Somut-Soyut Anlam , Genel-Özel Anlamlı Sözcükler İle İlgili Test

Somut-Soyut Anlam , Genel-Özel Anlamlı Sözcükler İle İlgili Test

1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili olarak verilen sözcük soyut anlamda kullanılmıştır ?
A) Ahmet bisikletten düşünce bacağı çok ağrıdı .
B) Bizim buralarda kadayıf çok sevilen bir tatlıdır .
C) Safranbolu'nun evleri dünya tarafından tanınmaktadır .
D) Heyecandan ne yapacağımı bilemiyordum .      
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut anlamı bir sözcük soyut anlam kazanacak şekilde kullanılmıştır ?
A) Bazı insanlar kılık kıyafet konusunda çok özensiz oluyor .
B) İkisi arasında ateşli bir tartışma geçtiğini duydum .  
C) Televizyonda en çok komedi filmlerini izlemeyi severim .  
D) Peri bacaları ülkemiz turizmi için önemli yerlerdendir .  
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olarak verilen sözcük somut anlamlıdır ?
A) Yazın bu evden taşınıp geniş bir eve çıkmayı düşünüyoruz .     
B) Sorunlarımızı çözmenin daha medeni bir yolu olmalı .
C) İnsanları anlamanın anahtarı onları dinlemekte saklıdır .  
D) Koca yürekli bir adamdı , hiç kimseyi kırmadı .
4. " Soyutlama " somut anlamlı bir kelimenin soyut anlamlı bir kelimenin yerine kullanılmasıdır .
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyutlamaya örnek bir kullanım vardır  ?
A) Uzun boylu adam etrafa meraklı gözlerle bakıyordu .    
B) Ayşe , eşyalarını özenle dolabına yerleştirdi .
C) Kafasına takılan soruları sormaktan hiç çekinmezdi .
D) Çocuklar sokakta saklambaç oynuyordu .
5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır ?
A) rüya
B) kapı
C) dağ    
D) okul

6.  Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi soyut anlamlıyken somut anlam kazanmıştır  ?
A) Olayların bu kadar büyümesinde onun parmağı olduğu düşünülüyor .        
B) Mahallede dolaşırken karşımdan bir güzel yavaş adımlarla geçti .
C) Elindeki kağıtları girişteki panoya as .     
D) Bahçeden topladığımız kayısılardan reçel yapacağız .
7.  Aşağıdaki altı çizili olarak verilen kelimelerden hangisi özel anlamlıdır  ?
A) Leğendeki palamut hala canlıydı .  
B) Bir adam çok bağırıyorsa sözlerinin kıymeti yok demektir .
C) Hayvanlar insanoğlunun yakın dostları olmuştur .  
D) Bitkiler bu dünyanın süsleridir .    
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kitap" kelimesi özel anlam verecek biçimde kullanılmıştır ?
A) Kitap şarjı hiç bitmeyen bir bilgi kaynağıdır .  
B) Kitap , bizimle vakit geçirmekten hiç sıkılmayan bir dosttur .  
C) Kitap bir araya gelmiş alelade sayfalar demek değildir
D) Kitap konusu ile beni etkilemeyi başardı .  
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele doğru bir sıralama bulunmamaktadır ?
A) Arabalar içerisinde Ferrari'nin yeri bir başkadır .  
B) Sivas İç Anadolu'da yer alan güzel bir şehirdir .    
C) Tüm dersler içerisinde en çok müziği seviyorum .
D) Romanlar arasında Çalıkuşu beni bir başka etkilemektedir .
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerine göre daha özel anlamlıdır  ?
A) Şiir , insani duyguların en etkili biçimde dile getirildiği türdür .  
B) Tiyatro , yaşamdan alınan kesitlerin izleyiciye sunulduğu bir sahne sanatıdır .
C) Şair , insana ve doğaya sıradan insandan farklı bakan kişidir .
D) Oyuncu , son maçta kendisinden beklenileni veremedi .   
Cevap Anahtarı
1
D
2
B
3
A
4
C
5
A
6
B
7
A
8
D
9
B
10
D3 yorum:

Deneme