Özlü Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Özlü Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Alışkanlıklar İle İlgili Özlü Sözler

 Alışkanlıklar İle İlgili Özlü Sözler


Günlük yaptığımız işler bir süre sonra bizde alışkanlığa döner. Yaptığımız işler  iyi de olsa kötü de olsa bunu sürekli yaptığımız zaman o bizde alışkanlık hali alır. Onun için güzel işler yapmalıyız, ahlaklı işler peşinde koşmalıyız ki bunlar bizim yaşam boyu alışkanlık halimiz olsun ve yaşam boyu da güzel işler bırakmış olalım ardımızda. Güzel alışkanlıklar kazanalım. Örneğin; her gün kitap okuma, gazete veya dergi okuma, yarım saat spor yapma, bir insana elden geldiği kadar ufak da olsa bir iyilikte bulunma vb. gibi.


Alışkanlıklar  ile ilgili anlamlı ve özlü sözler şunlardır:

“Tilki, derisinden vazgeçer de, alışkanlıklarından vazgeçmez.” Suetonius

“Sürekli yaptığımız şey ne ise biz oyuz, o zaman mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.” Aristoteles

“Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık.” Victor Hugo

“İlk gördüğümüz zaman korktuğumuz nice şeyler vardır ki, zamanla alışır, hiç aldırmaz oluruz.” Aisopos


“Her şey insanoğlunun elindedir ama yine de sırf korkaklığı yüzünden her fırsatı elinden kaçırıyor… Bu artık bilinen bir gerçek… Acaba insanlar en çok neden korkarlar? Doğrusu ilginç bir soru. İnsanlar en çok atacakları yeni adımdan, söyleyecekleri yeni sözden kısacası alışkanlıklarını terk etmekten korkarlar.” Dostoyevski

“Çocuklarımıza hayat boyu yol gösterecek kaynak, onlara hiçbir şeyin bozamayacağı güzel alışkanlıklar kazandırmaktır. ”Sydney Smith


“Sigara içenler bunun sadece bir alışkanlık olduğu yanılgısına kapılır. Ama sigara içmek alışkanlık değil uyuşturucu bağımlılığıdır.” Allen Carr.

“Kuşkusuz, hayatı severiz; fakat yaşamayı istediğimizden, ona alıştığımızdan değil, sevmeye alıştığımızdan.” Friedrich Nietzsche

“Başarı zorlanmayı gerektirir ve alışkanlık başarıyı kolaylaştırır.” Virginia Woolf

“Alışkanlık bir halata benzer, her gün bir lifi örer ve sonunda onu koparamayacak kadar güçlü yaparız.” Heinrich Mann.

“Alışkanlıkla üzerinde durduğunuz büyük ve asil düşünceler, büyük eylemlere dönüşür.” Joseph Murphy.

“Gözleriyle görmediği, alışkanlık haline getirmediği şeyi inkar etmek insanın değişmez huyudur.” İmam Gazali

“Alışkanlıklar bırakılmazlarsa, zamanla en çok ihtiyaç duyulan şeyler olurlar.” Saint Augustinus.

“İnsanın bütün rahatlığı alışkanlıkta gizlidir, alıştığımız hoş olmayan bir şeyi bile kaybetmekten korkarız.” Goethe.

“Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.” Plutarchus

Atatürk’ün Gençler İle İlgili Özlü Sözleri

 Atatürk’ün Gençler İle İlgili Özlü Sözleri

 

Mustafa Kemal Türk gençliğine her zaman çok önem vermiştir. Bir milletin geleceğini ve kaderini belirleyecek olan gençlerdir. Genç insanlar çalışkan olursa, ilim ve fen yolunda ilerlerse ülkelerini de iyi yerlere getirirler. Mustafa Kemal bütün umudunu gençliğe bağlamıştır. Çünkü ona göre gençlik demek aydınlık yollar, çiçekli bahçeler, umutlu yarınlar demektir. Bizler gençler olarak bu vatan topraklarının kıymetini  bilmeliyiz. Vatanımızın her açıdan gelişmesi ve kalkınması için çok çalışmalıyız, üretmeliyiz ve kendi milli  ve yerli araçlarımızı yapmalıyız.  Bilime ve fenne kapalı olmamalıyız. Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmalıyız ve milletin egemenliğini her zaman ön planda tutmalıyız.

Mustafa Kemal’in gençlik ile  ilgili gençlere sözleri şunlardır:


"Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice kararlaştırılmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir hâle getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki, gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir. "

"Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı… Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız."

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

"Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür."

 

 

“Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”

"Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır."

 

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.”

"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! . Daima çalışkan ol..."

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

“Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir.”

 

 "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

"Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın; memleket için hakiki mefkûre ne ise onu görecek, hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır.” .fakat sen buna mütehammil olacaksın; önüne nihayetsiz manialar yıkacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telakki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu maniaları aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüksün derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin'

 "Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir."

"Bu memleketin gençliği, hakkımda pek büyük sevgi gösterdi. Bu kadar lâyık olduğumu bilmiyordum. Arkadaşlar! Bu memleketi ve bu milleti yüzyıllardan beri berbat edenler çoktan ölmüştür. Bütün gençlik, buna iman etmelidir. Bizim kanımız akmadıkça bunlar bir daha geri gelmeyecektir. "

 

Kişisel Gelişim Sözleri

 Kişisel Gelişim Sözleri


Hayatımızda dönem dönem inişler ve çıkışlar olacaktır. Hayatın her türlü olumlu yanları bize fayda sağlarken olumsuz yanlarından da ders çıkarmayı bilmeliyiz ve umudumuzu kaybetmeden, çalışmayı bırakamadan yolumuza devam etmeliyiz. Kişisel gelişimde en önemli unsur kendini olduğun gibi kabul edebilmek ve sevmektir. Kendine değer veren insan kapasitesinin yettiği oranda çalışır ve ilerler. Böylece kendini geliştirir,  ruhunu dirileştirir ve hayata karşı hep umutla canla başla çalışır. Onca hayal kırıklıklarına rağmen, onca başarısızlıklara rağmen yine başarılı olmak için mücadelemize devam etmeliyiz ve yatkın olduğumuz bir işte en iyisi olmak için var gücümüzle çalışmaya, yorulmaya devam etmeliyiz. Sadece maddi gelir değil aynı zamanda mutlu olmak için de sevdiğimiz işleri ömrümüzün sonuna kadar yapmaya çalışmalıyız. Mesela kitap okumak, kitap yazmak gibi.

Kişisel gelişim ile ilgili sözler şunlardır:

“Var olabilmek için gelişmek zorundasınız ve geliştikçe daha etkili var olabilirsiniz.” Üstün Dökmen

“Her olayın bir amacı ve her yenilginin verdiği bir ders vardır. Kişisel gelişim için kişisel, mesleki, hatta spiritüel anlamda olsun bir başarısızlık yaşamak gerekliliğini kavradım. Geçmişinden asla pişmanlık duyma. Bunun yerine onu bir öğretmen olarak kabul et.” Robin Sharma

“Gelişmek ve kendini gerçekleştirmek için gerekli! Hakiki insan olabilmek için! İnsan hayatta kalabilmenin çok ötesinde, gelişmek, kendini aşmak için var edilmiş bir varlık.” Azra Kohen

“Ömrün boyunca genç kalmak istiyorsan, gelişim göstermeye, öğrenmeye, keşfetmeye devam et ve kendini ruhunu körelten alışkanlıkların içine ya da zaten yapmayı bildiğin şeylerin uyuşturan rahatlığına kapatma! Laurent Gounelle

“Milletler orduları yüzünden birbirlerine güvensiz değiller. Birbirlerine güven duymadıkları için orduları var.”  Ronald Reagan

“Önemli savaşlar altın madalyalar için verilmez. Esas önemli olanlar kendi içimizde savaştığımız görünmez zorluklardır. “Jesse Owens

“Herkesin beklentisini özellikle de kötü olanları kabul ederseniz sonucu hiçbir zaman değiştiremezsiniz.” Michael Jordan

“Başarının anahtarı ne bilmiyorum ama başarısızlığın anahtarının herkesi mutlu etmek olduğu kesin. “ Bill Cosby

“Çok uzun zaman önce biri ağaç dikmese bugün bir başkası gölgede oturamazdı.” Warren Buffett

“Karakter bir varış noktası değil bir yolculuktur.” Bill Clinton

“Sakin kalmayı öğrendiğinizde gerçekten sakin kalıp hayatının akışına izin verdiğinizde parlayacaksınız.” Morgan Freeman

“Yapılana kadar her şey imkansız görünür.”        Nelson Mandela.

“Başarılı olmak için dahi hayalperest ya da üniversite mezunu olmanız gerekmez. Sadece bir taslağa ve hayale ihtiyacınız var.” Michael Dell

“İnsanlar dediklerinizi unutur. İnsanlar yaptıklarınızı unutur. Ama asla onlarda uyandırdığınız duyguları unutmazlar.” Maya Angelou

“Eğer sormazsanız asla alamazsınız.” Stevie Wonder


“Kendi yolunda yanlış gitmek, başkasının yolunda doğru gitmekten iyidir.”  Dostoyevski.

“İyi işler başarmanın tek yolu yaptığınız işi sevmekten geçer. “ Steve Jobs.

“Eğer şans sizin yanınızda değilse var gücünüzle çabalayın.”  Arnold Palmer

“Dönüm noktası geldiğinde ya siz anı döndürürsünüz ya da an sizi döndürür.” Kevin Costner

“Eğer size uzay gemisinde bir yer önerilirse o yerin neresi olduğunu sormayın! Sadece gemiye binin.” Sheryl Sandberg.


“Değişim olmadan gelişmek imkansızdır. Zihnini değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler.” Bernard Shaw

“Yaşama karşı sorumluluğumuz, daha yücesini yaratmaktır, daha alçağını değil. İçinizdeki kahramanın gelişimini hiçbir şey engellememeli. Ve eğer bu yolda önünüzü kesen şehvet ise, o halde onun da üstesinden gelinmelidir.” Irvin Yalom

“ Hayatta karşılaştığımız zorluklar, aslında ruhumuzun gelişmek için ihtiyacı olan derslerden ibaret.” Marianne Williamson.

“ Sahip olduklarınızla tatmin olabilirsiniz; ama bugün ne olduğunuzla asla tatmin olmamalısınız.” Bertie Charles Forbes

“Yaşadığımız her an önümüzde iki seçenek vardır: Gelişime doğru bir adım atmak ya da güvende hissetmek için bir adım geri kalmak.” Doğan Cüceloğlu.

“Bence olgunluk kabuk değiştirmek değil, serpilip gelişmektir. Yetişkin bir insan ölü bir çocuk değil, yaşamayı başarmış bir çocuktur.” Ursula Le Guin

“Bir günün sonunda, yaptıklarınızdan gurur duyup duymadığınızı, bunlar önemsiz işler bile olsa, kendinize sorabilirsiniz. Bu çok önemlidir: Değerlerimizi ihlal eden eylemler gerçekleştirdiğimizde insan olarak gelişim gösteremeyiz, basitçe sağlıklı bile kalamayız.” Laurent Gounelle

İyilik İle İlgili Güzel ve Düşündürücü Anlamlı Sözler

 İyilik İle İlgili Güzel ve  Düşündürücü Anlamlı Sözler

 

Bazı zamanlar canımız sıkıldığında başlarız yakınmaya. İnsanlar neden iyilikten anlamıyor, neden hep kötülük düşünüyor ve yapılan iyiliklere neden karşılık vermiyor diye. Oysa yapılan iyiliğin karşılıksız olarak yapıldığı zaman anlam kazandığını unuturuz. Kalben karşılıksız iyilik yaptığımız zaman bu yakınmalar da zaman içinde geçecek ve  gerçek anlamda iyi insan olma yolunda adım atmış olacağız. Kötüler kötü olarak kalmaya devam etsin ama iyiler de kötülerin yüzünden iyiliğini, insanlığını kaybetmesin ve insan olarak kalmaya devam etsin. Dünyamız ancak böyle güzel bir yere dönüşür ve eninde sonunda kazanan iyiler olur, sevgi olur, paylaşma olur ve merhamet olur.

 

İyilik ile ilgili anlamlı sözler şunlardır:

 

“Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden iyilik ediniz. “ Hz. Ali

“Eğer güzel gözlerin olmasını istiyorsan insanlara iyilikle bak eğer saçların güzel olsun istiyorsan bırak çocuklar ellerini geçirsin saçlarından ince bir bedense isteğin ekmeğini açlarla bölüş ve güzel dudaklara sahip olmak için sadece güzel sözler söyle.” Audrey Hepburn

“İyilik insanın emniyet kemeridir. “ Lokman Hekim.

 “Yanlış yapma fırsatı günde bin kez bulunur iyilik yapma fırsatı yılda bir kez gelir onun için bu fırsat kaçırılmamalıdır. “ Voltaire

“Gördüğünüz iyiliği unutmayın ona karşılık siz de bir iyilik edin ama kötüleri de sizden uzaklaştırmanın bir yolunu bulun.”  Ezop

“İyiliğin şerefi çabuk yapılmasındadır. “ Hz. Ömer (r.a.)

“İyiliği yalnız iyiler anlar kötülüğü herkes.” Cenap Şehabeddin

“İyiliği gizlemek kötülüğü gizlemekten daha üstündür. “Ebubekir Ferra

“İyilik etmesini bilmeyen insana bildiği başka şeylerden hayır gelmez. “ Montaigne.

 

“İyi bir şeyler yapmak için önce iyilere inanmak gerekir. “Wolfgang Van Goethe

“İnsanın ömrü boyunca yönetmesi gereken bir düsturu var mıdır bu olsa olsa iyilik ve sevgi düsturudur. “Confucius.

“Dünyada yapılacak en büyük iyilik korku içinde yaşayan bir insanın güvenliğini sağlamaktır.” Beydeba.

“Bir iyiliği hiçbir zaman çok erken yapamazsın çünkü hiçbir zaman ne vakit çok geç olduğunu bilemezsin.” Ralph Waldo Emerson.

 
“Birinden iyilik gören kimse bu iyiliği hiç unutmamalıdır birisine iyilik yapan ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.” Charron.

“Ah bütün bu iyi eserleri yazanlar yazdıkları iyiliklerin yarısını yapsalardı daha güzel bir dünyada yaşıyor olurduk.” Heinrich von Kleist.

“İnsanlara gelince onlardan teşekkür beklemeden elinden gelen iyiliği yap bazı tek tük can sıkıcılıklar olursa da genelde hep iyi bir ilişki kalır. “ Wolfgang Van Goethe


“Güneş ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol beklenilen iyiliği senden istenilmeden yap.” Epictetos.

“Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükafatını görür. Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. “ Zilzal Suresi

“İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan suç işlemiş sayılır. “Johann Heinrich Pestalozzi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ulusal Egemenlik İle İlgili Sözleri

 Mustafa Kemal Atatürk’ün Ulusal Egemenlik İle İlgili Sözleri


Mustafa Kemal her zaman ulusun egemenliğine önem vermiştir. Ülke bağımsızlık savaşı verirken bile aklının bir köşesinde hep ulusal egemenlik yer almış ve yeri geldiği zaman da cumhuriyeti ilan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik yılı olmuş ve büyük meclisimiz açılmıştır. 23 Nisan aynı zamanda Mustafa Kemal tarafından çocuklara bayram olarak ilan edilmiştir. Ülkenin geleceği çocuklardır. Egemenliği devam ettirecek olan onların aydın fikirleri sayesinde olacaktır. Bunun için ulusumuzun egemenliğini her zaman  korumalıyız ve başka milletlere köle olmamak için çok çalışmalıyız.


Mustafa Kemal’in ulusal egemenlik ile ilgili sözleri şunlardır:


 “Egemenlik (hakimiyet) en genel anlamıyla devletin ülke toprakları üzerinde siyasi yönetim yetkisini kullanma hakkıdır.

“Kendilerine bir milletin  tahili bırakılan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine milletin hakikî ve elde edilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla görevli olduklarını bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler ki, bir memleketi zabt ve işgal etmek o memleketin sahiplerine hâkim olmak için kâfi değildir. Bir milletin ruhu zabt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Halbuki asırların getirdiği bir millî ruha, hiçbir kuvvet mukavemet edemez.

“Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler  her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.”

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir.


“Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.”

“Egemenlik, hiçbir mâna, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez. 

“Dünyanın belli başlı milletlerini esaretten kurtarmak için egemenliklerine kavuşturan büyük fikir akımları, köhne müesseselere ümit bağlayanların, çürümüş idare usullerinde kurtuluş kuvveti arayanların amansız düşmanıdır.”

“Mahkûm olmak istemeyen bir milleti, esareti altında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetli  müstebitler  artık dünya yüzünde kalmamıştır.

“Gerek askerlik, gerekse siyaset hayatımın bütün devir ve safhalarını dolduran mücadelelerimde daima hareket düsturum millî iradeye dayanarak milletin, vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur.”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

 

Neşet Ertaş Sözleri

 Neşet Ertaş Sözleri

 

Neşet Ertaş büyük bir halk sanatçısıdır. Türk halk ozanı, Abdallık geleneğinin  son büyük temsilcisidir. İnsana, insanlığa verdiği değer ile, gülen yüzü ve samimi tavırları ile  halkının gönlünde büyük taht kurmuştur. Aramızdan ayrılmasına rağmen onu hiç bir zaman  unutmayacağız. Yazdığı eserler ile  unutulmayacak olan Neşet Ertaş’ın sözleri de bize  onun ne kadar duygu dolu ve sanattan, insan halinden  anlayan bir kişilik olduğunu gösterir. Kendisi “ Bozkırın Tezenesi” olarak bilinir.

Neşet Ertaş sözleri şunlardır:

''İncinmiş olanın ahı, nereye gitse bulur sahibini'.”

 ''İnsana lazım olan iki sokum ekmek ve yatacak bir yer fazlası haramdır''

 ''Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.''

''Ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkumsa, Gönülden düşen insan da unutulmaya mahkumdur.''

 ''Bir de şu var; Gönlünün eşini bulan garip değildir.''

“İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.”


“''Namerde muhtaç olmayacak ve ömrünü tamamlayacak şekilde bir ekmek parası lazım. Bunun fazlası, fazladır. İnsan tam ömre göre ölçmeli onu. Bugün son ekmeğini yeyip ölmeli, artan bir şey kalmamalı. Eğer ben öldüğümde bir çuval unum kalmışsa, ben suç işledim demektir…''

''Dünyada hiçbir şey bizim değil, bizim olan verdiğimiz emektir''

 “Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.”

İlimsizlik  bilgisizlik yüzünden. Cehalet hortlayıp çıka mı çıkar? Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkar mı bıkar?

 

''Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı Hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı.''

 ''Ben diyorum ki, insan ve insanoğlu var. Ayrımcılığın sonu kavgadır, kavganın karı var mı?'”

 ''Hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim, koğular getirip gıybet etmedim, gönülleri kırıp can incitmedim, bir garip sazımı çaldım giderim.''

''Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.''


 

''Sadık bir yâr bulup yaşa, Onun dışındakiler boşa, El aklıyla gezen başa, Bin bir türlü hâl gelir.''

 ''İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır''

“''Halden anlamayanı kendi haline bırak, Zaman ona halini anlatır kurban olduğum...''

''Akordu bozuk sazdan , ağzı bozuk kızdan , Menfaati için seni silen dosttan hayır gelmez.''

 

“ İnsanın derdi ne kadar büyük olursa gülüşü o kadar sıcak olurmuş, o dert güzelleştirirmiş onun yüreğini. öyle derler, bizim buralarda. o derdin büyüklüğü neye göre ölçülür biçilir bilmem ben fakat birinin gülüşünün sıcaklığını hissettim mi, anlıyorum ki derdi çok. güzelleşmiş derdiyle."

Şiddet İle İlgili Özlü Sözler

 Şiddet İle İlgili Özlü Sözler

 

Şiddet gösteren kişi korkak ve aciz olan kişidir. Kendisini insan gibi ifade edemeyen ve bunun için de zorbalığa başvuran kötü niyetli kimseler ne yazık ki suçu günahı olmayan , kendilerinden güçsüz kişilere şiddet uygular. Şiddeti uygulayan kişi insanlıktan bir nokta nasibini almamış kişidir. Şiddete uğrayan mağdur tarafta ise korku, endişe, psikolojik problemler ortaya çıkar. Şiddetin her türlüsüne hayır denmeli ve şiddet asla kabul edilmemelidir. Çocuğa, kadına, yaşlıya ve insan her kimseye şiddet uygulanmamalı ve şiddet uygulayan cani kimselere de gerekli olan cezalar verilmelidir.


Şiddet ile ilgili sözler şunlardır:


”Bir kaç küçük tecrübe sonunda anladım ki, amaç hiç bir zaman kullanılan araçlardan farklı olmuyor. Şiddet ancak şiddeti doğuruyor.” (John Steinbeck)

* “Sevgi insanlığın şiddet hayvanlığın kanunudur. “Mahatma Gandhi

“İlk yumruğu atan fikirlerinin yetersizliğini kabul etmiştir. “ Çin Atasözü

“Biz kendimizi sevgi ile maskelenmiş şiddetle yok ediyoruz.”  R. D. Laing

“Şiddet göstermeme inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o benim itikatımın da son maddesidir. Mahatma Gandhi


“Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahların gücünden üstündür.”  Mahatma Gandhi

“Canavarlarla kavga eden dikkatli olmalıdır. Çünkü kendisi bir canavar olacaktır.“ Friedrich Nietzsche

”Şiddet sadece nefreti arttırır.” (Luanne Rice)

“Şiddet yetersiz kimsenin son barınağıdır. lsaac Asimov


“Şiddet otoritaryanizmin bitin özünü oluşturur tıpkı reddinin anarşizmin bütün özünü oluşturması gibi.”  Errico Malatesta

“Şiddet gören bugünkü mazlum çocuk, yarının şiddet gösteren zalimi olur.” (Adem Güneş)

“”Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur.” (Watchmen Filmi)

“”Düşünmenin eşlik etmediği her yer inanç, şiddet yüklüdür.” (Dücane Cündioğlu)

“Dünyada sadece iki kuvvet vardır. Biri kılıç, diğeri düşünce. Uzun vade de kıIıç her zaman düşünce tarafından fethedilecektir.” Napoleon Bonaparte


 ”En büyük hastalığımız şiddete bağlı strestir, buda öfkeye sebep olur.” (Dr. Said Sözühikmet)

”Çok yapılan tenkit ve çıkışlar şiddetini kaybeder. Tıpkı bir tanesi insanın ayağını acıtan çakıl taşının, pek çoğunun üzerinde yüründüğünde tesirini kaybetmesi gibi.” (Andre Gide)

 

Yunus Emre Sözleri

 Yunus  Emre Sözleri


Yunus Emre bir hak şairi ve tasavvuf şairidir. İnsana, insanlığa verdiği anlamlı mesajlarla hepimizin gönlünde taht kurmuştur. İnsanlara iyi davranmayı, kalp kırmamayı ve sevginin  dünyaya egemen olmasını  arzulamıştır her zaman.  Anadolu’nun her bir yanında ünü yayılmış olan büyük bir halk ozanıdır kendisidir. Kendi ana dilini çok iyi şekilde kullanan Yunus Emre aynı zamanda Arapça ve Farça da bilmektedir. Hoş görülü olmamızı gerektiğini söylemiştir her zaman. Yunus Emre'yi rahmet ve minnetle anıyoruz.


 Yunus Emre sözleri şunlardır: 


“İncitme dostun kalbini; tamir edecek usta yok. Soldurma gönül gülünü; sulamaya ibrik yok.”

“Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak.

“Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma.”

“Mazlumun ahı indirir şâhı.

“Aşk ile yola çıkmak ise niyetin, Bela ile imtihan edilirsin. Zü’l Celali ve’l ikram; önce kahır sonra ikram.”

 

“Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır.

“Gönlünde aşk ateşi olan kişi yandıkça mum gibi yumuşar. Taş gönüller ise kararmış sert katı kış gibidir.

Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.

“Ey dostunu düşman sayan, gıybet etme, yalan konuşma. Bu dünyada fitneye düşen, iftira edenin öbür dünyada yeri dar olur.”

 

“Ey aciz Yunus kimseye kibirlenme, toprak gibi alçakgönüllü ol. Gül bahçelerinin tümü toprakta biter.”

“Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.”

“İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.”

“Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.

“Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.”

“Hakk’ı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir.”

 “Gönlü taş olanın dilinden zehir tüter. Ne kadar yumuşak konuşsa da onun sözleri “Savaş” gibidir.

“Neyi çok bekler ve umursan senden uzaklaşır. Hem ne demiştik “İstenileni almak değil razı olmaktır imtihan.”

“Bir garibin duasına gir. Kurtarırsa o kurtarır.”

“Söz binlerce mücevher ve altın parayı kara toprak eder.”

 

“Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.”

“Kendimi bir nokta olarak gördüğümde, bir bakmışım ki anlamlı bir cümlenin sonundayım.”

“Açlığın sonunda tokluk vardır, tokluğun sonu ise yokluktur. Bu yollar korkuludur. Bu yollarda Allah neyler sabredip görelim.”

“Dervişlik olsaydı tâç ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka.

“En büyük ibadet sevebilmektir.”

“Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Oruç Tutmanın Faziletleri İle İlgili Özlü Sözleri

 Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Oruç Tutmanın Faziletleri İle İlgili Özlü Sözleri

 

Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan ve hayatı boyunca Müslümanlığı yaymak için çalışmış olan, güvenilir insan, doğru ve dürüst insan sevgili Peygamber Efendimizin  her sözde  insanlığa bir mesajı vardır. Alın terini, helal lokmayı, doğru ve güvenilir olmamızı isteyen efendimiz oruç tutmanın da insan sağlığına, insan ruhuna çok iyi geldiğini söylemiştir.

 

 Efendimizin oruç tutmak ile ilgili sözleri şunlardır:

“Oruç tutunuz ki,  sıhhat bulasınız!”

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

““Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır.” 

“"Cennet’te reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez.”

 

“Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, ‘ben oruçluyum desin”

 “"Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir." 

“Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazan’ın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, Şâban’ı otuza tamamlayınız."

“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.” 

 “Mü’min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur.” 

“"Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle Cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." 

“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”

Zaman İle İlgili Özlü Sözleri Bulup Defterinize Yazınız.

 Zaman İle İlgili Özlü Sözleri Bulup Defterinize Yazınız.


Zaman bizim en değerli hazinemiz olmalıdır. İnsan yaşarken zamanın kıymetini bilmelidir. Onun için de hayatını her zaman buna  göre ayarlamalı, bir plan ve program doğrultusunda hareket etmelidir. Giden zaman bir daha asla yerine gelmeyecektir. Zamanımızı çalışma ile üretme ile geçirmeliyiz. Canımızı sıkan, yok yere zamanımızı heba eden şeyler için hayatımızı  mahvetmeye gerek yok. Her anımızı, her günümüzü kendimizi mutlu edecek, kendi gelişimimize katkı sağlayacak şeyler için geçirmeliyiz. Mesela her gün mutlaka yarım saat kitap okumalı, yarım saat spor yapmalı ve geriye kalan günlerde ise rutin işlerimize devam etmeliyiz.

 

 Zamanın önemini anlatan özlü sözler şunlardır:

“Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur.” (Cicero)

“Zaman su gibi akıp gidiyor derler, halbuki, zaman değil biz geçip gidiyoruz.” (Weber).

“İki günü eşit olan aldanmıştır.” (Hadis-i Şerif)

“Geçmiş veya gelecek yoktur. Sonsuz bir “şimdi” vardır.” (Cowley)

“Bir insanın bir insana verebileceği en güzel hediye, ona ayırabileceği zamandır.” (Dale Carnegie)

“Zaman öldürmek yerine bir şeyler yapın. Çünkü zaman sizi öldürüyor.” (Paulo Coelho)


“Zaman, sessiz bir testerediR.” (Emmanuel Kant)

“Zamanımı kullanmasını bilemedim, şimdi o beni kullanıyor.” (Shakespeare)

“Eğer hayatı seviyorsan, zamanı öldürme, çünkü hayatın zamana bağlıdır.” (Franklin)

“Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır.” (Seneca)

“Sabahın bir saati, gecenin iki saatinden daha iyidir. “(Afrika sözü)

“Siz zamanınızı kaybetmiyorsunuz, zaman sizi kaybediyor. “(Moliere)

“Zaman hiç kaybolmaz, kaybolan biziz.” (Paul Claudel)

“Olaylar, her an ince bir tele bağlıdır. Bilgili insanlar, bu olaylardan faydalanıp gerekli işleri zamanında yaparlar.” (Bonaparte)

“Zaman öldürmek en pahalı harcamadır.” (Balzac)

“Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardIR.”  (Tagore)

“Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır.” (Dante)

“Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır.” (Seneca)

“Zaman her şeyi kaybettirir, ama sadece aşkı ebedi kılar.”  (Clairon)

“Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler.” (Roy Chansior)


“Boşa geçen zamana üzülmek rüzgarı kovalamaya benzer. “ (Rus Sözü)

“Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır.” (Dante)

“Eğer hayatı seviyorsan, zamanı öldürme, çünkü hayatın zamana bağlıdır. (Franklin)

“Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir.” (Thomas Mann)


“Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler.”  (La Bruyere)

“Değerli Dostum! İhtiyacın karşında malını ve mülkünü kullan, ama bir saatini bile boşuna harcama, değerini tayin edemezsin.” (Marden)

Kitap Okumak İle İlgili Özlü Sözler

 Kitap Okumak  İle İlgili Özlü Sözler


İnsan bazı zamanlar çevresi ile çok fazla vakit geçirmekten bile sıkılır hale gelir. Yalnız kalmaz ve sessiz olmak ister. Sessiz ortamda insana en iyi arkadaş olan ise kitaplardır. Çünkü kitaplar insanın en iyi yol arkadaşıdır. Baş ağrıtmayan, sizi farklı dünyalara götüren ve size engin bir hayal gücü sunan kitaplar en değerli hazinelerdir. Onlardan mahrum bir hayat sürmek çileli bir hayat geçirmek gibi olur. İnsanı olgunlaştıran, onun daha iyi insan olmasını sağlayan ve onu daha çok geliştiren şeyler elbette ki kitaplardır. Bunun için hayatımızın sonuna kadar kitap okumalıyız.

 Kitap okumak ile ilgili özlü sözler şunlardır:


“Kitaplar zekanın çocuklarıdır.” Jonathan Swift .

“Yatmadan önce okuyacağınız  iyi bir kitap ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür.” V. Nabokov.

“Niye kitap okumuyorlar? demek; ""Niye piyano çalmıyorlar?"" demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak parmakları piyano çalmaya alıştırmaktan kolay değildir. Ona göre yetişmek, ona göre hazırlanmak lazım gelirdi. Okumak bir kitaptan alınan elemanlarla kendine manevi bir dünya yapmak, onun içinde tek başına yaşayabilmek demektir. Bu, ta çocukluktan başlayan uzun alışkanlıklar ve egzersizler neticesidir.” Reşat Nuri Güntekin.


“Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.” Horace 

“Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.”  Lin Yutang.

“Kitap dolu bir kitaplık, bir bilim adamına en güzel bir bahçeden daha güzeldir. “  Yehuda Ben Tibbon  

“Kitaplardan daha iyi bir yol arkadaşı bilmiyorum”. H. Fletcher 


“Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez.”  Victor Hugo.

“Bütün kitaplarımı severim; sevmeseydim yazmazdım.” Aziz Nesin.

“Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir.”  Herrik 
“İyi kitaplar okumak geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.”  Rene Descartes.

“Kitapsız yaşam kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.”  Seneca 

“Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır.” Joseph Brodsky.

 

Oktay Sinanoğlu’nun Türk Dili İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözlerini Bulup Defterinize Yazınız ve Bu Sözleri Sınıfta Tartışınız.

 Oktay Sinanoğlu’nun Türk Dili İle İlgili Güzel ve Anlamlı Sözlerini Bulup Defterinize Yazınız ve  Bu Sözleri Sınıfta  Tartışınız.

 

Ana dilimiz Türkçe çocuklarımıza ilk öğreteceğimiz şeydir. Ana dilini öğrenmeyen , onu iyi yazmayan bir çocuk ne yazık ki benliğini de kaybetmeye mahkum kalacaktır. Batı dillerini özenti bir şekilde kullanmak yerine kendi dilimize yönelmek ve kendi dilimizin zenginliğini çocuklarımıza öğretmek ve bunu kendimizin de öğrenmesini sağlamak en büyük sorumluluğumuz olmalıdır. Bizim dilimizi öyle zengin öyle güzel bir dildir ki dünyanın en çok konuşulan dilinden kat kat daha zengin bir dil, zengin bir hazinedir. Dilimize yönelim ve onun bize neler kattığını öğrenmek için çok okuyup araştırmaya devam edelim.


“Türkçeye kakışlanan her İngilizce bozuntusu sözcük, benim böğrüme batırılmış bir dikendir.”

“Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”

“Yalnız “Hassasiyet” dediniz de, şunu da söylemeden geçemeyeceğim: “Atatürk’ün Ne Mutlu Türküm Diyene” lâfını dağlar, taşlar yazıyor. Seneler sonra biz öğrendik ki tesadüfen, onun baş tarafı varmış. Atatürk öyle dememiş. Atatürk demiş ki, “Türk demek, Türkçe demektir, ne mutlu Türküm diyene” demiş. Çünkü Türk olmanın birinci unsuru, Türkçe, her şeyi Türkçe’yle yapmaktır. Ayrıca istediği kadar yabancı dil bilsin, kişioğlu önce kendi ülkesinin dilini iyi bilmelidir. Zaten kendi dilini iyi biliyorsa, yabancı dili de iyi öğrenir, kolay öğrenir, bilimi, düşünmeyi de.”

“Bakınız arkadaşlar, ben belki çok yaşamam. Fakat siz ölene dek, Türk gençliğini yetiştirecek ve Türkçenin bir kültür dili olarak gelişmeye devamı yolunda çalışacaksınız. Çünkü Türkiye ve Türklük, uygarlığa ancak bu yolla kavuşabilir.”

“Kendine itibarı olana herkes itibar eder. Sen kimliksiz, yılışık olursan kimse seni ciddiye almaz.”


“Sayın hanımefendi karşısındaki İtalyanlara dönüyor, tabii ne kadar İngilizce bildiğini gösterecek, "Do you speak English 'demeye kalkıyor; onlarda İtalyanca cevap veriyor. Yanındakilere dönüp, ' Yahu bunlar ne biçim bilim adamı, İngilizce bile bilmiyorlar, "diyor. Çünkü o karıştırmış, bilim adamı olmakla, Tarzan olmayı.”

“Kendi dilinde düşünemeyen, her an dolaylı da olsa kendi dil ve kültürünün değersiz olduğu kendisine telkin edilen bir çocukta kimlik, benlik, haysiyet duyguları nasıl gelişebilir?"

“Öğretmenler! Atatürk size güvenmedi mi? Neredesiniz? Hangi kuvvet, hangi ücret sizi bir Türk çocuğuna ders verirken, yabancı dil dersi dışında, İngilizce konuşmaya zorlayabilir, teşvik edebilir? Derslerinizi Türkçe veriniz ki çocuklar konuyu iyi öğrensin. Onların kafasına her gün vurur gibi aşağılık duygusu, ulusal kimliksizlik aşılamayı kabul etmeyiniz. Öğrenciler, gençler! Atatürk'ün gençliğe hitabesi işte bu günler için yazılmıştı. Siz sömürge evlatları olmayacaksınız. Atatürk'ün ümidini boşa çıkartmayacaksınız. Yabancı dilleri de, ama önce kendi dilinizi, edebiyatınızı, tarihinizi iyi öğreneceksiniz.”


“ Dil gemisi batarsa gönül de batar.”

“"Gönül” gibi kelimelerin batı dillerinde karşılığı yoktur. Çünkü batıda böyle kavramlar hâlâ yoktur. Derin, eski kültürleri olan Asya milletlerinde vardır.”

“Türkiye'ye baktığınız zaman topyekûn olarak bir benlik, kişilik ve kimlik intiharına kalkışmış bir toplum daha göremezsiniz. (...) Nereye gittiğimizin farkında değiliz.”

“Atatürk'ün son nefesindeki şu sözlerini unutmamalıyız: "Arkadaşlar selâm, dil çalışmalarını sakın gevşetmeyin."

“Descartes'ı bilen ama, Gazali'yi hiç duymamış bir Türk genci düşünülemez.”

“İki dil bilen iki insan eder ama kendi dilini bilmeyen eksi yüz insan eder”


“Yıllardır Amerika'da yaşayan bir bilim adamı olarak İngilizce'nin ne kadar kısır bir dil olduğuna yakından şahit oldum. Yeni kelimeler üretmeye çok müsait olan Türkçe bu açıdan dünya bilim dili olmalıdır."

“Amerika veya İngiltere ; peki, niye birkaç ay Japonya, Fransa, veya Çin değil? Niye, dünyanın, Batı'nın hala inceleyip örnek almaya çalıştığı ünlü Osmanlı Türk devleti idari düzeni öğretilmiyor. İdarecilerin ufku genişleyecekse dünyadaki, ve geçmişteki çeşitli düzenleri araştırıp tarihimize, kültürümüze, toplumumuza özgü bir düzen tasarlamaları gerekmez mi? Yoksa amaç, sadece yüzeysel bir "Amerikanofil" cilik, bir Anglo-Sakson muhipçiliği mi yaratmak (ya da olanını tahkim etmek)?”

“Öyle bir izlenim yaratıldı ki, sanki artık dünyanın dili İngilizce olacak, başka dillere lüzum kalmayacak. Bu strateji dünya üzerinde en çok (nedense?) Türkiye’de başarılı oldu. En büyük ağırlıkta, öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’ye verilmişti.”

“Yabancı dil bilmek, ana diline çevirebilmek demektir. Türkçesini bilmediği için çeviremeyen kişiler, yabancı dil bilmekle, öne sürüldüğü gibi, bir kişilik daha kazanmış olmaz, kendi kişiliğini de kaybetmiş olur.”
“Gereken yabancı diller, her yerde olduğu gibi ayrıca öğrenilir ama kendi muhteşem dilini kaldırıp atmak gafletlerin en büyüğü; attırmak, buna alet olmak, ihanetlerin en alçakçası ve hesabı bir gün sorulacak bir insanlık suçudur.”

“Bir insan ancak kendi dilinde bilim yapabilir. Yabancı dille eğitim, Batılıların bu ülkenin geleceğini karartmak için pazarladığı dehşetli bir oyundur. Bilim yapmak için önce ateş, sonra da haysiyet, kendine güven gerek. Bu yöntemle aşağılık duygusunu baştan aşılıyorlar çocuklara. Böyle yetişenlerle bilim yapılamaz.”

İstiklal Marşı Hakkında Söylenmiş Özlü Sözler

 İstiklal Marşı Hakkında Söylenmiş Özlü Sözler


İstiklal Marşı milletimizin bağımsızlığının marşıdır. Büyük şair Mehmet Akif bu şiiri yürekten yazmış ve  iman gücü ile de muhteşem bir şiir ortaya çıkmıştır. Gelin bu muhteşem şiiri hakkındaki sözlere hep birlikte göz atalım:

*“İstiklal Marşı, İstiklal Harbi’nin  manevi cephesinde yapılmış büyük ve muzaffer bir taarruzdur. O zaman  Milli Mücadele’nin  mutlaka zaferle neticeleneceğine inanmış olanlar, yani sağlam iman sahipleri bile İstiklal Marşından  yeni manevi bir kuvvet almışlardır.” (Abidin Daver)

 

“Bu marş, bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak, ne de unutturmak lazımdır.” Mustafa Kemal Atatürk

 

* “Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı’nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur. Akif’in en büyük meziyeti, her dizesini   inanarak yazmış olmasındadır. Onun içindir ki İstiklal Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir.” (Peyami Safa)

“ Türk Milleti tarihe damgasını İstiklal Harbi ile vurdu. İstiklal Harbi İstiklal  Marşı’nın temin ettiği  mantık ve iradeyle kazanıldı.” İsmet Özel

 

* Mehmet Akif Ersoy kendi şiiri ile şu sözleri söylemiştir:  “ Ankara... Ya Rabbi , ne heyecanlı, heyecanlı günler geçirmiştik... Hele Bursa’nın düştüğü gün...Ya Sakarya günleri... Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla yese düşmedik. Zaten başka türlü çalışılabilir miydik? Ne topumuz vardı ne tüfeğimiz... Fakat imanımız büyüktü:

 

Doğacaktır, sana vadettiği  günler Hakk’ın!...

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın...

Bu, ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün... İmanım  olmasaydı yazabilir miydim. Zaten ben, başka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa, bütün duygularım yazılarımdadır...O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir fecayi  karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halâs dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz.. Onu kimse yazamaz.. Onu ben de yazamam.. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur..” Allah bir daha bu millete bir İstiklâl Marşı yazdırmasın!.. Mehmet Akif Ersoy

 
 

 Mustafa Kemal de şunları söylemiştir: ”Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşında istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır:

“Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal!”

Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Tarihe bakın. Bütün milletlerin bir esaret ve  hürriyetsizlik devri geçirdikleri bir hakikattir. Bizim kahramanlarımız hürriyetini kaybedeceğini anlayınca nefsini ateşe vermiş ve küllerini bile düşmana teslim etmemiştir.” Mustafa Kemal Atatürk

Türk budur. İstiklal Marşı’nın bu pasajı asırlar boyunca söylenmeli ve bütün yar ve ağyar anlamalıdır ki Türkün Mete hikayesinde olduğu gibi her şeyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir, fakat hürriyeti asla… Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için lazımdır. Bu demektir ki, efendiler, Türk’ün hürriyetine dokunulamaz.” Mustafa Kemal Atatürk

 

 

 

Alay Etmek İle İlgili Özlü Sözler ( İnsanların Acıları İle İlgili Dalga Geçmek Konulu Sözler) Bulunuz ve Bunları Sınıfta Arkadaşlarınızla Tartışınız.

 Alay Etmek İle İlgili Özlü Sözler ( İnsanların Acıları İle İlgili Dalga Geçmek Konulu Sözler) Bulunuz ve Bunları Sınıfta  Arkadaşlarınızla  Tartışınız.

 

 İnsanlarla dalga geçmek, onları küçümsemek, birinin acısı ile alay etmek insan olmayan kişilere yakışan, ucuz ruhların özelliğidir. Ruhunda sevgi olan, şefkat ve merhamet olan kimseler başkaları ve başkalarının acıları ile dalga geçmeyen kimselerdir. Biriyle dalga geçmek kişinin kendisine ve başkasına saygısı olmadığının da göstergesidir aynı zamanda.  Empati kurmadan biri ile alay etmek kişinin ne kadar cahil olduğunun ve bu cahilliğinin  farkında olmadığının da kanıtıdır. 


Alay etmenin ne denli kötü ve acımasız bir şey olduğunu hissetse bunu asla yapmaz ve yaptığına da bin pişman olur bu tarz ucuz kimseler. İyi insan olmak için, başkaları ile alay etmemek için her şeyden içimizse sevgi ve merhamet olmalıdır. Bunun yolu da anne ve babanın çocuğuna küçük yaşta verdiği eğitim sayesinde olur. Ailede bunu alamayanlar ise okuyarak , kendini geliştirmeli ve  kaliteli, kişilikli kimse olmaya çalışmalı, insanlarla dalga geçmemelidir.

 

Alay etmenin ne kadar kötü bir durum olduğu ile ilgili özlü sözler şunlardır:

 

“ İncittiğiniz insanın ve kırdığınız kalbin bedduasından korkun.” Hz. Muhammed

 

“Yarayla alay eder, yaralanmamış olan.” W. Skakespeare.

 

İncitme, incittiğin yerden incinirsin.” Mevlana

 

“İnsanlar günahları ile övünüyor, sevaplarıyla alay ediyorlarsa şeytan yüreklerinde tavaf ediyor demektir.” Mevlana.

 

Kimse, kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir, bilmelisin. Küçümsediğin her şey için gün gelir önemsediğin bir bedel ödersin.” Lev Tolstoy

 


“Kimseyle alay etme, asla kimseyi küçük düşürme, kalbinin en ücra köşesinde bile yapma bunu. Çünkü insan yaşamı alaya alınamayacak kadar hüzünlü ve ciddidir.” Fernando Pessoa

 

Seni ilk önce yok sayarlar sonra seninle alay ederler, sonra seninle savaşırlar ve en sonunda sen kazanırsın. Gandhi

 

“İnsanlar utanmaktan yorulduklarında alay etmeye başlarlar.” Doris Lessing

 

“Alay edilmek, dövülmekten de beterdir.”  John Steinbeck

 

“Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir.”  La Bruyere.

 

“Alay, en düşük zeka biçimidir.” Ruth Rendell.


“Alaycılık, kendi sahamdaki mayınları temizlerken kullandığım bir kaçamaktır.” JeanChristophe Grangé

 

“İnsanların anlamadıkları şeylerle alay etmelerine alışkınız biz.” Goethe.

 

“Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa, sıkılıp uyanmayı öğrenir. “Doğan Cüceloğlu.

 

“Alay edilmekten korktuğum için en güzel duygularımı yüreğimin derinliklerine gömdüm. Orada ölüp gittiler.” Mihail Y. Lermontov.

 

“Bazılarını alay ve eğlence edinmek, kendisinin palyaço olduğunu göstermektedir. “ Paul Heyse

 

“Üç şey çok üzücüdür. Vakti boşa geçirmek, insanlarla alay etmek ve gıybet etmek. “Ser-i Sakat