İletişim Konulu Kompozisyon

İletişim Konulu Kompozisyon

İnsanların birbirleri ile anlaşmak için kullandıkları yöntemlere iletişim adı verilir . Tarihin en eski devirlerinden itibaren insanlar birbirleri ile anlaşabilmek için çok çeşitli yöntemler kullanmışlardır . Konuşma , dumanla haberleşme , yazma , duvarlara ya da kağıtlara çeşitli şekiller çizme gibi daha birçok yöntem iletişimde kullanılmıştır . Kısacası insanoğlu var olduğundan beri iletişim kurma ihtiyacı içerisinde olmuştur .

İletişim tarihin her çağında olmuştur . Günümüzde de belki de en çeşitli olduğu devirdir . Özellikle İnternet ve telefon teknolojisinin geldiği nokta iletişimin hem çeşitliliğini hem de şeklini önemli ölçüde değiştirmiştir . İletişim şekilleri değişse de iletişim ile ilgili yanlışlar ya da doğrular da devam etmektedir . İletişimin en büyük problemlerinden biri empati kuramama ya da olaylara yalnızca kendi penceresinden bakmak şeklinde ortaya çıkmaktadır . İnsanların tahammülsüzlüğü , yalnız kendi doğrularına odaklanması da iletişimin sağlıklı olması yönündeki en büyük engellerden birisidir . İnsanlar anlayışlı olsa, karşıdakini dinlese , başkalarının duygularına da önem verse iletişim sorunları en aza inecektir .

Kısacası iletişim bizler için vazgeçilmezdir . Bu sebeple sağlıklı iletişim kurmak ve toplum içerisinde saygın bir yer edinebilmek için iletişim hatalarımızın farkında olmalı ve bunları düzeltmeliyiz .

6 yorum:

Deneme