İsim Tamlamaları İle İlgili 15 Örnek

İsim Tamlamaları İle İlgili Örnekler

İsim tamlamaları ile ilgili örneklere geçmeden önce isterseniz kısaca isim tamlamalarının ne olduğunu hatırlatalım . İki ismin çeşitli ekler alarak bir araya gelmesi ile oluşan tamlamalara isim tamlamaları adı verilmektedir . İsim tamlamaları üçe ayrılır .

1. Belirtili İsim Tamlamaları : Tamlayan (-ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün ) ; tamlanan ise (-ı, -i, -u, -ü ) eklerini alır .
2. Belirtisiz İsim Tamlaması : Yalnızca tamlanan ek alır . Tamlanan ekleri de belirtili isim tamlamalarındaki ile aynıdır .
3. Zincirleme İsim Tamlamaları : İki isim tamlamasının iç içe geçmesi ile oluşan tamlamalara verilen addır .

Belirtili İsim Tamlamaları İle İlgili Örnekler :
1. Ev-in bahçe-s-i
2. Maç-ın gol-ü
3. Elma-nın kabuk - u (kabuğu)
4. Saçım-ın boya-s-ı
5. Kulağım - ın küpe-s-i
6. Üzüm-ün sap-ı
7. Armut-un çöp-ü
8. Belefon-un kılıf-ı
9. Soru-nun cevap-ı
10. Bilgisayar-ın ekran-ı
11. Okul-un duvar-ı
12. Araba-nın fren-i
13. Kitap-ın özet-i
14. Pencere-nin perde-si
15. Masa-nın ayak-ı
Belirtisiz İsim Tamlamaları İle İlgili Örnekler
1. Su bidon-u
2. Kapı kol-u
3. Tarla fare-s-i
4. Cep telefon-u
5. Kuzu kulak-ı
6. Çamaşır su-y-u
7. Bulaşık makine-s-i
8. Okul gazete-s-i
9. Saç toka-s-ı
10. Tatil kitap-ı
11. Tatlı tarif-i
12. Yara bant-ı
13. Yemek kaşık-ı
14. Kapı zil-i
15. Pencere cam-ı

Zincirleme İsim Tamlamaları İle İlgili Örnekler
1. Ağacın meyvesinin rengi
2. Masanın ayağının rengi
3. Okul müdürünün odası
4. Kitabın sayfalarının numaraları
5. Arabanın koltuğunun kılıfı
6. Cep telefonunun markası
9. Evin kapısının anahtarı
10. Annemin gözlüğünün camı
11. Sokak lambasının ışığı
12. Çocuğun defterinin kabı
13. Spor salonunun kapısı
14. Sınıf duvarının panoları

2 yorum:

Deneme