Türkçe Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri Nasıl Olmalıdır ?

Türkçe Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri Nasıl Olmalıdır ?

Türkçe ders kitaplarına alınacak metinlerde bulunması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :
- Ders kitaplarında kullanılacak metinlerin alanda genel kabul görmüş yazar ve eserlerden , edebi değeri bulunan metinler arasından seçilmesi gerekir .
- Kitaplarda kullanılacak metinler ikincil aktarımlar şeklinde değil doğrudan yazarın eserinden alınmalıdır .
- " Bu kitap için yazılmıştır " ifadesini karşılayacak türde metinler ders kitaplarında kullanılmamalıdır . Yalnızca 1. sınıf ders kitaplarında kitabın yazarı ya da yazarlarına ait en fazla iki metin kullanılabilir .
- Aynı yayın evi bir sınıf düzeyi için kullandığı bir metni başka bir sınıf düzeyi için yazılan kitaplarda kullanmamalıdır .

- Öğrencilerin gelişimini sağlamak amacıyla seçilen metinlerde aynı yazar veya şaire ait metinlere en fazla iki tane yer verilmelidir . Tema sonlarında kullanılan serbest okuma metinleri bu kapsama dahil değildir , ders kitabının yazarı ya da yazarları tarafından yazılan metinler dahildir .
- Dünya edebiyatından alınan metinlerde çevirinin doğru ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir .
- Tema sonlarında temayı destekleyen nitelikte ve edebi değer taşıyan serbest okuma metinlerine yer verilmelidir .
- Roman vb. tamamı kitapta yer alamayacak kadar uzun olan metinlerde bağlamın yakalanabilmesi için seçilen kısmın öncesi kısa bir özet olarak verilmelidir , aynı zamanda seçilen bölümün metnin hangi kısmından alındığı belirtilmelidir .
- Argo , küfür , cinsellik içeren ifadeler vb. eğitsel olmayan ifadeler metnin bağlamını bozmamak kaydıyla çıkarılmalıdır .
- Yazarın üslübu ya da dönemin söyleyiş özelliklerine bağlı yazım farklılıkları hata olarak kabul edilip düzeltilemez . Bu farklılıklar dipnotta açıklanarak eğitsel olarak da yararlanılabilir .
- Gazete haberi , dilekçe, blog yazısı , reklam , dilekçe vb. türlerde ders kitabının yazarı tarafından üretilen metinler ders kitaplarında kullanılabilir . Bu metinler " bu kitap için yazılmıştır " şeklinde ya da aynı yazarın en fazla iki eseri kullanılabilir kuralı kapsamında değerlendirilmez .
- Tema ve kazanıma uygun olarak bir metnin bazı bölümleri alınmayabilir . Alınmayan bölümler yay ayraç içinde üç nokta ile gösterilir .
- Bazı metinler içerisinde yer alan bağımsız bir özellik gösteren anı, dipnot  vb. bölümler metin olarak seçilebilir .

- Yazar ya da şairlere ait biyografik metinlerde yalnızca şahsın " edebi yönü " ön plana çıkarılabilir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme