Sözcükte Anlam İle İlgili Test

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı yoktur ?

A) Misafir her zaman hürmet layıktır.
B) Hatıralara saygı göstermek gerekir.
C) Sınavı kazanmak için çok gayret gösteriyor.
D) Kar yavaş yavaş yağmaya başladı.

2.  "Soğuk" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bugün hava çok soğuk" cümlesindekinin zıttı olarak kullanılmıştır ?

A) Bu yıl derslere karşı bir soğukluk var.
B) Bana karşı soğuduğunu hissediyorum.
C) Soğuk yemeklerden almak istiyorum.  
D) Arayı soğutmamaya çalışıyoruz.  

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "nicel" anlam ifade eden bir kelime kullanılmıştır ?

A) Kapıda iki tane köpekleri vardı.  
B) Köpeğini çok sevdiğini söylüyor.
C) Harika renklere sahip bir köpekti.
D) Çok güzel havlayan köpeklerdi.   

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu farklı bir anlam ifade etmektedir ?

A) En azından bugün de burada kalsan.  
B) Hiç olmazsa iki saat çalışsınlar.
C) Yok yere birbirinizi üzmemelisiniz.
D) Hiç değilse biraz konuşabilseydik.

5. "İnce" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır ?
A) Elinde ince bir kitap vardı.
B) Çok ince düşünceli bir adamdı.  
C) Maketi yaparken ince çubuklar kullandık.
D) Gölün yüzeyindeki buz incelmişti.


6. "Şehirlerimizdeki çarpık yapılaşma hem şehrin görüntüsünü bozuyor hem de ekonomik sorunlara sebep oluyor"
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır ?
A) şehirlerimizdeki            B) çarpık
C) ekonomik                      D) sorunlara   

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "göz" kelimesi bir deyim içerisinde kullanılmamıştır  ?

A) Antrenörün gözüne girmek için çok uğraştı.
B) Gözden düşmemek için çok çalışıyordu.
C) Aradığımız kağıt masanın gözündeydi.
D) O kadar iyiydi ki göz değecek zannettik.
  
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır ?

A) Bir doğru çizdi ve üzerinde işaretlemeler yaptı.            
B) Bu yoldan doğruca gince aradığın yere varacaksın.
C) Zarar bile göreceğini bilsen doğruları konuş.                
D) Hayatı boyunca doğru biri olmaya çalıştı.

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " bozulmak " kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?

A) Yeni aldığımız araba ilk günden bozuldu.  
B) Dolaba konulmayan yemekler bozuldu.
C) Tuşlara karışık basınca telefon bozuldu.
D) Herkesin içinde yapılan espriye bozuldu.    

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamı ile kullanılmıştır ?

A) Kolay kolay sinirlenmeyen bir insandır.
B) Arada sırada bizimle sıcak bir çay içer.  
C) Kitaplar okudukça insanı büyülüyordu.
D) Yollar arkadaş olunca çok çabuk biter.    
  
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "izlemek" kelimesi "birini ya da bir şeyi örnek almak" anlamında kullanılmıştır ?

A) Televizyondaki dizilerin birçoğunu izlemiyorum.      
 B) Üslubumun oluşması onu sürekli izlememle oldu.
C) Arkamızdaki adam belli etmeden bizi izliyordu.           
D) Ağaca yuva yapan kuşları bir süre izledi.  

12.
1. Bize gelen paketteki oyuncaklar kırık çıktı.
2. Maçta çok sert bir darbe alınca ayağı kırıldı.
3. Hepimize kırılıp odayı bir anda terk etti.
4. Kırık bardağı çöp kutusuna atmamı istedi.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde "kır-" fiilinden türeyen kelime mecaz anlamda kullanılmıştır ?

A) 1                         B) 2  
C) 3                         D) 4  

13. "Perde açılınca sahneye çıkan oyuncuların kostümleri göz kamaştırdı."
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün anlam özelliği nedir ?

A) Gerçek anlam          B) Mecaz anlam  
C) Yan anlam               D) Terim anlam

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur ?

A) Yüksekten kendini bıraktı ve suya daldı.
B) Yaralının eli yüzü kan içerisinde kalmıştı.    
C) Bazen solmuş çiçeklere bakar hüzünlenirdi.  
D) Ağzında hep aynı sözler geveleyip duruyor.  
     
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "işlemek" kelimesi etkilemek anlamında kullanılmıştır ?

A) Hepimizin içine işleyen sözler söyledi.
B) Yeni açılan market çok iyi işliyordu.
C) Motifleri halıya harika işliyorlardı.  
D) Bu hafta " zarflar " konusunu işleyeceğiz.  

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı kavram alanına giren kelimeler kullanılmıştır ?

A) Sebzeleri özenle dolaba yerleştirdik.           
B) Ayakkabı ve botları kış için hazırladık.
C) Annem ev işlerinde çok titiz davranır.            
D) Kurulamak için saçlarını havluya sardı.   

17. "Öğrencilik eskiden böyle değildi, talebe diyince araştıran, merak eden çocuklar aklımıza gelirdi."
Yukarıdaki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Eş anlamlılık     B)Zıt anlamlılık
C) Sesteşlik            D) Yakın anlamlılık

Sözcükte Anlam İle İlgili Test -2 


Cevap Anahtarı
1
D
2
C
3
A
4
C
5
B
6
B
7
C
8
A
9
D
10
C
11
B
12
C
13
D
14
D
15
A
16
B
17
A
18

19

20


Sözcükte Anlam Püf Noktaları


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme