Ders Türkçe: 7.Sınıf Konu Anlatımı

Aradığın Konuyu Yaz!

Beğenilen Yazılar

7.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cümlede Anlam İle İlgili Püf Noktaları

Cümlede Anlam İle İlgili Püf Noktaları

Cümlede anlam ile ilgili bilinmesi gereken konular şunlardır:

-  nesnel ve öznel cümleler
- ‎ özgünlük
- ‎ varsayım cümleleri
- ‎ onaylama bildiren cümleler
- ‎ dolaylı ve doğrudan anlatım

Cümlede anlam ile ilgili önemli noktalar şunlardır :

1. Sebep sonuç cümlelerinde yargılardan her ikisi de gerçekleşirken amaç sonuç cümlelerinde yargılardan biri gerçekleşmemiştir .

Örnek :
- " Hasta olduğu için okula gitmedi. " cümlesinde hem hasta olmak hem de okula gitmemek işi gerçekleşmiştir. Bu yüzden bu cümle sebep sonuç cümlesidir . " Ders çalışmak için kütüphaneye gitti " cümlesinde kütüphaneye gitme işi gerçekleşmiştir ancak ders çalışma işi daha sonra gerçekleşecektir . Bu yüzden bu cümle amaç sonuç cümlesidir .

2. " için" edatı ile kurulan cümleler cümlelerde "-mak için" şeklinde ise cümle amaç sonuç cümlesidir "'dığı için" şeklinde ise sebep sonuç cümlesidir.

Örnek:
- Zayıflamak için spor yapıyor . ( amaç sonuç)
- ‎ Çok kilo aldığı için spor yapıyor . ( sebep sonuç )

3. Azımsama cümleleri miktar ile ilgili iken küçümseme cümleleri nitelik ile ilgilidir .

Örnek:
- Bu kadarcık yemek kime yetecek (Azımsama)

- ‎Senin yaptığın yemekten ne olacak ( Küçümseme )

4. Yakınma ve sitem cümleleri arasındaki farka dikkat etmek gerekir . Yakınma cümlelerinde şikayet ettiğimiz konuyu başka birine anlatma vardır ama sitem cümlelerinde rahatsız olduğumuz konuyu bizzat rahatsız olduğumuz kişiye söyleriz.

Örnek:
- O kadar emeğim geçti bir gün olsun arayıp halimi sormadı . ( Yakınma )
- ‎ Sana o kadar emeğim geçti bir gün arayıp halimi sormadın . ( Sitem )

5. Bir cümlede "kimseye benzememek, kendi açtığı yoldan gitmek, kendi ayak izlerini oluşturmak" ve benzeri ifadeler kullanılıyorsa bu cümle özgünlük ile ilgilidir .

6. Her konuşturma sanatında kişileştirme vardır ama her kişileştirme sanatında konuşturma yoktur .

Örnek:
- Güneş bize küsmüş galiba . ( Kişileştirme sanatı vardır ama konuşturma sanatı yoktur )
- ‎ Güneş size küstüm dedi . ( Konuşturma sanatı vardır dolayısıyla kişileştirme sanatı da vardır . )

7. Hayıflanma ve pişmanlık bildiren cümleleri birbirine karıştırmamak gerekir . Hayıflanma cümlelerinde yapılmayan bir şeyden dolayı duyulan üzüntü vardır pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir hatadan duyulan üzüntü vardır .

Örnek:
- Keşke ona bu sözleri söylemeseydim. ( pişmanlık )
- ‎Keşke gençlik yıllarımı daha faydalı işlerle geçirseydim. ( hayıflanma )

8. Eleştiri kelimesi günlük hayatta hep olumsuz anlamda kullanılır ancak eleştiri terimsel anlam olarak hem olumlu hem de olumsuz yönleri ile bir eserin , bir kişinin ya da bir varlığın değerlendirilmesi demektir .

Örnek :
- Eserde günlük hayatta kullanılmayan kelimelerin çok olması anlaşılmasını zorlaştırıyor . ( olumsuz eleştiri )
-Eserde modern dünyada unutulmaya başlayan değerler yeniden canlandırılmış . ( olumlu eleştiri )


Bu Konuyu Videolu Anlatım İle İzlemek İçin Tıklayın
ddd
Devamını Oku
    0

Geniş Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Geniş  Zaman  İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Geniş   zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca geniş  zaman ile ilgili bilgi verelim .
Geniş  zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve geniş zaman kipinin eki -r/-ar/-er/-ır/-ir/-ur/-ür "dür  . Geniş zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin sürekli yapıldığı anlamı verir . Geniş zaman kipinin olumsuzu "-maz/-mez" eki ile yapılır .

Örnek : Odasında ödevlerini yapar . ( yap- fiili -ar geniş zaman eki almıştır . )

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Her gün bir saat yürüyüş yapar .
2. Durakta her gün otobüsü bekler .
3.  Okul için gerekli evrakları hazırlar .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinler .
5. Vakit geç olunca televizyonu kapatır  .

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Senin soruna cevap vermez .
2. Sis daha fazla artınca önündeki aracı  göremez .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmaz .
4. Geç kalırsan seni beklemez .
5. Bu fikrine katılmaz .

Geniş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinler misin ?
2. Bu anlattıklarımı anlar mı ?
3. Durakta beni bekler mi ?
4. Odanda ders çalışır mısın ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duyar mı ?
6. Bahçede top oynar  mı ?

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymaz mısın ?
2. Konuştuklarımı anlamaz mı ?
3. Kapıdalar , onları içeri almaz mı ?
4. Dışardan gelen müziği dinlemez mi ?

ddd
Devamını Oku
    0

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Öğrenilen Geçmiş  Zaman  İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Öğrenilen geçmiş  zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca öğrenilen geçmiş zaman ile ilgili bilgi verelim .
Öğrenilen geçmiş  zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve öğrenilen geçmiş zaman kipinin eki -mış/-miş/-muş/-müş "dür  . Öğrenilen geçmiş zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin içerisinde bulunduğumuz zamandan daha önce yapıldığını ve başkasından duyulduğu anlamı verir .

Örnek : Odasında ödevlerini yapmış . ( yap- fiili -mış öğrenilen geçmiş zaman eki almıştır . )

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Yeni çıkacak olan kitabının son düzenlemelerini yapmış .
2. Durakta gelecek olan otobüsü beklemiş .
3.  Okul için gerekli evrakları hazırlamış .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinlemiş  .
5. Vakit geç olduğu için televizyonu kapatmış .

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Senin soruna cevap vermemiş .
2. Sis daha fazla artınca önündeki aracı  görmemiş .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmamış .
4. Geç kaldığın için seni beklememiş .
5. Bu fikrine katılmamış .

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinlemiş mi ?
2. Bu anlattıklarımı anlamış mı ?
3. Durakta beni beklemiş mi ?
4. Odanda ders çalışmış mısın ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duymuş mu ?
6. Bahçede top oynamış mı ?

Öğrenilen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymamış mısın ?
2. Konuştuklarımı anlamamış mı ?
3. Kapıdaydılar , onları içeri almamış mı ?
4. Dışardan gelen müziği dinlememiş mi ?

ddd
Devamını Oku
    0

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Görülen Geçmiş  Zaman  İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Görülen geçmiş  zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca görülen geçmiş zaman ile ilgili bilgi verelim .
Görülen geçmiş  zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve görülen geçmiş zaman kipinin eki -dı/-di/-du/-dü/-tı/-ti/-tu/-tü "dür  . Görülen geçmiş zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin içerisinde bulunduğumuz zamandan daha önce yapıldığı anlamı verir .

Örnek : Odamda ödevlerimi yaptım . ( yap- fiili -dı görülen geçmiş zaman eki almıştır . )

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Yeni çıkacak olan kitabımın son düzenlemelerini yaptım .
2. Durakta gelecek olan otobüsü bekledim .
3.  Okul için gerekli evrakları hazırladım .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinledim  .
5. Vakit geç olduğu için televizyonu kapattım .

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Senin soruna cevap vermedim .
2. Sis daha fazla artınca önümdeki aracı  görmedim .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmadım .
4. Geç kaldığın için seni beklemedim .
5. Bu fikrine katılmadım .

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinledin mi ?
2. Bu anlattıklarımı anladın mı ?
3. Durakta beni bekledin mi ?
4. Odanda ders çalıştın mı ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duydun mu ?
6. Bahçede top oynadın mı ?

Görülen Geçmiş Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymadın mı ?
2. Konuştuklarımı anlamadın mı ?
3. Kapıdaydılar , onları içeri almadın mı ?
4. Dışardan gelen müziği dinledin mi ?

ddd
Devamını Oku
    0

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Şimdiki zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere göçmeden önce kısaca şimdiki zaman ile ilgili bilgi verelim .
Şimdiki zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve şimdiki zaman kipinin eki "-yor"dur . Şimdiki zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin içerisinde bulunduğumuz anda yapıldığı anlamı verir .

Örnek : Odamda ödevlerimi yapıyorum . ( yap- fiili -yor şimdiki zaman eki almıştır . )

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Yeni çıkacak olan kitabımın son düzenlemelerini yapıyorum .
2. Durakta birzdan gelecek olan otobüsü bekliyorum .
3.  Oku için gerekli evrakları hazırlıyorum .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinliyorum .
5. Vakit geç olduğu için televizyonu kapatıyorum .

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Şu an senin soruna cevap vermiyorum .
2. Sis dolayısıyla önümdeki aracı net bir biçimde görmüyorum .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmıyorum .
4. Geç kaldığın için seni beklemiyorum .
5. Bu yaptığın hareketi tasvip etmiyorum .

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinliyor musun ?
2. Bu anlattıklarımı anlıyor musun ?
3. Durakta beni bekliyor musun ?
4. Odanda ders çalışıyor musun ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duyuyor musun ?
6. Bahçede top oynuyor musun ?

Şimdiki Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymuyor musun ?
2. Konuştuklarımı anlamıyor musunuz ?
3. Kapıdayız , bizi görmüyor musunuz ?
4. Dışardan gelen müziği dinlemiyor musun ?
ddd
Devamını Oku
    0

Kişileştirme Nedir ? Kişileştirme Cümleleri İle İlgili 15 Örnek

Kişileştirme Nedir ? Kişileştirme Cümleleri İle İlgili 15 Örnek

Kişileştirme cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kişileştirme kavramını kısaca açıklayalım :
Kişileştirme , insan dışındaki varlıklara insana has özelliklerin verilmesine denir . Mesela " Köşe başında duran ağaç , üzgün üzgün etrafa bakınıyodu . " cümlesinde ağaca insana ait bazı özellikler verilmiştir . Burada dikkat etmemiz gereken nokta "konuşturma" sanatı ile kişileştirme sanatını karıştırmamaktır . Yani " Köşede duran ağaç etrafındakilere "ne kadar da yalnızsınız ? " dedi . " cümlesinde ağaç konuşturulmuştur .

Önemli : Her konuşturma kişileştirmedir ama her kişileştirme konuşturma değildir .

Kişileştirme İle İlgili Örnek Cümleler

1. Güneş yine uyumak için dağların arkasına saklandı .
2. Bahçedeki ağaçlar , kedilere karşı isyan başlattı .
3. Kitaplar insanlara en yüce duyguları fısıldar .
4. Bu yıl çiçekler bize küstü , parlak parlak gülümsemiyorlar .
5. Yıllar bu koca evi çok dertlendirmişti .
6. Bugün yağmur ağlıyordu gençliğime .
7. Rüzgar çok sinirliydi ne varsa yüzümüze çarptı .
8. Serçeler sabah sabah şarkı söylemeye başlamıştı .
9. Kaldırımlar üzerlerini çiğneyen insanlardan rahatsız olmaya başladı .
10 . Eski araba emekliliğini istemeye başladı .
11. Karıncalar sevinçten daha da hızlı yürümeye başladı .
12. Benim sadık yarim kara toraktır .
13. Bu gece bir ben bir de serseri kaldırımlar uyanık .
14. Kuşlar bize küstü artık gelmiyor bu diyarlara .
15. Yalnız kalan köpek can sıkıntısından kulübesinin üstüne çıkmıştı .
ddd
Devamını Oku
    0

7. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

7. Sınıf Sesteş Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Eşsesli  kelimeler ile ilgili örnek cümlelere geçmeden evvel kısaca  eşsesli kelimeleri hatırlatalım : Eşsesli  kelimeler , yazılış ve okunuşları aynı olmasına rağmen anlam olarak tamamen farklı olan kelimelerdir  . Eş sesli  kelimelerde gerçek - mecaz anlam ilişkisi de bulunmamalıdır . Örneğin  "gül" kelimesi hem çiçek anlamına gelir hem de "gülmek" fiilidir .

Örnekler :
1. Dün gece çok güzel bir düş gördüm  .
1. Duvarın üzerinden dengemi kaybetince  düştüm .

2. Çocuk geç saatlere kadar televizyon izliyordu .
2. Yaklaşık iki saat önce araba buradan geçmişti .  

3. Yaşı ilerledikçe saçlarındaki beyazlar da artmaya başladı .
3. Elindeki eşyaları etrafa saçmaya başladı .

4. Dağda ayılara ait inler gördük .
4. Son durağa varınca otobüsten indik .  

5. Her yıl düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum .
5. Onun sözlerine bu defa da kandım .  

6. Evlerinin i çok güzel dizayn edilmişti .
6. Bize ikram edilen ayranı keyifle tik .

7. Askerde rütbesi olmayanlara er adı verilir .
7. Yola çıkmak için bu saat çok er değil mi diye sordu .  

8. En fazla zevk aldığım şey kır gezisine çıkmaktır .
8. Abisinin oyuncak arabasını yanlışlıkla kırdı .  

9. Marketten ekmek almaya gittim .  
9. Tohumları bahçeye ekmek için dışarı çıktım .  

10. Çok şükür annem ve babam sağ .
10. Takım sağ taraftan bir anda atağa çıktı .  

11. Kayalıklar çok dik ve engebeli gözüküyordu .
11. Pantolonumun paçalarını dikmesi için anneme verdim .  

12. Mevsimler içerisinde en çok yazı severim .  
12. Yeni şiirini yoğun duygular içerisinde yazmış .   

13. Balık tutmak için küçük bir salla denize açıldık .  
13. İpin ucunu aşağıya doğru saldı .  

14. Yoğun dolu yaşışı araçlara zarar verdi .
14. Tabak ağzına kadar yemekle doluydu .  
ddd
Devamını Oku
    0

Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir ?

Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Benzerlikler ve Farklar  Nelerdir ?
Atasözleri ve deyimler yüzyıllardır söylenen kalıplaşmış ifadeler olduğu için birbirlerine benzetilebilmekte bu yüzden de zaman zaman karıştırılmaktadır . Atasözleri az sözle çok şey anlatan ifadelerdir . Atasözleri öğüt verici niteliktedir ve değişmez kural niteliğindedir . Deyimler ise öğüt verici bir özellik taşımazlar . Deyimler anlık olaylar karşısında ortaya çıkan duyguları ifade kelime gruplarıdır  .
Örneğin ; " Sakla samanı , gelir zamanı " bir atasözüdür . Çünkü genel bir yargı taşır ve öğüt verici bir özelliği vardır . Ama " saman altından su yürütmek " ifadesi genel bir yargı taşımaz ve öğüt verici bir anlamı yoktur . Bu söz kurnazlık yapanları tanımlamak için kullanılan bir sözdür . İşte bu gibi sözlere de deyim adını veririz .

Deyimler ve Atasözleri Arasındaki Farklar Şunlardır :
- Atasözleri bir yargı bildirirken deyimler çoğu zaman bir durum bildirirler .
- Atasözlerinde mecazlı bir anlam olması şart değildir ama deyimlerin neredeyse tamamı mecazlı ifadelerdir .

- Atasözlerinin kesin kural olma , öğüt verme gibi bir yönü vardır ama deyimlerde öğüt verici bir durum yoktur .
- Atasözleri çok eski dönemlerde ortaya çıkmış anonim sözlerdir ve çoğunun kaynağı bilinmez deyimler ise genellikle bir olay ya da efsane üzerine söylendiği için ortaya çıkış hikayeleri bilinir .
- Atasözleri tek başlarına bir cümleyken deyimler bir söz grubu şeklindeki ifadelerdir .
- Deyimler mastar ( -mak/-mek ) şeklinde ifade edilebilirken atasözleri cümle şeklindedir .

Deyimler ve Atasözleri Arasındaki Benzerlikler Nelerdir ?

- Her ikisi de kalıplaşmış ifadeler olduğu için kelimelerinin yerleri değiştirilemez ve kelimelerin yerlerine eş ya da yakın anlamlıları getirilemez .
- Her ikisinde de mecazlı ifadeler bulunmaktadır .
- Şekil olarak birbirlerine benzerler .

Deyim Örnekleri
Atasözü Örnekleri
- Kafası karışmak
- Etekleri zil çalmak
- Kulak misafiri olmak
- Gözlerini dört açmak
- İpe un sermek
- Damlaya damlaya göl olur .
- Akıl yaşta değil baştadır .
- İşleyen demir ışıldar .
- Bugünün işini yarına bırakma .
- Ayağını yorganına göre uzat .

ddd
Devamını Oku
    1
© 2014 Ders Türkçe. Designed by Kompozisyon Örnekleri
Powered by Blogger.