Geniş Zaman İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Geniş  Zaman  İle İlgili 5 Olumlu , 5 Olumsuz , 5 Olumlu Soru , 5 Olumsuz Soru Cümlesi Örneği

Geniş   zaman ile ilgili olumlu , olumsuz ve soru cümleleri ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca geniş  zaman ile ilgili bilgi verelim .
Geniş  zaman haber kipleri içerisinde yer alır ve geniş zaman kipinin eki -r/-ar/-er/-ır/-ir/-ur/-ür "dür  . Geniş zaman eki fiile bir iş , oluş ya da hareketin sürekli yapıldığı anlamı verir . Geniş zaman kipinin olumsuzu "-maz/-mez" eki ile yapılır .

Örnek : Odasında ödevlerini yapar . ( yap- fiili -ar geniş zaman eki almıştır . )

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumlu Cümle

1. Her gün bir saat yürüyüş yapar .
2. Durakta her gün otobüsü bekler .
3.  Okul için gerekli evrakları hazırlar .
4. Dışarıdan gelen harika müziği dinler .
5. Vakit geç olunca televizyonu kapatır  .

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Cümle

1. Senin soruna cevap vermez .
2. Sis daha fazla artınca önündeki aracı  göremez .
3. Bu davranışından dolayı sana kızmaz .
4. Geç kalırsan seni beklemez .
5. Bu fikrine katılmaz .

Geniş Zaman İle İlgili 5 Olumlu Soru Cümlesi

1. Şarkı dinler misin ?
2. Bu anlattıklarımı anlar mı ?
3. Durakta beni bekler mi ?
4. Odanda ders çalışır mısın ?
5. Dışarıdan gelen sesleri duyar mı ?
6. Bahçede top oynar  mı ?

Geniş  Zaman İle İlgili 5 Olumsuz Soru Cümlesi

1. Sana söylediklerimi duymaz mısın ?
2. Konuştuklarımı anlamaz mı ?
3. Kapıdalar , onları içeri almaz mı ?
4. Dışardan gelen müziği dinlemez mi ?

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme