Sürerlik Fiilleri İle İlgili Örnekler


Sürerlik Fiilleri İle İlgili Örnekler

Sürerlik  fiili, fiil kök ya da gövdelerine getirilen "e kal-, e dur-  ve e gel- " fiilleri ile yapılır . Sürerlik  fiili kelimeye " bir işin devam ettiği  , bir süre yapıldığı  " anlamlarını katar .  Sürerlik fiilinin olumsuzu yapılmaz . Aşağıdaki cümlelerde kırmızı renkle yazılan kelimeler sürerlik  fiillerine örnek olarak verilebilir .

Sürerlik  Fiilinin Olumlu Çekimi İle İlgili Örnekler :
1. Evin önünden ayrılan arabanın arkasından bakakaldım .
2. Siz gidedurun ben üzerimi değiştirip arkanızdan yetişirim .
3. Bu adetler bu yörede yıllardır süregelmektedir .
4. Bir süre bu sorumun cevabını düşünedur .
5. Messi'nin çalımı karşısında tüm defans şaşakaldı .

6. Beni bekleyedurun gerekli evrakları alıp geliyorum .
7. O inanılmaz manzarayı görünce donakaldı .
8. Kaleci yanından geçen topa bakakaldı .
9. Bu inanış Orta Asya'dan bu yana süregeldi .
10. Bu efsaneler yıllardır anlatılagelir .
11. Siz etkinlikleri yapadurun ben kontrol edeceğim .
12. Yemekleri yiyedurun ben çay koyacağım .
13. Yemekler pişedursun biz sohbetimize devam edelim .
14. Kız kulesi eskiden beri anlatılagelen bir efsanedir.
15. Sen ödevlerini yapadur ben de bir çay demleyeyim. 

9 yorum:

Deneme