Ş Harfi İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 Ş Harfi İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Şaşa çakıl demektense kör de de kurtul: Dolambaçlı yollara baş vuracağına, doğrudan gerçeği söylesen daha iyi olur.

Şakaya vurmak: Ciddi bir şeyi şaka gibi kabul etmek.

Şart olsun: Nikâhım üzerine yemin olsun ki.

Şanından olmak: Ona yakışır şeylerden olmak.

Şafak atmak: Birden, önemli bir durumla karşı karşıya olduğunu kabul etmek.

Şaka götürmemek: Durumun oldukça ciddi olması.

Şafak sökmek: Gece karanlığının aydınlığa dönüşmeye başlamak.

Şapır şupur: Dudaklarını şapırdatmak.

Şaha kalkmak: Atın azgınlaşarak arka ayaklarının üzerine kalkması.

Şaşıydı, arı da soktu kör oldu: Zaten sakattı, üzerine yeni bir sakatlık gelince tamamen işe yaramaz hale geldi.

Şahken şahbaz oldu. Zaten çirkin olan biri, birtakım etkenler sonucu daha da çirkin hale gelmesi.

Şapa oturmak: İçinden çıkılması güç bir duruma düşmek.

Şeytan görsün yüzünü: Onun yüzünü görmek istemiyorum.

Şeytan diyor ki:  İçimden bir ses kötülük yapmamı istiyor.

Şeytanın art ayağı: Çok kurnaz ve afacan.

Şifayı bulmak: Hastalanmak bir diğer anlamı da  hastalığı atlatmak.

Şeytana uymak: Kötü bir iş yapmak.

Şimşekleri üstüne çekmek: Herkesin öfkelenmesine neden olacak iş yapmak.

Şöhret sahibi: Ünlü olan kişi.

Şeytan bile elini çekmiş: Çok yaşlı olduğu için, kötülük yapacak durumu yoktur.

Şeytana uymak: Kötü bir iş yapmak.

Şeşi beş görmek: Yanlış görmek.Şişe çekmek: Akciğerdeki kan yükünü azaltmak için şişenin içini alevle havasızlaştırarak sırta yapıştırmak.

Şeytana külahı ters giydirmek: Pabucu ters giydirmek.

Şeytan tüyü bulunmak: Kusurlu bir olmasına rağmen sevimli olduğu için kızılamamak.

Şeyhin kerameti kendinden menkul: Büyük başarıları olduğunu kendisi söylüyor.

Şimşekleri üstüne çekmek: Herkesin öfkelenmesine neden olacak bir iş yapmak.

Şimdi yaya kaldın tatar ağası: Artık bu işten kendini kaçıramazsın, kurtaramazsın.

Şeytan dürtmek: Durup dururken kötü bir şey yapmak.

Şöyle ki: Açıklayayım.

Şöyle dursun: Daha üstününü yapmayı bir kenara bırakalım.

Şunun şurası: Küçümseme anlatan bir söz.

Şunun şurasında: Geleceğe ulaşmaya az bir zaman kalması.

Şunu şunu bilmem: İtiraz kabul etmem.

Şundan bundan konuşmak: Havadan sudan konuşmak

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme