“Anadolu’da Kilim Demek, Özlemi, İnancı Ve Sevgiyi İlmek İlmek Dokumak Demektir.” Sözünden Yola Çıkarak Kompozisyon Yazınız.

“Anadolu’da Kilim Demek, Özlemi, İnancı Ve Sevgiyi İlmek İlmek Dokumak Demektir.”  Sözünden Yola Çıkarak Kompozisyon Yazınız.


Kilim, Anadolu kültüründe çok  önemli bir yere sahiptir. Anadolu kadınlarının bin bir emekle işlediği, dokuduğu kilimler günümüze kadar gelebilmiştir. Her ne kadar kilim dokuması eskisi kadar olmasa da bazı yörelerimizde bu kültürün izleri  hala devam etmektedir. Kilim başta şu amaçla dokunmaya başlamıştır:  Göçebe bir yaşamdan gelen atalarımız çadırların içine sermek için soğuktan ve nemden korunmak için kilim dokumuşlardır.


Başta bu amaçla dokunan kilimler zamanla sanatsal bir anlayışa dönüşmüştür. Kilim dokuyan kadınlar; kilime sevgisini, özlemini, umudunu, dertlerini yansıtmıştır. Kısacası duyguların  resme dökülmesi, çeşitli motifler şeklinde karşımıza çıkmıştır. Sevdiğinden ayrılan bir geç kız kilime üzüntüsünün , duygularının ilmeklerini işlemiştir. Onun dokuduğu kilimlerde ayrılık acısı vardır, özlem vardır, sevdiğine kavuşamamanın hissettirdiği duygular vardır. O zamanki genç kızlar şikayetlerini doğrudan ailelerine söyleyemedikleri için, çekindikleri için bunu kilimlere yansıtmışlardır.


Sevdiğine kavuşan bir geç kız mutluluğunun ilmeklerini kilime yansıtmıştır. Sevdiğine sözü olan, istekleri olan, şikayetleri olan bunu kilime aktarmıştır. O kilimlere bakılarak genç kızların nasıl bir duygu içinde olduğu da anlaşılmıştır. Kadınlarımız el becerilerini, estetik anlayışlarını, sabırlı olmanın ne derecede önemli olduğunu kilimlere ve halılara yansıtmışlardır. Onun için kilimin bizde çok ayrıdır.


Kilim dokumacılığı zamanla ticarete de dönüşmüştür. Maddi durumu olmayan kadınlarımız evlatlarına bakabilmek için, eşine yardımcı olmak için çeşitli kilimler dokumuş ve bunun geliri ile de ailesine destek olmuştur.


Daha sonra kilime olan ilgi zamanla artmış ve farklı ülkelerden  ülkemize gelen  turistler de  kadınlarımızın yaptığı kilimlere hayran kalmış, kilimin hikayesini esnaflardan dinleyerek etkilenmişler ve kilimlerimizden satın almışlardır. Böylece Türk kilimi dünya çapında tanınmaya başlamıştır. Buda hem kültürümüze katkı sağlamış hem de kadınlarımızın ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne sermiştir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme