Özlü Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Özlü Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Allah Korkusu İle İlgili Özlü Sözler

 

Allah Korkusu İle İlgili Özlü Sözler

 

Allah korkusu olan insanlar kötülük yapmaktan çekinirler ve Allah'a olan inançları yüzünden, sevgileri yüzünden kendilerini iyiliğe doğru götürürler.

 Allah korkusu ile ilgili özlü sözler şunlardır:


“Ey iman edenler, Allah’tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah’tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Haşr Suresi

“Allah’tan kork! Başkasından emin olursun.” Hz. Ali.

“Herkes korktuğundan kaçar; yalnız Allah’tan korkan yine ona kaçar.” Ebu’l Kasım

“Kuran, iman, Allah korkusu, tevekkül ve güzel ahlak müminin aklını güçlendirir. “Hadis-i Şerif.


Hikmet ve hayrın başı Allah korkusudur. - Hadis-i Şerif

“İnsanlar için Allah’tan korkarak muamele et.” Hz. Ömer

“Onlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur.” Ra’d Sûresi, 28.

“İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.” Hz. Muhammed.

"Bir kimse Rabbini ne kadar bilir ve tanırsa ona karşı korku ve heybeti o oranda artar. İmam- ı Gazali


“İlim olarak Allah korkusu kafidir, cehalet de Allah namına aldanmak için yeterlidir.”  İbnu Mes'ud (r.a)

“Alim, ancak Allah'tan korkandır.” İmam Şafii

“Allah'a isyan hususunda kullara itaat yoktur; itaat ancak meşru olan bir şey hususundadır.”  Hadis-i Şerif

Otizm İle İlgili Söylenmiş Özlü Sözler

 

Otizm İle İlgili Söylenmiş Özlü Sözler


İlk 3 yaş içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren, özellikle sosyal ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara neden olan gelişimsel bozukluktur. Otizm bir kayıp değil bir farklılıktır. Onun için böyle çocuklarımıza daha ilgili davranmalı ve onların gelişimi için elimizden gelen fedakarlıkları göstermekten kaçınmalıyız.


Otizm ile ilgili özlü sözler şunlardır:


“Eğer parmağımı kırabilir ve otistik olamazsam, yapmazdım. Otizm benim olduğum şeyin bir parçası.” - Dr.Temple Grandin

Çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Otistik bir çocuğu bu köylerin bilincini arttırmak gerekir. - Elaine Hall
Otistik bir çocuğu yetenekli, ilginç ve değerli olarak göremezsek, üstüne kattığımız hiçbir eğitim veya terapi önemli olmayacaktır. - Ellen Notbohm

Otistik bir çocuğun yapamayacağı şey yerine, neler yapabileceğine çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor. - Dr. Temple Grandin

“Otizmli çocuklar ne kadar iyi olabileceğimizi görmek için aynalardır.” - Deya Velasco


Otizm bir seçim değil, kabullenme. Tam tersinin doğru olup olmadığını düşünün. - Stuart Duncan

“Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır, çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz, etrafındaki dünyayı anlayamaz ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu! Yardım ederseniz bir şeyin eksikliği diğer bir şeyin fazlalığına dönüşebilir.” Akilah Azra Kohen

Otizmli bir kişiyle tanıştıysanız, otizmli bir kişiyle tanıştınız. - Dr. Stephen Shore

“Otistik çocuklar renkli, genellikle çok güzel ve gökkuşağı gibi öne çıkıyorlar. “-Adele Devine.

“Otizmden muzdarip değilim, ama bana davranış tarzından muzdaripim.” - Tyler Durdin

“Otizm bir engel değil, farklı bir yetenektir.”  Stuart Duncan

“Otizme karşı değil, otizmle birlikte.” Gil Eyal.


“Otizm yoruyor ama en çok insanlar yoruyor, farklılıklara bakış açısı yoruyor, devlet politikaları yoruyor. Hep mücadeleci olmanız gerekiyor, hep her şeye hazırlıklı.” Barış Ekici.

“Ebeveynler otizm dünyasındaki yolculuklarına başladıklarında kendilerini muğlak ve meçhul bir alanda buluyor. Bu dünyanın ne denli geniş ve uçsuz bucaksız olduğunu fark etmeleri biraz vakit alıyor. Fakat bu yolculuk deneyiminin zamansal yapısı, başlarını kaldırıp da etrafa bakmalarına pek fırsat tanımıyor.” Gil Eyal.

Ziya Gökalp Sözleri

 

Ziya  Gökalp Sözleri


Türkçü yazar Ziya Gökalp Türk edebiyatında en önemli yazar ve şairlerden biridir. Gökalp eserleri ile gerekse de yaşantısı ile herkese örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk Ziya Gökalp için  "Fikir Babam" demiştir.

 

Ziya Gökalp sözleri şunlardır:

 

“Çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır. Ama yapmak ve özellikle başarıyla sonuçlandırmak çok güçtür.”

“Türklük, kozmopolitliğe karşı İslamiyet ve Osmanlılığın hakiki dayanağıdır.”

“Milliyet hissinin hâkim olduğu bir memleketi ancak milliyet zevkini nefsinde duyanlar idare edebilirler.”

“Ahlâk yolu pek dardır. Tetik bas, önü yardır. Sakın hakkım var deme, Hak yok, vazife vardır!”


“İnsan için maneviyat, maddiyetten mukaddemdir (önce gelir).”

“Bir millet tehlikede kaldığı vakit, onu fertler kurtarmaz. Bizzat millet kendi kendinin kurtarıcısı olur.”

“Vatan ne Türkiye'dir Türk için ne Türkistan; Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan!...”

“Milliyet hissinin hakim olduğu bir memleketi ancak milliyet zevkini nefsinde duyanlar idare edebilirler.”

“Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.”

"Şair yalnız güzelliği duymaya çalıştığı gibi, âlim de yalnız hakikati bulmaya uğraşır."


“Bir kavmi yutmak için parçalamak lâzımdır. Milleti parçalamak için de ibtidâ (başlangıçta) lisanını parçalamak iktiza eder (gerekir). Bunu yapanların bazıları bilerek yapıyorlar; bazıları da bilmeden yapıyorlar.”

“Düşmanın ülkesi viran olacak! Türkiye büyüyüp Turan olacak!”

“Diriltici ve yaratıcı bir ülküye sahip olan devlet sonsuzdur ,ölmez .”

“Bugün bizim için muassırlaşmak (çağdaşlaşmak) demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller, teyyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muassırlaşmak şekilce ve yaşayışça Avrupalılara benzemek değildir.”

"Milletini tanı, ümmetini tanı, medeniyetini tanı!"

“Kişide zihin ne ise, toplumda da medeniyet odur. Kişide karakter ne ise, cemiyette de milli kültür odur.”

Ramazan Ve Oruç İle İlgili Ayet ve Hadisler

 

Ramazan  Ve Oruç İle İlgili Ayet ve Hadisler


bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutabilmesi için öncelikle Müslüman ve akıl sahibi, aynı zamanda ergenlik çağına erişmiş olması gerekmektedir. Yeni ameliyat olanlar, diyabet hastalığı, böbrek hastalığı olanlar, vücudu orucu kaldıramayan direnci çok düşük kimseler, hamileler, kanser tedavisi görenler, Tansiyon hastası olanlar, kalp damar rahatsızlığı olanla r vb. oruç tutmamalıdır. Oruç tutmak insana sabrı öğretir, empati kurmayı öğretir ve kişide manevi huzuru sağlar, sağlığımız da çok sayıda faydası vardır.


Ramazan ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler ise şunlardır:


“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenâlıklardan korunursunuz”. Bakara / 183. Ayet

“Oruç sayılı ve belli günlerde tutulur. Ancak bu günlerde hasta olup veya yolculuğa çıkıp da oruç tutamayanlarınız, tutamadığı oruçları diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlara ise, tutamadıkları her gün için bir fakiri bir gün doyuracak kadar fidye gerekir. Kim de, gönlünden koparak birden fazla fakiri doyurur veya fidye miktarını artırırsa, kendisi için daha hayırlı olur. Ama her şeye rağmen oruç tutmanız, bir bilseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.” Bakara / 184. Ayet


“Orucun farz kılındığı ramazan ayı, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayırıcı en açık delilleri ihtiva eden Kur’an’ın indirildiği aydır. İşte bu sebeple içinizden ramazan ayına erişen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse, tutamadığı oruçları başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık diler, fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu gösterdiği için Allah’ın yüceliğini tanımanız ve O’na şükretmeniz içindir.” Bakara / 185. Ayet.

“Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.” Tevbe / 112. Ayet


 

“Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!”  Hz Muhammed

“Aziz ve celîl olan Allah "İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim" buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin. Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." Hz Muhammed.


“Eğer kullar, Ramazan’ın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi.” Hz Muhammed

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." Hz Muhammed

"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." 

"Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan’ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun."  Hz Muhammed.

Kadınlar İle İlgili Özlü Sözler

 

Kadınlar İle İlgili Özlü Sözler

 

Kadınlar toplumu ileri, götüren, topluma büyük emekler harcayan değerli varlıklardır. Onların sevilmeye  ve ilgiye gereksinimi vardır. Dünyadaki, çoğu şey kadınların eseridir.


Kadınlar ile ilgili özlü sözler şunlardır:


"Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı."  Robin Williams

"İyi bir kadınla iyi bir erkek birlikte değildir. Çünkü kadınlar, kötü erkeklere aşık olup iyi erkeklerle dertleşir." Victor Hugo

"Kadınlar omuz omuza sıralandıklarında aradan kimse geçemez." Linda Mcfarlane.

"Her zamanki gibi, her aptalın arkasında harika bir kadın var." John Lennon

"Hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları, ağlatan adamın başına geleceklerinin altına atılacak imzadır." Charles Bukowski.


"Kadınlar kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için can verirler." Halide Edip Adıvar

Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın." Stuart  Mill

"Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır." Hz Ömer.

"Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." Henry Miller


"Kadın olmak çok zor bir iştir. Çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar." Joseph Conrad

"Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır, anlamak için değil." Oscar Wilde

"Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın." Stuart Mill

"Kadın olmak, esasen erkeklerle uğraşmaktan ibaret olduğu için çok zor bir ticaret." Joseph Conrad, Chance

Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk.

"Eğer ki kadınlar olmasaydı, dünyadaki paranın hiçbir değeri kalmazdı." Aristotle Onassis.

Yeniden Başlamak İle İlgili Özlü Sözler

 

Yeniden Başlamak İle İlgili Özlü Sözler


Yaşadığımız sürece başımıza ne gelirse gelsin hayattan umudu kesmemek gerekir. Her zorluğa rağmen yeniden hayata başlamak, yeni hayaller kurmak ve çalışmak kişiyi istediği hedefine er geç de olsa ulaştıracaktır.


Yeniden başlamak ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Daha son sözü söylemedi hayat; belki yarınlar, mutlu sonlar var?”  Nazım Hikmet.

“Kimse geçmişe dönüp yeniden başlayamaz ama herkes bugün yeni bir başlangıç yapıp sonu değiştirebilir.” Maria Robinson

“Kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz ama bugün başlayıp yeni bir son yazabilir.”  Carl Bard

“Her yeni başlangıç, yeni bir umudu da beraberinde getirir.” Canan Tan


“Ah yeniden başlamak hayata; çocukluğa, aşka ve sanata.” Cahit Sıtkı Tarancı

“Girmeye korktuğunuz mağaranın içinde aradığınız hazine var.” Joseph Campbell.

“Yeni bir hayal kurmak ya da yeni bir amaç edinmek için asla yaşlı değilsin.” C.S. Lewis.

“Her şeyini kaybettiğini söylemeye cesaretin varsa hiçbir şey kaybetmiş sayılmazsın, yeniden başlamalıyız.” Julio Cortazar

“Birine hoşça kal diyebilecek kadar cesaretinizi toplarsanız hayat size yeni bir merhaba ile selam verir.” Paulo Coelho

“Biten bir aşkın hemen ardından bir başkasıyla başlayan şeyin adı, ilişki değil çelişkidir.” Pablo Neruda

“Yeniden düşünmeye başlamak, yeniden yaşamaya başlamanın mutlak şartıdır. “Ali Suad

“Bir işe girişmek için iyi bir gerekçemiz yoksa ona başlamak için iyi bir neden var demektir.” W. Scott.

“Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur.”  Şems-i Tebrizi.


“İlerlemenin sırrı başlamaktan geçer. Başlamanın sırrı ise tek bir seferde yapılması zor olan karmaşık işleri üstesinden gelinebilir daha küçük işlere bölmekten.”  Mark Twain

“Başlamak için şartların mükemmel olmasını beklemeyin. Şartları mükemmelleştiren başlangıcın kendisidir.”  Alan Cohen.

“Hakikate giden yolda yapılabilecek iki yanlış vardır: Birincisi yolun sonuna kadar gitmemek ikincisi hiç başlamamak.” Buda.

“İşlerinizi yapmaya gerekli olanla başlayın imkânlı olanla devam edin. Bir de bakmışsınız ki imkânsızı başarmışsınız.”  Saint Francis of Assisi.

“Bundan yirmi yıl sonra yaptığınız şeyler yüzünden değil yapmadıklarınız yüzünden pişman olacaksınız. Çözün düğümleri. Güvenli limandan uzaklara açılın. Rüzgârları yakalayın. Keşfedin. Hayal edin.” Bulun. Mark Twain.

Nankörlük İle İlgili Özlü Sözler

 

Nankörlük İle İlgili Özlü Sözler

 

Nankör insanlar vefasız ve bencil kimselerdir. Yapılan iyiliğin kıymetini bilmeyen kimselerdir. Onun için insanlar fazla yakından tanımak ve onlar abartılı iyiliklerde bulunmamak gerekir.


Nankörlük ile ilgili özlü sözler şunlardır:

 

“İyilik edecek hal ve mevkide olduğumuz müddetçe nankörlüklerle karşılaşmayız.” La Rochefoucauld.

“Nankörlük, gururun kızıdır.”  Cervantes

“İnsanlar kendilerinden daha yüksek olanların nankörlüğünden söz etmeyi severler.” Samuel Johnson

“Nankörlük, kusurların en büyüğüdür ve eğer insanlar unutkan olmasalardı, hiçbir nankör olmazdı.” Goethe.

“İnsanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayız.” Balzac


 “Hiçbir nankörlük kalbimizi, yardım etmek için cürümler işlediğimiz insanların nankörlüğü kadar yaralamaz.” Henry Fielding

“Nankörlük, zayıf insanların işidir. Kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.” Goethe.

“Kime ok atmayı öğrettimse, bir gün beni nişan aldı.” Mehmet Akif Ersoy

“Her şeyde bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir.” Publilius Syrus

“Kuşku yok cahil kişi aldanır, şımarır ve nankörlük eder. Aklı başında tecrübeli kişiyse devleti ve mülkü ustaca ve esnek bir şekilde yönetir.” Beydeba

“İyilik bilmez birisi de olsa, sen iyilik yap. Çünkü O, karşılığında teşekkür edene yapılan iyilikten, mahşer günündeki tartıda daha ağır basar.”  Hz. Ali

“İnsanoğlu, aptal değilse bile dehşetli ölçü de nankördür. Evet, eşi bulunmaz, bir değer bilmez nankör! Nankörün nankörü! Hatta bana göre, insanı en uygun olarak iki ayaklı nankör bir yaratıktır diye tanımlamak gerekir.” Dostoyevski

“Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan çamurlaşmamak.” Mevlana


“Kötü insanlar aynı zamanda nankördür de.” Cervantes

“Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.” Oscar Wilde

“Her şey de bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir.” P.Syrus.

“En büyük körlük nankörlüktür.” Hacı Bektaş-i Veli

“Suskunluğu gevezeden hoşgörüyü hoşgörüsüzden ve kibarlığı kaba olandan öğrendim. Ne garip ki tüm bu öğretmenlerime karşı oldukça nankörüm.”  Halil Cibran.

“İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür.” Mevlana.

“Sadakanı kör dilenciye vermeyi tercih et seni görmeyeceği için nankörlükten kurtulursun.”  Cenap Şahabettin.

Çalışmak, Alın Teri, Emek, Geçim Derdi, Sorumluluk, Eşitlik Kavramlarıyla İlgili Derlediğiniz Özlü Sözleri Yazınız.

 

Çalışmak, Alın Teri, Emek, Geçim Derdi, Sorumluluk, Eşitlik Kavramlarıyla İlgili Derlediğiniz Özlü Sözleri Yazınız.


İnsana yakışan en önemli erdemler çalışması, alın teri ile emek ederek evine helal ekmek götürebilmesidir. Çünkü alın teri ile kazanılan her şey değerlidir.


Çalışmak İle İlgili Özlü sözler

"Başarı, yetenekli olmanın değil, tutkulu bir şekilde çalışmanın sonucudur." - Unknown

"Büyük işler başarmak istiyorsanız, sabırla ve istekle çalışmalısınız." - Ayn Rand

"Çalışma isteği, başarıya giden yolun ilk adımıdır." - Zig Ziglar

"Çalışmak, istediklerinizi elde etmenin yoludur." - Anna Pavlova

"Başarı, işi ne kadar sevdiğinize bağlıdır. Sevmediğiniz bir işte başarılı olmanız zordur." - Steve Jobs

"İşinizde en iyisi olmak istiyorsanız, zamanınızın çoğunu çalışarak geçirmelisiniz." - Oprah Winfrey.

"Büyük başarılar, büyük çabalar gerektirir." – Heraclitus

"Başarı, ne kadar çalıştığınızla ilgilidir." - Robert Kiyosaki

"Çalışmak, hedeflere ulaşmanın en güvenilir yoludur." - Margaret Thatcher

"Başarı, istekle çalışmanın sonucudur. Her zaman motive olmanız gerekmez, ama çalışmaya devam etmelisiniz." - Jim Rohn

"Çalışma olmadan başarıya ulaşmak imkansızdır. Başarı, ter dökmekle gelir." - Louis Pasteur

"Çalışmak, başarının anahtarıdır. Başarının sırrı, istekle çalışmak ve asla pes etmemektir." - Vince Lombardi

"Çalışmak, başarının anahtarıdır. Başarıya giden yol, azimle çalışmakla döşenir." - Harvey Specter

"Çalışmak, başarının anahtarıdır. Her gün biraz daha iyi olmak için çaba harcamalısınız." - John C. Maxwell.

"Başarının temeli, istekle çalışmaktır." – Confucius

"Çalışmak istediğinizden daha fazla çalışana kadar, istediğiniz hedeflere ulaşamazsınız." - Kobe Bryant

"Çalışkanlık, rüyaların gerçekleşmesinin en güvenilir yoludur." - Victoria Beckham

"Başarılı olmak için, azimle ve istekle çalışmalısınız." - Richard Branson


 

Alın teri ile ilgili özlü sözler

 

“Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz.” İbrahim Olcaytu

“En çok bolluk getiren yağmur alın teridir.” Cenap Şahabettin.

“Bir insan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse ona şu soruyu sorun Kimin alın teriyle?” Don Marquis.

 “İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder çünkü yol düz ve kısadır fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur.” Hesiodos

 “Hiç kimse elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi.” Buhari

“Toplumların değişmesinde teknolojinin gelişmesinde demokrasinin yeşermesinde ekonomik kalkınmada kısacası yaşamın her alanında emek işçilerinin alın teri el emeği göz nuru vardır.” Gündoğdu Yıldırım.

“Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır.” Ahmet Hamdi Tanpınar.

“Kırışmış alnıma bakma hor, değerimi asil adamlara sor, mücadele demektir verdiğim emek, ihanettir hortum ile emmek. “ Selim Temiz

“İşçi emek verendir. Alın teri dökendir. Faiz yerine bereketi tercih edendir. Kimseye boyun bükmeyen rızkını Allah’tan bilendir. Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü helalinden isteyendir. İşine kattığı niyet ve besmele ile onu ibadete çevirip kaderine düşen rolü dürüst temiz örnek olarak yaşayıp bunları da ameli salihe çevirendir. Veren eldir. Minnet etmeyendir.” Mehmet Deveci.

 “İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescitte oturmasın. Kim böyle yapar ve Allah’ım beni rızıklandır derse, şüphesiz bu, sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar ne de gümüştür Emek çekilmiş her şey, değerlidir.” Mimar Sinan.

''Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur.'' Sadi

 

 Emek ile ilgili özlü sözler

“Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.” Sofokles

“Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir.” Niyazi F. Eres.

“Emeğin kutsal bir değer olduğu anlatılmadıkça insanlık için toplum için emek harcanması gerektiği ruhlara yerleştirilmedikçe geleceğimiz karanlıktır. “Gündoğdu Yıldırım.

En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. Hz. Muhammed(s.a.v)

“Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.” Crowquill.

“Büyük değeri olan şeyler ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri ararken sarf ettiğimiz emek kadardır.” İmam Maverdi.

“Emeksiz yazılan yazı keyifsiz okunur.” Samuel Johnson.

“Devletin malı deniz yemeyen domuz” mantığı ile değil emeğin yüceliği değeriyle ülke bireyleri yetiştirilmelidir. Emek vermeden taş taş üstüne konamayacağı öğretilmelidir. Güzel bir gelecek için bedelinin ödenmesi gerçeği tüm ülke bireylerinin beyinlerine kazınmalıdır.” Gündoğdu Yıldırım.

 

Geçim Derdi İle İlgili Özlü Sözler

“İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor, dilerse Allah rızkını açmaz mı? Elbette açar, hem de öyle bir açar ki sen o gelen rızkın içinde boğulursun.” Allah De Ötesini Bırak. Uğur Koşar

“Hayat bu. Geçim derdi. Savaşmak lazım savaşacağız!” Orhan Kemal.

“Oturmak, rahat etmek mi? Yazık! Yüz binlerce senedir oturup rahat edecek zamanın oldu mu diye bir sorun hele. Bir taraftan geçim derdi, diğer taraftan hastalıklar, rahat etmek için vakit mi bırakıyor?” Filibeli Ahmet Hilmi

“Her zamanki şeyler, geçim derdi vs ömrümüz usulca çekiliyor göndere.” İbrahim Tenekeci.

“Bana babamdan miras yalnızca adlar kaldı. Ne kanat ne tüy ne de kuş sesi. İnsan olana bu kadar da yeter, diyeceksin. Doğru. Eğer geçim derdi olmasaydı.” Fırat Edgü.

“Bütün hayatım, geçim sıkıntısı denen şeyden kaçmakla geçiyor.” Arthur Conan Doyle.

“İnsan hayatından neden memnun olmaz? Sıkıntıları olur. Ekmek sıkıntısı, geçim sıkıntısı, şu veya bu.”  Atilla İlhan.

“Bir vilayette işler tıkırında, geçim sıkıntısı pek az ve insanların hali vakti yerinde olunca, kitap okuma oranı da o minval de yükseliyor.” Anonim

“Emekli olunca konuşmaları doğal olarak çoğunlukla geçim sıkıntısı, pahalılık, sürekli zamlar ve benzeri konular üstüne oluyor.” Aziz Nesin.

“Ruhum, yoksulluk ve geçim sıkıntısı içinde beni teselli eden bir dosttur. Ruhunla dost olmayan biri, insanlığın düşmanıdır ve içinde insanlık dürtüsü olmayan biri umutsuzluklar içinde yok olur gider. Yasam insanın içinde yeşerir, dışında değil.” Halil Cibran.

 

Sorumluluk İle İlgili Özlü Sözler

“Herkes, her şeyden sorumludur.” Dostoyevski
“Sorumluluk, insanı eğitir.” Wendell Phillips.

“Öz sorumluluk, başkalarına verdiğimiz sözlerin yanı sıra, kendimize verdiğimiz sözleri de yerine getirmek demektir.” Andre Gide
“Önemli biri olmanın bedeli, sorumluluktur.” Winston Churchill
“Sorumluluğunu taşıyacağın fikrin adamı ol.” Ahmet  Hamdi Tanpınar
“Gerçek anlamda insan olmak, sorumlu olmaktır.” St. Exupery
“Sorumluluğundan kaçmak; insanın kendisine ihaneti oluyor.” Yalçın Küçük
Boş zamanı iyi değerlendirmek, çok ciddi bir sorumluluktur. George William Russel

İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır. Albert Schweitzer


“İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir.” John Dewey.

“Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur.” Frank Crane.

 

Eşitlik İle İlgili Özlü Sözler

"İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu sonuna kadar sürdüremezler." Charles de Montesquieu.

“İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi.” Pierre Leroux.

"Huzuruna gelen herkese hürmet edip eşit muamele yap. Ta ki zayıf senin adaletinden ümitsizliğe düşmesin. Kuvvetli de hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın." Hz Ömer.

"Arkamda yürüme ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü böylece ikimiz eşit olabiliriz." Kızılderili özdeyişi.

Evliya Çelebi Sözleri

 

Evliya Çelebi Sözleri

Evliya Çelebi büyük bir gezgindir. Gezdiği ve gördüğü yerleri Seyahatname adlı eserinde toplamıştır. Birçok yer gezmiştir ve gezme merakı hep devam etmiştir. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördüğü zaman şefaat Muhammed diyeceğine seyahat ey Allah’ın Resulü demiştir. demiştir.

“Sırrını en yakınına bile söyleme.”

“Dilinden de gönlünden de Allah’ı eksik etme.”

'Bir insan gerçekten Allah'a teslim olursa, hiç ummadığı anda Allah ona yardım eder. Açsa doyurur, çıplaksa giydirir.'


“Doğru yolu elden bırakma. Kinden, garezden uzak kal. Tuz, ekmek hakkını gözle. İyi dost ol. Kötülerle arkadaş olma. İyilerden iyilik öğren.”

'Ey dost sormaktan utanma, ilmin tamamını sonuna kadar anla.'

'Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol.'

'Sırrı öyle bir sakla ki vücudundaki canın duymasın. Yanlışlıkla ağzına alma ki dilin duymasın.'

'Ey dost sormaktan utanma, ilmin tamamını sonuna kadar anla.'

'Kötülemekten, fenalıktan uzak ol.'

Ancak gerçek mutluluk  Allah iledir. Siz bana bir def getirin. Ben size gerçek mutluluğu yaşatayım.'

'Her ne kadar    İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet fethetti ama imar eden kanuni  Süleyman Han'dır.'

“Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme.”

“Topluluklardan duyduğun sözleri aklında tut.”


 'Dünya için bir şey isteme, kendinden nefret ettirme.'

'Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol.

“Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun.”

“Dâima ileri hedefin olsun, geriye takılıp kalma.”

“Bir şey koymadığın yere el uzatma.”

“Beş vakit namaza devam edip iyi hâl ile tanınarak, ilim ve faziletle meşgul ol.”

İbni Sina Sözleri

 

İbni Sina Sözleri


Batılılar tarafından Avicenna” olarak bilinen İbni Sina, 980 yılında doğdu. Tıp Kanunu adlı eseri Avrupa üniversitelerinde yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulmuştur. İbni Sina 1037 yılında yaşamını kaybetti. Ünlü tıp bilim insanı İbni Sina'nın değerli sözleri şunlardır:

“Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok.”

“Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.”

“Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız.”

“Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.”

“Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma!”

“İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder.”


“İnsanlar ileri sürdüğünüz nedenlere, içtenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir, çok çok sizden şüphe ederler, bu kadarına hak kazanabilirsiniz.”

“Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir.”

“İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana "diri" denilir.”

“Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.”

“Açlık şifadır.”

“Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.”

“Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar.”

“Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.”

“Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.”

“Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde âlet yoktur.” (Mikroskop)

“Tedavi edilemeyecek hastalık yoktur.”

“Faydasız bitki yoktur.”

“Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır.”

“Ne öğrendiysem secdede öğrendim.”

"Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır."

“Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.”

“Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır.”

“Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür.”

“Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir.”


“Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır.”

"Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır."

“İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım.”

“Tıp ilmi ki beyte sığdırılmıştır ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye! Yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin hazım olunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta, hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir.”

“İtimatta layık en büyük şey, akıl ve iyi ahlaktır.”

“İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı.”

“Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.”

“Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar.”

Hz Muhammed’in Merhamet İle İlgili Sözleri

 

Hz Muhammed’in Merhamet İle İlgili Sözleri


Alemlere rahmet olarak gönderilmiş, güvenilir ve güzel ahlaklı olan kişidir Sevgili Peygamber Efendimiz Hz Muhammed.

Hz Muhammed’in merhamet ile ilgili sözleri şunlardır:

“Ben lanet edici olarak gönderilmedim, büyük-küçük her kusur için size rahmet olarak gönderildim” buyuran efendimiz (asm), canavar ruhlu bir kavimden medeni bir toplum çıkarmıştır ayrıca “Hoşgörülü haniflik ile gönderildim, kim benim sünnetime muhalefet ederse benden değildir” 

“Haksız yere bir serçeyi öldürene, Allah kıyamet gününde hesap soracaktır”


“Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüklerimizi tanımayan bizden değildir”,

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”

“Her canlıya iyilik yapana sevap vardır.”

“Merhamet, ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.”

“Sizden biriniz yatağına girdiğinde, şöyle dua etsin: ‘Rabbim! senin adınla yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan, bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir (uyandırır)sen, salih kullarını koruduğun gibi beni de koru!”

 “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir vücut gibidir. O vücudun bir or- ganı acı çektiğinde, bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.”

“Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.”


“Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa, hayırdan da mahrumdur.”

“Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki, Allah da sizi bağışlasın.”

Efendimiz (s.a.v.) “Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah’a yemin ederim ki, cennete ancak merhametliler girer.” buyurdu. Biz “Ey Allah’ın Resulü, hepimiz (çocuklarımıza) merhamet ederiz.” dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: “Sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir, asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmesidir.”

Filistin İle İlgili Söylenmiş Sözler

 

Filistin İle İlgili Söylenmiş Sözler


İsrail Filistin savaşı yüzyıllar boyunca devam eden bir savaştır. İsrail askerlerinin en büyük destekçisi ise Amerika'dır. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e her türlü desteği verdiği için onlar da Filistinli kardeşlerimize her türlü kötülüğü yapmışlar ve yapmaya da devam ediyorlar. Bu durumu ise dünya sadece seyrediyor. Ne Arap ülkeleri bir araya geliyor ne de diğer ülkeler. Her gün binlerce çocuk, kadın ölüyor Filistin'de ama dünya sessiz. İnsan hakları nerde, hani insan haklarına saygı vardı. Bunu ne yazık ki göremiyoruz. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın Filistin ile ilgili biz Müslümanlara verdiği mesaj ise ayrı bir örnektir:


“8 milyonluk İsrail için, 1,5 milyar Müslüman Ebabil bekliyorsa; Ebabiller gelse İsrail'i değil bizi taşlar.” Necmettin Erbakan

“Nasıl ki Kızıldeniz Firavuna mezar olduysa olduysa Akdeniz’de İsrail’e mezar olacaktır.” Necmettin Erbakan

“İsrail ancak güçten ve zordan anlar, konuşmaktan anlamaz.” Necmettin Erbakan

“İslam ülkelerinin işgali Büyük İsrail planı için yapılıyor.” Necmettin Erbakan

“Allah’ın mescidlerinde, O’nun adının zikredilmesini engelleyip, onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır?” (Bakara 114)


“Kudüs… Bir sınav kağıdı… Her Mü’min kulun önünde…” (Cahit Zarifoğlu)

“Bir gün gelecek İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki, bütün hayatı gözlerinin önünden GAZZE ŞERİDİ gibi geçecek.” (Necmettin ERBAKAN).

Allah’ın evi esaret altındayken, Selahaddin nasıl kendi evinde yatar? (Selahaddin Eyyûbî)

“Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim! Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim!” (Necip Fazıl Kısakürek)

“Uyku bölünmüyorsa Gazze ile, Suriye deyip yemek boğaza durmuyorsa, ve kahkaha yarım kalmıyorsa Arakan diyerek, Ey iman edenler, iman ediniz! “(Serdar Tuncer)


Kudüs Mekke’dir, Medine’dir. Mekke Kudüs’tür, Medine’dir. Medine de Kudüs’tür, Mekke’dir. (Nureddin YILDIZ)

“İsrail diye bir devlet yok ki başkenti olsun.” (Kim Jong-un)

“Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki?” (Selahaddin Eyyûbî).

“İsrail’in Filistin’e attığı füzelerin yarısını Müslümanlar İsrail’e atsa akşam çayını Kudüs’te içeriz.” Necmettin Erbakan

“Kudüs coğrafi değil, imani meseledir.” Necmettin Erbakan

Kararlılık ve Azim İle İlgili Özlü Sözleri Araştırınız.

 

Kararlılık ve Azim İle İlgili Özlü Sözleri Araştırınız.


İnsan başladığı bir işi sonuna kadar götürürse azimli olur. Bunun için hayatımızdan plan ve programı eksik etmemeliyiz. Böyle olduğumuz zaman daha başarılı oluruz. Yeter ki az da olsa her gün çalışalım.

Kararlılık ve azim ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.” Latin Atasözü.

“İmkansızla imkan dahilinde olanın arasındaki tek fark, insanın kararlılık derecesidir.”  Thomas C. Lasorda

“Zamana bir kere hakim oldunuz mu, insanların bir yıl içinde yapabileceklerini gözlerinde ne kadar büyüttüğünü, buna karşılık on yıl içinde yapabileceklerini nasıl da azımsadıklarını anlayacaksınız.” Anthony Robbins

“Başarı, hareket halinde olmakla bağlantılıdır. Başarılı insanlar hareket halinde olmaya devam ediyorlar. Hatalar yapıyorlar; ama vazgeçmiyorlar. “Conrad Hilton.


“Pek çok insan gerçekleştirmek üzereyken vazgeçer. Ancak karşılaştığın bir engelin, sonuncusu olmadığını asla bilemezsin.” Chuck Norris.

“Büyük insanların ulaştığı ve koruduğu yükseklik, ani bir sıçrayışla erişilmiş değildir. Onlar, diğerleri uyurken geceleri azimle yukarıya tırmanmaya çalışıyorlardı.” H. W. Longfellow

“Dünyada azmin yerini hiçbir şey tutamaz. Yetenek tutamaz. Yetenekli, ama başarısız birçok insan vardır. Zeka da tutamaz. Farkına varılmayan zeka yalnızca bir klişeden ibarettir. Eğitim de tutmaz. Dünya, eğitim görmüş aptallarla doludur. Azmin ve kararlılığın gücü ise sınırsızdır.”  Calvin Coolidge


“Bir milyon yıl süreyle resim yapsanız bile, başyapıtınız hep bir sonraki resminiz olacaktır. Her defasında resminizde geliştirmek istediğiniz bir şeyler göreceksiniz. Aldığım mektuplardan bazılarında şöyle şeyler yazılıdır: “Bir resim yaptım ama sonuçtan hiç memnun kalmadım…” Bu harika bir şeydir. Çünkü insanda bir sonraki resme başlama arzusu uyandırır. Yolunda gitmeyen şeyin ne olduğunu anlarsınız… Umarım yaşam boyu ara ara böyle duygulara kapılır ve sonuçta giderek en iyiye ulaşmaya çalışır ve kendinizi geliştirirsiniz.” Bob Ross.

“İnsan kararlılığına inanın. Tarih boylu boyunca göstermiştir ki; insan iradesi bilinen tüm silahlardan daha güçlüdür.” Dalai Lama

Nikola Tesla Sözleri

 

Nikola Tesla Sözleri


Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik ürünün mucidi olan kişi Nikola Tesla’dır. Küçük yaşlarda fiziğe ve matematiğe ilgisi olan Nikola Tesla çeşitli deneyler yaparak büyük buluşlara imza atmıştır. Bunda annesinin de payının çok olduğu söylenir.

Nikola Tesla’ya ait sözler şunlardır:


"Medeniyetin yayılışı bir ateşe benzetilebilir; önce zayıf bir kıvılcım, sonra titreyen bir alev, daha sonra hızı ve gücü sürekli artan muazzam bir ateş."

"Fikrimi çalmalarını değil kendi fikirlerinin olmamasını umursuyorum."

"Benim beynim sadece bir alıcıdır. Evrende, bilgiyi, gücü ve ihamı ondan aldığımız bir öz var. Bu özün sırlarına nüfuz etmedim, ama var olduğunu biliyorum."

"İnsanlar birbirlerini öldürmek gibi  vahşi eylemleri sürdürdükleri müddetçe gelişimin önü kapalıdır."


"Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatırdı."

"Birey fanidir, ırklar ve milletler gelir ve yok olurlar, ama insan kalır. Burada birey ve bütün arasındaki derin fark yatmaktadır."

"Bilim insanı doğrudan bir sonuç hedeflemez. Gelişmiş fikirlerinin hemen alınmasını beklemez. Onun çalışması gelecek nesiller için bir temeldir. Yaşar, çalışır ve umut eder."


“Erdemlerimiz ve kusurlarımız tıpkı kuvvet ve madde gibi ayrılmaz ikilidir. Ayrıldıklarında insan bir hiçtir.”

“Pek çok kişi dış dünyanın seyrine o denli kapılmıştır ki, kendi içinde olup bitenlerden tamamen habersizdir.”

“Benim beynim sadece bir alıcıdır. Evrende, bilgiyi, gücü ve ihamı ondan aldığımız bir öz var. Bu özün sırlarına nüfuz etmedim, ama var olduğunu biliyorum.”

Haram İle İlgili Özdeyişler

 

Haram İle İlgili Özdeyişler


Yüce Allah’ın bize yasak kıldığı şeylerden uzak durmalıyız. Bizim olmayan şeylere el uzatmamalıyız. Alın terimiz ile para kazanmalıyız. Başkalarının namusuna göz koymamalıyız ve dürüst ve ahlaklı insanlar olmalıyız.

Haram ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Haramda şifa yoktur.” İmam-ı Rabbani

“Emek ve zeka olmayan iş, helal olmaz.” F. R. Havergal

“Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur.”  Hz. Ali.

“Helâl şeylerin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik. ”Hz. Ömer ra.

“Bir kuruş haramı terk etmek; yüz bir kuruş sadaka vermekten daha iyidir.” Abdullah b. Mübarek

“Haramlardan sakının. Zira midesine haram lokma giren kişinin kırk gün duası kabul olunmaz.” Hz. Muhammed

“Allah, haram peynire fare musallat eder.” Eflâk

“Hesaba çekileceğini bildiği halde, haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşarım.” Hz. Osman


“Malı helalden kazanırsan suali, haramdan kazanırsan cezası vardır.” İmam-ı Rabbani

“Haram para ile hayrat, hasenat yapmak, pisliği idrar ile yıkayıp, temizlemek gibidir.”  Süfyan-ı Sevri.

“Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.” Yunus Emre

“Haram yoldan çok kazanmak rızkın bereketini yok eder.” Caferi Sadık.

“Halkı dara düşürmek, sıkıştırma ve incitmek haramdır. “ İmam-ı Rabbani.

“Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan; nereye gittiğine bak.” İmam-ı Azam.

“Mü’mine en evvel lâzım olan helâl yemektir. Mideye helâl girerse, cevarihe (organlara) amel-i salih kuvveti verir. Haram ise, ne kadar uğraşsa, salih amel yapamaz. “ Abdülhakim Arvasi.

“Haramdan bir altını sahibine vermek, yüz altın sadaka vermekten faziletlidir.” İmam-ı Rabbani

Helal yemek bir nur ise, haram yemek boğucu bir karanlıktır. Haram yemek kalbi öldürür, helal lokma ise gönlü diriltir. Abdulkadir  Geylani

“Malın helali de biter, haramı da. Ama bu yüzden kazanılan sevap ve günah kalır.” Abdurrahman El Evzaî.

“Üç şey, kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak.” Caferi Sadık.

“Helalin hesabı, haramın da azabı vardır.” Hz. Ali (r.a.)

“Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Sana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır.” Hz. Muhammed.


“Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halk etmedi.” Hz. Ömer

“Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir.” Süfyan bin Uyeyne.

“Mideye giren lokmanın helal veya haram olduğunu bilmedikçe, ibadet ne kadar çok olursa olsun hükmü yoktur.” Hadis-i Şerif.

“Göz, Allah’u Teala’nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin dostun ayıplarını ve haramları görmek için değildir.” Sadi-i Şirazi.

“Helal ile beslersen çocuğunu hürmet ile öder borcunu, haram ile beslersen o’nu hakaret ile öder borcunu.”  Necip Fazıl Kısakürek

Komşuluk İle İlgili Özlü Sözler

 

Komşuluk İle İlgili Özlü Sözler


Komşuluk ilişkilerinde en önemli olan husus güvendir. İnsan komşusuna güvenebilmedir. İkincisi ise aradaki mesafedir. Daha sonra yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gelir. İnsan komşusu ile iyi geçinmeli, aradaki bağları koparmamalıdır. Komşu yeri geldiği zaman ailen, yeri geldiği zaman akraban olur. Onun için iyi komşularımızın kıymetini bilmeliyiz.

 

Komşuluk ile ilgili özlü sözler şunlardır:


“Komşunu sev ama aradaki bahçe duvarını asla kaldırma.”  (George Herbert).

“Komşunun köpeğini döven, sahibini incitmiş olur.” Gazali

“Hayatta komşunun haber almasından korkacağın hiçbir şeyi yapma.” (Epikuros)

“Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın; çünkü komşularınız güzel insanlardır.” Goethe

“Kendi seviyende olanı, komşu edin.” Nasır-ı Hüsrev.

“Komşusu aç ve çıplak yatarken rahat uyumak, düşkünlerin hatırını sormamak, kötüleri ve şerirleri dostlar seviyesinde tutmak, düşmandan yüz çevirmek; insan için utandırıcıdır.” Hz.Ali.

“Ev almak istersen komşusunu sor, yer almak istersen suyunu sor.” Yusuf Has Hacib.

“İnsanlar kahramanları oynuyorlar; çünkü korkaklar. Azizleri oynuyorlar; çünkü kötü ruhlular. Suikastçıyı oynuyorlar; çünkü yanı başlarındaki komşularını öldürmek için yanıp tutuşuyorlar. İnsanlar oynuyorlar; çünkü doğuştan yalancılar.” Jean Paul Sartre

 

“İyi komşu aileden, kötü komşu gaileden sayılır.”  İ.Hakkı Bıçakçızade

Komşunla kavga etme, misafir gider o kalır. Hz. Ebubekir

“Büyük şehirlerdeki komşuluklar ekseriya, birbirinin ahvalinden habersiz olan ölülerin mezar komşuluğuna benzerler.” (Ebubekir Hâzım Tepeyran).

“Komşun hakkında hüküm vermeden önce, iki ay onun makosenleriyle yürü!” Kızılderili Özdeyişi.

"Sefalet, sadece bir sınıfın malı veya kaderi değildir. O, bütün insanlığın ve içinde sefaletin kol gezdiği cemiyetlerin ayıbıdır. Eğer “Bir evde sefalet varsa, bir aile yoksulluğun, cehaletin, düşkünlüğün korkunç pençelerinde can çekişiyorsa; bundan sırası ile o evin komşuları, o mahallenin sakinleri, o şehrin kalabalıkları, o memleketin devleti sorumludur.” Victor Hugo

"Akrabaya ihsan, güzel huy, güzel komşuluk yurtları mamur eder, ömürleri feyiz ve berekete mazhar kılar." Muhiddin-i Arabi

“Kötü komşu, gördüğü iyiliği gizler, kötülüğü de yayar.”   Taberani

“Üç şey hayatı karartır; Zalim hükümdar, kötü komşu ve ağzı bozuk kadın.” (Cafer-i Sâdık).

“İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter.” Frederic William Karrar

“Erdemli davranışlar, komşuluğu pek iyi kılar. Bir kimse erdemin egemen olduğu bir yerde kalmak istemezse, o kimse akıllı kabul edilebilir mi?” Konfüçyus.

“Eğer sinirli bir komşun varsa, sen kibar olmaya çalış. Eğer iyi bir evlat sahibi olmak istiyorsan, iyi bir ebeveyn olmakla başla işe. İyi bir ebeveynin olsun istiyorsan, iyi bir evlat ol. Tüm bu söylediklerim eşler, patronlar, çalışanlar ve kalan herkes için geçerli… Aslında dünyayı değiştirmenin tek bir yolu var, o da kendini değiştirmek.” Alejandro Guillermo Roemmers

 

“Komşularından av kapmak aslanlara ayıptır, köpeklere değil.” Mevlana.

“Kötü komşusu istemedikçe, en iyi huylu insan dahi huzur içinde yaşayamaz.” Friedrich Schiller

“Kötü komşudan evinizi, kötü arkadaştan ziyaretinizi uzak tutunuz.” Hz. Ebubekir (r.a.)

“Sağlam duvarlar sağlam komşu yaratır.” Robert Forst.

“Komşularımızın her birine güler yüzlü davranabilirsek, toplumun huzuru için de adım atmış oluruz.”  Murat Ertan

“Hiçbir yazılı yasaya ya da formel kurala dayanmayan komşuluk, daha ziyade kendine özgü ritüelleri olan toplumsal bir pratiktir.” Jacques Semelin.

“Eğer kendi gözünüze kaçmış olan tozu seçemiyorsanız, inanın ki, komşunuzdakini de göremezsiniz.” Halil Cibran

“Evden önce komşu, yoldan önce yol arkadaşı, yolculuktan önce yol azığı gereklidir.” Hâdis-i Şerif.

“Yaşamak işini görece daha iyi, komşusuna hava atacak şekilde yaparsa insanlar, bundan çok memnun oluyorlar. Türkiye bu hale geldi. İnsanlar komşusuna fark atarak yaşamayı şerefli yaşamak sanıyorlar. Halbuki bu normal Türk hayatında yaşamanın en şerefsiz halidir.” İsmet Özel

 

“İnsan her şeye incinirse iş göremez, üzerinde durmakla zaman yitirir. Yaşam böyle! Eskiden, insanlara kızdığım olurdu. Sonra düşündüm, gördüm ki kızmaya değmiyor. Herkes komşusundan dayak yemekten korkuyor, bu nedenle ondan önce davranıp ilk darbeyi kendisi vurmak için elini çabuk tutuyor. Yaşam böyle işte.” Maksim Gorki

“Komşu kadın, hiç kapanmayan bir gözdür. Pencere önlerinden, dantel tüllerin ardından, balkon kenarlarından, duvar diplerinden, gözetleme deliklerinden ve bir de, pişirip dağıttığı aşurelerin içinden bakar.” Elif Şafak.

“Arkadaşsız ederiz; ama komşusuz edemeyiz.” Thomas Fuller.

“İki güçlü komşu; ender olarak sakindir, hiç biri ötekine kazanç vaad etmez; ama eğer bir an büyük bir iş için birleşecek olsalar, o zaman hem dünyaya hem de kendilerine son derece hızlı yarar sağlarlar.” Goethe.

“Yanı başındaki komşusu aç iken, kendisi tok şekilde geceleyen kimse, olgun bir mümin değildir.” Hz. Muhammed (sav.)

“Kendi kulvarımda yürürken, yandaki kulvarlarla kendimi kıyaslamaktan vazgeçtiğimde ne komşunun tavuğu bana kaz gözükür ne de komşunun tavuğunun kaza dönüşmesinden rahatsızlık duyarım.” Aret Vartanyan.

“Birbirlerine pusuya yatıyorlar, birbirlerinden bir şeyler kapıyorlar, buna da “iyi komşuluk” diyorlar.” Friedrich Nietzsche.

Verilen Sözü Tutmamak İle İlgili Sözler

 

Verilen Sözü Tutmamak İle İlgili Sözler

Verilen sözü tutmamak söz veren kişinin ciddiye alınmamasına neden olur ve bir daha o kişiye güven duyulmaz. Söz veriyorsak verdiğimiz sözü mutlaka yerine getirmeliyiz. Getiremiyorsak da kimseye söz vermemeliyiz.


Verilen sözü tutmamak ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Din kardeşinle münakaşa yapma. Ona söz verip de, sözünden dönme.” (Hadis-i Şerif).

“Dünyanın en mert erkekleri az söz verir, ancak verdiği sözü mutlaka yerine getirir. “(J. J. Rousseau)

“Ani kararlar alıp onları yerine getirmeyenler, sıradan olan ve sözünde durmayanlar; ahmaklar ve yalancılardır.” (Konfucyus).


“Ve bilesin üstüne aşkı giydirdiğim bu yüreğe ben söz verdim. Hiçbir harfi, sensiz bir cümleye kurban etmedim.” (Hz. Mevlana).

“Sözleri tutmanın en iyi yolu, hiç söz vermemektir.” (Oscar Wilde)

“Umutlarımıza göre vaat eder, endişelerimize göre sözlerimizi tutarız.” (L. Rochefaucauld)

“Verdiğiniz sözü yerine getirin; çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” ( İsra Suresi 34. Ayet)

“İyi bir aydın, inanmadığı sözleri söylemez, başaramayacağı işe girişmez, yapamayacağı iş için kimseye söz vermez Sadece yerine getirebileceği şeyler için söz verir. “ (V. Mahavira)

“Yapabileceğin kadar söz ver, sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap.”(Aldous Huxley).

“Çocuklara söz verdiğinizde kesinlikle sözünüzde durunuz. “(Hz. Ali (r.a)

“En anlamlı yemin söz vermektir, en büyük intikam affetmektir, en adi söz hiç sevmedim demek; ve en güzel cevap gülüp geçmektir.” (Victor Hugo)

“Bugünün sözünü tutuyorsan, yarın da tutacaksın demektir.” (Geoffrey Fenton)

“Söz vermek, borçlanmak demektir. “(Hadisi Şerif)


“O müminler, güvenilir ve verdikleri sözü yerine getirirler.” (Müminun Suresi 8. Ayet).

“Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” (James Howell)

“İnsan bir ağaca benzer, kökü, ahdinde durmaktır.” (Hz. Mevlana)

“Büyüklerin söz verişleri, yürüyüp duran bir definedir; ehil olmayanların söz verişleri ise akıp giden bir zahmettir, bir eziyettir. “(Hz. Mevlana)

“Sözleri tutmanın en iyi yolu, hiç söz vermemektir.” (Oscar Wilde)