soyutlama ile ilgili örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
soyutlama ile ilgili örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Somutlama Ve Soyutlama Nedir ?

 Somutlama Ve Soyutlama Nedir ?


Somutlaştırma ve soyutlaştırma anlam bilgisi konusu ile ilgili kavramlardır. İlköğretimin ortaokul kısmında karşımıza çıkmaya başlayan bu konunun temelinde isimler konusu yatar. İsiler üç gruba ayrılır. Bunlardan biri de “Oluşlarına Göre İsimler”dir. Oluşlarına göre isimler ise “Somut İsimler” ve “Soyut İsimler” olmak üzere ikiye ayrılır. Somutlaştırma ve soyutlaştırma bu iki grup arasında çeşitli şekillerde geçiş sağlanması olarak tanımlanabilir.

Somutlama (Somutlaştırma) Nedir ?


               Soyut anlamlı kelimeler duyu organları vasıtasıyla algılayamadığımız ancak varlığını hissettiğimiz şeylerin adıdır. Örnek olarak hayal, rüya, korku, sevgi, üzüntü gibi kavramları gösterebiliriz. Bu kavramların hiçbiri doğada şekil, koku, ses ya da dokunma şeklinde tespit edilebilecek nesneleşmiş varlıklar değildir. İşte bu duyguların somut varlıklara benzetilmesi ya da bu varlıklara kişileştirme yoluyla insani özellikler verilmesine somutlama ya da somutlaştırma denir.

Örnekler :
- Aşk kanadı kırık bir kuş olup uçtu. ( soyut bir kavram olan aşk, somut bir varlık olan kuşa benzetilerek somutlaştırılmıştır. )
- İyiler, her zaman kaybeder. ( İyi kelimesi soyut anlamlı bir kelime olmasına rağmen, iyiler kelimesiyle insanlar kastedilmiş ve somut bir varlık yerine kullanılmıştır. )
- O an ölüm soğuk bir demirdi. ( Ölüm soğuk bir demir kelimesiyle somut bir varlıkla benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır. )
Cesurlar hayatları boyunca başı dik gezmiştir. ( Bu örnekte ismi düşmüş sıfat tamlaması şeklinde bir somutlama yapılmıştır. Cesur insanlar sıfat tamlamasında insanlar kelimesi düşünce cesur soyut ismi somutlaşmıştır.)
- O an yaşamı bir film şeridi gibi gözünün önüne geldi ( Soyut anlamlı yaşam kelimesi film şeridine benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır. )
Soyutlama ( Soyutlaştırma ) Nedir ?

Somut anlamlı kelimelere çeşitli şekillerde soyut anlam yüklemeye soyutlaştırma denir. – lık/-lik eki ve –lı/-li eki soyutlaştırma yaparken sıkça kullanılan eklerden bazılarıdır.

Örnekler :
-Haksızlık karşısında dayandı ve ne kadar yürekli olduğunu herkese gösterdi. ( Yürek kelimesi hayvanların kalbine verilen addır ve –li ekiyle cesaret anlamı katılıp soyutlaştırılmıştır. )
-Bileğine güvenen çok insan gördük. ( Bilek kelimesi somut iken bu cümle de kuvvet anlamında soyut bir mana kazanmıştır. )
- Öyle saçma konuşurdu ki çoğu zaman kafasızın birisin diyesim gelirdi. ( Kafa kelimesi somut anlamlıdır ancak bu cümlede düşünememe anlamında soyutlaştırılmıştır. )

Somutlama ve Soyutlama

               Soyutlaştırma ve somutlaştırma anlam bilgisi konusu ile alakalı terimlerdir. Ortaokuldan itibaren Türkçe derslerinde karşımıza çıkmaya başlayan bu konunun temelini isimler oluşturmaktadır. İsimler üçe (varlıklara verilişine göre, sayılarına göre ve oluşlarına göre ) ayrılır.  Bu üç alt başlıktan biri de “Oluşlarına Göre İsimler”dir. İsimler oluşlarına göre somut isimler ve soyut isimler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Soyutlaştırma ve somutlaştırmayı bu iki grup arasındaki geçişler olarak adlandırabiliriz. 


Somutlama (Somutlaştırma) Nedir ?               Soyut anlamlı kelimeler duyu organlarımız yoluyla varlığını anlayamadığımız ama varlığını hissettiğimiz varlıkların adlarıdır.  Örnek olarak aşk, hüzün, hayal, rüya, üzüntü vb. kelimeleri gösterebiliriz.  Verilen bu örneklerin hiçbirini herhangi bir şekil, renk, koku vb. duyularla tarif edemeyiz. Bu kelimelerin kişileştirme yoluyla insana ait özelliklerle ifade edilmesine ya da herhangi bir somut varlığa benzetilmesine somutlaştırma denir.Örnekler :

- Yalnızlık yanıbaşımda bir düşman. ( soyut bir kavram olan yalnızlık, somut bir varlık olan düşmana benzetilerek somutlaştırılmıştır. )

- Kötüler en sonunda kaybeder. ( kötü kelimesi soyut anlamlı bir kelime olmasına rağmen, kötüler kelimesiyle insanlar kastedilmiş ve somut bir varlık yerine kullanılmıştır. )

- O gün ölüm buz gibi bir demirdi. ( Ölüm "buz gibi bir demirdi" ifadesiyle somut bir varlığa benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır. )

- Cesurlar hayatları boyunca onurlu olmayı seçer.  ( Bu örnekte cesurlar kelimesi nitelediği ismin düşmesi ile adlaşmış sıfat olmuştur. yani ""cesurlar" soyut ismi "insanları" kastederek somutlaşmıştır.)

- Bir anda  hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önüne geldi ( Soyut anlamlı hayat kelimesi film şeridine benzetilerek somutlaştırılmıştır. )


Soyutlama ( Soyutlaştırma ) Nedir ?Bazı somut anlamlı kelimelere çeşitli ekler getirerek soyut anlam kazandırmaya soyutlaştırma denir.  – lık/-lik eki ve –lı/-li eki soyutlaştırma yaparken çokça kullanılan eklerden bazılarıdır.Örnekler :

-Yapılanlara karşı sabırlı olarak ne kadar yürekli olduğunu ispatladı. ( Yürek kelimesi hayvanların kalbine verilen isimdir ve –li ekiyle cesaret anlamı yüklenip  soyutlaştırılmıştır. )

-Bileğine güvenenler sonunda hüsrana uğrar. ( Bilek kelimesi somut anlamlı bir sözcükken bu cümle de güç anlamında kullanılarak soyut bir mana kazanmıştır. )

- Konuşmalarını duydukça "kafasız" diye haykırmak istiyordum. ( Kafa kelimesi somut anlamlı olmasına rağmen bu cümlede "-sız" eki alarak "akılsız" anlamında kullanılmış yani soyutlaştırılmıştır. )

- Somutlama ve Soyutlama İle İlgili Video Konu Anlatımı

15 Tane Somut 15 Tane Soyut Anlamlı Kelimeyi Cümlede Kullanma

Anlam Özelliklerine Göre Sözcükler ( somut-soyut , nitel-nicel, özel-genel )