İletişim Formu

E Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 E Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


Eksiklikle büyüyenin, yalımı alçak olur:   Yoksulluk  içinde büyüyen kimseler, varlıklı kimselere karşı  öfkeli olurlar. Burada verilmek istenen mesaj ise şudur: İnsanlara, topluma faydalı olmaları için olumlu yaşam şartları oluşturulmalıdır.

 

El benden, etek senden:  Vermek benden, alıp sahiplenmek senden deniliyor. Burada anlatılmak istenen şe ise şudur:  Bize sağlanmak istenen, verilmek istenen olanaklardan zamanında  faydalanmasını bilmeliyiz.

 

El gönlü dolaşık ibrişimdir, açılmaz:  Her insanı mutlu etmek zordur. İşlerimizi birilerini mutlu etmek uğruna yanlış yapmamalıyız, işin doğrusu ne ise onu yapmalıyız.

 

Elden kalan, elli gün kalır:  Kendi yapamadığımız, başkalarının yarım koyduğu işi tamamlamakta zorlanırız. Bunun için de işimizi yarım bırakmamalı, başkalarından  yardım dilenmemeliyiz.

 


Elin gülü ele kokmaz: Herkesin gülü kendi içindir, kendi için de okar. Burada atalarımızın vermek istediği mesaj ise şudur: Geleneklerimizin ve toplumsal ahlakın gerektiği gibi başka kimselerin eşlerine yan gözle bakılmamalıdır.

 

Elin tuttuğu kuşun kuyruğu kısa olur:   İşimizi başkalarına yaptırırsak yarım yamalak yaparlar. İşimizi kendimiz yapmalı, başkalarından işimizi yapmasını beklememeliyiz.

 

Er adıyla, deve havuduyla söylenir:  Cesur ve yiğit kimseler adı ile tanınır. Deve ise hörgücünün büyüklüğü ile tanınır. Burada anlatılmak istenen ise şudur: Adımızın anılmasını sağlayacak güzel işler yapmalıyız.

 

Esrik devenin çulu eğrik gerek:  Davranışları doğru olmaya devenin  çulu da eğri olur.  Ne yaptığını bilmeyen kimsenin giyim kuşamı da dağınık olur.

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.