Cümlede Anlam İle İlgili Püf Noktaları

Cümlede Anlam İle İlgili Püf Noktaları

Cümlede anlam ile ilgili bilinmesi gereken konular şunlardır:

-  nesnel ve öznel cümleler
- ‎ özgünlük
- ‎ varsayım cümleleri
- ‎ onaylama bildiren cümleler
- ‎ dolaylı ve doğrudan anlatım

Cümlede anlam ile ilgili önemli noktalar şunlardır :

1.
Sebep sonuç cümlelerinde yargılardan her ikisi de gerçekleşirken amaç sonuç cümlelerinde yargılardan biri gerçekleşmemiştir .

Örnek :
- " Hasta olduğu için okula gitmedi. " cümlesinde hem hasta olmak hem de okula gitmemek işi gerçekleşmiştir. Bu yüzden bu cümle sebep sonuç cümlesidir . " Ders çalışmak için kütüphaneye gitti " cümlesinde kütüphaneye gitme işi gerçekleşmiştir ancak ders çalışma işi daha sonra gerçekleşecektir . Bu yüzden bu cümle amaç sonuç cümlesidir .

2. " için" edatı ile kurulan cümleler cümlelerde "-mak için" şeklinde ise cümle amaç sonuç cümlesidir "'dığı için" şeklinde ise sebep sonuç cümlesidir.

Örnek:
- Zayıflamak için spor yapıyor . ( amaç sonuç)
- ‎ Çok kilo aldığı için spor yapıyor . ( sebep sonuç )

3. Azımsama cümleleri miktar ile ilgili iken küçümseme cümleleri nitelik ile ilgilidir .

Örnek:
- Bu kadarcık yemek kime yetecek (Azımsama)

- ‎Senin yaptığın yemekten ne olacak ( Küçümseme )

4. Yakınma ve sitem cümleleri arasındaki farka dikkat etmek gerekir . Yakınma cümlelerinde şikayet ettiğimiz konuyu başka birine anlatma vardır ama sitem cümlelerinde rahatsız olduğumuz konuyu bizzat rahatsız olduğumuz kişiye söyleriz.

Örnek:
- O kadar emeğim geçti bir gün olsun arayıp halimi sormadı . ( Yakınma )
- ‎ Sana o kadar emeğim geçti bir gün arayıp halimi sormadın . ( Sitem )

5. Bir cümlede "kimseye benzememek, kendi açtığı yoldan gitmek, kendi ayak izlerini oluşturmak" ve benzeri ifadeler kullanılıyorsa bu cümle özgünlük ile ilgilidir .


6. Her konuşturma sanatında kişileştirme vardır ama her kişileştirme sanatında konuşturma yoktur .

Örnek:
- Güneş bize küsmüş galiba . ( Kişileştirme sanatı vardır ama konuşturma sanatı yoktur )
- ‎ Güneş size küstüm dedi . ( Konuşturma sanatı vardır dolayısıyla kişileştirme sanatı da vardır . )

7. Hayıflanma ve pişmanlık bildiren cümleleri birbirine karıştırmamak gerekir . Hayıflanma cümlelerinde yapılmayan bir şeyden dolayı duyulan üzüntü vardır pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir hatadan duyulan üzüntü vardır .

Örnek:
- Keşke ona bu sözleri söylemeseydim. ( pişmanlık )
- ‎Keşke gençlik yıllarımı daha faydalı işlerle geçirseydim. ( hayıflanma )

8. Eleştiri kelimesi günlük hayatta hep olumsuz anlamda kullanılır ancak eleştiri terimsel anlam olarak hem olumlu hem de olumsuz yönleri ile bir eserin , bir kişinin ya da bir varlığın değerlendirilmesi demektir .

Örnek :
- Eserde günlük hayatta kullanılmayan kelimelerin çok olması anlaşılmasını zorlaştırıyor . ( olumsuz eleştiri )
-Eserde modern dünyada unutulmaya başlayan değerler yeniden canlandırılmış . ( olumlu eleştiri )


Bu Konuyu Videolu Anlatım İle İzlemek İçin Tıklayın

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme