30 Atasözü 15 Deyim ( Açıklamasız )

30 Atasözü 15 Deyim ( Açıklamasız )

*Abdal düğününden , çocuk oyundan  usanmaz .
*Aba vakti yaba , yaba vakti aba
*Ayağını yorganına göre uzat
* Sakla samanı , gelir zamanı
*Asil azmaz , bal kokmaz , kokarsa yağ kokar aslı ayrandır .
*Ateş olmayan yerden duman çıkmaz .
* Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış .
*İşleyen demir pas tutmaz .
*İşleyen demir ışıldar.
* Üzüm üzüme baka baka kararır . 
*Abdal ata binince bey oldum sanır , şalgam aşa girince yağ oldum sanır .


* Acele giden ecele gider .
*Acele işe şeytan karışır .
*Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane .
*Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını .
* Baba koruk yer oğlunun dişi karşır .
*Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babayı bir salkım üzüm vermemiş .
*Babanın sanatı oğla mirastır .
*Çarık çarıkla, sarık sarıkla .
*Eğilen baş kesilmez .
*Deli deliden hoşlanır, imam ölüden .
*Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış .
*Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp .
*El el ile, değirmen yel ile .
*Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar .
*Garip kuşun yuvasını Allah yapar .
*Gammaz olmasa tilki pazarda gezer .
*Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir .
*Harman dövmek keçinin işi değil .

15 Tane Deyim Örneği:
* Sırtı yere gelmemek
* Yüzünden düşen bin parça 
*Suratını ekşitmek
* Göze girmek
*Gözden düşmek
*Kulak asmak
*Kulak abartmak
*Hapı yutmak
*Kök söktürmek
*Burun kıvırmak
*Çantada keklik
* El sürmemek
*İçi içine sığmamak
*Damarına basmak
*İçli dışlı
*Etekleri zil çalmak
*Ağzı kulaklarına varmak
*Kulak ardı etmek
* Cebi delik
*Can kulağı ile dinlemek

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme