Sizce Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri Nasıl Olmalıdır ? Kompozisyon Olarak Yazınız .


Sizce Öğretmen ve Öğrenci  İlişkileri Nasıl Olmalıdır ? Kompozisyon Olarak Yazınız .

Eğitim ve öğretimin en önemli vazgeçilmez unsurları öğretmen ve öğrencidir . Eğitimi veren, öğrenciye şekil veren ve öğrenciyi geleceğe hazırlayan kişiler elleri öpülesi değerli öğretmenlerimizdir .  Öğretmeninden aldığı eğitim ve öğretim sayesinde geleceğe güvenle bakabilen , vatanına ve milletine sadık birer nitelikli bireyler haline gelen ise çocuklarımız , öğrencilerimizdir .

Öğretmen ve öğrenci aslında birbirini tamamlayan iki ana ögedir . Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim süreci ise çok önemlidir . Bu iletişim  süreci  ya da iletişim şu şekilde olmalıdır .  Öğretmen  her zaman öğretmen gibi davranmalı , yani emek veren ,  alın teri döken , fedakarlık yapan ,  sürekli kendini geliştiren bir öğretmen olmalıdır . Öğretmenler  çocukları koşulsuz sevmelidir . Öğrenci ve öğretmen arasında her zaman belli bir mesafe olmalıdır . Bu mesafe de ne çok yakın , ne çok uzak olmalıdır . Öğretmen  çocuklara sevecen yaklaşmalı, onlara şefkatli davranmalıdır . Onlar arasında ayrım yapmamalıdır . Tüm öğrenciler onun için aynı olmalıdır . Öğrenciler de kendilerine bu kadar değer veren öğretmenlerine saygılı davranmalı ve  öğretmenlere karşı  gereksiz davranışlardan kaçınmalıdırlar . Öğretmen ve öğrenci arasında sevgi ve saygı daim olmalıdır .  Öğrenciler  kendileri için  emek  eden öğretmenlerinin  fedakarlıklarını bilmeli ve vatana , millete yaraşır evlatlar olmalıdırlar .  

Her iki taraf arasında saygı olduğu sürece , sağlıklı iletişim kurulduğu sürece  kazanan her iki taraf olur , kazanan   ülkemiz olur ve dünyamız daha çok gelişir .

1 yorum:

Deneme