İstiklal Marşı Hakkında Söylenmiş Özlü Sözler

 İstiklal Marşı Hakkında Söylenmiş Özlü Sözler


İstiklal Marşı milletimizin bağımsızlığının marşıdır. Büyük şair Mehmet Akif bu şiiri yürekten yazmış ve  iman gücü ile de muhteşem bir şiir ortaya çıkmıştır. Gelin bu muhteşem şiiri hakkındaki sözlere hep birlikte göz atalım:

*“İstiklal Marşı, İstiklal Harbi’nin  manevi cephesinde yapılmış büyük ve muzaffer bir taarruzdur. O zaman  Milli Mücadele’nin  mutlaka zaferle neticeleneceğine inanmış olanlar, yani sağlam iman sahipleri bile İstiklal Marşından  yeni manevi bir kuvvet almışlardır.” (Abidin Daver)

 

“Bu marş, bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak, ne de unutturmak lazımdır.” Mustafa Kemal Atatürk

 

* “Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı’nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur. Akif’in en büyük meziyeti, her dizesini   inanarak yazmış olmasındadır. Onun içindir ki İstiklal Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir.” (Peyami Safa)

“ Türk Milleti tarihe damgasını İstiklal Harbi ile vurdu. İstiklal Harbi İstiklal  Marşı’nın temin ettiği  mantık ve iradeyle kazanıldı.” İsmet Özel

 

* Mehmet Akif Ersoy kendi şiiri ile şu sözleri söylemiştir:  “ Ankara... Ya Rabbi , ne heyecanlı, heyecanlı günler geçirmiştik... Hele Bursa’nın düştüğü gün...Ya Sakarya günleri... Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla yese düşmedik. Zaten başka türlü çalışılabilir miydik? Ne topumuz vardı ne tüfeğimiz... Fakat imanımız büyüktü:

 

Doğacaktır, sana vadettiği  günler Hakk’ın!...

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın...

Bu, ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün... İmanım  olmasaydı yazabilir miydim. Zaten ben, başka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa, bütün duygularım yazılarımdadır...O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir fecayi  karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halâs dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz.. Onu kimse yazamaz.. Onu ben de yazamam.. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur..” Allah bir daha bu millete bir İstiklâl Marşı yazdırmasın!.. Mehmet Akif Ersoy

 
 

 Mustafa Kemal de şunları söylemiştir: ”Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşında istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır:

“Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal!”

Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Tarihe bakın. Bütün milletlerin bir esaret ve  hürriyetsizlik devri geçirdikleri bir hakikattir. Bizim kahramanlarımız hürriyetini kaybedeceğini anlayınca nefsini ateşe vermiş ve küllerini bile düşmana teslim etmemiştir.” Mustafa Kemal Atatürk

Türk budur. İstiklal Marşı’nın bu pasajı asırlar boyunca söylenmeli ve bütün yar ve ağyar anlamalıdır ki Türkün Mete hikayesinde olduğu gibi her şeyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir, fakat hürriyeti asla… Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için lazımdır. Bu demektir ki, efendiler, Türk’ün hürriyetine dokunulamaz.” Mustafa Kemal Atatürk

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme