İsimlere Gelen Çekim Ekleri Nelerdir ?


İsimlere Gelen Çekim Ekleri Nelerdir ?

Varlıkları ya da kavramları karşılayan kelimelere isim, diğer adı ile de ad denir . Çekim ekleri ise eklendiği kök ya da gövdenin anlamın değiştirmeyen , kök ya da gövdelere çeşitli anlam özellikleri katan eklere verilen isimdi . Şimdi isterseniz bu yazımızın konusu olan isimlere gelen çekim eklerine geçelim . İsimlere gelen çekim ekleri şunlardır :

1. Hal Ekleri :
a) Yönelme Hal Eki (-a/-e) : kapı-y-a , ev-e, okul-a, arkadaşım-a vb.
b) Belirtme Hal Eki ( -ı/-i/-u/-ü) : yaprak-ı , kağıt-ı , su-y-u, kalem-i vb.
c) Bulunma Hal Eki ( -de/-da ) : kapak-ta, duvar-da, halı-da, araba-da
d) Ayrılma Hal Eki ( -den/-dan ) : sınıf-tan, kar-dan, balon-dan, dün-den

2. İlgi Zamiri (-ki) :  İsimlerin yerini tutan ektir .
- Arabası çok güzel benim ki de öyle ( benim arabam anlamında )
- Ödevlerimi yaptım senin ki bitti mi? ( senin ödevlerin )


3. İyelik Ekleri : Varlıkların kime ait olduğunu gösteren eklerdir .
( benim ) telefon-um
( senin ) telefon-un
( onun ) telefon-u
( bizim ) telefon-umuz
( sizin ) telefon-unuz
( onların ) telefon-ları


4. Çokluk Eki ( -lar/-ler ) : Varlıkların sayısının birden fazla olduğunu anlatmak için kullanılar ektir .
Soru-lar, gezegen-ler, bilet-ler, söz-ler vb.

5. İlgi Eki ( -ın/-in/-un/-ün ) : Tamlayan eki de denir .
Kapı-nın, dolap-ın, ses-in, göz-ün vb.

6. Eşitlik Ekleri (-ca/-ce/-ça/-çe ) : Kelimelere benzerlik , görecelik vb. anlamlar katar .
Çocuk-ça, insan-ca, akıllı-ca, güzel-ce vb.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme