Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Sözleri ve Bu Sözlerden Birinin Açıklaması

 Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Sözleri ve Bu Sözlerden Birinin Açıklaması

“Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur:

Gazi Mustafa Kemal milleti için her zaman fedakarlık göstermiş ve ülkesinin yüksek istiklalini her şeyden çok düşünmüştür. Bunun için de çok çalışmış, çok emek etmiş ve ülkesini, milleti ile birlikte düşmanlardan kurtarmıştır.

Gece gündüz demeden çalışmaya devam etmiş ve her şeyi milletine layık olmak için yapmıştır. Bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal ve vatan kahramanlarına borçluyuz. Atatürk büyük ve zorlu işleri başardığı zaman milleti onu çok sevmiştir ve milletinin gözdesi haline gelmiştir. Diller Mustafa Kemal, yürekler Mustafa Kemal diye atmaya başlamıştır. Küçük çocukların ağzında bile Mustafa Kemal lafı gezinir olmuş ve herkes Mustafa Kemal'i görmek için büyük bir yarışa girmiştir.

Çünkü bu büyük lider ülkesine her türlü hizmeti etmiş, ülkesini eğitim alanında, siyasi alanda, ekonomik alanda geliştirmek için yıllarını vermiştir. Bundan dolayı da halkı onu çok sevmiş ve Atatürk de bu güzel halka layık olmaya çalışan bir insan olmuştur.

 

Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili diğer sözleri:

 “Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını Ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez.”

“Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.”

“Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsan, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yer yüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır.”


“Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez âbidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evlâdı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan daima mesut ve bahtiyarım.

“Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim”

“Büyük şeyleri büyük milletler yapar.”

“ Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir.”

“Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.”


“Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşinde koşan gibi, hayal şakıyan bir şair gibi değil, onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimden idi.”

“Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.”

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme