10 tane özel ad, 10 tane cins isim, 10 tane topluk adı, 10 tane tekil, 10 tane çoğul, 10 tane somut, 10 tane soyut ad örneği


10 tane özel ad, 10 tane cins isim, 10 tane topluk adı, 10 tane tekil, 10 tane çoğul, 10 tane somut, 10 tane soyut ad örneği 

* 10 Tane Özel Ad : Dünya'da tek olarak bulunan varlıkların adlarına özel isim denir . Kiş adları , ülke adları , eser adları vb. özel isimlerdendir .
- Sivas
- Van
- Ayşe
-Fatma
- Mersin
- Türkiye
- Amerika
- Belçika
- Birleşmiş Milletler
- Almanya

* 10 Tane Cins Ad : Aynı türden birden fazla örneği olan varlıklara verilen adlardır .
- Kalem
- İnsan
- Su
- Masa
- Sandalye
- Kapı
- Sıra
- Kapı kolu
- Cam
- Kedi

* 10 Tane Topluluk Adı : "-lar/-ler çokluk eki almamasına rağmen çoğul anlam taşıyan kelimelere denir .
- Orman
- Millet
- Bölük
- Sürü
- Ulus
- Meclis
- Kurul
- Takım
- Grup
- Halk

* 10 Tane Tekil   Ad : Sayı olarak yalnızca tek bir varlığı aklımıza getiren isimlere denir .
 - Kalem
 - Masa
-  İnsan
-  Sıra
 - Sandalye
-  Halı
-  Kitap
-  Defter
-  Televizyon
-  Çiçek
-  Koltuk
* 10 Tane Çoğul Ad : "-lar/-ler" çokluk eki alarak birden fazla varlığı anlatan isimlere denir .
- Kalemler
- Masalar
- Evler
- Kapılar
- Sandalyeler
- Defterler
- Kalemlikler
- Televizyonlar
- Kağıtlar
- Çiçekler
* 10 Tane Somut Ad : Beş duyu organımızdan en az bir tanesi ile algılayabildiğimiz varlıkların adlarına dnir .
- Ağaç
- Toprak
- Elma
- Armut
- Limon
- Duman
- Taş
- Çiçek
-  Leğen
- Kova
- Soğuk
- Sıcak
- Kapı
- Tencere
* 10 Tane Soyut Ad: Duyu organlarımızdan hiçbiri ile algılayamadığımız varlıkların adlarına denir .
- Aşk
- Özlem
- Ümit
- Cesaret
- Saygı
- Adalet
- Öfke
- Kötülük
- Bilgi
- Keder


9 yorum:

Deneme