Atatürk'ün Hayatını Uzunca Anlatınız .

  Atatürk'ün Hayatını Uzunca Anlatınız .


Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük lideri , vatansever insan olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Yunanistan'ın Selanik şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır . Ana adı Zübeyde Hanım , baba adı Ali Rıza Bey'dir . Dede adı ise Hafız Ahmet'tir . Babası Kocacık yörüklerinden , annesi ise Konyar yörüklerindendir.

 Ulu Önder Mustafa Kemal'in  Ömer, Ahmet, Fatma, Makbule, Naciye adında kardeşleri olmuştur . Mustafa Kemal Makbule dışındaki diğer kardeşlerini  küçük yaşta kaybetmiştir . Mustafa Kemal Atatürk babasını da küçük yaşta kaybetmiştir . Bundan dolayı annesi Zübeyde Hanım Tütün Reji  İdaresi'nde görevli olan  Ragıp Efendi ile ikinci evliliğini yapmıştır.

 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında Latife Hanım  ile evlenmiştir . Bu evliliği kısa süren Mustafa Kemal'in bu evlilikten çocuğu olmamıştır fakat Mustafa Kemal daha sonraları çok sayıda evlatlık edinmiştir.

En çok bilinen evlatlıkları   Sabiha Gökçen , Ülkü Adatepe iken diğer evlatları ise Çoban Mustafa, Rukiye, Zehra, Afife, Abdurrrahim, Sabriye'dir .


* Gazi Mustafa Kemal'in  öğrenim gördüğü okullar ise şunlardır:
- Mahalle Mektebi
- Şemsi Efendi
- Selanik Mülkiye Rüştiyesi

- Selanik Askeri Rüştiyesi
- Manastır Askeri İdadisi
- İstanbul Harp Okulu
- İstanbul Harp Akademisi.

Mustafa Kemal'in yazdığı kitaplar şunlardır:
* Nutuk ( Söylev)
* Cumalı Ordugahı
* Medeni Bilgiler
* Geometri
* Karlsbad
* Zabit ve Kumandan İle Hasbıhal
* Söylev Ve Demeçler
* Tabiye  ve Tatbikat Seyahati
* Takmın Muharebe Talimi
* Bölüğün Muharebe Talimi
Arıburnu Muharebeleri Raporu
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal


* Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 1905 yılında  Harp Akademisi'nden  Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuş ve ilk görev yeri olan Şam'a atanmıştır . Atatürk Şam'da Vatan ve Hürriyet  adlı Cemiyeti kurmuştur .
*  Atatürk 1906 yılında  Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin  Makedonya Şubesi'ni açmıştır .
* Atatürk 1907 yılında Makedonya'ya atanmıştır .
*  Atatürk 199 yılında  3. Ordu Selanik  Tümen Kurmay Başkanlığı'na atanmıştır .
* 1909 yılında Hareket  Ordusu Kurmay  Başkanı olarak  31 Mart Vakası'nın bastırılmasında görev almıştır .
* 1910 yılında  Fransa'daki Picardia Manevralarına katılacak heyetin içinde yer almıştır .
* 1912 yılında  Derne ve Tobrukda İtalyanlara karşı başarılı mücadelelerde bulunmuştur .
* 1913 yılında  Akdeniz Mürettep Kuvvetler Kumandanlığı Kurmaylığı Hareket Şube Komutanı olarak Edirne'nin alınmasında görev yapmıştır .
* 1913 yılında Sofya Ateşemiliteri olarak görev yapmıştır .
* 1914 yılında  19. Tümen Komutanı olarak atanmıştır .
* 1915 yılında  Çanakkale Savaşı'na katılmıştır ve  bu savaşın kazanılması ile Albaylık rütbesi almıştır .
* 1916 yılında Kafkas Cephesi'nde Bitlis ve Muş'un  Ruslar'dan alınmasını sağlamıştır . Buradaki başarısı ile de Tümgeneralliğe terfi edildi .
* Daha sonra Suriye'ye  7. Ordu Komutanı olarak atandı . Burada Alman General Falkenhayn  ile anlaşmazlıklar yaşamıştır .
* 1917 yılında Veliaht Vahdettin ile  Almanya'ya  seyahate gitmiştir .
* 1918 yılında  7. Ordu Komutanı  olarak Suriye Cephesi'nde  İngilizlere'e karşı başarılı mücadelelerde bulunmuştur.
* 1918 yılında  Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra  görevi sona eren Limon Van Sanders'ten  Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı  görevini almıştır .
* 1919 yılında  9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a atanmıştır .
* 8 Temmuz  1919 yılında  askerlik görevinden istifa etti .
*  23 Temmuz 1919  yılında Erzurum'da Temsilciler Kurulu Başkanı oldu.
* 12 Ocak 1920 yılında  Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne  Erzurum Milletvekili olarak seçildi .* 23 Nisan 1920 yılında  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde  Ankara Milletvekili olarak göreve başlamıştır .
* 24 Nisan 1920 yılında   Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından  meclis başkanı seçildi .
* 5 Ağustos  1021 yılında  Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan  sonra Başkomutan seçildi .
* 1921 yılında  Gazi ve Mareşal unvanı verildi .
* 29 Ekim 1923'te  Cumhurbaşkanı seçildi . Üç kez Cumhurbaşkanlığı yapmıştır Mustafa Kemal Atatürk .
* 1934 yılında  Yunanistan Başbakanı Venizeolos tarafından  Nobel Barış Ödülü'ne  aday olarak gösterildi .
* 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu .
* 21 Kasım  1938 yılında Etnografya Müzesi'ne defnedildi .
*  10 Kasım  1953 yılında  Anıtkabir'e nakledildi .
* 1981 yılında  Unecso tarafından   doğumunun yüzüncü  yıl dönümünün  dünya çapında  farklı etkinlikler ile  kutlanması kabul edildi .
Not : Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  vasiyetinde mal varlığını şu kurumlara bırakmıştır :
- Türk Tarih Kurumu
- Türk Dil Kurumu
- Kız Kardeşi Makbule Hanım
- Manevi Çocukları
- İsmet İnönü'nün  çocuklarının eğitim giderleri
- Cumhuriyet Halk Fırkası.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme