K Harfi İle İlgili Deyim ve Anlamları

 K Harfi İle İlgili Deyim ve Anlamları

 

Kabak tadı vermek: Bıktırıcı olmak.

Kadınlar hamamına dönmek: Herkesin konuştuğu çok sesli bir ortamda oluşmak.

Kabul olunmayacak duaya âmin demek: Olmayacakmış şeye olacakmış gibi inanmak.

Kaderine küsmek: Şanssızlığından dert yanmak.

Kabak başına patlamak Çok kişi olduğu halde olaydan sadece bir kişinin zarar görmesi.

Kaç para eder: Neye yarar?

Kabak çıkmak: Ham, kelek, olgunlaşmamış çıkmak.

Kabuğuna çekilmek: Dışarı ile ilgisini keserek kimseyle görüşmemek.

Kaçmaktan kovalamaya vakti olmamak: Çok önemli işleri olduğundan başka işler ile ilgilenememek.

Kabasını almak: Bir şeyin göze batan  pürüzlerini gidermek.

Kabak çiçeği gibi açılmak: Sıkılgan birinin kısa zamanda serbest hareketler yapmaya başlaması.

Kabir suali sormak: Çok ayrıntılı sorular sormak.

Kalıbı dinlendirmek: Ölmek

Kalır yeri olmamak: Hangi bakımdan olursa olsun, birinden aşağı durumda olmamak.

Kafa büyük içi boş, tut kulağından çifte koş: Öküz gibi akılsız anlamına gelir.

Kafasına koymak: Bir şeyi yapmaya karar vererek zamanını beklemek.

Kafese koymak: Birini tuzağa düşürüp ondan yararlanmak.

Kafası almamak: Olabileceğine inanmamak

Kafa tutmak: Boyun eğmemek.

Kafasını vura vura: Zorla.


Kafadan atmak: Bir konu hakkında inceleme yapmadan gelişigüzel konuşmak.

Kafayı üşütmek: Delilik belirtisi göstermek.

Kafası durmak: Yorgunluktan düşünemez duruma gelmek.

Kafdağı’ndan  kar bağışlamak: Olmayacak bir konuda  söz vermek.

Kağıt üzerinde kalmak: Yapılmak üzere yazılmış olan şeyin uygulanmaması.

Kafayı yere vurmak: Uyumak için yatmak.

Kaldı ki: Şu  da var ki.

Kalıbını basmak: Bir şeye bütün içtenliği ile  tanıklık etmek.

Kaleme almak: Bir konuyu yazmak.

Kahır yüzünden lütfa uğramak: Birine yapılan kötülüğün bir başkasının işine yaraması.

Kalbini açmak: Duygu ve düşüncelerini söylemek.

Kalıp kıyafet yerinde : Üstü başı düzgün, iyi.

Kaleminden kan damlamamak: Çok güzel ve etkili bir yazı yazmak, duygulu yazmak.

Kalburla su taşımak: Verimsiz bir işle uğraşmak.

Kalbine göre: Başkasının beslediği duyguya göre.

Kalbinde alası karası bulunmamak: Temiz insan olmak, iyi yürekli olmak.


Kaleyi içeriden fethetmek: Elde edilmek istenen şeyi, sonuç kendisine dayanan kişi ile anlaşarak elde etmek.

Kaleme gelmemek: Yazılacak şeylerden olmamak.

Kalbini kırmak: Birini incitecek söz ve davranışlarda bulunmak.

Kalayı basmak: Ağır bir şekilde küfür etmek, sövmek.

Kalıbının adamı olmamak: Göründüğünden beklenilen insan çıkmaması.

Kalbi olmamak: Merhametsiz, acımasız olmak.

 

0 yorum:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...