Asıl İktidarın Kitapta Olduğunu Gördükten Sonra Hükümdarlar da Kaleme Sarılıp Kitap Yazmaya Başladılar Özdeyişi İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

Asıl İktidarın Kitapta Olduğunu Gördükten Sonra  Hükümdarlar da Kaleme Sarılıp Kitap Yazmaya Başladılar Özdeyişi İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

Asıl iktidar kitaplardır , bunun için hükümdarlar da kitaba sarılmış , ilime ve bilime önem vermişlerdir . Yani asıl güç bilginin gücüdür , ilimin gücüdür . Bu gücün karşısında hiç kimse duramaz . Bundan dolayı da hükümdarlar bile  daha çok öğrenmek için , devletini daha güçlü bir konuma getirmek için  bilime ve ilime önem vermişlerdir . İlim ile uğraşa insanları ülkelerine getirmişler ve ülkelerinin ilim ve fen yolunda daha çok gelişmesini sağlamışlardır . Buna en güzel örnek Osmanlı Tarihinden verebiliriz .

Osmanlı Devleti sadece  savaştaki zaferleri ile değil , ilime ve bilime verdiği önemle tanınan bir dünya devleti olmuştur . Uzun yıllar ayakta güçlü bir şekilde kalabilmesinin bir nedeni de hükümdarlarının ilime verdiği önemden kaynaklanır . Osmanlı Devleti hükümdarlarından  İstanbul'u fetheden 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ilime ve bilime çok önem vermiştir .  Fatih Sultan Mehmet birçok ilim insanından ders almış ve devletini daha güçlü hale getirmek için ilim yolunda   yürümüştür hep . Pozitif ilimlere ve  dini ilimlere çok önem vermiş , ülkesinin fertlerinin daha iyi eğitim görmesi için çeşitli medreseler açmış , çeşitli külliyeler inşa etmiştir . Fatih Sultan Mehmet  tarafından yapılan Topkapı Sarayı  yüzyıllardır ayakta kalmış ve hala da ayakta klmaya devam etmektedir .  Fatih Sultan Mehmet döneminde Ali Kuşçu , Ahmet Paşa , Sina Paşa gibi birçok devlet adamı yetişmiş ve bu bilim insanları devlete büyük katkılar sağlamıştır . Fatih Sultan Mehmet hem müslüman bilim adamlarından faydalanmış hem de Batı'nın ilim adamlarından faydalanmıştır . Böyelece ülkesini daha güçlü hale getirmiş ve Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet döneminde koca bir devlet olmuştur İşte ilimin gücü, işte kitapların gücdür budur .


Eğer  bilime gereken önem verilmemiş olsaydı , bilimin , bilginin gücü es geçilmiş olsaydı bugün büyük bir Osmanlı Devleti'nden ve büyük hükümdarlarından bahsedemeyebilirdik . Bunun için yaşasın bilginin gücü ! Yaşasın kitaplar !

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme