Fiillerde Kip İle İlgili Test Soruları

Özet : 7.sınıf kipler ile ilgili test soruları,haber kipleri ile ilgili test soruları,dilek kipleri ile ilgili test soruları


1 . Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır ?

A) Uzun zamandır düzenli olarak mektup yazıyorum .
B) Dolapta yiyecek hiçbir şey kalmadı .
C) Gelecek hafta amcamlara gideceğim .   
D) Sana söylenen sözleri dinlemelisin .   

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-acak/-ecek” eki farklı bir görevde kullanılmıştır ?

A) Çoktan geçti unutulacak sözlerin zamanı .
B) Bu günlerde geçecek bir gün .   
C) Gelecek günler çok mutlu olacak .   
D) Henüz atılacak adamlar tartışılmadı .

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili fiil zaman anlamı taşımamaktadır ?
A) Özlenen dizinin başlamasına bir gün kaldı .
B) Uzun zaman sonra yolda karşılaşmışlar .
C) Söylediklerimizi bir de dinlesen.
D) Seninle yeniden görüşeceğiz .

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir ?

A) Anlatılan konuları mutlaka anlamalıyım .
B) Bahçedeki çiçekler güz gelince soluyor .
C) İnsanlara yardımcı olmayı çok severiz .
D) Ahmet Bey iki gün sonra buraya gelecek .

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipinin olumsuzu birinci çoğul kişi ile çekimlenmiştir ?

A) Senin yaptıklarını ben de duydum .
B) Bu sefer onun düşüncelerini almayalım .
C) Bu kitapları oku da bir şeyler öğren .   
D) Çok uğraştı da bu işleri bitiremedi .   


6. “duy-“ fiilinin istek kipi 2. Çoğul kişiye göre çekimi aşağıdakilerden hangisidir  ?

A) duyasınız
B) duyalım
C) duyarlar                
D) duymuşsunuz

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kişi ile çekimlenmiştir   ?

A) Doğru yazmayı beceremiyorsun  .
B) Akşama doğru birden sinirleniyorsun .  
C) Hemen olayın gerçek yüzünü anlatsın .
D) Sen benden sonra kimseyle konuşamazsın .
  
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir zaman eki almıştır ?

A) Abisini saygıyla selamladı .             
B) Uzaktaki sevdiğine özlemle baktı .  
C) Dün bize biraz borç verdi .                
D) Benim ne yaptığımı sormamış .

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kip eki ile çekimlenmiştir ?

A) Sivas’a ne zaman gideceksin .
B) Bu işleri hafta sonuna yetiştirmeliyim .
C) Serin havalarda gezinti yapmayı severim .  
D) Onun bu hale düşmesine çok üzüldüm .

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin söylenme anı ve yapılma anı aynıdır ?

A) Birden kızdı ama çabucak sakinleşti .
B) Kimseye haber vermeden evden ayrılmış .  
C) Mutfakta akşam yemeği için hazırlık yapıyorum .
D) Her gün bu yolu kullanarak okula gider  .     

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil söylenme anından sonra yapılmıştır ?

A) Yarın okul olarak pikniğe gidecekler . 
B) Benim sözlerimi hiç mi dinlemedin .
C) Kapının arkasında bizi dinliyor .
D) Her gün bu saatlerde mutlaka uyur .    

12 . Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi emir kipindedir ?

A) Uzun bir tatilden sonra işe iyi başlamalısın .
B) Ara sıra da bizim halimizi hatırımızı sorsan .
C) Markete bıraktığım poşetleri getirsin .   
D) Vakit geç oldu ben artık gideyim .

13.  “ Otobüs bizim durağa saat başı gelir “ cümlesindeki fiilin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Gelmiyor
B) Gelmedi
C) Gelmemiş
D) Gelmez

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde zaman anlamı bulunmamaktadır ?
A) Bu yıl hasat bereketli olacak .
B) Annesini ve babasını çok seviyor .
C) Sorularıma mantıklı cevaplar verir .
D) Bu güzellikleri mutlaka görmeli .

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde her zaman gerçekleşen bir durum anlatılmaktadır ?

A) Yıldızları seyretmeyi seviyorum .
B) Elindeki bardak birazdan kırılacak .
C) Her yaz mutlaka memlekete gideriz .
D) Beni niçin tanımadı anlayamadım .

  
Cevap Anahtarı
1
D
2
B
3
C
4
A
5
B
6
A
7
C
8
D
9
B
10
C
11
A
12
C
13
D
14
D
15
C
16
17
18
19
20

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme