Özlü Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Özlü Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Haksızlık Karşısında Susmamak İle İlgili Özlü Sözler

 Haksızlık Karşısında Susmamak İle İlgili Özlü Sözler


 Haksızlık karşısında susmak insan olmamaktır. İnsani değerleri öldürmektir, vicdansızlıktır. Haksızlık karşısında dimdik durmalıyız ve hakkımızı alana kadara mücadeleye devam etmeliyiz.


Haksızlık karşısında susmamak ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Haksıza haddini bildirme, öksüze kaftan giydirmekten yeğdir.” Ziya Paşa

“İnsan olabilmek için, dünyadaki haklarımızı istemek zorundayız. “ Malcolm X.

“Haksızlığa her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur.” Ahmet Hamdi Tanpınar

“Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.” M. Gandhi


“Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.” Confucius

“Haksız güç zalim, güçsüz hak çaresizdir.” Blaise Pascal

“Eski haksızlığa boyun eğmekle, bir yenisini davet edersin.” P. Syrus.

“Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir.”Thoreau.

“Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.” Gandhi

“Haksızlık yapanın sefaleti, haksızlığa uğrayanın sefaletinden daima daha fecidir.” Eflatun

“Bir şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir.” Charles de Montesquieu

“Sokrates ölüme mahkum edildiğinde, eşi, haksız yere öldürülüyorsun diye ağlamaya başlayınca, Sokrates; ne yani bir de haklı yere mi öldürülseydim.” Socrates.


“İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür, eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer, onları ezersek, işte o vakit kötülük etmiş oluruz.” Voltaire.

“Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar.” Hz. Ali

“Haksızlığın karşısında susan, dilsiz şeytandır.” Hz.Muhammed

Okumanın Önemi ve Kitaplarla İlgili Atasözlerini Araştırarak Sınıf Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

 Okumanın Önemi ve  Kitaplarla İlgili Atasözlerini Araştırarak Sınıf Arkadaşlarınızla Paylaşınız.


Sürekli dinlensek, uyusak, eğlensek, yesek hayatın hiçbir anlamı olmazdı. Beyin de bir süre sonra aktifliğini kaybeder hayvanlar gibi yaşamaya devam ederdik. Oysa eğitim görmek, okumak kişinin beyninin, bedeninin ve ruhunun daha da iyi gelişmesini sağlar. Okuyarak hafızamız gelişir, zihinsel işlevlerimizi gelişir, kelime dağarcığımız çoğalır, empati yeteneğimiz gelişir, stresimiz azalır, konuşurken daha güzel ve etkili konuşuruz vb.


 Okumak insan yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. İnsan okuyarak kendini mutlu hisseder, kendini geliştirir, içinde yaşadığı dünyaya katkı sağlar. Bir toplumda bireyler kitap okumuyorsa o toplum gelişmez ve bir zaman sonra körelmeye başlar. Bu da cahilliğin artmasına neden olur ve o toplumda bilim ve teknoloji alanında gelişme sağlanmaz. Bunların olmaması için çok okumalıyız.

 

Kitaplarla ilgili atasözleri şunlardır:

 

Faydalı kitap iyilik, zararlı kitap kötülük getirir

Eşek Hoşaftan Ne Anlar: 

Bilgisizlik her türlü kötülüğün anasıdır.

Kitaplar sağırlara seslenen dilsiz dostlardır.

 

Kitaplar ile ilgili özdeyişler ise şunlardır:

İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. ~ Francis Bacon

Kitap aklın ilacıdır. ~ Ovidius

Kitap tek ölümsüzlüktür. ~ Rusuf Chodte

Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir. ~ D. Scilus

“Yasalar ölür kitaplar ölmez.” Bulwer – Lytton

“Kitaplar zekanın çocuklarıdır. “Jonathan Swift

“Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.”  Maksim Gorki

“Kitaplar da dostlar gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar.” Jonerianna

“Kitap dolu bir kitaplık, bir bilim adamına en güzel bir bahçeden daha güzeldir. “ Yehuda Ben Tibbon.

Vatan ve Dil Sevgisini Anlatan Atasözü, Özdeyiş ve Deyimler Tespit Ediniz.

 

Vatan ve Dil Sevgisini Anlatan Atasözü, Özdeyiş ve Deyimler Tespit Ediniz.

 İnsanın vatanı her şeydir. Vatan en kutsal yerdir. Bu vatan toprakları şehit kanları ile sulanmıştır ve her milletin ferdi için vatanı çok ama çok değerlidir. Vatanımızı çok sevmeliyiz çünkü özgür bir vatanda ana dilini konuşabilirsin ve kimsenin kölesi olmazsın. Vatan demek özgürlük demek, ana yurdun demektir. Dil kimliğindir. Ana dilimize sahip çıkmalıyız ve yabancı sözcükler kelimelerin arasına sokmamalıyız.

 

Vatan sevgisi ile ilgili atasözleri şunlardır:

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

“Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz.”

“Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş. “

“Yad elde beylik sürmeden,  yurtta züğürt gezme yeğdir.”

“Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez.”

“Yurdun otlusu kutlusundan yeğdir.”

 

Vatan sevgisi ile ilgili özdeyişler:

"Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi… Gözüm Albayrak arar, Kulağım ezan sesi… Necip Fazıl KISAKÜREK"

“Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.” M. Cemal Kuntay

“Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.” Thomas Henry Huxley

“Sahipsiz olan vatanın batması haktır, Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.” Mehmet Akif Ersoy

“Vatan sevgisi imandan gelir.” Hz. Muhammed.

“Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır.” Süleyman Nazif

“Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.” Hz. Ali (r.a.)


Vatan Sevgisi ile ilgili deyimler şunlardır:

Yeri yurdu belirsiz olmak

Yurt edinmek.

Vatan tutmak.


Dil Sevgisini Anlatan Atasözleri

*Bir ağızdan çıkıp (çıkan) bin dile (ağza) yayılır.

“Dilin kemiği yok, nereye çekersen oraya gelir.” (Atasözü)

*Bıçak yarası geçer (onulur), dil yarası geçmez (onulmaz)”

*Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim.

*Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?”

*Dil ebsem (olsa) baş esen (esendir).

*Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur.”

*Dil ebsem (olsa) baş esen (esendir).

 

Dil sevgisi ile ilgili özdeyişler:

 *Konfüçyüs’e: “Eğer bir ülkede yönetici olsaydınız, ilk iş olarak ne yapmak isterdiniz?” diye sormuşlar” “Kuşkusuz ilk iş olarak dili düzeltirdim.” diye karşılık vermiş. Dinleyiciler şaşırmışlar. “Niçin?” demişler. Konfüçyüs’ün karşılığı şu olmuş: “Çünkü dilde bozukluk varsa, söylenen şey, söylenmek isteneni anlatmaz; eğer söylenen, istenen anlamı yansıtmazsa, yapılması istenen eylem yapılmaz; eğer istenilen yapılmazsa, sanat ve ahlâk bozulmaya uğrar; eğer ahlâk ve sanat bozulursa, adalet doğru yoldan çıkar; eğer adalet doğru yoldan çıkarsa; halk çaresiz, bir bunalıma sürüklenir. Sonunda söylenen hakkında doğru karar verme olanağı ortadan kalkar. Böyle bir durumu önlemek için dil her şeyden önemlidir.”

*“Türkçe atalarımızın dili; anadil, diller güzeli. Yerine göre kılıçtan keskin, çelikten sert, kayadan sarp, boradan hızlı, bürümcükten ince, kelebekten uçucu, çiçekten renkli, kokudan tatlı, altından parlak, sudan duru Türkçe!” (Ruşen Eşref Ünaydın).

*Dil, bir ulusun aynasıdır. (Schiller).

*Arkadaşlar, bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır. (Atatürk)

“Dillerini yitiren uluslar, ulusal bilinçlerini de yitirirler.” (O. Hançerlioğlu).

“Her sözün ararsan vardır Türkçesi”. (Ziya Gökalp).

Dil ile ilgili deyimler:

Dili tutulmak

dili güllü

dilinin ucuna gelmek

dilinden kurtulamamak

dilinin altında bir şey olmak

dilinin cezasını çekmek

dillere destan olmak

dilinden kurtulamamak

Mutluluk Üzerine Söylenmiş Özdeyişler Araştırınız.

 Mutluluk Üzerine Söylenmiş Özdeyişler Araştırınız.


Mutluluk insanın kendi yolculuğuna çıkması ve kendini keşfetmesi ile başlar. Mutlu olmak için kimseden beklenti içine girmeyeceksin ve kendi ayaklarının üzerinde durmak için çok çalışacaksın. Başarılı olacaksın. Başarı ve çalışma olunca mutluluk da gelir yavaş yavaş.

 

 Mutluluk üzerine söylenmiş özdeyişler şunlardır:

 

“Gerçek mutluluğun kendi içinizde yattığını fark edin. Huzur, mutluluk ve neşeyi… dış dünyada aramayı bırakın. Paylaşın. Gülümseyin. Kucaklaşın. Mutluluk, kendinize birkaç damla bulaştırmadan başkalarına dökebileceğiniz bir şey değildir.” Og Mandino.

“Bastığın yerin iki ayağının kapladığından daha büyük olamayacağını anlamak ne büyük bir mutluluktur.” Franz Kafka

“Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğunu düşünmekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte arar, bazıları da daha alçakta… Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır.” Konfüçyüs

 

“Asla mutluluğa giden yol yoktur. Çünkü mutluluğun kendisi yoldur.” Wayne Dyer

“Her zaman şimdide yaşamayı başarabilirsen, mutlu bir insan olursun. O zaman hayat bir bayram, bir şenlik olacak; çünkü hayat yaşamakta olduğumuz andan ibarettir ve sadece budur.” Paulo Coelho

“Geldiğin yerin bulutunu yanında taşırsan, gittiğin yerin güneşini göremezsin.” Tayfun Topaloğlu

“Hayat, nefes aldığımız anların toplamından değil, nefesimizi kesen anların toplamından oluşur.” Alex Hitch Hitchens

“Mutlu olmanın en garantili yolu bir başkasını mutlu etmektir.” Aldous Huxley.

 

“Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine bakın. Çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır; 1.Nedensiz yere mutlu olmak… 2.Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak… 3.Elde etmek istediği şey için var gücüyle savaşmak.” Paulo Coelho.

“Mutluluk kendi ocağımızda yetişir, başkalarının bahçesinde değil.” Douglas W. Jerrold

“Bol bol tebessüm et, gülümse. Hem maliyeti sıfırdır, hem de değerine paha biçilemez.” H. Jackson Brown

Tatlı Dil, İyilik Yapmak, Nazik Olmak Konulu Özlü Sözleri Araştırınız.

 Tatlı Dil, İyilik Yapmak, Nazik Olmak Konulu Özlü Sözleri Araştırınız.

 

Tatlı dilli olmak, iyilik yapmak ve nazik olmak insanı insan yapan en önemli üç unsurdur. Bunları yaptığımız zaman gerçek bir insan davranışı sergilemiş oluruz.

 

Tatlı dil ile ilgili sözler:

“İnsanda güzel olan yüzdür,Yüzde güzel olan gözdür,Ama insanı insan yapan ağzından çıkan sözdür.” Mevlana

“Binlerce kilit olsa, her kilit gök genişliğinde olsa, anahtar dişi gibi olan, iki üç tatlı söz, onların hepsini açar.”  Mevlâna.

“Bir insan ne kadar çok gürültü yaparsa, sözleri de o kadar ses sizdir.” E.Benyoetz

“Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez.” Firdevsi.

“Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır.”Epiktetos.

“Bak, doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır; öldükten sonra da, vebali altında kalır.” Yusuf Has Hacib.

“Söz ola kestire başı, Söz ola kestire savaşı, Söz ola ağulu aşı, Bal ile yağ eder bir söz.” Yunus Emre.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Atasözü

“Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsanın sözünü dil, dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.”  Yusuf Has Hacib.

“Baş dille tartılır.” Atasözü

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. Atasözü

 

 

İyilik yapmak ile ilgili özlü sözler:

İyilik, insanın emniyet kemeridir. Lokman Hekim

İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan, suç işlemiş sayılır. Johann Heinrich Pestalozzi

İnsan yaşamında üç önemli şey vardır: Birincisi iyi insan olmaktır, ikincisi iyi bir insan olmaktır, ve üçüncüsü iyi bir insan olmaktır. Henry James

Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden, iyilik ediniz. Hz Ali

Her insan yapmaԁığı tüm iyiliklerden suçludur. Voltaire

Yanlış yapma fırsatı günde bin kez bulunur, iyilik yapma fırsatı yılda bir kez gelir, onun için bu fırsat kaçırılmamalıdır. Voltaire

İyilik etmesini bilmeyen insana, bildiği başka şeylerden hayır gelmez. Montaigne

Her iyilik bir sadakadır. Hadis-i Şerif

Ödül beklentisi olmadan rastgele bir iyilik eylemi gerçekleştirin, bir gün birinin sizin için aynı şeyi yapabileceği bilgisine güvenin. Prenses Diana


Bugünden başlayarak, buluştuğunuz herkese gece yarısı ölecekmiş gibi davranın. Toplayabildiğiniz tüm özen, iyilik ve anlayışı onlara sunun ve hiçbir ödül düşünmeden yapın. Hayatın bir daha asla aynı olmayacak. Og Mandino

Çok para kazanmış olsanız bile, birine size geri ödemeyeceği bir şey yapmadıkça, iyi bir gün geçirmiş sayılmazsınız. Ruth Smeltzer

Eğer güzel gözlerin olmasını istiyorsan, insanlara iyilikle bak, eğer saçların güzel olsun istiyorsan, bırak çocuklar ellerini geçirsin saçlarından, ince bir bedense isteğin, ekmeğini açlarla bölüş ve güzel dudaklara sahip olmak için, sadece güzel sözler söyle. Audrey Hepburn

“İnsanlara gelince onlardan teşekkür beklemeden, elinden gelen iyiliği yap, bazı tek tük can sıkıcılıklar olursa da genelde hep iyi bir ilişki kalır.” Wolfgang Van Goethe

“Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği senden istenilmeden yap. “Epictetos

“Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.” Racine

“Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken kötü bir şey yapmamak, işte budur iyilik.” Andre Gide

“İyiliğin şerefi çabuk yapılmasındandır.” Hz Ömer

Eğer iyiliğin bir nedeni varsa, sonunda bir ödülü varsa o iyilik değildir. Lev Tolstoy

İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin, iyiliğe kötülük ise şer kişinin işidir. Şeyh Edebali


“Bir dana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı  iyilik ve kötülüklerde eninde sonunda gelir onu bulur.” Pançantra

“Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır.” Balzac

“Bir fenalık ettinse, arkasından bir iyilik icrasına çalış ki, o fenalık defterinden silinsin.” Hz Muhammed.

“İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin.” Blaise Pascal

 

 

Nazik olmak ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Kibarlık hiçbir şeye mal olmadığı halde, insana çok şey kazandırır.” Lady Mary Montaigne

“Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.”  Cenap Şehabeddin.

Kaba bir kimsenin elinden, hayat suyu bile olsa içme. Hz Ali

Büyük ve üstün insan naziktir; fakat yaltaklanmaz, küçük insan yaltaklanır; fakat nazik değildir. Konfüçyus

“Sıcaklık, balmumu için ne ise nezaket de insan için odur.” Arthur Schopenhauer

“Herkese karşı kibar davran, pek az kişiyle samimi ol, onlara da güvenmeden önce düşün.” George Washington.

“Sabırla nezaket birleşince, gün doğar.” Leigh Hunt

“Oğlum, onlar sana karşı kaba hareket etseler bile sen onlara karşı nazik ol. Şunu unutma ki sen başkalarına onların bir centilmen oluşundan dolayı değil, kendin bir centilmen olduğundan dolayı nazik davranıyorsun..” Lord Chesterfield

“Uğraşacak gücü ve silahı olmayanlar, hiç olmazsa nazik olmalıdırlar.” Oliver Goldsmith

“Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.” Mevlana

“Nezaket, insanın gerçek düşünceleri arasında seçim yapabilme sanatıdır.” Madame de Stael

Victor Hugo’nun “Sefiller” Kitabında Anlamlı Sözler

 Victor Hugo’nun “Sefiller” Kitabında  Anlamlı Sözler


Sefiller kitabı okunması gereken bir kitaptır.

Kitapta geçen özlü sözler şunlardır:

“Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık! Ölüm her şeyi yok edecek. Ruhları sevmeyi deneyin, onlara yeniden kavuşursunuz.”

“Bazı kişiler sadece konuşma ihtiyaçlarını tatmin etmek için kötülük yaparlar. Konuşmaları, salonlardaki sohbetleri, bekleme odalarındaki gevezelikleri odunu çabuk tüketen sobalara benzer; onlara çok yakacak gerekir ve yakacak malzemeleri de çevrelerindeki insanlardır.”

"Zalimlerin çarkı, cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner..."

“Her meziyet sonunda bir kusura varır; tutumlu cimriyle el ele verir, cömert müsrifle komşudur, Cesur kabadayıyla dirsek dirseğedir, çok dindar demek biraz ikiyüzlü demektir.”


“Yaratılışın bir kanunudur ki; yüksek ruhlar, yüksek ruhlardan, alçak ruhlar da alçak ruhlardan hoşlanır.”

"Çoğu insan ısırganotuna benzer!"

“Başkalarına verdiğimiz sevincin güzel yanı şudur ki, her akis gibi zayıflamak söyle dursun, ışığı büsbütün parlaklaşmış olarak bize döner.”

“Taşsanız mıknatıs olun, bitkiyseniz küstümotu olun, insansanız âşık olun.”

“Acının sınırı aşıldığında en sarsılmaz erdem bile allak bullak olur.”

“Demek insanlar alçalınca, vahşi hayvandan daha tehlikeli olabiliyor.”

“Ucuz olan ne kaldı ki? Her şey ateş pahası. Ucuz olan tek şey dünyanın kahrı; dünyanın kahrını çekmek bedava!”

“İki sorunu çözün, zengini teşvik edip yoksulu koruyun, sefaleti ortadan kaldırın, zayıfın güçlü tarafından adaletsizce sömürülmesine son verin, başarmaya çalışanın başaranı haksız yere kıskanmasını dizginleyin, emeğin ücretini matematiksel olarak ve kardeşçe hesaplayın, çocuklara ücretsiz ve zorunlu eğitim sağlayın ve erkekliğin temelini bilime dayandırın, hem kasları hem zihni geliştirin, hem güçlü bir ülkeniz hem de mutlu bir aileniz olsun, mülkiyeti yok edeceğinize, onu hiç de sanıldığı kadar zor olmayacak şekilde, istisnasız her yurttaşın mülk sahibi olmasına izin verecek biçimde evrenselleştirip halka mal edin, nihayet zenginliği üretmeyi ve onu nasıl bölüştüreceğinizi bilin.”


“İyi olduğumuz için mi mutluyuz? Yoksa mutlu olduğumuz için mi iyiyiz?”

“Bazı yaratılıştakiler, nefret etmeden sevemezler.”

“Geleceğinizin üzerinin karalanmasına izin vermeyin.”

“Hurafeler, ham sofuluklar, yobazlıklar, peşin hükümler yaşayanlara eziyet etmek için ortalıkta dolaşan ölü hayaletlerdir.”

“Tatmin olmamış vicdan kederlidir.”

“Utanma kızım dedi kalabalıklar daima tehlikelidir!... içinde mutlaka ruhlarını ucuza satan alçaklar bulunur.”

"Bilgilendiğinizde ve sevdiğinizde daha fazla acı çekersiniz."

"Bilgilendiğinizde ve sevdiğinizde daha fazla acı çekersiniz."

“Babaların hataları yüzünden çocuklar suçlanamaz.”

“Yazık. Allah, insanlara yaşamak için hava verir. İnsanlar ise bunu birbirine yasaklamakta.”

Cengiz Aymatov’un "Toprak Ana" Adlı Kitabında Geçen Özlü Sözler

 Cengiz Aymatov’un "Toprak Ana" Adlı Kitabında Geçen Özlü Sözler


İkinci Dünya Savaşı yıllarında savaşın sadece savaşanlar değil, kalanlar için de yıkıcı etkisi olduğunu iliklerinize kadar hissedebileceğiniz  muhteşem bir eserdir. Savaşın duygusunu, eşinden, oğullarından ayrı kalan ananın duygularını o kadar derinden hissedeceksiniz ki. Onun için bu kitabı mutlaka okumak gerekir. Sovyet döneminde güçlü iki Kırgız kadın; Tolgonay ve Aliman. Biri hem eşini hem çocuklarını, diğeri kocasını savaşa kurban veriyor. Kitap mutlu bir ailenin gündelik yaşamı ile başlamaktadır. Sonunu ise okumayı sizlere bırakıyorum.


Kitapta geçen özlü sözler şunlardır:


“İki insan birbiriyle tam bir uyum içinde yaşarsa, konuşmadan ya da yarım sözcüklerle bile anlarlar birbirlerini.”

“Bu dünyadan insanlar göçüp gider ama yaptıkları iyi şeyler kalır.”

“Benim şimdi söyleyebileceğim şundan ibaret: Savaşı biz istemedik ve biz başlatmadık. Bu savaş, herkesi can evinden vuran çok büyük bir felakettir. Bu canavarı devirip etkisiz hale getirmek için kanımızı dökmemiz, canımızı feda etmemiz gerekiyor. Aksi halde insanlığa layık olmayız. Benim idealim savaş kahramanı olmak değildi, ben daha mütevazi bir amaç seçmiştim: Bir öğretmen olmak istiyordum. Candan istediğim şey öğretmen olmaktı. Ama beyaz tebeşir ve cetvel yerine, elime asker tüfeği almak zorunda kaldım. Bunun sorumlusu da ben değilim. Yaşadığımız devir böyle istedi. Çocuklara bir defa bile ders vermek nasip olmadı bana. Bir saat kadar sonra, vatan için görevimi yapmak üzere buradan gideceğim. Bu gidişin dönüşü olmayacak. Sağ olarak dönmeyeceğim. Hücum başladığı zaman birçok arkadaşımın hayatını kurtarmak için gidiyorum. Halk adına, zafer adına, insan için güzel olan her şey adına gidiyorum.”


“Ey besleyici Toprak Ana, hepimizi bağrına basan sensin. Onlarla sen konuş, insanlara sen anlat! Hayır Tolganay, onlarla sen konuşmalısın. Sen kadınsın. Sen her şeyin üstündesin, daha bilgesin. Bir insansın sen. Onlara sen anlat.”

Gerçek mutluluk, yavaş yavaş, azar azar gelir ve bu bizim hayata bakış açımızla, çevremizle, çevremizdekilere karşı davranışımızla doğrudan doğruya ilgili ve orantılıdır. Mutluluk, birbirini tamamlayan ufak tefek şeylerin birikmesinden doğuyor.”

“Zaman akıp gidiyor ve hiçbir saat bir öncekine benzemiyor.”

“Geleceğin ne getireceğini kimse bilemezdi ve şimdi olanları düşünüp üzülmenin de hiçbir yararı yoktu.”

"Hayat bizim hepimizi aynı teknede yoğurmuş, aynı yumağa sarmıştır. Ama yine de bu olayları anlamak için o olayların içinde yaşamış olmak ve onları ruhunda duymak gerek."

“İnsanların insan olarak kalmalarıydı senin en büyük dileğin. Savaşın onları insanlıktan çıkarmamalarını, ruhlarından iyilik ve acıma duygusunu çıkarıp atmamasını istiyordun. Sen hep böyle olmaya çalıştın.”

“İyilik, yola düşen, yoldan toplanan bir şey değildir. Tesadüfen ele geçen bir şey değildir. İnsan iyiliği ancak başka insandan öğrenir.”


“Benim en büyük düşmanım savaş başlatandır.”

"Çektiğim bütün acılara, hayatın bana indirdiği korkunç darbelere rağmen bugün de bu düşüncedeyim. Ne olursa olsun, milletim yaşıyor, ben de yaşıyorum."

"Nerede olduğu değil, sağlıklı olması önemli" diye düşünüyorum.”

"Bir insanın kaderi, dağdaki patika gibidir: Bazen çıkar, bazen iner, bazen de dibi görünmeyen bir uçurumun başına gelip durur. İnsan tek başına böyle bir yolda ilerleyemez ama birleşenler, birbirlerine omuz verenler her engeli aşarlar."

“Ey Güneş, bak, bu benim karımdır! Ne kadar güzel değil mi? Yüzgörümlüğü olsun diye ışınlarını gönder, sıcaklığını, aydınlığını ver!”

“İnsanın eli ayağı tutuyorsa, sağlığı yerindeyse, çalışmaktan daha iyi ne vardır onun için?”

 

“Can dostları böyledir işte, birbirlerinin düşüncelerini tek sözden, ufak bir imadan hemen anlarlar.”


“Gerçek mutluluk yaz yağmuru gibi birdenbire boşanmaz insanın başına. Davranışımıza, çevremizdeki insanlarla ilişkilerimize her gün azar azar çekidüzen vererek eksiklerimizi tamamlarız. Yavaş yavaş biriken bir şeydir mutluluk.”

“İnsanın canı çıkmadıkça umudu da yok olmazmış.”

“Öyleyse, dünyada oğlunu böylesine bekleyen son ana ben olayım. Bundan böyle hiçbir ana oğlu yerine soğuk raylara sarılmasın.”

 

Kontrol İle İlgili Özlü Sözler

 Kontrol İle İlgili Özlü Sözler


Öfkeyi kontrol edebilmek, düşünceler, duyguları kontrol edebilmek çok önemlidir. Her şeyin aşırı olanı insan için zarardır. Kontrol iyi bir şeydir ama düşüncelerimizin bizi kontrol etmesine izin vermemeliyiz ve biz fazla takıntılar yapmadan düşüncelerimizi kontrol altına almasını bilmeliyiz.

Kontrol ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“İnsan ancak anladığını kontrol edebilir ve ancak kelimelere dökebildiğini anlayabilir. Bu açıdan ifade edilemeyen şey, bilinmeyendir. “ Stanislaw Lem.

“Hayatlarımızı kontrol edebileceğimizi düşünürüz ama aslında bizi kontrol eden hayattır. Hayatımıza dokunan her şey bizi kontrol eder. İnsanlar sandığından çok daha fazla zayıflar aslında. Kontrol edebildiğimiz tek şey tepkilerimiz.” Tarryn Fisher

“Başka insanların hayatını kontrol etme ihtiyacı kendi hayatlarının kontrolünü sağlayamayanların ihtiyacıdır.”  Nil Gün

Düşüncelerinizi disipline sokmak, davranışlarınızı kontrol altına almak! Düşünceleri ıslah etmek ve davranışlara biçim vermek! Bu yöntemler insan doğasına uygun değil! Ah, bizler hayvan terbiyecileri değiliz! Irvin D. Yalom

“Hayat kontrol edebileceğimiz bir şey değil, oysa ölüm farklı. Son seçenek olabilir, ama yine de bir seçenek.”  Jay Parini


“Eğer hummalı bir şekilde tüm tehlikeli olayları kontrol etmeniz gerektiğine inanırsanız, bunu yapamayacaksınız. Birazını kontrol ederim derseniz, özgürlüğünüzü ve hayatınızı kısıtlayacaksınız.” Albert Ellis.

“Önemli olan şu; her ne oluyorsa, ya da sen ne olduğunu sanıyorsan, yine de kontrol sende. Kim olduğunu ve hâlâ kendin olduğunu hatırlamaya çalış. Bununla başa çıkmaya çalış. Kendini güvenceye al, güvenli mekânlar seç, güvenebileceğin insanlarla birlikte ol. Yarattığın dünyada mantıklı kararlar vermeye çalış. Sonunda bir şekilde gerçeği buluyorsun, gerçekliğe dönüyorsun.”  Adam Fawer

“Ne isteyeceğinizi kontrol edemezsiniz. Her davranışınızı önceden belirleyen arzularınız ruhunuzun o kadar derinlerine işlemiştir ki, onlara dikkat bile etmezsiniz. Ve bu da sizi mükemmel bir köle yapar. Bu nedenle, hayatınızı yaşamaya devam edin. Ne isterseniz yapın. Sadece ‘isteklerinizin’ tümüyle sizin kontrolünüzde olmadığı gerçeği üzerine kafanızı çok fazla yormamaya çalışın.”  Adam Fawer.

“Bugünün ipleri kimin elindeyse, geçmişi de o kontrol eder ve geçmişi kontrol eden her kimse, geleceğin dizginleri de ondadır. “ Julian Assange.


“Herkesin içinde bastırılmış da olsa, derece derece bir suç işleme içgüdüsü vardır. İnsan da zaten bunu kontrol altına alabildiği ölçüde insandır.”  İskender Pala.

“Kontrol edemediğiniz bir dünyada, kontrol edebildiğiniz şeyler birer ilaçtır. “ Üstün Dökmen.

“Bir çocuk bir işi isteyerek (iç motivasyonla) yapıyorsa ve ona ödül verilirse, çocuk o işten soğur. Çünkü ödül, çocuğun davranışını kontrol eden bir mekanizmadır.” Özgür Bolat

“Her zaman için sevgiyi seçin, bir kere sevginin yolundan gittiniz mi göreceksiniz ki tüm dünyayı kontrol edebilirsiniz. Sevmekten, tevazu göstermekten daha güçlü bir şey yoktur.” Dostoyevski

Dünyaca Ünlü Psikolog Sözleri

 Dünyaca Ünlü Psikolog Sözleri


Psikolojimizin bozuk olduğu zamanlar vardır. O anlarda ne yapacağımızı bilemeyiz ve dünyaca ünlü psikologların ne dediği ile ilgili sözlere bakarak kendimizle ilgili ufak ipuçları alarak daha sağlam bir psikolojiye sahip olabiliriz. Bu sözler şunlardır:

“Gerçek şu ki, kötü şeyler bizi beklediğimiz kadar derinden etkilemez. Bu iyi şeyler için de geçerli. İkisine de çok çabuk adapte oluyoruz.” Daniel Gilbert

“Uçamıyorsan, koş. Koşamıyorsan, yürü. Yürüyemiyorsan emekle ama ne olursa olsun hareket etmeye devam et.”  Martin Luther King

“Sen bu dünyada her şeyden önce vazgeçmemen gereken tek şeysin. Ortaokuldayken şiddetli anksiyete ve depresyonla mücadele ediyordum ve ailemden ve bir terapistten aldığım yardım ve destek hayatımı kurtardı. Yardım istemek ilk adımdır. Bu dünya için bilemeyeceğin kadar değerlisin.” Lili Rhinehart

“Bu dünyadaki her insan hayal gücü, çaba ve azim yoluyla gerçekleştirilebilecek büyük olasılıklarla doludur.” –Scott Barry Kaufmann


“Biz neysek oyuz çünkü biz neysek o olduk. İnsan yaşamının ve güdülerinin sorunlarını çözmek için gereken şey ahlaki tahminler değil, daha fazla bilgidir.” Sigmund Freud

“Yaratıcı olmak istiyorsanız, çocukları yetişkin toplumu tarafından deforme olmadan önce karakterize eden yaratıcılık ve icatla, kısmen bir çocuk olarak kalın.” Jean Piaget.

“Hayatta kalmak için günde 4 sarılmaya ihtiyacımız var. Bakım için günde 8 sarılmaya ihtiyacımız var. Büyümek için günde 12 sarılmaya ihtiyacımız var.” –Virginia Satir

“Mutlu insanlar için zaman ‘dolu ve planlı’dır. Mutsuz insanlar için zaman doldurulmaz, açık ve taahhütsüzdür; şeyleri ertelerler ve verimsizdirler.” Michael Argyle

“Muhtemelen en büyük içgörü… mutluluğun sadece bir yer değil, aynı zamanda bir süreç olduğudur. Mutluluk, devam eden yeni zorluklarla dolu bir süreçtir ve mutlu olmaya devam etmek için doğru tutumları ve faaliyetleri gerektirir.” Ed Diener.

“Bilerek olabileceğinden daha az olmayı planlıyorsan, seni hayatının geri kalanında mutsuz olacağın konusunda uyarıyorum.” İbrahim Maslow.


“Birbirine bağlılık olmadan hayat hiçbir anlam ifade etmez. Birbirimize ihtiyacımız var ve bunu ne kadar çabuk öğrenirsek, hepimiz için o kadar iyi.” Erik Erikson.

“Beklenmedik bir tehdit tehdidiyle karşılaştığımızda, kendimizi kurtarmanın tek yolu etrafımızdaki insanlara sıkı sıkıya sarılmak ve bırakmamaktır.” Shawn Akor.

“Kırıldıysan, kırık kalmak zorunda değilsin.” – Selena Gomez.

“Duş alın, günü yıkayın. Bir bardak su iç. Odayı karanlık yap. Uzan ve gözlerini kapat. Sessizliğe dikkat edin. Kalbinizin farkına varın. Hala atıyor. Hala dövüşüyor. Sonuçta başardın. Başka bir gün başardın. Ve bir tane daha yapabilirsiniz. Gayet iyi gidiyorsun.” Charlotte Eriksson.


“Düşüncelerinizi kontrol etmek zorunda değilsiniz. Sadece seni kontrol etmelerine izin vermeyi bırakmalısın.”  Dan Millman.

“Ruh sağlığı sorunları kim olduğunuzu tanımlamaz. Onlar deneyimlediğiniz bir şeydir. Yağmurda yürüyorsun ve yağmuru hissediyorsun ama sen yağmur değilsin.” Matt Haig

““En büyük keşiflerimiz, kendimizi keşfetmekle başlar.” – William James

“Düşünceleriniz, duygularınızı belirler, duygularınız davranışlarınızı belirler, davranışlarınız alışkanlıklarınızı belirler, alışkanlıklarınız karakterinizi belirler, karakteriniz kaderinizi belirler.”  Gautama Buddha.

“En kötü düşmanınız size kendi korumasız düşünceleriniz kadar zarar veremez.”  Buda

“Psikoloji, insanın kendi dünyasını keşfetme sanatıdır.”  Abraham Maslow

“Her zaman pozitif olmak zorunda değilsiniz. Üzgün, kızgın, sinirli, sinirli, korkmuş ve endişeli hissetmek tamamen normaldir. Duygulara sahip olmak sizi olumsuz bir insan yapmaz. Seni insan yapar.”  Lori Deschene.

Esir Şehrin İnsanları Kitabında Geçen Özlü Sözler

 Esir Şehrin İnsanları Kitabında Geçen Özlü Sözler


Kemal Tahir’in muhteşem eserlerinden biri olan Esir Şehrin İnsanları romanın kahramanı Kamil Bey’in gözünden Kurtuluş Savaşı yılları harika bir şekilde anlatılmaktadır. Okunması gereken harika bir eserdir.


Eserde geçen anlamlı sözler şunlardır:


“Hiçbir şeyden şüphelenmeden nelerle yan yana yaşıyormuşuz.”

“Her vakıf, din perdesi altında garanti edilmiş bir servetten, güvene alınmış bir mirastan başka bir şey değil.”

“Cephaneleri kaybetmek tehlikesine karşı aslanlar gibi dayandı da kurtuluş müjdesini işitir işitmez çocuk gibi ağladı.”

“Mahşer meydanına koşacağız hepimiz, hesap günü, hesap vermeye… Terazi başına…”

“Bağışlanmaz suçumuzu sormuştum size geçenlerde. İşte suçumuz! Suçların en büyüğü, en bağışlanmazı: Utanmazlık!”

 

“En kötüsü kendi kendimizle çoğu zaman çelişmeli yaşadığımız halde başka bir insanla birlik kurmaya, duygularımızı birbiriyle hiç ayrıntısız eşleştirmeye çabalıyoruz.”

“Hani hastanelerde insan sıhhatli oluşundan hicap duyar. Mahpushanede de ziyaretçi hür olduğundan utanır...”

“Hayvanı fazla sıkıştırdınız mı, ölür. İnsan kepaze oluyor.”

"Umudunu yitiren her şeyi yitirmiş olur."

“Bir İngiliz atasözü okumuştum: "Bir suçsuz insan hapiste yatacağına 99 suçlu serbest gezsin!" diyordu.”

“Alçak insanlar yükseldikçe alçaklıkları da o ölçüde artıyor!”

“Uykunun da bir çeşit kurtuluş sayıldığı zamanlara lanet olsun!”

“Gazetecinin acemisi huysuz çocuğa benzer. Bir vakit laf dinlemez...”

“Hangi memlekette erkekler kadın yardımını küçük görmüşlerse, o memleket mahvolmuştur...”


 

“Aslında gerçekten rahatlamaz, avunur ademoğlu... Belki de avunmamız bile kendi sanımızdır. En iyi avuntu da dünyadan vazgeçtiğimizde, hırsları zincirlediğimize kendimizi inandırmak... Yalan da olsa inandırmak...”

“Şimdi biz İslam mıyız? Hâşa! Biz İslam’ın eli kiriyiz! Başımıza gelenler de hep bundan...”

“İyi ama, dünyada bu kadar taze umut varken... Umut bu kadar bolken... Umut doğup yeni umutlar doğurarak durmadan artarken bize umutsuzluk nereden geliyor?”

“Bir fikir kadınlar tarafından kolayca kabul edilirse o fikir er geç yüzde yüz yener ...”

“Devletler, tıpkı insanlara benziyorlar, yaşlandıkça acınası, titrek, gülünç oluyorlardı.”


 

“Bir devletin, devrini tamamladığı, adaletinin bu ha­linden belliydi. Burası, karmakarışık, yırtık pırtık, mahvolmuş bir adaletin süründüğü "antika" bir yerdi.”

“İnsan kötü bir iş yapmak zorunda kalırsa, hiç değilse ruhuyla yorulur...”

“Hürriyet sevgisinin adeta kadın aşkına benzediğini anlıyordu. İkisi de insanı yüceltir.”

“Yumrukları yiyip yere kapandığı halde garip bir düşmanla alay edebilmek... Bu kuvvet, yenilmezlikten, mutlaka öç alacağına inanmaktan gelir.”

“Yalan, dünyada en iğrendiği şeydi. En adi korkaklığın, en adi görünü­şü... Kadına da, erkeğe de yaraşmayan bir ruh sefaleti...”


 

“Ama insan çaresiz kalınca, korktuğu işleri, hem de dizleri birbirine vura vura pek güzel yapıyor.”

“İşte hayat… İşte ölüm… İştip neresi, Halep nere? Zavallı insanlarımız! Rüzgârın önünde kuru yaprak gibi savruldular.”

“Zengin adam, zengin adama hiçbir zaman fedakarlık edemez ki… Oysa bir insan, dünyada, diğer insanların fedakarlığına ne kadar muhtaçsa, öteki insanlara karşı fedakarlık etmek ihtiyacını da bazı aynı şiddetle duyar.”

“Seni zenginlik mahvetti. İnsan, biraz fakir olmasa hayatı olduğu gibi göremiyor..”


 

“Bizim millet ıstıraba katlanmasını iyi beceriyor da ona karşı gelmesini bilmiyor.”

“Çünkü aslında kendimizi acılara gene kendimiz sürüyoruz.”

“Bir yorgunum ki... Sevinci taşımak, acıyı taşımaktan daha zor...”

“Mücadeleli hayattan şu sırrı anladım ki ben Ölüm didinmelerin sükuna inkılabıdır.”

“Namluyu şakağıma dayadım. Ürperdi vücudum tepeden tırnağa… Bir fısıltı duyarak irkildim: Dünyada inanmam haki görsem de gözümle İmanı olan kimse gebermez bu ölümle Hızla indirdik silahı… Mehmet Âkif Bey’indir bu mısralar… Nereden geldi aklıma? Arkası nasıldı? Ey dipdiri meyyit iki el bir baş içindir Davransana eller de senin baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana sen böyle değildin!”

“Bütün Batılılar, hain oldukları için mi bu kadar çiğ gerçekçiydiler, yoksa, bu kadar çiğ gerçekçi olduklarından mı bir yerde, ister istemez hain, kaba, bencildiler?”

“Bizim millet acıya alışmış. Biz hepimiz bahtsızlığa o kadar alışmışız ki, sevinç anormal geliyor. Bilmez misiniz, bizde yüksek sesle gülmek ayıpların başında sayılır. Hele çocuklar için... Sonra hocalar bize cennetin sevinçleri yerine durmadan cehenne­min işkencelerini belki de bu sebeple anlatırlar...”

“İstanbul, pencereden göründüğü kadarıyla, ağır yaralar ala­rak yere serilmiş bir erkek gövdesine benziyor, gezgin satıcıların, akşam alacasının derinliklerinde, yükselip alçalan anlaşılmaz sesleriyle, sanki inliyordu.”

“Eski adamlar, bütün davranışlarını dine uydurmaya uğraşmışlardı. Yürüyen ve değişen hayatı donmuş kalıplara uydurmaya çalışmaktan daha zavallı bir iş olur mu?”


“İnsanları bu kadar yakından tanımak iyi değil!”

“Zamanın hakim sosyal fikri (din) olduğu, herkes servetini, canını, şerefini ona bağladığı halde, onu kurtarıp yaşatalım derken nasıl da kolayca berbat etmişlerdi.”

“İnsana ihtiyacım vardı: Birisine... Benimle beraber ağllayacak birisine değil, tutunacak birisine...”

“Her milletin kendine göre davranışı olur. Bizim millet her zaman kuvvete tapmıştır….”

“Bizim Anadolu'da kadın, ortaçağın toprağa bağlı köylerinden besbeter... Hayvan gibi satılan, aile kurmakta bile fikri sorulmayan bir yaratığın sosyal hayatta, o toplumu çürümeye götürmekten başka ne etkisi olabilir?”

 


“Acaba bir gün gelip sadece düşündüğünden dolayı da insanları mahpusa atacaklar mı?”

"Her ölen insan, yaşayanların bir parçasını da beraber öldürmüş olur."

"... ilgilenmiyoruz çocuklarımızla yeterince.. Söylemiştim bir kere daha... Çocuklarımızı apansız yitirmek istemiyorsak, tetikte olacağız.. Hep tetikte..."

“Harp etmek eskiden erkekçe bir işmiş. Şimdi insanca bir iş... Kadınlar bizden daha iyi dövüşüyorlar.”

“Ne etiyle, ne de ruhuyla zerre kadar yorulmamıştı. Oysa insan, kötü bir iş yapmak zorunda kalırsa, hiç değilse ruhuyla yorulur.”

“Geçmiş olsun… Geçer ama, deler de geçer…”

“Yirmi lira... Bu kadar ucuzladı mi Türk can? Kaç çuval kömür alınır yirmi lirayla, kaç ekmek alınır? Geçende yirmi para zam edildi, 17 kuruş oldu ekmek... Yapiıan yardım 120 ekmek!.. Ailesi beş nüfusluysa... Günde birer ekmekten 24 günlük yavan ekmek parası.. Evet, şaşılacak kadar ucuzladık aziz komutanım. "ciğeri metelik etmez" derler ya, iste öyle olduk! Yuh bize!”

“Hiçbir memleket, aydınları tarafından bu kadar kancıkça terk edilmemiştir.”

Bunlar, Hazreti Ömer olmasa bilmem ki ne halt edecekler? Sanki Hazreti Ömer’in adalet çağı , bugüne imdat edebilirmiş gibi… Sen ne sandım mümin hoca? Bugün elinde Hazreti “Ömer gücü olanlar bu anlattığın hikayeleri bilmiyorlar mı? Senden beş fazlasını biliyorlar. Şeyhülislam efendi bugün fetvahaneyi gezmeye gelen İngiliz karılarını kaç kere eteklemiştir de, karnını bir güzel doyurduktan sonra dalkavuklarına senin gibi Hazreti Ömer kıssaları anlatmaya girişmiştir. Haberin olsun ki, lafla peynir gemisi yürümez.”

Ermiş Kitabında Geçen Özlü Sözler

 Ermiş Kitabında Geçen Özlü Sözler

 

“Hayatı çalışmak yoluyla sevmek hayatın en derin sırrına ermek demektir. Fakat eğer ıstırap çekerken, doğduğunuz güne lanet edip bedeninizin yükünü taşımayı alnınızın kara yazısı sayıyorsanız, o zaman size cevabım şudur: Yazılanı silecek olan sadece alın terinizdir.”

“Sevinç ve keder birlikte gelir: Biri sofranızda sizinle otururken, unutmayın, diğeri yatağınızda uyumaktadır.”

“Dişlerinizle bir elmayı çiğnerken ona gönlünüzde deyin ki: “Tohumların benim bedenimde yaşayacak ve geleceğinin tomurcukları benim yüreğimde çiçek açacak. Rahiyan benim nefesim olacak, birlikte sevineceğiz bütün mevsimlerde.”

“Yokluk korkusu yokluğun bizzat kendisi değil midir? Kuyunuz suyla doluyken çekilen susuz kalma korkusu değil midir aslı giderilemez susuzluk?”

“Amacınıza doğru sağlam ve cesur adımlarla yürürken iyisinizdir. Ama bu yolda topalladınız diye kötü olmazsınız.”

Bir de aza sahip olup hepsini verenler vardır. Bunlar yaşama ve yaşamın cömertliğine inananlardır ki sandıkları hiç boş kalmaz.”

“İhtiyaçları değişir insanın, fakat sevgisi ve sevgisinin ihtiyaçlarının karşılandığını görme arzusu değişmez.”

“Sevinçle verenler vardır ve o sevinç onların ödülüdür. Acıyla verenler vardır ve o acı onları arındırır.”

“Hem siz kim oluyorsunuz ki çırılçıplak değerlerini ve utanmasız gururlarını görebilesiniz diye önünüzde göğüslerini bağırlarını yırtıp gururlarını sergilesin insanlar?”

Fakat bırakın mesafeler olsun birlikteliğinizde. Bırakın dans etsin göklerin rüzgarları aranızda. Birbirinizi sevin ama pranga eylemeyin: Bırakın ruhlarınızın kıyıları arasında dalgalanan deniz olsun aşk.”

“Verenler; verme acısını bilmeden, sevinç aramadan, erdem kayısına düşmeden verenler vardır bir de; şu vadideki mersin ağacının kokusunu havaya saçması gibi verirler.”

“İstenince vermek iyidir, fakat istenmeden, ihtiyacı anlayıp da  vermek daha iyidir; eli açık olanlar için, alacak olanı aramak vermekten; daha büyük bir sevinçtir.”

“Eğer yüreklerinizi yaşamlarınızın gündelik mucizeleri karşısında hayretle dolu tutabilseydiniz, acınız da en az sevinciniz kadar harikulade görünürdü.”

“Veririm ama sadece hak edenlere ”dersiniz sık sık. Ne meyve bahçenizdeki ağaçlar böyle der ne çayırlarınızdaki sürüler. Onlar yaşayabilmek için verir; çünkü vermekten kaçınmak yok olmaktır.”

“Çoğu zaman eğlendiğinizin farkına varmadan eğleniyorsunuz.”

“Sıkıntıya ve dara düşünce dua ediyorsunuz ; keşke sevinciniz doruklarda olduğunda ve bolluk günlerinizde de dua etseniz.”

“Kötülük yapan birinden, sizlerden biri değil de, size yabancı biriymiş, dünyanıza giren davetsiz bir misafirmiş gibi söz ettiğinizi sık-sık duydum. Fakat ben derim ki, evliyalar ve adil kişiler nasıl her birinizin içindeki en yüksekten daha yukarı çıkamazlarsa, kötüler ve zayıflar da, yine sizlerin içindeki o en alçak noktadan daha aşağıya inemezler.”

“Dostunuz fikrini söylerken geçen aklınızdan "hayır" dan korkmaz, "evet" i kendinize saklamazsınız.”

“Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, Onlar kendi yolunu izleyen Hayat'ın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhları yarındadır, Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları Kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar. Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. Okçunun önünde kıvançla eğilin Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.”

“Sevinçliyken yüreğinizin derinliklerine bakın göreceksiniz—sizi şimdi sevindiren, bir zamanlar üzenden başkası değildir. Kederli olduğunuz zaman yine yüreğinize bakın göreceksiniz—aslında, bir zamanlar neşe kaynağınız olan için ağlamaktasınız.”

 

“Bülbülü Öldürmek” Kitabında Geçen Özlü Sözler

  “Bülbülü Öldürmek” Kitabında Geçen Özlü Sözler


 “İnsanların çoğu iyidir, yeter ki sen onları bir gün gör.”

“Zulüm, ön yargılı insanlardan kaynaklanır.”

“Okumak bana doğal gelen bir şeydi. Pantolonumun düğmelerini iliklemek, çözülen pabuç bağlarımı bağlamak gibi doğal bir şey.”

“Daha başlamadan yüzyıl önce davayı kaybetmiş olmamız demek kazanmaya çalışmayacağız anlamına gelmez”

“İnsanlar genelde neyi görmek istiyorlarsa onu görürler, neyi duymak istiyorlarsa onu duyarlar.”

“İnsanlar kendilerinden daha çok şey bilen birini çevrelerinde görmekten hoşlanmazlar, sinirlenirler. Doğru konuşarak onları değiştiremezsin, kendileri öğrenmek istemelidir. Onlar öğrenmek istemiyorlarsa bir şey yapamazsın. Ya çeneni kaparsın ya da  onlar gibi konuşursun.”

“Bak yavrum birinin kötü olduğunu düşündüğü bir şeyle seni nitelendirmesi hiçbir zaman hakaret değildir. O kişinin ne kadar zavallı olduğunu gösterir.”

“Gerçek cesaretin ne olduğunu görmek istiyordum, gerçek cesaretin eli tüfekle bir adamla ilgisi olmadığını.”

 “İnsanların yüzüne bakabilmek için ilk önce kendi yüzüme bakabilmeliyim. Çoğunluğa bağlı olmayan tek şey insanın vicdanıdır.”


“Bilmediği bir şey için de sorumlu tutulamazdı.”

“Doğru konuşarak onları değiştiremezsin, kendileri öğrenmek istemelidir. Onlar öğrenmek istemiyorlarsa bir şey yapamazsın.”

 “Daha başlamadan yenileceğini bildiğin halde başlamak ve ne olursa olsun sonuna kadar devam etmek demektir cesaret.”

“Ama hiçbir zaman yaşadığım hayatı, yaşamak istediğim hayat olduğu için yaşadığımı anlamayacaklar.”

“Sıfatları kaldırırsan geriye gerçekler kalır.”

“İnsanların başına neler geldiğini asla bilemeyiz. Kapalı kapılar ardında evlerde neler olup bittiğini, ne sırların gizlendiğini bilemeyiz.”

“Bir adamın rengi ne olursa olsun, kendisine adil davranılması gereken yek yer mahkeme salonudur.”

“Gerçek olması, doğru olduğunu anlamına gelmez.”

 “Ama sabah olunca her şey hep daha iyi olur.”


 “Küçük bir çocuğun gözünde yalan yoktur. Çocuklar gördüklerinin ve hayal dünyalarının içinde yaşarlar ve onlar her şeyi yalansız görürler. Bizler içimizdeki bütün kötülükleri onlara aşılamakla en büyük görevi üstleniyoruz.”

“Bana kalırsa tek bir tür insan var. İnsanların hepsi insan.”

“Bizim mahkemelerimizde beyaz adamın dünyasıyla siyah adamın dünyası karşı karşıya geldiğinde, her zaman beyaz adam kazanır. Bunlar çirkin ama hayatın da gerçeğidir.”

“ Soytarılar kederlidir, İnsanlar onlara gülerler.”

"Öyle tip adamlar vardır ki daha merhaba demeden tabancanı çıkarıp onları vurman gerekir. Vurman gerekir ama harcayacağın kurşuna yazık."

“Eşit haklara evet, özel ayrıcalıklıklara hayır.”

 

 

 

 

 

 

William Shakespeare Sözleri

 William Shakespeare Sözleri


William Shakespeare İngiliz  şair, oyun yazarı ve oyuncudur. Genellikle  İngilizce  dilinin en büyük yazarı ve dünyanın en iyi dram oyunu yazarı olarak tanınır. İngiltere'nin ulusal şairi ve "Avon'un Ozanı" olarak da bilinir

 

William Shakespeare Sözleri şunlardır:

* Allah size bir yüz vermiş; bir tane de siz eklemeyin.

*Geçmiş bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur.

*Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.

* Uzun ömürlü bir ilişkinin sırrı; sadece aranan kişiyi bulmak değil, ‘aynı zamanda aranan kişi olmaktır.

*Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir.

 

 

*İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk görür; kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür.

* İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Yaslanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için.

*Eğer hayat terazimizin zevk kefesiyle denkleşecek bir akıl ve muhakeme kefesi olmasaydı kanımızdaki azgınlık, tabiatımızdaki kötülük bize en olmayacak işler yaptırırdı.

*Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir, boş yere üzülen ise kendi kendini soyar.

 

* En zoru da; insanın kendi kendini teselli etmek zorunda kalmasıdır.

* Dünü ya da bugünü değil anı yaşamalısınız çünkü şimdi olacaksa bir şey; yarına kalmaz. Yarına kalacaksa eğer; bugün olmaz.

*Kaçınılmaz felaketler karşısında sızlanmak, gülmek kadar aptalcadır.

* Kimileri seviyorum der çünkü ezberlemiştir, kimileri diyemez çünkü gerçekten sevmiştir.

*İnsanı yoran yaşadığı hayat değil, taşıdığı maskelerdir.

*Dilenciler ölürken kuyruklu yıldız görünmez; büyüklerin ölümü tutuşturur gökleri bile.

* Bu ayrılmamız hem kalış, hem gidiştir ikimiz için sen ne kadar kalsan da geliyorsun benimle ben ne kadar gitsem de kalıyorum seninle.

* İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

* Neyi düşünüyorsak oyuzdur. Kişinin düşüncesi düşünün rengine boyanmıştır.

 

"Fedailerin Kalesi Alamut " Kitabında Geçen Özlü Sözler

  Fedailerin Kalesi Alamut Kitabında Geçen Özlü Sözler

 

Cennetin anahtarı bende diyerek insanları inançları üzerinden kandırıp onların fedai olmasına neden olan ve onlara hap vererek yalancı cennette olduklarına inandıran Hasan İbn-i Sabbah’ın 20 yıllık çalışmasının  sonucunda kurduğu krallık, kurduğu saray…. Bir solukta okuyacağınız harika bir kitaptı. Cahilleri kandırmak kolaydır, hele hele de din adına kandırılanlar ise en masum olanlarıdır.


Fedailerin Kalesi Alamut kitabında geçen özlü sözler şunlardır:


“Konu başkaları olunca adalet dağıtmak kolaydır elbette. Başkalarının evlatları için ölüm fermanı vermek kolaydır. Öz oğlu için ölüm fermanı verirken Hasan Sabbah’ın neler hissedeceğini bilemeyiz.”

“Allah’ım her şeyi anlamanın acısı öyle katlanılmazdı ki…

“Babalar evlatlarının yaptıklarından her zaman mesul değildirler.”

" Sana şu kadarını söyleyeyim; çölde açlıktan ölmekte olan bir çakal kafesteki karnı tıka basa tok bir aslandan daha mutludur. "

"Öğrenmek gençliğe, öğretmek de yaşlılığa yaraşır"

"O Zaman düşün neydin dün nesin bugün O vakit anlarsın yarın da olacaksın ancak bu kadar."

"Biliyoruz ki ancak zerre kadar bir bilginin efendisiyiz. Kalan sonsuz büyüklükteki bilinmezliğin ise kölesiyiz."

“Bilinç seviyesi ne kadar düşerse fanatiklik de o ölçüde artar.”

“Korkaklar bin kere cesurlar bir kere ölür.”

“Kadın düşünmeye başladı mı tehlikeli olur.”

“Bizi mutlu ya da mutsuz kılan, olaylar değil, onları algılama biçimimizdir.”

"Sence halkın ezici çoğunluğu hakikatin ne olduğuna aldırıyor mu? Umurlarında bile değil! Sadece rahat bırakılmak ve hayal güçlerini besleyecek masallarla kandırılmak istiyorlar. Peki ya adalet? Şahsi ihtiyaçları karşılandığı müddetçe onlar için bu kavramın da zerre kadar ehemmiyeti yok."


"Dünyadaki en garip yaratık hiç şüphesiz insanoğlu" diye mırıldandı. "bir kartal gibi uçmak istiyor ama kanatları yok. bir aslan, kadar kuvvetli olmak istiyor ama pençeleri yok. onu ne kadar noksan yaratmışsın ey tanrı! üstüne üstlük bir de onu cezalandırmak için noksanlarını idrak etme yeteneğini de vermişsin..."

"Kör bir insan için rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçenin ne anlamı vardır? Bülbül şakımaları sağırlara bir şey ifade eder mi?"

"İnsan hayatının tamamını dört duvar arasında geçirebilir. Kendisini tutsak olarak hissetmediği müddetçe tutsak sayılmaz. Ama kainatın sonsuz büyüklüğünü, milyonlarca yıldızı, galaksiyi görüp onlara asla erişemeyeceğini bilen biri için koskoca dünya hapishaneden farksızdır. "

"Eğer kişi insanların mutluluk, sevgi, sevinç olarak tanımladıkları şeylerin tamamıyla yanlış temeller üzerine inşa edilmiş varsayımlar olduğunu keşfederse yüreğinde derin bir boşluk olur."

"Dünyamızın kainatta bir toz zerresi olduğu, bizlerin de bu toz zerresinin içinde seçilemeyecek kadar küçük varlıklar olduğumuz bilgisi hâlâ içimi derin bir umutsuzlukla dolduruyor."

"Bazen affetmek cezalandırmaktan daha iyi sonuçlar verir."

"Ancak aptallar mutlu oldukları için sevinirler!"


“Oku, dünyayı tanı. Hiçbir şeyden korkma. Her türlü önyargıdan uzak dur. Hiçbir şeyi aşırı yüceltme gözünde. Hor da görme. Her şeyi araştır. Cesur ol...”

“Acıdan ve kederden kaçıp, mutluluğun ve refahın peşinden koşmak yegane insani hedeftir.”

“Esasen her türlü tarikat, mensuplarını aldatma üstüne kurulur. İnsanların idrak kabiliyetleri farklı farklıdır. Onları idare etmek isteyen biri bu kabiliyetlerin sınırlarını tespit ederek dikkate almaya mecburdur.” dedi Hasan Sabbah.

“Başvezir “ Hiç kandırılıyor olabileceğini düşünmedin mi? Orasının Hasan2ın yaptığı bir cennet olabileceği hiç mi aklına gelmedi? Alamut’tan aslında hiç ayrılmamış olabileceğin ihtimalini hiç mi düşünmedin.” dedi İbn-i Tahir’e.

“Bir karga başka bir kargaya saldırmaz.”