E Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 E Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


Eksiklikle büyüyenin, yalımı alçak olur:   Yoksulluk  içinde büyüyen kimseler, varlıklı kimselere karşı  öfkeli olurlar. Burada verilmek istenen mesaj ise şudur: İnsanlara, topluma faydalı olmaları için olumlu yaşam şartları oluşturulmalıdır.

 

El benden, etek senden:  Vermek benden, alıp sahiplenmek senden deniliyor. Burada anlatılmak istenen şe ise şudur:  Bize sağlanmak istenen, verilmek istenen olanaklardan zamanında  faydalanmasını bilmeliyiz.

 

El gönlü dolaşık ibrişimdir, açılmaz:  Her insanı mutlu etmek zordur. İşlerimizi birilerini mutlu etmek uğruna yanlış yapmamalıyız, işin doğrusu ne ise onu yapmalıyız.

 

Elden kalan, elli gün kalır:  Kendi yapamadığımız, başkalarının yarım koyduğu işi tamamlamakta zorlanırız. Bunun için de işimizi yarım bırakmamalı, başkalarından  yardım dilenmemeliyiz.

 


Elin gülü ele kokmaz: Herkesin gülü kendi içindir, kendi için de okar. Burada atalarımızın vermek istediği mesaj ise şudur: Geleneklerimizin ve toplumsal ahlakın gerektiği gibi başka kimselerin eşlerine yan gözle bakılmamalıdır.

 

Elin tuttuğu kuşun kuyruğu kısa olur:   İşimizi başkalarına yaptırırsak yarım yamalak yaparlar. İşimizi kendimiz yapmalı, başkalarından işimizi yapmasını beklememeliyiz.

 

Er adıyla, deve havuduyla söylenir:  Cesur ve yiğit kimseler adı ile tanınır. Deve ise hörgücünün büyüklüğü ile tanınır. Burada anlatılmak istenen ise şudur: Adımızın anılmasını sağlayacak güzel işler yapmalıyız.

 

Esrik devenin çulu eğrik gerek:  Davranışları doğru olmaya devenin  çulu da eğri olur.  Ne yaptığını bilmeyen kimsenin giyim kuşamı da dağınık olur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme