Doğanın Tahrip Olması İle İlgili Kompozisyon Şeklinde Deneme

 Doğanın Tahrip Olması İle İlgili Kompozisyon Şeklinde Deneme

İnsanoğlu yüzyıllardır doğa içinde yaşamakta ve tüm gereksinimlerini doğa sayesinde karşılamaktadır . Çünkü doğa biz insanlar için eşsiz bir hazinedir . Fakat biz insanlar ise doğanın bize verdiği bunca nimetlere rağmen onu daha da çok yemeyi , daha çok hırpalamayı tercih ediyoruz . Yani doğanın doğal akışına müdahale ediyor ve doğanın doğal dengesi ile oynayarak tehlikeli işlere kalkışıyoruz . Binaları daha da çoğaltıyor , yeşil alanları daha azaltıyoruz , sularımıza daha fazla atık bırakıyoruz , toprağa daha fazla kimyasal ilaç  katarak  doğayı tahrip etmeye başlıyoruz .   Aslında insanoğlu  bunları yaparak yine kendine zarar veriyor  ve verilen bu zararlar doğadaki diğer  canlıları da olumsuz etkiliyor . Oysa bunları yapmamalıyız .

Doğamızı tahrip etmemeli onu  yine , yeniden eski ki haline dönüştürmeli ve doğal çevremizi temiz bırakmalıyız .  Daha fazla ağaç dikmeli ve insanlarımız bu konularda  bilinçli  ve nitelikli insan haline getirmeliyiz . Çevremizin kirlenmemesi içim çöpleri çöp kutularına atmalıyız . Doğa için  söylenmiş şu önemli sözleri uygulayalım :  "Doğa bekçi ile değil , sevgi ile korunur"  , " Bir gün bakacaksınız ; gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş , atlar ehlileştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını sürdürebilme uğraşının başlangıcı başlamış olacak,   Ihlamur ağacının dalının kesilmesi, insanın damarının kesilmesi gibi bir şey. Hayatın, yaratılandan ve yaratıcının varlığından dolayı saygıyla korunması gerekir, aksi taktirde ilahi denge bozulmuş olur.''  Bundan dolayı doğamız için  kaliteli , doğa dostu olan yakıtlar kullanmalıyız . Doğaya zarar veren yakıtların kullanımını en  aza indirmeliyiz . Ormanlık alanlarımızda çöp bırakmamalıyız . Ormanlık alanlara zarar vermemek için çeşitli önlemler almalı ve bu konuda devletimiz ile işbirliği içinde hareket etmeliyiz .  Kaçak avlanmalarda bulunmayalım , ormanlardan ağaç kesmeyelim , canlı türlerini yok etmeyelim , göllerimiz , akarsularımız , denizlerimizi her zaman temiz tutalım .


Doğamızı korumak için  doğal kaynaklarımız israf etmemeliyiz . Yani doğamızdan faydalanırken tutumlu birer bireyler olarak yaşama devam etmeliyiz ki ileride  de yaşanılacak olan sağlıklı bir çevreyi çocuklarımıza bırakabilelim . Unutmayın doğa yoksa biz yokuz  .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme