Ses Bilgisi-2 (Kaynaştırma Harfleri, Ses Düşmesi )

Kaynaştırma Harfleri :
 Türkçe kelimelerde iki ünlü harf art arda gelemez. Bu yüzden ünlü ile biten kelimelerin ünlü ile başlayan ek almaları durumunda araya bazı ünsüz harfler girer. Bu harflere kaynaştırma harfleri denir. Türkçede kaynaştırma harfleri ( y, ş, s, n ) dir. Kolay akılda kalması için YAŞASIN olarak da kodlanır.  
 Örnekler : Kapı-y-a, Bahçe-s-i, Altı-ş-ar, Oyuncu-n-un
 Not : Kaynaştırma harfleri hal eklerinden yönelme ( -a ), belirtme ( -i ) ; zaman eklerinden gelecek zaman eki (- acak ) ; isim tamlamalarında tamlayan eki olan (-ın) eklerinden önce kelime ünlü ile bitiyorsa kullanılır.
 Ses Düşmesi :
 Bu kurala ünlü düşmesi ya da orta hece düşmesi gibi adlarla farklı kaynaklarda rastlanabilir. Ses düşmesi ile ilgili özellikler şu şekillerde olabilir.
- Bazı iki heceli kelimelerimiz ünlü harf ile başlayan ek aldıkları zaman kelimenin ikinci hecesindeki ünlü düşer. Bu olaya ses düşmesi denir.
 Örnekler :
* Alın-ım → alnım
* Şekil-in → şeklin
* Karın -ım → karnım
* Kayıp- ol → kaybol
- Son harfi "k" ile biten bazı kelimelerimize küçültme eki olan (- cik ) getirildiği zaman kelimenin sonundaki "k" düşer.
 * Küçük-cük → küçücük
*Ufak-cık → ufacık

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme