Tanım Bildiren Cümleler İle İlgili 10 Örnek

Tanım Bildiren Cümleler İle İlgili 10 Örnek

Bir şeyin ne olduğunu açıklayan , o varlık ya da kavramın belirgin özelliklerini tarif eden cümlelere tanım cümleleri denir . Tanım cümleleri öznel ve nesnel tanım cümleleri şeklinde olabilir . Tanım cümleleri ile ilgili örnekler şunlardır :

- Bir güzelliğin resim , müzik , edebiyat vb. yollarla anlatılmasına sanat denir . ( nesnel tanım cümlesi )
- İnsanların hiçbir karşılık beklemeden tamamen içinden gelen hisler ile başkalarına yardım etmesine iyilik denir . ( öznel tanım cümlesi )
- Bir metinde asıl anlatılmak istenen şeye , metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargıya ana fikir denir .

- İşsiz nüfusun iş gücü içerisindeki oranına "işsizlik oranı" denir .
- Amerika tarafından geliştirilmiş olan , dünyanın herhangi bir yerindeki konum , hız vb. belirleyen uydu destekli sisteme GPS denir .
- Kişilerin bazı şartlar altında karşılaşabilecekleri zararları belirli bir prim karşılığında koruma altına almalarına sigorta denir .
- Kaplıca tedavisi esnasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavi yöntemine medikal tedavi denir .
- Dünyayı ortadan ikiye enlemesine böldüğü varsayılan hayali çizgiye ekvator denir .
- Yalı , deniz kenarına yapılmış görkemli evlere verilen addır .

- İnsanın iç dünyasında yaşadığı üzüntü , heyecan , korku , çoşku vb. duyguların dışa vurumudur şiir . 

1 yorum:

Deneme