Eş Anlamlı-Zıt Anlamlı-Yakın Anlamlı ve Sesteş Sözcükler İle İlgili Test

Eş Anlamlı-Zıt Anlamlı-Yakın Anlamlı ve Sesteş Sözcükler İle İlgili Test

1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır ?
A) Son yıllarda sağlığına sıhhatine yeteri kadar özen göstermiyor .
B) Yaşlı adamı karşıya geçirmek için genç bir çocuk koluna girdi .
C) Dün aramıştım ama bugün akşam olacak hale cevap gelmedi .
D) Aç karnına olunca tok olduğum zamanlardaki gibi neşeli değilim .     
2. "Hayat zannettiğimiz kadar uzun değil " cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır ?
A) Arkadaşlarla akşam olunca yemeğe gideceğiz .
B) Ayakkabılarını özenle ayakkabılığa yerleştirdi .
C) Evin önünü güzelce süpürdü .
D) Adamın yaşamı türlü acılarla doluydu .
3. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi bulunmaktadır ?
A) Okul - Mektep     
B) Beyaz - Ak
C) Savaş - Sulh
D) Öğrenci - Talebe
4. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır ?
A) Kolay   
B) Sol
C) Yağlı  
D) Güzel    
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş bir kelime kullanılmamıştır ?
A) Arkadaşlarıyla beraber oyunlar oynuyordu .  
B) Yeni aldığı fideleri dikmek için toprağı kazdı .
C) Yaz aylarına girince keyfim yerine gelir .   
D) Bahçedeki yabancı otların hepsini yoldu .

6.  Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisinin anlamdaşı yani eş anlamlısı yoktur ?
A) Senin fikirlerine katılmamak mümkün değil .       
B) Bu iş yeri için çok yararlı çalışmalar yaptık .    
C) Bu yaz tatilinde köyümüzü de ziyaret edeceğiz .     
D) Sonbaharda yapraklar iyice sararmaya başladı .    
7.  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yani sesteşi bulunmamaktadır  ?
A) Saç
B) Kap
C) Bal  
D) Sal    
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır ?
A) Ham meyveyi koparmamak için olgunlarını aramaya başladı .
B) İyi bir vasıta alabilmek için araç kredisi çekmeye karar verdi .
C) Borçlarını ödeyebilmek için daha çok çalışması gerekiyordu .
D) Kolay soruları çözmek konusunda sorunlar yaşayabiliyordu .
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır ?
A) Elin evinde uzun süre kalamam, diyordu .
B) Bu ürünlerde gelecek hafta indirim başlayacakmış .   
C) Bizim buralarda akşam olduğunda hava birden soğur .
D) Kimseye muhtaç olmamak için gece gündüz çalışıyordu .
10. " Soğuk havalarda çay içmeye bayılıyorum . "  
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerden hangisi sesteştir  ?
A) Soğuk
B) havalarda
C) çay    
D) bayılıyorum    
Cevap Anahtarı
1
A
2
D
3
C
4
C
5
A
6
C
7
C
8
A
9
D
10
C
11
12
13
14
150 Comments:

Yorum Gönder

Deneme