Ahilik Kültürü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 Ahilik Kültürü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.
Bir toplumun maddi ve  manevi değerlerinin hepsine bir den kültür denilir. Kültür bir toplumun kimliğidir. Ahilik geleneği de toplumun kimliği oluşmasına katkıda bulunmuştur. Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin nasihatleri doğrultusunda kurulmuş olan dayanışma teşkilatıdır. 

 Türk kültür tarihinin önemli bir ögesi olan ahilik geleneği ya da ahilik kültürü eski Türk medeniyet unsurlarının İslam dininin değerleriyle uyumlu kaynaşması sonucunda kurulan esnaf, sanatkar ve üretici birliklerinin ve bu birliklerin uyguladığı siyasi, ahlaki, ekonomi ve felsefi duyguların ve ilkelerin genel adıdır. Burada önemli olan insani değerler etrafında bir olmak, bencilliği değil biz anlayışını yayabilmektir. Dinimiz de zaten birlik olmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön plana alan bir din olduğu için ahilik kültürünün bizim için önemi büyüktür. Ahilik geleneğinin kendine ait kuralları ve kurulları bulunur. Bu kurallara uyulduğu zaman işler tıkırında gider, kurallara uymayan ise bu geleneğin güzel yanlarından faydalanamaz ve kimseye de bir faydası olmaz. 

Doğru insan olmak, güvenilir ve ahlaklı insan olmak, bir başkasının menfaatlerini de kendi menfaatin gibi gözetmek esastır. Ahilik kültürü Anadolu’da köylere kadar yayılmıştır Bunun sonucunda da Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması daha kolay olmaya başlamıştır. Göçebe hayat süren Türkmenler yerleşik yaşama geçirilmiş ve bunun soncunda da  hem İslam dinine uyum daha kolay gerçekleşmiş hem de Türklerde şehirciliğin hızlanmasını kolaylaştırmıştır.  Asayişin bozulduğu zamanlarda bile ahilik kültürünün kendi kurumsal yapısında bozulma gerçekleşmemiştir.

 Dini ve ahlaki yapı korunduğu için toplum içindeki bireyler daha huzur  içinde yaşamaya başlamışlardır. Yardımseverlik ve kardeşlik duyguları pekiştirmiştir. Sin ayrımı yapmadan insan olmaya önem verişi de ayrı bir hoşgörü örneğidir. Ahilin kendine ait aşağıdaki kuralları da bu yapının daha güçlenmesini sağlamıştır. Bunlar şu şekildedir:

*Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak

*Cimrilik kapısını bağlamak lütuf kapısını açmak

*Halktan yana kapısını bağlamak Hak’tan yana kapısını açmak

*Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, marifet kapısını açmak. (Herze ve hezeyan şu anlama gelir: Abuk sabuk konuşmak, boş konuşmak)

*Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet (perhiz, nefsin isteklerini kırma)kapısını açmak

*Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rızk kapısını açmak

Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, mülâyemet kapısını açmak(şaka yapmak, yumuşak huylu olmak gibi)

İşte tüm bunlar yapıldığı zaman ahilik kültürü bir bütün olarak kendini korumuş ve insanlar arasında sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma bağı artmış, güven artmıştır. Gençlerin iyi yetişmesi amaçlanmıştır. Ahilik teşkilatına kimi bilir kişiler Türklerin Rönsans'ı da demektedir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme