Dil İle İlgili Deyim, Atasözü ve Özdeyişler

Dil İle İlgili Deyim, Atasözü ve Özdeyişler


Dil ile ilgili Deyimler:
ağız dil vermemek: Sırrını açıklamamak , sus pus olmak
ağzı dili (ağzı) kurumak : Çok susamak , susuz kalmak
ağzı dili bağlanmak : Herhangi bir nedene bağlı olarak konuşamaz hale gelmek .
ağzı dili tutulmak : Aşırı heyecan , korku vb. sebebiyle konuşamaz hale gelmek
ağzı var dili yok : Kendi halinde , sessiz , lafa söze karışmayan
baş dille tartılır : Kişinin zekası konuşmasından belli olur .
dil bir karış : Ukalaca konuşan , her söze cevap verenler için kullanılır .
(birinin) diline düşmek : Bir yanlış ya da ayıp yüzünden sürekli insanlar tarafından konuşulmak
(birinin) dilini bağlamak : Bir kişiyi konu ile ilgili konuşamaz hale getirmek.
dil otu yemek
 : Sürekli konuşmak
dile dolamak : Aynı sözleri sürekli tekrarlamak
dili açılmak : Uzun süre suskun olarak görülen birinin bir anda çok konuşmaya başlaması
dili çözülmek : Konuşmayan birinin çok konuşmaya başlaması
dili (dilinin) döndüğü kadar : İfade gücünün el verdiği ölçüde halini anlatmak
dili dolaşmak : heyecan, korku , sevinç gibi duygular sebebiyle söyleyeceklerini karıştırmak .
dili dönmemek : Söyleyeceklerini tam olarak anlatamamak
dili durmak : Susmayı becerememek
dili kılıçtan keskin : Kırıcı ve ağır sözlerle konuşan
dili pabuç kadar : Ukala ve saygısız konuşan
dili sürçmek
 : Konuşurken bir kelimeyi yanlış telaffuz etmek


dili varmak : Bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak
dili yanmak : Bir konuda büyük zarara uğramak
dilinde tüy bitmek : Aynı sözleri sürekli tekrar etmekten bıkmak
dilinden düşürmemek : Devamlı aynı kişi ya da olaydan bahsetmek
diline dolamak (takmak) : Aynı şeyi olur olmadık her yerde söylemek
dilini tutamamak : Sonunu düşünmeden aklına geleni söylemek
dilini yutmak : Korku , sevinç gibi duyguların etkisiyle konuşamaz hale gelmek .
dilinin altındaki baklayı çıkarmak : Gizlenen bir şeyi söylemek
dilinin ucuna gelmek : Söylemek üzere olmak
dilinin ucuyla konuşmak : İsteksizce , samimiyetsizce konuşmak
dillere destan olmak  : Herkes tarafından tanınmak ve konuşulur olmak
pabuç kadar dili olmak
 : Ukalaca konuşmak


Dil İle İlgili Atasözleri :
bıçak yarası geçer (onulur), dil yarası geçmez (onulmaz) :
İnsanlara karşı kırıcı , aşağılayıcı konuşmalar hiçbir zaman unutulmaz .
buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok? :
Maddi imkanların sebebiyle belki insanları çok iyi ağırlayamayabilirsin ama tatlı dil ile konuşarak insanları güzelce ağırlamak her zaman mümkündür .
bülbülün çektiği dili belası :
Söylenen sözler düşünülmediği zaman insanın başına bela açar .
dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur :
İnsanlar sadece konuşmakla yetinirse isteklerine kavuşamaz . Aynı zamanda icraat da gereklidir .
dili olsa da söylese (anlatsa) :
Bir insanın neler yaptığını insanlar görmese bile türlü nesne oradadır . Konuşabilseler neler anlatırlar .
dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim:
İnsanların dillerine hakim olamamaları başlarına türlü bela açar .
dilin kemiği yok :
İnsanlar doğru yanlış ya da kırıcı aklına gelen her şeyi söyleyebilir .
dille düğümlenen, dişle çözülmez :
İnsan verdiği sözü tutmazsa , bunu açıklaması zor olur .
iki kulak bir dil için :
İnsan çok konuşmaktan ziyade çok dinlemeyi bilmelidir .
tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır :

Hoş sözlerle , aşılamaz sanılan zorluklar kolaylıkla aşılır .

Dil İle İlgili Özdeyişler
Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut
Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o gene dilsiz sayılır. Mevlâna
Dil, insanın karakterinin bir parçasıdır. Bacon
Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. Eflâtun
Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. Peyami Safa
Akıllının dili kalbindedir; ahmağın dili ise ağzındadır. Hz. Ali
Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur. Yusuf Has Hacip

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme