4. Sınıf Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Test

1.   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
A) çağırdım                            B) sabahleyin   
C) kulaklık                              D) oduncu

2.   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?

A) fabrika                               B) sinema         
C) Hacivat                              D) sevgi

3.   Aşağıdaki tümcelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır?

A) Otomobil ile geldik.                
B) Sanat altın bileziktir.
C) Boynuz kulağı geçer.             
D) Sağır işitmez uydurur.

4.   Aşağıdakilerden hangisi kalın ünlülü harflerden meydana gelmiştir?
A) Kayseri                              B) Artvin           
C) Balıkesir                            D) Konya

5.   Aşağıdakilerden hangisi ince ünlülü harflerden oluşmuştur ?     

A) Rize                                   B) Bursa           
C) Zonguldak                         D) Uşak

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde büyük ünlü uyumu aranmaz?

A) yağmur                              B) mevsim        
C) açıkgöz                              D) bulmaca

7.   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
A) ezan      B) sözcük      C) komşu       D) balık

8.   'Talihim yaver giderse sınavı kazanırım." tümcesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1                 B) 2           C) 3            D) 4

9.  Aşağıdakilerden hangisine (-yor) eki geldiğinde büyük ünlü uyumuna uymaz ?

A) sor                                     B) otur             
C) gel                                     D) say

10.   Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonundaki ek her zaman büyük ünlü uyumuna uyar?
A) gezerken                           B) odunluk       
C) yazıyor                              D) seninki

11.   Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan sözcük vardır?

A) Ben bir bahçıvanım               
B) Sayısız bahçelerin birinde;
C) Elimde tohumların                 
D) En güzeli: Çocuklarım...

12.   Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde, büyük ünlü uyumu yoktur?
A) havasından                        B) suyundan     
C) bitkilerden                          D) kitaplardan

13.   Aşağıdakilerden hangisi, büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) bahçesinde                        B) üzümdeki
C) sokaklar                            D) okulum

14.   Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu (kalınlık - incelik uyumu) kuralına uymayan bir sözcük vardır?
A) Aşırı çalışmaktan yorgun düştü.
B) Meyveler daha olmadı.
C) Tatile bir hafta sonra çıkacağız.
D) Sınıf başkanına güvenimizi belirttik.

15.    Büyük ünlü uyumuna göre değişikliğe uğramadan sözcüklere eklenen ek aşağıdakilerden hangisidir?

A) -ecek                                 B) -imiş            
C) -ler                                     D) -(i) yor
Cevaplar :
1-B   2-D   3-A   4-D   5-A   6-C   7-A   8-B   9-C   10-B    11-B    12-D   13-A   14-C   15-D

1 yorum:

Deneme