Eğitim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Eğitim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Yardımlaşma İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

 Yardımlaşma İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

İnsanların birbirine karşılıksız yardım etmesi , bir birlerine sevgi ile yaklaşması ve bir birilerine karşı  şefkatli olması toplumları bir birine daha çok yakınlaştırır ve toplumlar bu sayede kaynaşır. Yardımlaşmak , özellikle de muhtaç durumunda olan kimselere iyilik etmek en büyük erdemdir . Yardımlaşmak insanlar arasındaki ilişkileri daha iyi konuma getirir. Bunun için birey olarak her zaman yardımsever ve iyi insan olmalıyız.


Yardımlaşma insanlarda empati kurma becerisinin gelişmesine yardımcı olur .  İnsan her zaman yardımlaşmayı , paylaşmayı bilmelidir.  Zor durumda olan kimselere , düşen kimselere her zaman yardım etmeliyiz ve  bunu herhangi bir çıkar gözetmeden yapmalıyız. Bizim güzel yurdumuzun güzel insanları da bu konuda çok hassastır. Ne zaman biri ya da birileri  zor duruma düşse millet olarak bu duruma hemen el atarız ve kimseyi zor durumda bırakmaz , yardım elimizi uzatırız . Özellikle de savaşın olduğu, sömürülen, hakkı yenen, ezilen  masum insanlara ilk eli her zaman Yüce Türk milletinin muazzam insanları uzatır.Yardım etme bizim kanımızda vardır. Çünkü merhametli ve yardımsever bir milletizdir . Toplumların huzur ve güven içinde yaşaması için her zaman yardımlaşma olmalı , iyi konumda olan , zengin olan , varlıklı olanlar zor durumda olan kimselere yardım etmeli ve bu yardımseverlik dünyaya yayılmalıdır.


Yardımseverlik var olduğu sürece insanlık da vardır ve insanlık yaşamaya devam edecektir . Yardımseverlik yok olmuşsa insanlığın vicdanı da yok olmuş , yıkılmış , harap olmuş , ölmüş demektir.

Genelden Özele Özelden Genele İfadeler İle İlgili Örnekler Verir Misiniz ?

Genelden Özele Özelden Genele İfadeler İle İlgili Örnekler Verir Misiniz ?

Aynı kavram alanına giren kelimelerden bazıları diğerini kapsayacak şekilde kullanılabilir . Bu tür sözcüklerin cümledeki sıralaması genelden özele ya da özelden genele olabilmektedir  .

Özelden Genele Sıralama :

Anlam kapsamı olarak dar olan kelimeden anlam kapsamı olarak geniş olan kelimeye doğru yapılan sıralamaya özelden genele sıralama denilmektedir .

Örnekler :

Sivas - İç Anadolu - Türkiye - Avrupa - Dünya

Papatya - Çiçek - Bitki - Canlı 

Çalı Kuşu - Roman - Edebi Eser


Harf - Hece - Kelime - Cümle - Paragraf - Metin 


Genelden Özele Sıralama :

Kelimeleri anlam kapsamı geniş olandan dar olana doğru sıralamaya genelden özele doğru sıralama denir .


Örnekler :

Uzay - Dünya - Afrika - Senegal 

Spor - Takım Sporları - Hokey - Buz Hokeyi 

Canlı - Hayvan - At

Somutlama Ve Soyutlama Nedir ?

 Somutlama Ve Soyutlama Nedir ?


Somutlaştırma ve soyutlaştırma anlam bilgisi konusu ile ilgili kavramlardır. İlköğretimin ortaokul kısmında karşımıza çıkmaya başlayan bu konunun temelinde isimler konusu yatar. İsiler üç gruba ayrılır. Bunlardan biri de “Oluşlarına Göre İsimler”dir. Oluşlarına göre isimler ise “Somut İsimler” ve “Soyut İsimler” olmak üzere ikiye ayrılır. Somutlaştırma ve soyutlaştırma bu iki grup arasında çeşitli şekillerde geçiş sağlanması olarak tanımlanabilir.

Somutlama (Somutlaştırma) Nedir ?


               Soyut anlamlı kelimeler duyu organları vasıtasıyla algılayamadığımız ancak varlığını hissettiğimiz şeylerin adıdır. Örnek olarak hayal, rüya, korku, sevgi, üzüntü gibi kavramları gösterebiliriz. Bu kavramların hiçbiri doğada şekil, koku, ses ya da dokunma şeklinde tespit edilebilecek nesneleşmiş varlıklar değildir. İşte bu duyguların somut varlıklara benzetilmesi ya da bu varlıklara kişileştirme yoluyla insani özellikler verilmesine somutlama ya da somutlaştırma denir.

Örnekler :
- Aşk kanadı kırık bir kuş olup uçtu. ( soyut bir kavram olan aşk, somut bir varlık olan kuşa benzetilerek somutlaştırılmıştır. )
- İyiler, her zaman kaybeder. ( İyi kelimesi soyut anlamlı bir kelime olmasına rağmen, iyiler kelimesiyle insanlar kastedilmiş ve somut bir varlık yerine kullanılmıştır. )
- O an ölüm soğuk bir demirdi. ( Ölüm soğuk bir demir kelimesiyle somut bir varlıkla benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır. )
Cesurlar hayatları boyunca başı dik gezmiştir. ( Bu örnekte ismi düşmüş sıfat tamlaması şeklinde bir somutlama yapılmıştır. Cesur insanlar sıfat tamlamasında insanlar kelimesi düşünce cesur soyut ismi somutlaşmıştır.)
- O an yaşamı bir film şeridi gibi gözünün önüne geldi ( Soyut anlamlı yaşam kelimesi film şeridine benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır. )
Soyutlama ( Soyutlaştırma ) Nedir ?

Somut anlamlı kelimelere çeşitli şekillerde soyut anlam yüklemeye soyutlaştırma denir. – lık/-lik eki ve –lı/-li eki soyutlaştırma yaparken sıkça kullanılan eklerden bazılarıdır.

Örnekler :
-Haksızlık karşısında dayandı ve ne kadar yürekli olduğunu herkese gösterdi. ( Yürek kelimesi hayvanların kalbine verilen addır ve –li ekiyle cesaret anlamı katılıp soyutlaştırılmıştır. )
-Bileğine güvenen çok insan gördük. ( Bilek kelimesi somut iken bu cümle de kuvvet anlamında soyut bir mana kazanmıştır. )
- Öyle saçma konuşurdu ki çoğu zaman kafasızın birisin diyesim gelirdi. ( Kafa kelimesi somut anlamlıdır ancak bu cümlede düşünememe anlamında soyutlaştırılmıştır. )

Zararlı Alışkanlıkların Gençler Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Kompozisyon Yazınız

Zararlı Alışkanlıkların Gençler Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Kompozisyon Yazınız

Zararlı alışkanlıklardan olan sigara , alkol , uyuşturucu, kumar vb .  ne yazık ki gençler tarafından daha çok kullanılmakta ve bu da hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir . Zararlı alışkanlıkları kullanan gençler  fiziksel ve ruhsal sağlığını kaybetmekte ve kendine ve çevresine zarar vermektedir . Bu kötü alışkanlıklar  insanı kendisine bağımlı yapar .

Kişiyi bu kötü alışkanlıklardan vazgeçirmek kolay değil fakat imkansız da değildir . Kötü alışkanlıklardan korunmak için çeşitli önlemler alınmalı ve bunu uygulamak içinde okul , aile ve çevre olarak  işbirliği içerisinde hareket edilmelidir . Burada en büyük görev gençlerin ailelerine ,  daha sonra ise okul ve  yakın çevresindeki insanlara düşmektedir . Son zamanlarda sokak ortasında kendinden geçen daha yaşamının baharında yapacak çok şeyi olan çocuklarımızı gördükçe içim kan ağlıyor ve bir an önce ülke olarak  millet olarak gençlerimize sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum .  Zararlı alışkanlıklar insanı bunalıma sokar.  Kısa süreliğine kişi rahatladığını düşünse de bu kötü alışkanlıklar hiç bir derde deva olmaz ve kişiyi daha da bataklığa sürükler.

 O tertemiz  , pırıl pırıl gençliğini bu kötü alışkanlıklar ile kirleten gençlerin bir an önce bu yoldan vazgeçmesi için gençlerimize sahip çıkalım ve onları bu zorlu yolda yalnız bırakmayalım lütfen .

Gençlerimizi , çocuklarımız bu kötü alışkanlıklara hiç bulaşmaması için onları sağlıklı nesiller olarak yetiştirmeli ve bu konularda çeşitli konferanslar verilmeli , çeşitli çalışmalar yapılmalıdır . Bir ülkenin umudu olan gençler  ilim ve fen ile uğraşmalı ve onlar için elimizden gelen her türlü fedakarlıklar yapılmalıdır . Onları kötü alışkanlıklar ile uğraşırken değil laboratuvarlarda ilim ile , fen ile uğraşarak görmeli ve birlik içinde hareket etmeliyiz.
Roman Nedir ? Özellikleri Nelerdir ? Roman Türleri Hakkında Bilgi Veriniz ?

Roman Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?  Roman  Türleri Hakkında Bilgi Veriniz? 


Roman : İnsanların yaşadıkları veya yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve kişiye  bağlayarak anlatan eserlere roman denir . Romanın özellikleri şunlardır :
* Romanda olaylar ayrıntılı olarak anlatılır .
* Romanın kişi kadrosu geniştir .
* Ana olay vardır ve ana olaylar vardır.* Zaman olarak geri dönüşler vardır.
* Karakter tahlilleri yapılır .
* Türk romanı  Tanzimat döneminde gelişme göstermiştir .
* Türk edebiyatının  ilk çeviri romanı Yusuf Kamil Paşa'nın   eseri olan  '' Terceme-i  Telemak'' adlı romandır.
* Çağdaş Türk  romanı ise Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmıştır.
Romanlar konusu bakımından farklı türlere ayrılır.

Roman türleri şunlardır :
* Tarihi  Roman
* Sosyal Roman
* Macera Romanı
* Otobiyografik Roman
Şimdi de bu roman türleri hakkında kısaca bilgi verelim:
1) Tarihi Roman:
- Konusunu tarihten alan romanlara Tarihi Roman denir.
- Tarihi romanın temsilcileri şunlardır:
*  Tarık Buğra ( Küçük Ağa)
* Kemal Tahir ( Devlet Ana)
* Gogol ( Taras Bulda)
* Walter Scott ( Waverly)
* Alexsandre Dumas ( Monte  Cristo Conto)

2) Sosyal Roman : İnsan hayatının  sınırsız  kültür birikimi içinde yer alan ve insanı  derinden etkileyen  siyasi olaylar, toplumsal olaylar, gelenek ve görenekler, inançları bazen eleştirel yönden bazen de  bilimsel açıdan ele alıp anlatana roman türlerine  Sosyal Roman denilir. 

Sosyal roman türleri de kendi içinde  beşe ayrılır. Bunlar ; Tezli  roman, Mahalli roman, Psikolojik roman, Yergi romanı, Töre romanı.

3) Macera Romanı : Günlük hayatta her zaman   olmayan , sürükleyici, şaşırtıcı ve esrarengiz olayları anlatan romanlara Macera ( Serüven) Romanı denilir. Macera romanları kendi içinde  ikiye ayrılır. Bunlar; Polisiye Romanı ve Egzotik Roman'dır .
4) Otobiyografik Roman :
 Yazarın kendi hayatını anlattığı romanlara otobiyografik roman denilir. Örneğin  Peyami Safa : Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Anamın Kitabı adlı eserler Otobiyografik romana örnektir.