50 Tane Deyim ve Anlamları

 50 Tane Deyim ve  Anlamları


1. A köse, sayılmadık kaç tel sakalın var:  Önemsiz işleri neden kafaya takıyorsun anlamına gelir.

2. Acem kılıcı gibi iki taraflı kesmek :  Birbirine düşman olan iki tarafa da iyi görünmek, iki tarafla da kötü olmamak.

3. Acından ölmek: Çok acıkmak

4. Acısını çıkarmak: İntikam almak

5. Açık kapı bırakmak:  Bir şans daha vermek

6) Adını bile anmamak: Unutmuş gibi yapmak

7. Adam içine çıkmak: Değerli kimselerin arasına karışmak, arasına girmek

8. Ağızlara sakız olmak:  Herkes tarafından sözü edilmek

9. Aklından zor olmak:  Delice ,ilginç davranışlarda bulunmak

10. Allah bağışlasın: Çok yaşasın

11. Baba değil tırabzan  (iskele) babası: Evlatlarına yararı dokunmayan babalar için kullanılmış bir deyimdir.

12. Bacası tütmez olmak: Ailesi  dağılmış kimseler için kullanılan bir deyimdir.

13. Baskın çıkmak: Üstünlük sağlamak

14. Bastığı yeri bilmemek: Çok mutlu olmak

15. Bam teline basmak: Duyarlı olunan bir konuda  kişiyi kızdıracak söylemlerde bulunmak

16. Bal dök yala!: Çok temiz ,mis gibi, tertemiz.

17. Bardağı taşıran damla:  Sabrı taşıran eylem

18. Başı tutmak: Fazla sesten başı ağrımak

19. Baş kaldırmak: İsyan etmek, ayaklanmak

20. Başı göğe ermek: Çok sevinmek, böbürlenmek

21. Başı dumanlı: Sıkıntılı dertli olan kimse.

22. Başını dinlemek: Gürültüsüz bir ortamda dinlenmek

23. Cadı kazanı: Fitnenin, fesadın, düşmanlığın olduğu , geçimsizliğin olduğu yer.

24. Can evinden vurmak: Bir kimseyi  en çok önem verdiği yerden vurmak, canını yakmak, o kişiyi zarara uğratmak

25. Canı yanmak: Bir yeri ağrımak

26. Cart curt etmek: Gelişigüzel konuşmak

27. Ciğer canlı: Evlatlarına çok değer veren, çok düşkün olan.

28. Cümbür cemaat: Hep birlikte.

29. Çalmadan oynamak: Çok sevinmek

30. Çamur atmak: Birine iftira etmek,  birini lekelemeye çalışmak

31. Çatal yürekli: Hiçbir şeyden korkmayan.

32. Çarşamba pazarı: Darmadağın , karışık , düzensiz.

33. Çene yormak: Boşuna konuşmak

34. Çekişe çekişe pazarlık: Sıkı pazarlık

35. Çocukluk etmek: Akılsız hareket etmek,  yetişkin gibi davranmamak

36. Dağ ayısı: Görgüsüz, nezaketsiz, kaba.

37. Dağa çıkmak: Eşkıyalık etmek

38. Sele gitmek: Gereksiz yere yok olmak

39. Kül yutmamak: Oyuna gelmemek, herşeye çabuk kanmamak

40. Çifte kavrulmuş:       Çok pişkin

41 Can pahasına: Ölümü göze almak

42. Eli, yüzü düzgün: Çok güzel olmasa da  çirkin sayılmaz.

43. Gücüne gitmek: Onuruna dokunmak, kırılmak

44. Ucu ucuna gelmek: Ancak yetişecek kadar olmak

45: Yaya kalmaz: iş yapamaz duruma gelmek

46. Zembereği boşanmak: Kendini tutamayıp uzun süre gülen kimseler için kullanılan bir deyimdir.

47. Zılgıt yemek: Aşar işitmek, azarlanmak

48: Züğürt tesellisi: Kendini kuru kuruya avutmak

49. Kocaya varmak:  Evlenmek

50. Icığını, cıcığını sormak: Her şeyi ayrıntısına kadar soran, meraklı kimseler için kullanılan bir deyimdir.
5 yorum:

Deneme