Fiilden Fiil Yapan Ekler İle İlgili Örnekler

Fiilden  Fiil  Yapan Ekler İle İlgili Örnekler

Fiilden fiil yapan ekler fiil kök ya da gövdelerine gelerek onlardan yeni bir fiil  türetirler . Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeler fiilden fiil yapım eki almışlardır .

" (i)l- "
1. Uzaktan bir araç yaklaştığı görüldü . ( gör-ül- )
2. Sokaktan bir bağırışma sesi duyuldu . ( duy-ul- )

" (i)n- "
1. Aradığı kalemi bulabilmek için etrafına bakındı . ( bak-ın- )
2. Akşama kadar şehrin dar sokaklarında gezindik . (gez-in-)

" ış- / iş-  "
1. Bir süre sessizce bakıştılar . ( bak-ış- )
2. Uzun zamandır yazışıyorlar . ( yaz-ış- )

" t- "
1. Çok zor şartlarda oğlunu okuttu . ( oku-t- )
2. Annesi ninniler söyleyerek bebeğini uyuttu . ( uyu-t- )  
3. Ona en sevdiği şarkıyı söyletti . ( söyle-t- )" dır-"
1. Tüm bildiklerini önündeki kağıda yazdırdı . ( yaz-dır- )
2. Evin önündeki bahçede bir çukur kazdırdı . ( kaz-dır- )
3. Arkadaşını çok kızdırdı . ( kız-dır- )

" ir- "
1. Annesi en sevdiği çorbayı pişirdi . ( piş-ir- )
2. Ödevlerinin hepsini kısa sürede bitirdi . ( bit-ir- )

" (a)r- / (e)r- "
1. Cebinden beyaz bir kağıt çıkardı . ( çık-ar- )
2. Tüm sorunlarımızı bir anda giderdi . ( git-er- )

4 yorum:

Deneme