Roman Nedir ? Özellikleri Nelerdir ? Roman Türleri Hakkında Bilgi Veriniz ?

Roman Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?  Roman  Türleri Hakkında Bilgi Veriniz? 


Roman : İnsanların yaşadıkları veya yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve kişiye  bağlayarak anlatan eserlere roman denir . Romanın özellikleri şunlardır :
* Romanda olaylar ayrıntılı olarak anlatılır .
* Romanın kişi kadrosu geniştir .
* Ana olay vardır ve ana olaylar vardır.* Zaman olarak geri dönüşler vardır.
* Karakter tahlilleri yapılır .
* Türk romanı  Tanzimat döneminde gelişme göstermiştir .
* Türk edebiyatının  ilk çeviri romanı Yusuf Kamil Paşa'nın   eseri olan  '' Terceme-i  Telemak'' adlı romandır.
* Çağdaş Türk  romanı ise Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmıştır.
Romanlar konusu bakımından farklı türlere ayrılır.

Roman türleri şunlardır :
* Tarihi  Roman
* Sosyal Roman
* Macera Romanı
* Otobiyografik Roman
Şimdi de bu roman türleri hakkında kısaca bilgi verelim:
1) Tarihi Roman:
- Konusunu tarihten alan romanlara Tarihi Roman denir.
- Tarihi romanın temsilcileri şunlardır:
*  Tarık Buğra ( Küçük Ağa)
* Kemal Tahir ( Devlet Ana)
* Gogol ( Taras Bulda)
* Walter Scott ( Waverly)
* Alexsandre Dumas ( Monte  Cristo Conto)

2) Sosyal Roman : İnsan hayatının  sınırsız  kültür birikimi içinde yer alan ve insanı  derinden etkileyen  siyasi olaylar, toplumsal olaylar, gelenek ve görenekler, inançları bazen eleştirel yönden bazen de  bilimsel açıdan ele alıp anlatana roman türlerine  Sosyal Roman denilir. 

Sosyal roman türleri de kendi içinde  beşe ayrılır. Bunlar ; Tezli  roman, Mahalli roman, Psikolojik roman, Yergi romanı, Töre romanı.

3) Macera Romanı : Günlük hayatta her zaman   olmayan , sürükleyici, şaşırtıcı ve esrarengiz olayları anlatan romanlara Macera ( Serüven) Romanı denilir. Macera romanları kendi içinde  ikiye ayrılır. Bunlar; Polisiye Romanı ve Egzotik Roman'dır .
4) Otobiyografik Roman :
 Yazarın kendi hayatını anlattığı romanlara otobiyografik roman denilir. Örneğin  Peyami Safa : Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Anamın Kitabı adlı eserler Otobiyografik romana örnektir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme