Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam İle İlgili Test - 2

Gerçek , Mecaz , Yan ve Terim Anlam İle İlgili Test - 2

1. "Karanlık" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamı ile kullanılmıştır ?
A) Dünyayı karanlıktan iyi yürekli gençler kurtaracak .
B) Cahiliye döneminin karanlığından kurtulmak kolay olmadı .  
C) Hava çok karanlık , biraz daha bekleyip çıkacağız .
D) Etrafta karanlık adamlar kol geziyordu .    
2. " Verimli " kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?
A) Ülkemiz verimli topraklara sahiptir .
B) Verimli arazilerimizi iyi değerlendirmeliyiz .
C) Cahit Sıtkı verimli bir şair olarak tanınmıştır.
D) Köyümüz baraj projesi sayesinde verimli topraklara kavuştu .   
3. " Göz " kelimesi aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı olarak kullanılmamıştır
A) Onun gözünden düştüğü için çok mutsuzdu .    
B) Gözü ağrıyınca en yakın hastaneye koştu .      
C) Arkadaşındaki ayakkabıya göz koymuştu .      
D) Bu işle birlikte patronun gözüne girdi .
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "spor" alanında bir terim kullanılmıştır ?
A) Falsolu vuruşları ustaca yapabiliyordum .   
B) Metin bu oyunu en iyi oynayanlardan biridir .
C) Buz üzerinde kayarken ayağım burkuldu .
D) Futbol izlemesi en zevkli sporlardan biridir .   
5. "Kök" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı olarak kullanılmamıştır ?
A) On altı kök iki ifadesinin karşılığı ilk soruda sorulmuştu .  
B) Türkçe dersinde kelimeleri kök ve eklere ayırmayı öğrendik .
C) Tıp kök hücre tedavisi ile yeni bir boyuta geçti .  
D) Şiddetin önüne geçmek için köklü tedbirler almak gerekir .   

6.
- Okula gelirken sırtına hafif bir çanta takmıştı .
- Onu hafife almamak gerektiğini kısa sürede anladık .
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır ?
A)Yan Anlamlılık      
B) Zıt Anlamlılık  
C) Terim Anlamlılık   
D) Gerçek- Mecaz Anlamlılık   
7.
1. Kapının ağzında beklemek uğursuzluk getirir derler .
2. Şişenin ağzını iyice silip bana uzattı .
3. Adamın ağzı hafif aşağı kaymıştı .
4. Yolun ağzında iki araç yan yanaydı .
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde " ağız " kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır ?
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4     
8. " Okul arkadaşıyla tartışınca maalesef birbirlerine ağır sözler kullandılar ."
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır ?
A) Okul
B) Arkadaşıyla
C) Ağır
D) Sözler 
9. "Doğru" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır  ?
A) Doğru söz söyleyen endişeye kapılmaz .
B) İki doğru birbirine paralelse çakışmaz .  
C) Doğru cevabı kimse bilemedi .
D) Onu doğru konuşması konusunda uyardı .    
10. " Ayakkabının burnu iyice yıpranmaya başlamıştı "  
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yan Anlam
B) Gerçek Anlam
C) Mecaz Anlam   
D) Terim Anlam   
Cevap Anahtarı
1
C
2
C
3
B
4
A
5
D
6
D
7
C
8
C
9
B
10
A
11
12
13
14
150 Comments:

Yorum Gönder

Deneme