıkmıştı .

7. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

7. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Eşsesli  kelimeler ile ilgili örnek cümlelere geçmeden evvel kısaca  eşsesli kelimeleri hatırlatalım : Eşsesli  kelimeler , yazılış ve okunuşları aynı olmasına rağmen anlam olarak tamamen farklı olan kelimelerdir  . Eş sesli  kelimelerde gerçek - mecaz anlam ilişkisi de bulunmamalıdır . Örneğin  "gül" kelimesi hem çiçek anlamına gelir hem de "gülmek" fiilidir .

Örnekler :
1. Dün gece çok güzel bir düş gördüm  .
1. Duvarın üzerinden dengemi kaybetince  düştüm .

2. Çocuk geç saatlere kadar televizyon izliyordu .
2. Yaklaşık iki saat önce araba buradan geçmişti .  

3. Yaşı ilerledikçe saçlarındaki beyazlar da artmaya başladı .
3. Elindeki eşyaları etrafa saçmaya başladı .

4. Dağda ayılara ait inler gördük .
4. Son durağa varınca otobüsten indik .  

5. Her yıl düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum .
5. Onun sözlerine bu defa da kandım .  

6. Evlerinin i çok güzel dizayn edilmişti .
6. Bize ikram edilen ayranı keyifle tik .

7. Askerde rütbesi olmayanlara er adı verilir .
7. Yola çıkmak için bu saat çok er değil mi diye sordu .  

8. En fazla zevk aldığım şey kır gezisine çıkmaktır .
8. Abisinin oyuncak arabasını yanlışlıkla kırdı .  

9. Marketten ekmek almaya gittim .  
9. Tohumları bahçeye ekmek için dışarı çıktım .  

10. Çok şükür annem ve babam sağ .
10. Takım sağ taraftan bir anda atağa çıktı .  

11. Kayalıklar çok dik ve engebeli gözüküyordu .
11. Pantolonumun paçalarını dikmesi için anneme verdim .  

12. Mevsimler içerisinde en çok yazı severim .  
12. Yeni şiirini yoğun duygular içerisinde yazmış .   

13. Balık tutmak için küçük bir salla denize açıldık .  
13. İpin ucunu aşağıya doğru saldı .  

14. Yoğun dolu yaşışı araçlara zarar verdi .
14. Tabak ağzına kadar yemekle doluydu .