6.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
6.Sınıf Konu Anlatımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İsimlere Gelen Çekim Ekleri Nelerdir ?


İsimlere Gelen Çekim Ekleri Nelerdir ?

Varlıkları ya da kavramları karşılayan kelimelere isim, diğer adı ile de ad denir . Çekim ekleri ise eklendiği kök ya da gövdenin anlamın değiştirmeyen , kök ya da gövdelere çeşitli anlam özellikleri katan eklere verilen isimdi . Şimdi isterseniz bu yazımızın konusu olan isimlere gelen çekim eklerine geçelim . İsimlere gelen çekim ekleri şunlardır :

1. Hal Ekleri :
a) Yönelme Hal Eki (-a/-e) : kapı-y-a , ev-e, okul-a, arkadaşım-a vb.
b) Belirtme Hal Eki ( -ı/-i/-u/-ü) : yaprak-ı , kağıt-ı , su-y-u, kalem-i vb.
c) Bulunma Hal Eki ( -de/-da ) : kapak-ta, duvar-da, halı-da, araba-da
d) Ayrılma Hal Eki ( -den/-dan ) : sınıf-tan, kar-dan, balon-dan, dün-den

2. İlgi Zamiri (-ki) :  İsimlerin yerini tutan ektir .
- Arabası çok güzel benim ki de öyle ( benim arabam anlamında )
- Ödevlerimi yaptım senin ki bitti mi? ( senin ödevlerin )


3. İyelik Ekleri : Varlıkların kime ait olduğunu gösteren eklerdir .
( benim ) telefon-um
( senin ) telefon-un
( onun ) telefon-u
( bizim ) telefon-umuz
( sizin ) telefon-unuz
( onların ) telefon-ları


4. Çokluk Eki ( -lar/-ler ) : Varlıkların sayısının birden fazla olduğunu anlatmak için kullanılar ektir .
Soru-lar, gezegen-ler, bilet-ler, söz-ler vb.

5. İlgi Eki ( -ın/-in/-un/-ün ) : Tamlayan eki de denir .
Kapı-nın, dolap-ın, ses-in, göz-ün vb.

6. Eşitlik Ekleri (-ca/-ce/-ça/-çe ) : Kelimelere benzerlik , görecelik vb. anlamlar katar .
Çocuk-ça, insan-ca, akıllı-ca, güzel-ce vb.

Benzetme Nedir ? Benzetme Unsurları Nelerdir ?


Benzetme Nedir ? Benzetme Unsurları Nelerdir ?

Anlatımı ilgi çekici hale getirmek ve anlatıma güç kazandırmak için başvurulan söz sanatlarından birisi de benzetmedir . Benzetme iki varlıktan benzetme yönü açısından zayıf olan ile kuvvetli olan arasında bağlantı kurmaya denir . Mesela “ Makineden çıkan çamaşırlar kar gibi beyazdı.” cümlesinde beyazlık yönünden daha kuvvetli olan kar ile çamaşırlar arasında bağlantı kurulmuştur . Ya da başka bir örnekte “ İki aydır bu tarlada arı gibi çalışıyor.” cümlesinde şahıs çalışkanlık yönünden arıya benzetilmiştir .

Bir benzetme cümlesinde dört unsur bulunur  . Bu unsurlar şunlardır :

1. Benzeyen : Özellik olarak zayıf olan varlıktır .
2. Benzetilen : Özellik olarak kuvvetli olan varlıktır .
3. Benzetme Yönü : İki varlık arasındaki ortak niteliktir .
4. Benzetme Edatı : “gibi” ve “kadar” edatlarıdır .

Şimdi bu unsurları bir örnek üzerinde açıklayalım :
“ Dışarıda buz gibi soğuk bir hava vardı .”
1. Benzeyen : Hava
2. Benzetilen : Buz
3. Benzetme Yönü : Soğukluk
4. Benzetme Edatı : Gibi

Not : Bir benzetmede bu unsurların hepsi bulunursa “Tam Benzetme” denir . Ancak bazı benzetmelerde bu unsurlardan bir ya da birkaçı bulunmayabilir .

Örnekler :
- Bu adam tam bir tilkidir . ( Sadece benzeyen ve benzetilen var . )
- Ahmet karınca gibidir . ( Bu benzetmede de benzetme yönü söylenmemiştir . )

Konumuz burada bitti . Aklınıza takılan noktaları yorumlar aracılığı ile bize iletebilirsiniz .

Kaynaştırma Harfleri Nelerdir ? Kaynaştırma Harfleri İle İlgili Örnekler

Kaynaştırma Harfleri Nelerdir ? Kaynaştırma Harfleri İle İlgili Örnekler

Kaynaştırma harfleri  : Türkçede iki ünlü yan yana gelemediği için ünlü ile biten bir kelimeye ünlü harf ile başlayan bir ek geldiğinde aralarına ünsüz bir harf girer . Bu ünsüz harfe kaynaştırma ünsüzü denir . Kaynaştırma ünsüzleri  “y, ş, s, n” harfleridir .

Not : Kaynaştırma harflerinin kolay akılda kalması için “ Y-a-Ş-a-S-ı-N” diye bir kodlama yapılmıştır.

Kaynaştırma Ünsüzleri İle İlgili Örnekler :
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak koyu harflerle yazılmış olan kelimelerde kaynaştırma harfleri kullanılmıştır .
1. Arkadaşım Ahmet para-y-a önem vermeyen birisidir .
2. Babamın araba-s-ı tam da trafiğin en yoğun olduğu yerde arızalanmış .


3. Dedem köyün dışındaki tarla-y-ı bu sene ekmeyecekmiş .
4. Üzüm kara-s-ı gözlerin öldürür beni .
5. Akşamki maç için takımların yedi-ş-er  kişi olmasına karar verdik .
6. Duvardaki tablo-y-u çok beğendik .
7. Duvarın üzerinden düşünce kafa-s-ı yarılmıştı .
8. Bayodaki kova-n-ın altı delinmişti .
9. Dere-y-i kolayca geçebilmek için yeni bir köprü yapılmasına karar verildi .
10. Kolumdaki yara-y-a anında müdahale edilmesi gerektiğini söylediler .         

Kişileştirme Cümleleri İle İlgili 10 Örnek


Kişileştirme Cümleleri İle İlgili 10 Örnek

Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler vermeye denir. Mesela “ Gökyüzü üzüntüden hüngür hüngür ağlıyordu. “ cümlesinde yağmurun yağması insanın ağlaması ile özdeşleştirilmiş yani kişileştirme yapılmıştır . Bu yazımızda sizler için kişiselleştirme cümleleri ile ilgili 10 örnek vermeye çalışacağız.

1. Güneş son bir haftadır yüzümüze gülüyor .
2. Babamın emektar arabası artık emekliye ayrılmak istiyor .
3. Sivas meydanındaki tek ağaç yalnızlıktan çok bunalıyordu .
4. Yıllarca insanlara hizmet etmiş olan emektar at, artık eskisi kadar önemsenmediği için içerliyordu .
5. Kara bulutlar arasından başını uzatan güneş bize göz kırpıyordu .


6. Gölün kenarından kesilip ney yapılmak için dostlarından ayırılan saz çok dertliydi .
7. Sen gittin gideli bu şehir ağlıyor .
8. Köydeki ev uzun zamandır kimse gelmediği için kendisini terk edilmiş hissediyordu .
9. Ben ekip biçtikçe toprak bana daha da cömert davranıyordu .
10. Yıllardır ilgilenilmeyen bahçe duvarı ayakta durabilmek için çok çaba harcıyordu .

Öznel ve Nesnel Cümlelere Örnekler Veriniz .


Öznel ve Nesnel Cümlelere  Örnekler Veriniz .

1) Öznel Cümle:  Doğruluğu veya yanlışlığı  kanıtlanamayan yargılara öznel cümle denir . Kişiden kişiye değişir ve  yorum söz konusudur . Yani kişisel duygu ve düşünceler vardır .
Öznel Cümleler ile ilgili örnekler:
-  Geçen gün gittiğimiz tesiste  bölgenin en lezzetli balığını yedik .
-  Antalya Türkiye’nin en güzel şehridir.
- Yazar yazdığı kitabı ile yine harikalar yaratmış.
-  Sabah uyandığımda sobanın  kenarında uyumuş olan sevimli köpeğimi görünce  çok mutlu oldum.
-  Roman yazmak çok kolay bir iştir.
-  Sanatçının yeni eserini ustalıkla yaptığını gördüm.
-  Tarihi romanları okumak oldukça sıkıcı bi iştir.
- En  güzel renk mavidir.
- En tatlı yemek yaprak sarmasıdır.
-  Yazar bu romanını hiç  de etkileyici yazmamış.


2) Nesnel Cümle:
 Doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanabilen , kişiden kişiye değişmeyen , yoruma yer verilmeyen ve kişisel duygu ve düşünce  içermeyen yargılara nesnel cümle denir .
Nesnel Cümle İlgili Örnek Cümleler:
*  Yaşar Kemal’in yazdığı  romanlarda Çukurova insanı ve Çukurova’nın problemlerine yer verilmiştir.
*  Yazar eserinde yabancı kelimelere yer vermemiştir.
* Gittiğimiz tesiste o bölgenin en  büyük balıkları yetiştirilmektedir
* İzmir büyük bir şehirdir.
*  Berlin Almanya’nın başkentidir.
* İkinci Dünya Savaşı’na Türkiye katılmamıştır.
*  2. Dünya Savaşı devam ederken  ülkemizde yağ, şeker ve ekmek karneyle veriliyordu.
* Bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin hepsine birden kültür denilir.
* İstanbul’u fetheden 2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet)’tir.
*  Orhan Bey Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in oğludur.
* Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğmuştur.
* İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
* Sivas dağlık bir şehirdir.
* Marmara Bölgesi ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir.
* Kayseri, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir.

Edat ve Bağlaçlar İle İlgili Örnek Cümleler


Edat ve Bağlaçlar İle İlgili Örnek Cümleler

1)  Edat Cümlesi Örnekleri
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadeler ek halinde edat ya da kelime halinde edattır. Ek halinde edatlar mavi, kelime halinde edatlar kırmızı renkle yazılmıştır .

*  Kepçeyle bir ev yıkılıyordu.
* Deniz gibidir gökyüzü.
* Senin kadar ben de bilirdim kurnazlık yapmayı.
* Adam yakalanma  korkusuyla teslim oldu polislere.
* Bir erkeğe göre hayli güçsüzdür Mehmet Ali 
* İnsan gibi yaşamayadan göç etti  bu dünyadan
* Babası  ile okula gitmiş.
* Benim için çok değerlidir kardeşim.
* Çocuğun terlememesi için  yeleğini çıkardı annesi.
* İstanbul’a annemle gitmeyi düşünüyorum.
* Benim seni sevmem için sen de beni sevmelisin.
* Erdem’in dişeri inci gibi parlıyordu.
* Bu dünyada yalnız onu çok sevmiştim.
* Ben ancak  babamla giderim  oraya.


2) Bağlaç Cümlesi Örnekleri
Aşağıdaki cümlelerde yer alan bağlaçlar turuncu renkle ve altları çizili olrak yazılmıştır .
* Yazarın şiir ve hikayeleri çok güzeldi.
* Babam  son günlerde ne yemek yiyor  ne su içiyordu.
*  Sen ki  hiç kimsenin kalbini kırmayan Ayşe bunu  nasıl yaptı anlayamadım.
* Edebiyat ile  futbol kültürleri biribirine bağlayan köprü görevindedirler.
*  Seçmeli derslerden  antropoloji veya  sosyolojiyi seçeceğim.
* Hemen burdan gitmeliyiz çünkü yarın iş başı yapacağım.
* Sınavı kazanmayı çok istiyor ama  sınava  hiç çalışmıyordu.
* Babamı çok seviyorum çünkü o benim canım.
* Oraya gelirim lakin Osman orda olmayacak.
* Sınavlara çok çalışıyorum ancak hep kötü not alıyorum.
* Fatma ile Ayşe aynı sırada oturmak için  can atıyordu.

Nitel Anlam ve Nicel Anlam Arasındaki Fark Nedir ?

Nitel Anlam ve Nicel Anlam Arasındaki Fark Nedir ?

Nitel Anlamlı Sözcükler

Varlıkların renk , biçim vb. sayılamayan , ölçülemeyen özelliklerini belirten sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir . Nitel anlamlı sözcükler varlıkların nasıl olduğunu gösterir . Niteleme sıfatı adı verdiğimiz sözcükler de nitel anlamlı sözcüklere örnek olarak gösterilebilir .

Nitel Anlamlı Sözcükler İle İlgili Örnekler
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak yazılmış olan kelimeler nitel anlamlıdır .
- Duvarda iki yıldan beri bozuk bir saat asılıydı .
- Bahçedeki acı biberlerin hepsini topladık .
- Kırmızı elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı .
- Şehrin dışında güzel bir evleri vardı .
- Balık tutmak istediğimiz göle varmak için çamurlu yollardan geçtik .
- Kapının girişindeki kırık sandalye hepimizin dikkatini çekti .
- Karanlık sokaklar her zaman beni tedirgin etmiştir .
- Tepeyi aşınca karşımıza sarı bir okul çıktı .
- Gölün etrafı yeşil otlarla çevriliydi .
- Bu şehirde çok fazla yabancı insan yaşıyor .


Nicel Anlamlı Sözcükler

Varlıkların sayılabilen ya da ölçülebilen özelliklerini belirten sözcüklere nicel anlamlı kelimeler denir . Nicel anlam bildiren özellikler artıp azalma vasfına sahiptir . Kısacası nicel anlamlı sözcükler miktar ile ilgilidir .

Nicel Anlamlı Sözcükler İle İlgili Örnekler

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak yazılan kelimeler nicel anlamlıdır .
- Mahalleye girince büyük bir cami ile karşılaşıyorsunuz .
- Yıllardır biriktirdiğimiz paralarla küçük bir ev aldık .
- Yeni hastanenin çok geniş koridorları var .
- Baraj yapımı için bölgeye ağır taşlar getirildi .
- Hava çok soğuk olmaması rağmen üzerinde kalın bir elbise vardı .
- Son zamanlarda çok para kazanmaya başladı .
- Arkadaşımızın tayini uzak bir okula çıktı .
- Artık avlanmak için yakın göllere gidiyoruz .
- Bu bölgeye yüksek binalar yapılmaya başladı .

İçinde 10 Tane Belirtili İsim Tamlaması Geçen Cümle Yazınız.

İçinde 10 Tane Belirtili İsim Tamlaması Geçen Cümle Yazınız.


* Babamın yazlığı Bodrum’da olduğu için biz her zaman  gidebilirdik .
* Annemin ayakkabısı komuşları tarafından çok beğenilmişti.
* Abimin başarısı dillere düşmüş, herkes abime  saygı göstermeye başlamıştı.
* Kuşun kanadı  iyileştiren Betül Hanım  çocuklar tarafından çok seviliyordu.
* Gürültüsü şehrin bir türlü bitmiyordu.
* Köyün karanlık sokakları   ve köpeklerin sesleri bizi ürkütmeye başlamıştı
*  Annelerimizin süt kokar elleri


* Yaramaz kardeşim suçlarından birini anneme itiraf etmiş.
* Yolların arasından geçip köye vardık.
* Arkadaşlarımdan kimisi beni  öğretmene şikayet etmiş.
* Köyün yolları çok  virajlıydı.
* Öğretmenin güler yüzü  bizi çok mutlu etmişti.
* İnsanların vefasızlığıdır  beni hayata küstüren .
* Caddelerin, sokakların yalnızlığı  beni hayata döndürdü.
* Dağların arasından  Hatice’nin köyüne gittik.

Not: Belirtili isim tamlaması  , hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı isim tamlamasıdır . Tamlayananın ’’ kime ve neye ‘’ait  olduğunu belirten isim tamlamasına Belirtili isim tamlaması denilir. Tamlanan ‘’ kimin, neyin’’ sorularından birine yanıt verir. Tamlayan ‘’- (n), -ın, -un, -ün,’’ eklerinden birini alır. Tamlanan ise  ‘’(s)ı,-i, -u, -ü, eklerinden birini alır.

Karamanoğlu Mehmet Bey ve onun Türkçeye katkıları ile ilgili araştırma yapınız.


Karamanoğlu Mehmet Bey ve onun Türkçeye katkıları ile ilgili araştırma yapınız.

Öncelikle Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeye katkılarını söylemeden önce onun döneminin bir tasvirini yapmamız gerekir . Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde Selçuklu Devleti'nin dili Farsçaydı ve devlet dairelerinde de Arapçanın hakimiyeti söz konusuydu . Yani Türkçe halk arasında kullanılan 3. bir dil konumuna düşmüştü .

İşte Karamanoğlu Mehmet Bey böyle bir ortamda 13 Mayıs 1277'de tüm devlet adamları ve ordu mensuplarını toplayarak meşhur sözünü yani " Bugünden geru divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır." sözünü söylemiştir .

Bu sözlerini bir ferman olarak ülkenin dört bir yanına göndererek Türk dilinin unutulmasını önlemiştir . Kültürel alanda da milli gelişimimize önemli bir katkı sağlamıştır .

Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir ?

1261-1277 yılları arasında Karamanoğulları beyliğinin yöneticisi olmuştur . Askeri ve siyasi yönden bilgili olması yanında dilimize de önem veren kültürel yönden de kendini geliştirmiş bir beydi . Kendi döneminde bilim adamlarını etrafına toplaması onun ilime verdiği önemi gösteren davranışlarından biridir . Mehmet Bey millet olarak birlik içerisinde olmanın şartı olarak dil birliğini görüyordu .  

İsim Soylu Sözcükler Nelerdir ?


İsim Soylu Sözcükler Nelerdir ?

Türkçede kelimeler fiiller ve isim soylu sözcükler olmak üzere iki gruba ayrılır . Bildiğiniz gibi filleri belirlemenin yolu kelimenin ya da kelime kökünün sonuna "-mak/-mek " eki getşrmektir . Eğer bu eklerden uygun olanı getirdiğimizde keşime anlamlı olursa fiil olmazsa isim soylu sözcük olur . İsim soylu sözcükler ve kısaca açıklamaları şunlardır . Geniş bilgi için her başlıklara tıklayabilirsiniz :

1. İsimler  : Varlıklara verilen adlardır . " Araba , ağaç , balık , rüya , kelebek , tarak vb. " kelimeler isimler için örnek olarak verilebilir .
2. Zamirler : Diğer adları adıllardır . Adıllar isimlerin yerini tutar . Varlıkları karşılayan kelimelerdir . " Ben , sen , o , biz , siz , onlar, bu , şu , o vb. " kelimeler zamirlere örnek olarak verebiliriz .

3. Sıfatlar : Önüne geldikleri isimleri niteleyen ya da belirten kelimelere denir . "Kırmızı araba , yeşil kazak , bu ev , iki ekmek vb." örneklerdeki koyu yazılmış kelimeler sıfatlara örnektir .
4. Zarflar : Fiilleri , fiilimsileri , sıfatları ya da başka zarfları etkileyen kelimelerdir . Miktar , zaman , durum , azlık-çokluk bakımından niteler . " hızlı koştu , dün geldi , çok konuştu vb." örneklerdeki koyu yazılan kelimeler zarflara örnektir .
5. Edatlar : Yalnız başına anlamı olmayan , cümle içerisinde anlam kazanan kelimelerde denir . " aslan gibi çocuk , kazanmak için çalıştı, okula araba ile gitti vb. " örneklerindeki koyu yazılan kelimeler edatlara örnektir .
6. Bağlaçlar : Kelimeleri , kelime gruplarını ya da cümleleri bağlayan kelimelere denir . " Ahmet ve Mehmet , Leyla ile Mecnun , koştu ama yetişemedi vb." örneklerindeki koyu yazılan kelimeler bağlaçlara örnektir .
7. Ünlemler : Şaşkınlık , kızkınlık , pişmanlık vb. duyguları anlatan kelimelerdir . " Of , yine kaybettik ! Eyvah, düşüyoruz ! vb." örneklerindeki koyu yazılmış kelimeler ünlemlere örnek olarak verilebilir .

Fiilden Fiil Yapan Ekler İle İlgili Örnekler

Fiilden  Fiil  Yapan Ekler İle İlgili Örnekler

Fiilden fiil yapan ekler fiil kök ya da gövdelerine gelerek onlardan yeni bir fiil  türetirler . Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeler fiilden fiil yapım eki almışlardır .

" (i)l- "
1. Uzaktan bir araç yaklaştığı görüldü . ( gör-ül- )
2. Sokaktan bir bağırışma sesi duyuldu . ( duy-ul- )

" (i)n- "
1. Aradığı kalemi bulabilmek için etrafına bakındı . ( bak-ın- )
2. Akşama kadar şehrin dar sokaklarında gezindik . (gez-in-)

" ış- / iş-  "
1. Bir süre sessizce bakıştılar . ( bak-ış- )
2. Uzun zamandır yazışıyorlar . ( yaz-ış- )

" t- "
1. Çok zor şartlarda oğlunu okuttu . ( oku-t- )
2. Annesi ninniler söyleyerek bebeğini uyuttu . ( uyu-t- )  
3. Ona en sevdiği şarkıyı söyletti . ( söyle-t- )" dır-"
1. Tüm bildiklerini önündeki kağıda yazdırdı . ( yaz-dır- )
2. Evin önündeki bahçede bir çukur kazdırdı . ( kaz-dır- )
3. Arkadaşını çok kızdırdı . ( kız-dır- )

" ir- "
1. Annesi en sevdiği çorbayı pişirdi . ( piş-ir- )
2. Ödevlerinin hepsini kısa sürede bitirdi . ( bit-ir- )

" (a)r- / (e)r- "
1. Cebinden beyaz bir kağıt çıkardı . ( çık-ar- )
2. Tüm sorunlarımızı bir anda giderdi . ( git-er- )

Fiilden İsim Yapan Ekler İle İlgili Örnekler

Fiilden  İsim  Yapan Ekler İle İlgili Örnekler

Fiilden isim yapan ekler fiil kök ya da gövdelerine gelerek onlardan yeni bir isim  türetirler . Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeler fiilden isim yapım eki almışlardır .

"-ma/-me "
1. Vücut için yürüme egzersizleri çok faydalıdır . ( yürü-me )
2. Konuşma becerisi çok okuyarak geliştirilebilir . ( konuş-ma )

"- mak/-mek "
1. Ağlamak insanı rahatlatır . ( ağla-mak )
2. İnsan gülmek için sebep aramamalıdır . ( gül-mek )

"- ış/-iş  "
1. Bir bakış insana çok şey anlatır . ( bak-ış )
2. Yarın görüş günü olduğunu öğrendim . ( gör-üş )

"-um / -üm  "
1. Herkes geçim derdine düşmüş . ( geç-im )
2. En doğru sonucu bulmak için birçok ölçüm yaptık . ( ölç-üm )  
3. Her canlı mutlaka ölüm denen gerçekle tanışacaktır . ( öl-üm )

"-ı/-i"
1. O düzenli olarak yazı yazar . ( yaz-ı )
2. Sivas'ın tarihi mekanlarına gezi düzenlendi . ( gez-i )
3. 1 en küçük sayma sayısıdır . ( say-ı )"-k"
1. Kendisine yeni bir tarak almış . ( tara-k )
2. Çarşıda açık bir dükkan var mı diye aradık . ( aç-ık )

"-gi"
1. Sevgi hepimizi kuşatan yüce bir duygudur . ( sev-gi , duy-gu )
2. Üzerinde örgü bir kazak vardı . ( ör-gü )

"-ak / -ek "
1. O çok korkak bir adamdır . ( kork-ak )

"-gın "
1. Solgun bir çiçek oluyor dokununca . ( sol-gun )
2. Bu işlere eli çok yatkındır . ( yat-kın )

"-(i)n "
1. Düşman hatlarına yeni bir akın düznlendi . ( ak-ın )

" -gen "
1. Yılan sürüngen bir hayvandır . ( sürün-gen )
2. O çok üşengen bir insandır . ( üşen-gen )

"-geç"
1. Balığın çok güzel yüzgeçleri vardı . ( yüz-geç )
2. Güzel bir çay doldurmak için süzgeç arıyordu . ( süz-geç )

"-inti"
1. Sabahleyin güzel bir esinti vardı . ( es-inti )

"-ici "
1. Dışarıda yakıcı bir güneş vardı . ( yak-ıcı )

"-anak "
1. O geleneklerine bağlı bir insandı . ( gel-enek )

"-(ı)t "