Türemiş Fiiller İle İlgili Örnekler

Türemiş Fiiller İle İlgili Örnekler

İçerisinde en az bir yapım eki bulunan fiillere türemiş fiiller denir . Türemiş fiiller iki şekilde oluşabilir :
a. İsimden Fiil Yapım Eki Alarak : su-la- , ev- len vb.
b. Fiilden Fiil Yapım Eki Alarak : kay-dır- , ağla-t- vb.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler türemiş  fiillere örnektir  .
1. Hayatı boyunca her zaman dürüst yaşadı . ( yaş-a-dı )   
2. Bahçeyi yaklaşık iki saatte suladı . ( su-la-dı )   
3. Herkese kolay kolay bağlanmam .  ( bağ-lan-ma-m )
4. Yeni aldığı elbiseyi geçen hafta internetten getirtmiş . ( getir-t-miş )  
5. Uzun zamandır benimle inatlaşmıyor . ( inat-laş-ma-yor )  

6. Kocaman balonu saniyeler içerisinde şişirdi . ( şiş-ir-di )  
7. Hava güzel olunca dışarıda uçurtma uçurdular . ( uç-ur-du-lar )
8. Bir anda etraf anlam veremediğim bir şekilde karardı . ( kara-r-dı )  
9. Uzayan saçlarını geçen hafta sonu kestirdi . ( kes-tir-di )    
10. Tüm borcumu verdim ve artık o adamla ödeştik . ( öde-ş-ti-k )  
11. Herkes sanatçıyı ayakta alkışladı . ( alkış - la - dı )
12. Silah patlayınca tüm kuşlar etrafa kaçıştı . ( kaç-ış-tı )
13. Hızla uzaklaşmakta olan arabayı ıslık çalarak durdurdu . ( dur-dur-du )
14. Dün ormanlık alanda birkaç adam izinsiz avlanmış . ( av-lan-mış )   
15. Elindeki kağıda alelacele bir şeyler karaladı . ( kara-la-dı )
16. Etrafındaki herkesi kendine güldürdü . ( gül-dür-dü )   
17. Bir boru hattı döşeyerek boşa giden suyu köye akıttı . ( ak-ıt-tı )
18. Küçük bebeği annesi elinden tutarak yürütüyordu . ( yürü-t-ü-yor-du )   
19. Bu fırasıtı da mı kaçırdı ? ( kaç-ır-dı )
20. Kapıdaki adamı dakikalarca bekletti . ( bekle-t-ti )     

Yapılarına Göre Fiiller İle İlgili Örnekler ( Her konu ile ilgili 20 örnek cümle ) 
0 yorum:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...