Cumhuriyet Meşalesini Elimde Tutuyorum Çünkü… İle Başlayan Bir Metin Yazınız.


Cumhuriyet Meşalesini Elimde Tutuyorum Çünkü… İle Başlayan Bir Metin Yazınız.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mehmetçiklerimiz, kadın kahramanlarımız vb.  birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek ülkemizi düşman ülkelerden korumuş ve bağımsızlığımız elden gitmemiştir. Cumhuriyet meşalesini elimde tutuyorum çünkü cumhuriyetin olduğu yerde tek kişinin egemenliği yoktur, krallık yoktur, padişahlık yoktur.  Cumhuriyet meşalesini elimde tutuyorum çünkü cumhuriyetin olduğu yerde milletin egemenliği, ulusun egemenliği vardır. Halkın iradesi vardır, belli aralıklarla başa getirilen liderler vardır. 

Görevini  iyi yapmayan liderlerin tekrar baştan gitmesi vardır. Cumhuriyetin olduğu yerde insan hakları vardır, adalet vardır,  özgürlük vardır. Kişilerin  başka insanların hayatlarına müdahale etmeden özgürce yaşaması, nefes alması vardır. Cumhuriyetin olduğu yerde  baskı yoktur, zorlama yoktur. Gönüllük vardır, halk iradesi ön plandadır. Bunun için ve daha nice  sahip olduğumuz  haklarımız için Cumhuriyet meşalesini her zaman elimde tutacağım ve tutmaya da devam edeceğim. Mustafa Kemal’in cumhuriyetin önemi ile ilgili şu sözlerini de hiç unutmayacağım ve sonsuza kadar cumhuriyete sahip çıkacağım.


*‘’ Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.’’
* ‘’ Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları  kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.’’


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme