“Adaletin Olmadığı Yerde Ahlâk Da Yoktur.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

  “Adaletin Olmadığı Yerde Ahlâk  Da Yoktur.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


 Kelime anlamı ile adalet;  Hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk, adil olma gibi anlamlara gelir. Bir kişiye yapılan haksızlık aslında tüm topluma yapılmış haksızlık ve tehdittir.  Adaletin olmadığı yerde hukuk devleti olmaz. Hukuk devleti olmadığı için de adaletsiz bir kanun devleti ortaya çıkar, demokrasi işlemez. Toplum büyük bir huzursuzluk içine girer. Adaletin olmadığı yerde ahlakın zerresi olmaz. Ahlakın olmadığı yerde de insanlıktan eser kalmamıştır zaten. Hak edene hakkı verilmediği zaman toplumda kaos ortamı ve güvensizlik oluşmaya başlar. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır.


 Zulmün olduğu yerde ise başkaldırı kaçınılmaz olur. Herkes kendi adaletini uygulamaya çalışır. Böyle olduğu zamanda toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma azalır. Millet bölünmeye devlet ise dağılmaya başlar. Vatandaş devlete güvenmemeye başlar. Adaletin olmadığı yerde sosyal adaletten de bahsedemeyiz. Sömürü ve yolsuzlukları engellemek neredeyse imkansıza dönüşür. İnsan hakları gelişmez, temel hak ve özgürlükler de sıkıntılar başlar. İşte bunların olmaması için de adaleti elinde bulunduran güç ya da güçler bunu çok iyi temsil etmelidir. "Adalet  özellikle de devlet  adamlarında olduğu zaman devlet daha iyi yönetilir".  diyen efendimiz Hz Muhammed Mustafa , adaletin ne denli önemli olduğu mesajını vermiştir insanlığa. Adaletin olduğu toplumlarda  her şey kuralına uygun yaşanmış olur. Adaletin olduğu yerde acı olmaz, gözyaşı olmaz. Hak eden hakkına kavuştuğu zaman halk, devlet yöneticilerine, ülkeyi yöneten kimselere daha çok güvenir ve daha çok inanır. Hiç kimse adaletsizliğe göz yummamalıdır. Bir yerde bir haksızlık olduğu zaman buna hemen karşı konmalıdır. Unutmayın ki karşı koymadığınız, sessiz kaldığınız adaletsiz davranışlar gün gelecek sizi de olumsuz yönde etkileyecektir.  İşte böyle bir şeyin olmaması için her zaman adil olandan, adaletten yana olmalıyız. Adaleti savunmalı, güçsüz ve güzel ahlaklı insanların, dürüst insanların, emeğini helali ile kazanmış kimselerin arkasında koca bir çınar gibi dimdik durabilmeliyiz. Ahlak, adalet ile daha da anlam kazanır. Bundan dolayı adalet daim olmalı, ahlaksızlık yok olmalıdır. Adaletin önemi ile ilgili şu sözü de yüreğimizde tutmalıyız:


·         * “  Eşit davranarak değil, hakkını vererek adil olunur." ( Ali Suad)

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme