M Harfi İle İlgili Deyim ve Anlamları

 M Harfi İle İlgili Deyim ve Anlamları

Mahal kalmamak: Gerek kalmamak.

Mana çıkarmak: Bir söze, söyleyenin aklından geçmeyecek anlam yüklemek.

Mahalleyi ayağa kaldırmak: Gürültü yaparak komşuları rahatsız etmek.

Makbule geçmek: İşe yaramak.

Madalyonun ters (öteki) yüzü: Olumlu bir durumun, düşünülmesi gereken olumsuz yönü.

Makas almak: Birinin yanağını iki parmak arasında sıkmak.

Madik atmak: Birini aldatıp zarara uğratmak.

Makaraları koyuvermek: Uzun süre kahkahalar ile gülmek.

Mahkemelik olmak: Bir konudaki anlaşmazlığı mahkemeye götürmek.

Mal etmek: Kendisine ait olmayan bir şeyi kendisininmiş gibi göstermek.

Maksadı üzüm yemek, bağcıyı dövmek: Yapması gerekenle uğraşacağına, gereksiz işler ile uğraşılması.

Mahkemede dayısı olmak: Bir işte koruyucusu olan kişi, kayırıcısı olan kişi.

Maşallahı var: Çok güzel, nazar değmesin.

Medine fukarası gibi dizilmek: Yapacak işleri olduğu halde sıra sıra dizilip beklemek.

Mat etmek: Karşıkini cevap veremeyecek hale sokmak.

Masal (maval) okumak: Oyalayıcı, inandırıcılığı olmayan sözler söylemek.

Masraftan çıkmak: Fazla para harcamak zorunda kalmak.

Mart içeri, pire dışarı: Rahatsız edici bir geldi, diğerini kaçırdı.

Mantar (martaval) atmak: Yalan söylemek.

Matrak geçmek: Dalga geçmek.

Maskeyi atmak: Gerçek kimliğini ortaya çıkarmak.

Maneviyatı bozulmak: İçine korku düşmek.

Maraza çıkarmak: Kavga çıkarmak.

Mangalda kül bırakmamak: Bağıra çağıra yapmayacağı şeyler söylemek.

Maşası olmak. Biri tarafından araç olarak kullanılmak.

Maskaraya ( maytaba, sarakaya)almak: Biriyle alay etmek.

Mana vermek: Yorumlamak.

Merhabası olmak: Tanışıklığı olmak.

Mekik dokumak: İki yer arasında sıkça gidip gelmek.

Mercimeği yan yuvarlamak: Gerçekleşmeyecek ters bir iş yapmak.

Metelik vermemek: Değer vermemek.

Merhabayı kesmek: Dostluğu bitirmek.

Mesele çıkarmak: Hiç yoktan anlaşamazlık çıkarmak.

Merek etmek: Üstüne düşerek yapmak istemek.

Menzilci beygiri gibi koşmak: Durup dinlenmeden çalışmak.

Meteliğe kurşun atmak: Hiç parası kalmamak.Meşk etmek: El yazısı ya da müzik gibi konuları kuralına uygun olarak öğrenme çalışması içine girmek.

Meydana atmak: Bir düşünceyi herkesin tartışmasına sunmak.

Meydan okumak: Kendisinin daha üstün olduğunu düşünerek kendisini karşısındaki ile kıyaslama yapmak.

Metelik, gözüne divan sinisi gibi görünmek: Büyük para sıkıntısı içinde olmak.

Merdiven dayamak: Bir yaşa basmak ya da bu aşamaya ulaşmak üzere olmak.

Merak sarmak: Bir şeyi yapma isteğine kapılmak.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme