7. Sınıf Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

7. Sınıf Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

7. Sınıf müfredatına dahil olan konulardan birisi de anlatım bozuklukları oldu. Ancak 7. Sınıfta yalnızca anlama dayalı anlatım bozuklukları yer almaktadır . Anlama dayalı anlatım bozuklukları ve nedenleri şunlardır :

1. Gereksiz Sözcük Kullanımı : Aynı anlama gelen kelime ya da kelime gruplarının bir arada kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna neden olmaktadır . Bu anlatım bozukluğunda “ eş anlamlı sözcükler “ bir arada kullanılır ya da “ anlamca birbirini kapsayan sözcükler “ bir arada kullanılır . Bu anlatım bozukluğunu gidermek için aynı anlama gelen kelimelerden birini cümleden çıkarmak gerekir .

Örnekler :
- Halkın bize olan ilgi ve alakasından son derece memnunuz . ( ilgi ve alaka eş anlamlıdır . )
- Sürekli bizi eleştirip tenkit ediyor . ( eleştiri ve tenkit aynı anlamlıdır . )
- Bana yüksek sesle bağırman hiç olmadı . ( bağırmak zaten yükek sesle olur . )

2. Anlamca Çelişen Kelimelerin Kullanılması : Anlam olarak netlik oluşturmayan ya da bir biri ile karşıtlık oluşturan sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur . Yani “ kesinlik ve olasılık “ bildiren ifadelerin bir arada kullanılması çelişki oluşturur .

Örnekler :
- Kesinlikle bu soruyu yapmış olabilir . ( kesinlik ve ihtimal bir arada )
- Bu mahalleye aşağı yukarı tam 20 sene önce taşındık . ( yaklaşık ve tam bildiren ifade bir arada )

3. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması : Bazı sözcükler yazılış olarak ya da anlam olarak birbirini çağrıştırabilmektedir . Bu yüzden kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanmak gerekir .
Örnekler :
- Onun futbol konusundaki yeteneklerini azımsarsanız hata yaparsınız . ( azımsamak değil küçümsemek olmalıdır . )
- Kar lastiği takmazsanız kaza yapma şansınız çok artar . ( şansınız değil ihtimaliniz olmalıdır . )4. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması : Sıfat olması gereken bir sözcüğün zarf olarak kullanılması ya da tersi bir durumun olması anlatmak istediğimizden farklı bir anlamın ortaya çıkmasına neden olur .

Örnekler :
- Yeni eve gelmiştik ki tekrar hastaneye gitmek zorunda kaldık . ( “yeni eve” değil “eve yeni gelmiştik ki …” şeklinde olmalıdır . )
- Her yardım isteyen kişiye el uzatmalıyız . ( “ her yardım isteyene “ değil “ yardım isteyen her kişiye” şeklinde olmalıdır . )

5. Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması : Deyimler kalıplaşmış sözcük grupları olduğu için kelimelerinin değiştirilmesi ya da bir deyimin kendi anlamının dışında kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur .

Örnekler :
- O kadar mutlu oldu ki ağzını bıçak açmıyordu . ( “ağzı kulaklarına vardı “ olmalıydı . )
6. Anlam Belirsizliği : Bazı cümlelerde kişi zamirinin kullanılmaması işi yapanın kim olduğunun net biçimde belli olmamasına neden olur .

Örnekler :
- Ne yapmak istediğini bir türlü anamıyorum . ( “senin ne yapmak istediğini” mi “onun ne yapmak istediğini mi “ net belli değil . )

7. Mantık Hataları : Cümlede olaylar oluş sırasına ya da önem sırasına uygun olarak dizilmelidir . Aksi halde anlatım bozukluğu olur .

Örnekler :
- Bu tür hastalıklar ölüme hatta sakatlanmalara neden olmaktadır . ( sakatlanmalara hatta ölüme şeklinde olmalıdır . )
- Bu kanun teklifi beşe karşı üç oyla kabul edildi . ( üçe karşı beş oyla şeklinde olmalıydı . )


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme